Een christelijke tsunami

DATA - Het Pew Forum on Religion & Public Life verzamelde wereldwijd gegevens over migratiestromen en de religieuze achtergrond van de betrokken migranten.

Het onderzoek leidde tot een lijvig maar leesbaar rapport (pdf), plus een overzichtelijke website voor wie liever klikt dan leest.
Faith on the Move maakt korte metten met schrikverhalen over een islamitische tsunami. Zo blijkt de absolute meerderheid van de immigranten in de Europese Unie (56%) christen te zijn, terwijl nog geen derde (27%) moslim is, en zelfs als we de migranten uit ándere EU-landen niet meetellen, vormen christenen (met 42%) nog altijd de grootste groep (39% van die groep is moslim). Immigratie zal ons land eerder kerstenen dan islamiseren.

 1. 3

  Het enige argument (nu geldend voor Sarkozy bijv.) is dat je met het criminaliseren van wat anders is dan je gedroomde werkelijkheid verkiezingen kunt winnen. Met gewonnen verkiezingen verwerf je macht. Wilders heeft zo Bruin 1 tot de verkiezingen van 2015 aan een touwtje.

 2. 8

  About one-quarter of Jews alive today (25%) have left the country in which they were born and now live somewhere else. The proportions of Christians (5%) and Muslims (4%) who have migrated across borders also exceed the global average of 3%. About one-quarter of Jews alive today (25%) have left the country in which they were born
  and now live somewhere else. The proportions of Christians (5%) and Muslims (4%) who have
  migrated across borders also exceed the global average of 3%. Members of all the other major religious groups have migrated at levels lower than the global average of 3%.religious groups have migrated at levels lower than the global average of 3%.

 3. 10

  ==Immigratie zal ons land eerder kerstenen dan islamiseren.==

  Iedere immigrant (mens) is een zegen! Ongeacht religie! ;-)

  Dank voor dit draadje! Naast een fikse dosis duidelijkheid, is de info zeker bruikbaar!

  En Flip ook wederom bedankt! Je bijdragen waardeer ik enorm!

 4. 11

  Het wordt wat gecompliceerd, maar het gaat om de netto immigratie naar geboorteland. Dit impliceert dat de cijfers genoemd #0 gaan over de eerste generatie.
  De cijfers waar jij naar refereert gaan over mensen geboren in Nederland, dus autochtonen en tweede generatie allochtonen.

 5. 12

  @vandyke:

  Als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar dan is het aantal moskeeën spectaculair gestegen (vanaf bijna nul!!!).

  Zie dat als de verklaring voor de term moslim-tsunami. Zelf al heb je een jaar met netto-moslim-emigratie, dat veranderd dat beeld niet zo snel.

  Het aantal kerken is in gebruik is daarintegen drastisch gedaald (de allochtone kerken kunnen dat niet compenseren).

 6. 14

  @vandyke: In sommige wijken is het aantal moslims gestegen >30%. Dat zijn toch behoorlijke volksverhuizingen. Het is spectaculair en dramatisch.

  Krachttermen als tsunami zijn passend om de voor vele mensen dramatische veranderingen te duiden.

 7. 15

  In weet niet of het je ontgaan is, maar dit gaat over immigratie in de wereld, Europa en Nederland. Het gaat er niet over dat in Urk zoveel % christelijke orthodoxen wonen. Ook niet dat er in een aantal van de duizenden wijken in Nederland veel moslims wonen.

 8. 16

  @vandyke: Gaat het daar niet over? Bepaal jij dat? Wij hebben als eerste bedacht om de term tsunami te gebruiken in een frame. In zekere zin behoort de term als frame ons toe.

  Nu staat het jullie vrij om de term te reframen (zoals jullie gedaan hebben), maar daar ga ik als PVV-er niet in mee. Ik blijf trouw aan ons originele frame, zoals het Geert dat bedoeld had.

 9. 17

  “Ik blijf trouw aan ons originele frame, zoals het Geert dat bedoeld had.”

  Het Geert? Dat is heiligschennis bij de PVV. Overigens: veel evolutie zit er bij jullie niet in want trouw blijven aan iets dat ooit is bedacht… Klinkt erg salafistisch.

 10. 18

  @Sjiek: dan maar ouderwets!! Iedereen denkt dat men ervandoor kan gaan met ons frame-woordje. Schokkend gewoon.

  Wat betreft “het Geert” heb je gelijk, het is natuurlijk “de Geert”, want van het mannelijk geslacht.

 11. 20

  Dat is leuk en aardig, maar het frame past niet bij de werkelijkheid. Want nee, meer dan 30% moslims (hoe weet je dat trouwens?) in sommige wijken is nog geen “behoorlijke volksverhuizing” (ik stel voor dat je je over dat onderwerp nog eens wat inleest) en niet noodzakelijk “spectaculair en dramatisch”. Krachttermen zijn dus ook niet nodig.

 12. 21

  ==Wij hebben als eerste bedacht om de term tsunami te gebruiken in een frame. In zekere zin behoort de term als frame ons toe.==

  Spreek je nu als PVV fractie-troll?

  Of als simplistische PVV-stemmer, die denkt ergens bij te horen?

 13. 24

  Het kwalijke van de term tsunami zit hem niet in het overspoelen, dat kan wat mij betreft een min of meer terecht gevoel zijn als je in de wijken woont waar alt johan het over heeft. Het gemene van de term zit hem in de associatie met een natuurramp en de vele dodelijke slachtoffers zoiets kan veroorzaken. Daarom is het ook vrij ziek alt johan, dat je dat frame hier nog eens ongegeneerd zit op te poetsen.

 14. 25

  Woon in zo’n wijk,prima vertoeven hier hoor.De mensen groeten elkaar tenminste (want ook al woon je twee blokken verder men beschouwt je toch als buurman),in blanke wijken schijnt dat geen gewoonte meer te zijn.En de meeste rascisten zijn toch al verhuisd.

 15. 27

  @alt.johan : het originele frame was een ‘tsunami van islamisering’, niet van moslims. Bosma heeft nog boze kamervragen gesteld over iemand die de woorden van Geert ook zo verdraaid had… En het ‘originele frame’ gaat over de toekomst, jij hebt over wat er al gebeurd is. Over het verleden gesproken zit er wel iets in: we hebben in korte tijd uit het niets een hele grote Moslim bevolkingsgroep gekregen, met aardig wat integratie problemen er bij. Maar vandyke leert ons hier dat het woord ‘tsunami’ gebruiken voor de verwachte veranderingen in de toekomst bangmakende onzin is.

 16. 28

  De migratie van joden betreft neem ik aan voornamelijk de stroom kolonisten vanuit de VS. Toch niet onbelangrijk in het totale plaatje van migratiestromen en de conflicten die daarmee samenhangen.

 17. 29

  Wilders:

  “Nederland staat aan de vooravond van een ‘tsunami van islamisering’. Moslims zullen de Nederlandse samenleving overspoelen en zorgen voor criminaliteit en overlast, ook op het platteland. Hun intolerante en gewelddadige cultuur zal de Nederlandse samenleving raken ‘in het hart, in onze identiteit’. “

  ‘De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur. Als we ons niet verweren, zullen alle andere punten uit mijn programma voor niks blijken te zijn.’

  http://www.flipvandyke.nl/2010/12/een-paar-essentiele-beweringen-van-wilders-gefileerd/

 18. 30

  Dan nog komen er absoluut meer binnen dan dat er uit gaan, ik weet de hedendaagse Christen in Nederland kan niet meer gezien worden tenzij hij zich bedreigt voelt, een minderheid voelt of anders het slachtoffer. Ik bedoel dat is nu eenmaal de mode gril voor geloven van welk soort dan ook (en al helemaal die drie van Abraham)…. maar toch is het uitermate irritant.