Duyvendak en de moraal

De passage in zijn te verschijnen boek waarin GroenLinks-Kamerlid Wijnand Duyvendak toegeeft te hebben deelgenomen aan een inbraak in het Ministerie van Economische Zaken brengt GroenLinks schade toe, zo heeft Femke Halsema gezegd. Ja, dank je de koekkoek, maar wat betekent dit voor het functioneren van Duyvendak als Kamerlid? Kan iemand met een verleden als dit Kamerlid blijven?

Natuurlijk, rechts Nederland omschrijft milieu-activisten per definitie het liefst als terrorist en vindt dat hij moet aftreden. De achterban van GroenLinks en SP schijnt – in een onderzoek van Maurice de Hond, dat wel – de inbraak te billijken vanwege de idealistische achtergrond en ziet blijkbaar geen bezwaar. Moet een Kamerlid per definitie van onbesproken gedrag zijn? En wat betekent dat dan? Geen strafbare feiten hebben begaan? Geen feiten hebben begaan die wellicht ooit tot een veroordeling hadden kunnen leiden? Niet op familiefeestjes met z’n aangeschoten klauwen aan z’n schoonzus hebben zitten?  Volgens mij zijn dat geen bruikbare criteria. Zelfs niet als iemand een strafbaar feit heeft begaan en daarvoor in de gevangenis heeft gezeten. Na het uitzitten van je straf word je immers geacht je schuld aan de maatschappij te hebben voldaan. Of een partij dan nog met je in zee wil, is een tweede.

Essentieel lijkt mij de vraag of iemand zijn fout van destijds betreurt en er nadrukkelijk afstand van neemt. Dat laatste zal niet alleen in een fraaie voorbereide verklaring, maar ook in uitlatingen en gedrag binnen en buiten de Kamer moeten blijken. Dat gedrag mag niet doorgegaan zijn toen iemand (kandidaat)Kamerlid was bijvoorbeeld. Dan is er immers een directe tegenspraak tussen het gedrag in functie en het gedrag daarbuiten. Er zijn in de loop der jaren heel wat van dergelijke zaken voorgevallen met Kamerleden, waarbij de reacties zeer verschillend waren.

Onlangs pleitte bijvoorbeeld Charlie Aptroot van de VVD ervoor dat ondernemers belastingen die overduidelijk overbodig waren simpelweg niet zouden betalen. Natuurlijk, Charlie zit in de oppositie en is een populist van het zuiverste water, maar als Kamerlid is hij medeverantwoordelijk voor wetgeving die die belastingen regelt. Kan hij oproepen tot het niet betalen van belastingen? En wat als een ondernemer besluit dat hij de missie in Afghanistan overbodig vindt en daar óók niet voor wil betalen, wat zou Charlie dan vinden? Aptroot is blijkbaar van mening dat het resultaat van het parlementaire systeem niet per definitie voor alle Nederlanders geldt. Is zo iemand te handhaven? Blijkbaar wel, want Mark Rutte heeft er niet op gereageerd. Noch de Kamervoorzitter, trouwens.

Een aantal jaren geleden had GroenLinks zelf een akkefietje met Tara Singh Varma. Er hing al enige tijd een zweem van dubbele belangen rond haar, toen ze door de TROS in het nauw gebracht werd met een onderzoek naar haar handel en wandel. Ze besloot het over de zielige boeg te gooien en afscheid te nemen van de Kamer vanwege en ernstige ziekte. Ze nam afscheid gezeten in een rolstoel en kreeg volop lof toegezwaaid. Even later onthulde de TROS dat Singh Varma in elk geval geen fysieke ernstige ziekte had en het spel was uit. Zij was de toorn van haar partij voor.

Zo niet Sam Pormes, ook GroenLinks. Pormes, senator en van Molukse afkomst, werd in verband gebracht met de treinkaping in De Punt en met deelname aan trainingen in Jemen waar guerillia’s/terroristen/vrijheidsstrijders (doorhalen wat niet bij het gezichtspunt past) werden opgeleid. Hij had een geschiedenis van dubieuze zaken zoals mogelijke uitkeringsfraude, schieten op politiemensen – vrijgesproken door een fout in de tenlastelegging – en de twee bovengenoemde zaken. GroenLinks kwam laat tot het inzicht dat hij niet te handhaven was, waarbij als belangrijkste argument werd gebruikt dat Pormes deze zaken – of de exacte gang van zaken – had verzwegen tegenover zijn partij.

Aan de andere kant van het spectrum bevond zich Pieter Hofstra, VVD-boegbeeld van de automobilist. Klokkenluider Ad Bos uit de bouwfraude was door premier Balkenende enige tegemoetkoming geweigerd, omdat “het zijn (Bos’, Eric) maatschappelijke taak” was om deze zaken te melden. Even later bleek Pieter Hofstra als commissaris van een bouwbedrijf geweten te hebben van deelname van dat bedrijf aan illegale prijsafspraken. In de Kamer verdedigde Hofstra zich door te stellen dat het “niet zijn taak was” om deze misstanden te melden. Hofstra bleef zitten waar hij zat. In dit geval mocht een Kamerlid blijkbaar meer dubieus gedrag vertonen dan een gewone burger.

Als je de bovenstaande voorbeelden – in verschillende gradaties van ernst – bekijkt, zou Duyvendak dan moeten aftreden? Dat Hofstra destijds niet aftrad – of uit de partij werd gezet – is in elk geval geen enkele reden om Duyvendak te sparen. Belangrijker is of Duyvendak zaken destijds helder heeft gemeld aan GroenLinks, of hij daarmee niet heeft gewacht tot het verlopen van een eventuele verjaringstermijn en of zijn opvatting van destijds dat blijkbaar het doel de middelen heiligde niet in zijn handelen binnen en buiten de Kamer heeft doorgeklonken.

Het zou GroenLinks sieren om openheid te betrachten over de manier waarop deze zaken zijn gemeld en in hoeverre zaken zijn onderzocht. Duyvendak heeft weliswaar geen persoonlijk leed berokkend, zijn handelen destijds getuigt van een uiterst dubieuze moraal. Zijn moraal kan veranderd zijn, maar Duyvendak en GroenLinks kunnen niet klagen als daarover lastige vragen worden gesteld.

 1. 1

  Raar verhaal hoor.

  Die duivenman heeft ingebroken. dat is een misdaad. Daarbij heeft hij er herhaaldelijk over gelogen. Dat is in ieder geval moreel zum kotzen.

  Als er bij jouw wordt ingebroken door de plaatselijke wethouder, kom je dan ook met zo’n kul verhaal?

  Ik vind dat politici van onbesproken gedrag moeten zijn, en geen misdadigers.

  (en die vvd’er moet ook opzouten hoor)

 2. 2

  Het is mij al langer duidelijk dat links met meer wegkomt dan rechts. D’r zitten er meerdere in Den Haag die hebben gedweept met Mao. Maar dat doet men dan af als een jeugdzonde. Zou men ook zo vergevingsgezind zijn jegens ex Hitler-adepten? Denk het niet, die worden de kamer uitgejaagd met pek en veren. Hoeveel doden heeft Mao ook al weer op z’n geweten? Kennelijk is het leven van een Chinees minder waard dan dat van een Jood. Ik heb extreem links altijd minstens zo gevaarlijk gevonden als extreem rechts. Maar kennelijk worden gewelddadige en ondemocratische acties ter linkerzijde als minder erg en “idealistisch” beschouwd. Wat een hypocrisie.

 3. 3

  @2 Nee hoor, Hans van Baalen zit ook nog gewoon in de Tweede Kamer, ondanks zijn flirt met Glimmerveen. De Pek en Veren behandeling is sinds Bolkestein een stapel taboes doorbrak niet meer van stal gehaald.

 4. 4

  Een groot verschil tussen twintig jaar geleden en nu is dat we nu de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) hebben die de overheid dwingt om te vertellen wat ze uitspookt. De informatie die Duivendak en zijn companen destijds middels een inbraak in de openbaarheid brachten, zou nu met een beroep op de WOB afgedwongen worden. Daarmee blijft de inbraak een wetsovertreding, maar het doel wat hij ermee wilde bereiken is tegenwoordig gelegaliseerd. Bredaas GroenLinks-raadslid Selçuk Akinci heeft op zijn weblog een interessant overzicht van de reacties die de stukken in de Tweede Kamer opleverden.
   

  Wat betreft de vergelijking die moedersmooiste maakt tussen voormalige Mao-sympathisanten en voormalige Hitler-sympathisanten: onderschat niet het aantal Nederlandse parlementariërs dat in het begin van de Hitler-tijd wegliep met diens ideeën. En vergeet ook niet Hans van Baalen, die nog tijdens zijn studententijd op extreemrechtse sympathieën betrapt is. Ik geloof niet dat die ooit de Kamer uitgejaagd is — of zal worden.

 5. 5

  Moedersmooiste: er is wel een verschil tussen wat je ooit dacht en deed en hoe je daar nu over denkt en hoe je nu handelt. Zou Duyvendak nú hebben deelgenomen of er vanaf geweten hebben dan moet aftreden de enige optie zijn.

  Niettemin hebben Duyvendak en GroenLinks iets meer uit te leggen dan een paar zorgvuldig overdachte verklaringen.

  En hoezo komt links met meer weg dan rechts? Hofstra bleef gewoon zitten, Aptroot ook. VVD-er Rijpstra werd burgemeester en bleef drie maanden toch nog tegelijkertijd Kamerlid, omdat ‘ie dan langer wachtgeld kreeg. Wat voor moraal is dat?

  Het is geen links-rechts-verhaal. Wanneer mag een Kamerlid blijven zitten en wanneer niet, dat is de vraag. Duyvendaks moraal was toen dubieus, hij stelt dat die nu anders is. Het is nu aan Duyvendak en GroenLinks om daar openheid over te betrachten, in plaats van min of meer aan te nemen dat die moraal ook dadwerkelijk veranderd is.

 6. 6

  In zijn boek beschrijft hij hoe hij verandert is en hoe hij nu tegen zijn verleden aankijkt. Volgens mij is hij echt veranderd, dat hij er zelf meegekomen is, bevestigd dat ook wel. Door stomme fouten te maken bij het versturen van het persbericht, dat beeld niet meer overkomt, is gewoon ongelooflijk dom. Gelukkig beseft hij dat zelf ook wel en loopt hij daar niet voor weg. Hij zal nu zelf de komende tijd moeten laten zien waar hij nu staat. Ik geloof dat hij en GL dat wel goed in de gaten hebben.

 7. 7

  @5 “Het is nu aan Duyvendak en GroenLinks om daar openheid over te betrachten, in plaats van min of meer aan te nemen dat die moraal ook daadwerkelijk veranderd is.”

  Nederland is nog steeds een schuldbelijdend land. Er zal en moet tot walgens toe een snottenbelwoordenkraam uitgespoten worden dat je er onpasselijk van wordt.

  Dat is de andere kant van de zaak. We gunnen het eigenlijk maar aan 1 politicus om een lekkere slechterik te zijn. Lubbers.

  Dat is dan weer onze dubieuze stellingname soms. Het komt wel van twee kanten, wil ik maar zeggen.

  Maar overigens… het gevraagde goochelen met edele woorden gaat Duyvendak helegaar niet zo slecht af @Eric.

 8. 8

  Op zich wil ik best geloven dat mensen spijt krijgen van vroegere misdaden. Duyvendak is immers gewoon ook een mens, maar als het op daadwerkelijk veranderen aankomt, gaat het uiteindelijk niet om woorden, maar daden.

  Feit is namelijk dat Duyvendak rustig heeft afgewacht tot zijn zaak verjaard was. Dat lijkt mij niet de houding van iemand die écht spijt heeft, maar van iemand die probeert weg te komen met eerdere misdrijven. (Wat ook erg menselijk is.) Nee, als Duyvendak echt spijt zou hebben, dan zij hij gaan. Was het niet voor hemzelf dan i.i.g. wel uit respect voor zijn eigen partij.

  Of denkt hij nu werkelijk dat Groen-Links er qua imago beter van wordt als de Nederlandse kiezer weet dat er misdadigers in de Tweede Kamer zitten namens die partij. Een vent zou zijn biezen pakken.

  PS

  Waar slaat het eigenlijk al dat wijzen naar de Telegraaf et al op? Zij berichten gewoon over een zaak, zoals dat behoort: met openheid. Alsof de volkse aard van de Telegraaf schuldig is aan het feit dat Duyvendak een crimineel verleden heeft.

 9. 9

  Samengevat: we nemen het Duyvendak kwalijk dat hij zich niet in de toneelrol stopt die wij van hem eisen. En Duyvendak ging helemaal op in zijn nieuwe Jezusrol. Moet je hem dat kwalijk nemen ?

 10. 11

  m44: alsjeblieft geen eindeloze spijtbetuigingen. De waarde daarvan wordt schromelijk overschat. Het is nu wel aan Duyvendak en GroenLinks om duidelijk de tijdslijn aan te geven en wát er op die momenten bekend was. Verder is vooral zijn handelen als Kamerlid – in verleden en in de toekomst – van belang.

  Hoe fout zijn handelen ook is geweest, Duyvendak heeft geen persoonlijke schade berokkend en heeft er geen persoonlijk gewin bij gehad. Tal van politici kunnen dat niet zeggen en zijn toch blijven zitten. Dat geldt ook voor Lubbers.

 11. 12

  Het is mij al langer duidelijk dat rechts met meer wegkomt dan links. Hele bevolkingsgroepen beledigen, prima, maar meewerken aan een inbraak, foei!

  Wat mij bij vrijwel elk bericht opvalt is wat er allemaal niet bij wordt gezegd.
  1) Duijvendak heeft al meerdere malen gezegd dat hij zo’n actie nu niet meer zou doen en afkeurt. Dat wordt hier niet vermeld.

  2) Duijvendak heeft niet eens zelf ingebroken – in de VK vertelde hij dat hij erbij betrokken was, ergens afwachtend tot men met de stukken kwam. Ook elders is al omschreven dat Duijvendak bij acties liever in de perskamer zat dan stenen naar de politie gooide. Zoals het nu wordt omschreven lijkt het eerder alsof hij in zijn eentje die hele inbraak heeft bedacht en gepleegd. Dat is wel een nuance (hoewel het nog steeds een wetsovertreding is, natuurlijk).

  3) Al in de eerste reactie van GroenLinks werd duidelijk dat de partij op de hoogte was, maar het aan hemzelf overliet om het naar buiten te brengen. Dat is een serieuze blunder, die eerder de fractie aan te rekenen is.

  4) Veel van de opwinding komt neer op “schande dat er een inbreker in de Kamer zit!”, terwijl dat nu juist niks nieuws is. Duijvendak had immers al een strafblad wegens inbraak.

  De grote vraag die overblijft is dus niet of Duijvendak te handhaven is, maar waarom dit bij de kandidaatsstelling in 2002 niet is gemeld, en wat dat had uitgemaakt. Aangezien toen al bekend was dat hij veroordeeld was wegens inbraak zal het weinig uitgemaakt hebben denk ik, want in die zin is het niks nieuws. Hij heeft ook al lang afstand genomen van deze misdaad, en gesteld dat je zo een actie hoort te voeren.

  Er blijft dus uiteindelijk vrij weinig over van dit hele verhaal. Lekker laten zitten dus, en over naar belangrijkere zaken. Dit is vooral een interne zaak: de kandidatencommissie heeft gefaald bij het volledig informeren van de leden, en daar moet dus actie op volgen.

 12. 13

  Jimmy: die verjaring kan inderdaad een rol spelen. Heeft hij gewacht het aan GroenLinks te vertellen tot het verjaard was, dan getuigt dat niet van een gezonde moraal tijdens zijn Kamerlidmaatschap.

  Volgens mij was de verjaringstermijn toen echter al verlopen. Maar, zoals David Rietveld terecht stelt, door in 1996 – binnen de verjaringstermijn – nog te ontkennen en net vijf jaar later als Kamerlid te solliciteren wordt de geloofwaardigheid er niet groter op.

 13. 14

  @13

  Hij heeft in 1996 ontkent ingebroken te hebben, maar wel bekend heling te hebben gepleegd. Als je naar het interview in de VK kijkt, blijkt dat hij niet zelf ingebroken heeft, maar de papieren gekopieerd en gepubliceerd heeft. Heling dus…? En toen was er nog geen sprake van verjaring.

  Iedereen binnen GL had kunnen weten dat hij heeft ingebroken. Het is in 2002 niet met name genoemd, maar in de media was dit wel bekend.

 14. 15

  Overigens vind ik dit een interne zaak van Groen-Links. Als die partij dit een acceptabele achtergrond van kamerleden vindt, dan verklaart dat veel.

  Michel,

  Bevolkingsgroepen beledigen — al is dat waarschijnlijk meer jouw persoonlijke opvatting — is geen misdrijf; haatzaaien is wel een misdrijf. Daar zit nogal een verschil tussen, vrijheid van meningsuiting enz. Wat wel een misdrijf is, dat is inbraak — daar gaat het hier om. Als ik een dief ben en jij een leugenaar, mag je me dan niet op mijn diefstal aanspreken? Blijkbaar niet.

  Je mag natuurlijk gewoon je helden kritiekloos verdedigen zonder zelfreflectie, maar zeg dat dan gewoon hardop. Ik, Michel, vergeef mijn helden hun misdrijven, omdat ze net als ik voor de goede zaak strijden.

 15. 16

  R.: “in de media” is nu eenmaal geen betrouwbare bron. Maar als het is zoals je dat stelt, is er door het OM dan besloten hem niet te vervolgens voor heling? In dat geval is er nu in het geheel geen zaak, volgens mij.

  In het andere geval was het een van tweeën: ofwel GroenLinks wist destijds te weinig en Duyvendak moet vetrekken, ofwel ze wisten genoeg en hebben er niet toen al iets mee gedaan. In het laatste geval is het in de eerste plaats de partij die heeft geblunderd en mag Halsema iets uitleggen over haar eigen handelen…

 16. 17

  Jimmy: “voor de goede zaak strijden” is zo ongeveer het meest dubieuze argument dat er mogelijk is. En zeker, in de eerste plaats is het een zaak van de partij, maar Duyvendak is volksvertegenwoordiger en mag als zodanig op zijn gedrag worden aangesproken.

 17. 18

  Kennelijk heeft het OM besloten om hem niet voor heling te vervolgen. Misschien vonden ze de zaak van de inbraak in het ministerie van EZ niet belangrijk genoeg.
  Duyvendak heeft dat zelf in een interview in het parool gezegd. (bepaalde media vind ik wel betrouwbaar)

  Ik denk dat GL wist aan watvoor zaken hij meegedaan heeft (Wrs niet welke) en dat ze vonden dat dat genoeg bekend was. Duyvendak heeft een evolutie doorgemaakt (zoals hij zelf zei in NOVA) en neemt nu dus afstand van dit soort acties. Er was dus geen reden voor GL om hem om die reden buiten de partij te houden. Halsema heeft Duyvendak zelfs nog aangemoedigd hier nog meer publiek verantwoording over af te leggen.

  Het was wrs de bedoeling dat hij dit dmv dit boek zou doen. Halsema zei op de radio dat hij dat daar ook heel afgewogen heeft opgeschreven. Alleen duyvendak was zo stom om een onhandig persbericht te versturen. En nu zit hij en GL met de gebakken peren….

 18. 19

  Toch nog even terugkomen op wat moedersmooiste zei (#2): dat links met meer wegkomt dan rechts. Laat ik daar eens een leuke stelling over formuleren:
   
  Dat een progressieve partij meer rammelt aan de grenzen van de wet dan een conservatieve is logisch, want een conservatieve partij is uit op behoud van de status quo zoals die onder andere is vastgelegd in de wetgeving, maar een progressieve partij wil daar per definitie vanaf ten behoeve van de vooruitgang. Gegeven het feit dat de conservatieve partijen nog steeds de touwtjes in handen hebben, rest er de progressieve partijen niets anders dan te zoeken naar buitenparlementaire middelen.

 19. 20

  Wat mij erg interesseert is of de zaak anders was geweest als hij consequent had gezegd dat hij het niet kan ontkennen noch bevestigen. Dan zou hij nooit gelogen hebben, zouden we er dan anders tegenaan kijken?

 20. 21

  ace: leuke stelling hoor, maar dan kan Aptroot ook stellen dat hij als rechts kamerlid best mag oproepen geen belasting te betalen. Solidariteit is immers een links stokpaardje, dus dat gaat voor hem niet op.
  Daarnaast wordt die stelling lastiger als je links/rechts en progressief/conservatief uit elkaar trekt. De SP is volgens mij een links-conservatieve partij…

 21. 23

  @Jimmy: ik had Duijvendak dit al vergeven, omdat het weinig nieuws is, en voor zover het nieuws is, ik deze misdaad te klein vind om me druk om te maken. Ik ben ook niet kritiekloos, ook niet voor hen die het Lichtend Pad van GroenLinkse Overtuigingen hebben gevonden, want ik vind dat Duijvendak het niet goed doet als milieuwoordvoerder. Dat vond ik eerder ook al, en als mijn persoonlijke voorkeur de kieslijst was geworden had Duijvendak niet eens in de kamer gezeten.

 22. 24

  @Michel 12.2: Dat hij de inbraak niet zelf heeft gepleegd is meer dan een nuanceverschil; wat is dan nog erger aan zijn rol dan die van Pieter Hofstra in de bouwfraude?

 23. 25

  Michel: het gaat niet om het misdrijf an sich, het gaat om de moraal die eruit spreekt. Die deugt niet, zeker niet voor een volksvertegenwoordiger.

  Dat hoeft Duyvendak niet per definitie zijn hele leven nagedragen te worden, maar je mag wel lastige vragen stellen om na te gaan of die moraal wel echt veranderd is.

 24. 26

  @Eric (#21): Ha, daar gaan we weer met die dooddoener van de SP als links-conservatieve partij. De SP is hooguit conservatief in de koppigheid waarmee zij links blijft. Vrijwel alle andere linkse partijen hebben zich neergelegd bij de macht van de markt en het sprookje van de winstmaximalisatie als beste motief om bedrijven efficiënt te runnen. Goddank begint Nederland een beetje wakker te worden, en beginnen er mensen zich op hun achterhoofd te krabben omdat dat niet blijkt te werken. De zorg, het openbaar vervoer, de gas- en electriciteitsbedrijven, en ook de ICT hebben meer last dan baat bij het neoliberale corset dat de Europese grondwet hen oplegt. Hartelijk dank, “linkse” PvdA, hartelijk dank “links” GroenLinks, hartelijk dank “links” D66, voor deze “progressie”!

 25. 27

  Wat pas echt iets over de moraal van Duyvendak zegt is of hij nu alle kaarten op tafel heeft gelegd. Of is hij, als bekende in het actie-circuit betrokken geweest bij meer gebeurtenissen? Dat GS hem alvast ‘bombardeert’ tot Rara-lid gaat ver, maar de veronderstelling dat iemand die kennelijk vrij diep in het wereldje zat meer weet of aan meer heeft meegedaan is niet raar. Duyvendack heeft nu ‘the truth’ vertelt, maar was het ‘the whole truth’? Groenlinks zou er goed aan doen dit vast te stellen en het publiek en de Kamer op de hoogte te brengen van hun bevindingen.

 26. 30

  Wat een gelul toch weer…
  Laten we vooral niet vergeten dat Wijnandje tot op de dag van vandaag beschouwd wordt als de leider van RARA die bedrijven in de fik stak en een huis van een staatssecretaris!!!
  En kom nou niet aan met dat het niet bewezen is dat Wijnandje daar tot zijn nek inzat. Iedereen weet dat, er is zelfs een boek over geschreven. Iedereen die ooit verdachte is geweest in die zaak behoort nog altijd tot de intiemste vriendenkring van Wijnandje. Dat zo’n man rustig door Groen Links verkiesbaar is gesteld (“Sorry dames en heren, er is geen formeel bewijs, net als bij O.J. Simpson”), is natuurlijk walgelijk.
  En dat Sam Pormes wel het veld moest ruimen bij Groen Links, riekt naar discriminatie. Een Indo mag oprotten, een blanke salonsocialst (heb je Wijnands huis weleens gezien?) mag blijven zitten…

 27. 31

  ace: het feit dat de SP veel zaken wil houden zoals ze nu zijn maakt ze toch per definitie conservatief? In heel veel opzichten is de PvdA ook heel conservatief. Dat is geen waarde-oordeel, dat is een constatering. Er is dus geen enkele reden om zo te gaan steigeren. Overigens is het flauwekul dat de SP zich als enige verzet zou hebben tegen marktwerking in de collectieve sector.

  Peter: er is een boek over geschreven, toe maar. Weet je hoeveel bagger er wordt opgeschreven in boeken? Dat hij tot op de dag van vandaag wordt beschouwd als leider van RaRa is hooguit bij het GS-volkje zo. “Iedereen die ooit verdachte is geweest…” Ook zo’n mooie. Het beroemde “waar rook is, is vuur”-bewijs? Misaschien zou je ook eens feiten kunnen aandragen, in plaats van “iedereen weet dat…”?

  Als ‘ie er iets mee te maken heeft, ben ik de eerste die ‘m de Kamer uit wil hebben, maar het RaRa-verhaal is voorlopig precies dat, een verhaal. Kunnen we het misschien weer even bij de feiten van deze week houden?

 28. 32

  Over 3 jaar komt Volkert vrij, mat dank aan een rechter (PvdA) die ook een links actie-verleden had. Schandalig dat je in dit land een machtig (aankomend) politicus kunt afknallen en dan binnenkort weer vrij man bent…
  Het zou me niet verbazen als sommige Groen Linksers hen op de kieslijst willen (“Hij heeft zijn straf uitgezeten en verdient een tweede kans”)

  en @ Eric

  Laat me niet lachen…Er is zelfs op Sargasso niemand te vinden die niet voor de volle 100% weet dat Wijnand=RARA. Zelfs jij weet het maar je speelt nu de troef ‘verdachte is niet gelijk aan schuldig’…
  Zeg toch gewoon de waarheid…

 29. 33

  Sam Pormes mocht vertrekken omdat het aannemelijk was dat hij gelieerd was aan terroristen. Van Wijnand is dat niet alleen aannemelijk, iedereen weet het…
  Maar ja, Sam is Indo. De hele top van Groen Links heeft z’n koters op blanke scholen. Maar het multiculturalisme wel met de mond belijden…Zo van: “Wij zijn goed, een soort hogere menssoort”. Maar in wezen zijn ze tot op het bot racistisch.

 30. 34

  @32 spreek voor jezelf qua Rara. Eerst feiten over Duyvendak.

  @33 “Rechtsmensen zijn zelden of nooit racistisch.”

  Mwoehahaha!

  Ik zou mijn kinderen ook naar de beste school sturen, niet meer dan logisch toch ?

  Wil ik van kroost te horen krijgen “Papa, wegens zulke achterlijke gevoelens van knuffelsolidair-zijn moesten wij naar die ontzettend slechte school ?”. Ik niet. Jij ook niet.

 31. 36

  @m44

  Jij zegt: Ik zou mijn kinderen ook naar de beste school sturen, niet meer dan logisch toch ?

  Daar ligt het probleem. De mensen die dat kunnen, doen het ook maar stemmen wel vaak links. Mensen die in de zogeheten ‘prachtwijken’ kapot gaan, kunnen het niet en zij stemmen vaak rechts.
  Dat is het walgelijke van Links: roepen dat de prachtwijken geweldig zijn en dat de grote instroom ‘kansenmensen’ zo geweldig is, maar er zelf voor geen goud tussen gaan zitten. Net als Marcel van Dam in zijn landhuis met 80 (!!!) hectare land roepen dat iedereen die op Fortuyn stemde in feite racistisch was…

 32. 37

  Het dilemma van linkse partijen is dat ze putten uit mensen met een actie verleden. Het dilemma van rechtse partijen is dat ze putten uit het wereldje van foute vastgoedhandelaren. Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt..

  @Eric; Sam Pormes was een afrekening binnen Groen Links, als ik mijn bronnen goed heb. Vooral een spelletje van wat querulanten die hun macht wilden laten zien en Herman Meijer graag zagen vertrekken.

  Duijvendak heeft hier teveel vrienden voor binnen de partij, dus die zal dat niet overkomen.

 33. 38

  Alle waarden waar Links ooit voor stond, zoals gelijkheid tussen man en vrouw (handenschudden enzo), scheiding kerk en staat (Marcouch), vrijheid van geaardheid etc. zijn allang in handen van Wilders. Daarom stem ik tegenwoordig op Wilders net als honderdduizenden arbeiders, jeweetwel, waar jullie vroeger voor stonden. Die mensen die kapot gaan in de zogenaamde prachtwijken maar die van jullie hun bek moeten houden…
  Als je een beetje de straar volgt, merk je pas hoeveel woede er heerst bij jullie vroegere aanhangers. De gewone Nederlandse arbeider haat den Linksmensch tegenwoordig. Denk daar maar eens over na.

 34. 39

  Nou, Marcel van D. GUNDE iedereen ook best zo’n landhuis hoor.

  Verder beetje onzin. Iedereen kiest het beste huis wat hij kan betalen. Daar heeft zulke goedpraterij weinig mee te maken.

 35. 41

  @39bis nawauwelen van de berichten (rond 2004) over Tony Blairs schoolkeuze4kids, zit dat nu dus zelfs in jouw genen en memen.. tsja, dat stemt droef.

 36. 42

  @m44

  Grappig dat je over Trotski begint…

  In zijn afscheidsartikel voor Maandblad M van het NRC in januari 2003 vergeleek Hubert Smeets (ook zo’n nepperd) mij met Trotski…;-)

  Nu jij weer :-P

 37. 43

  …tenzij ik allerlei nieuwe problemen kan formuleren in termen van de ouwe van jouw partij. Dan krijg ik alle emosupporter-mensen helemaal mee…..

 38. 44

  Trotski was trouwens een halve zool. Zoals al die communisten of hoe ze zich ook noemen…
  Geen ideologie heeft zoveel bloed aan z’n handen als het communisme (Mao, Stalin, Pol Pot). Nou vooruit, misschien de islam dan, ook zo’n frisse zaak.

 39. 46

  @m44

  Volgens mij heb je gedronken…ik kan je nauwelijks volgen…
  Hoe dan ook, wat me altijd zo blij maakt is dat jullie Linksmenschen met zo’n zuur gezicht door het leven gaan. Je pikt ze er zo uit op straat.

 40. 49

  Ik heb destijds een keer op de Amstel boekenmarkt Hubert staande gehouden wat uitmondde in een discussie en een enorme oploop. Smeets zag figuurlijk alle hoeken van het plein, hetgeen hij ook redelijk toegeeft in dat artikel.
  Smeets is iemand die 100.000 euro per jaar bedingt bij zijn werkgever en graag kokketeert met zijn communistische idealen. Lenin zou hem aan de hoogste boom hebben opgehangen…

 41. 53

  Eigenlijk draait alles daarom…om die open vleeswond tussen de vrouwenbenen…Alles is daarnaar terug te leiden…Geld en macht etc…Harry van Bommel weet er alles van…Lubbers ook…

 42. 54

  …maar laat ik eerlijk zijn, je hebt GEEN IDEE hoeveel dommigheid je ongeweten boven jouw eigen kop hebt gehangen….

  ontkennen of eraan werken

  Dat laatste wordt je in elk geval niet onmogelijk gemaakt zoals in 75 % van de wereld.

  Tel je zegening, peter. en weltrusten.

 43. 57

  ….honderden kilometers zeg maar….

  Maar als troost zeg ik, Trotsky werd in zijn wijsneuzigheid ook alleen maar vermoord door types als JIJ.

 44. 58

  Dat geleuter dat volkert vrij komt ,so what
  Er zijn ergere kriminelen die kortere staffen hebben, alsof Holleeder een lekkere schat is.
  rondhobbelende TBS’ers en psychopaten genoeg.
  Omdat de kogel van links kwam zitten we nu met een averechts effect, de linksen zijn nog nooit zo strak aan de ballen gevoeld als de laatste paar jaren.
  Wees blij , uw zo gewenste politiestaat is al
  bijna een realiteit.
  De moord op theo was toch een winst puntje uiteindelijk.
  Geertje heeft de wind mee, Rita weet de koers en JP de VOC mentaliteit.
  Het leuke is dat de bevolking de andere kant op roeit en geen zak geeft om politiek.

 45. 59

  Het geneuzel over “linkse rechters” is heel triest. Het is een houding waarin iedereen die links is per definitie ook onbetrouwbaar is, in welke functie dan ook. Wat natuurlijk ook de deur opent om alles wat je niet bevalt weg te zetten als “links”.

  Je hebt geen argumenten meer nodig en je kunt jezelf wentelen in de gedachte dat je per definitie beter bent dan anderen. Wat dat laatste over henzelf zegt, daar komen ze dan blijkbaar niet meer aan toe.

 46. 61

  Holleeder is puur tuig en wat mij betreft mag iedere moord met vorrbedachte rade met levenslang worden bestraft. En de meerderheid van de Nederlanders is het daarmee eens. Een politieke moord is echter nog erger (als men al in gradaties mag praten). Een politieke moord is vaak het begin van een kettingreactie met miljoenen slachtoffers, zoals de Eerste Wereldoorlog.
  Als een Amerikaanse maffiabaas een andere maffioos omlegt, is dat uiteraard verwerpelijk, maar de president vermoorden is erger omdat zoiets een land in een oorlog kan storten (de geschiedenis staat er vol van).
  Volkert is gewoon een laffe hond en met hem een groot deel van extreem links, een grote fascistische club.

  Lang leve de vrijheid, lang leve Wilders!

 47. 62

  @hemaworstje

  Dat jij de moord op Fortuyn en Van Gogh als ‘winstpuntjes voor rechts’ kwalificeert, geeft wel aan hoe ziek je bent…

  Die moorden zou ieder normaal mens tot op het bot moeten raken…

 48. 63

  Peter 36,

  Wonen in een landhuis van 80 hectare en er linkse idealen op nahouden kan niet ?

  Het is een kwestie van lui redeneerwerk.
  In de een maatschappij zoals de westerse is het vrij lastig zo niet onmogelijk om compleet te doen wat iemand preekt. Een VVD politcus die oproept om belastingen maar niet te betalen ,maar wel verantwoordelijk voor de belastingwetgeving is een eveneens een mooi vorbeeld van een staaltje hypocrisie.

  Ben een je een Tibet aanhanger gooi je “made in China” PC maar je huis uit?

  Of VVD-er hofstra die vond dat het niet zijn plicht was om misstanden in de bouw te melden. Dat was zijn taak als volksvertegenwoordige toch helemaal niet? Zumm kotzen zeg ik.

  Peter 42,

  Is dat artikel online nog ergens terug te vinden?

 49. 64

  @63:
  Wonen in een landhuis van 80 hectare en er linkse idealen op nahouden kan niet ?

  In de een maatschappij zoals de westerse is het vrij lastig zo niet onmogelijk om compleet te doen wat iemand preekt.

  Ah, de man wordt door de maatschappij gedwongen in een gigantisch huis te wonen? Peter mag misschien ‘lui’ redeneren, jij probeert het niet eens.

 50. 65

  Ik zou het liefst een parlement zien met uitsluitend mannen en vrouwen die weleens bij een ministerie hadden ingebroken.

  En het allerliefst, maar ik vertel de goegemeente niets nieuws, helemaal geen parlement.

 51. 66

  ik ben niet ziek peter, de moorden op die twee
  boeiden me voor geen meter en ik ben echt niet de enige daarin.
  Ga jij maar lekker voor de gevangenis poort liggen en knal hem door de kop als hij vrij komt, ben jij de martelaar en krijg je wellicht 72 frieze dekhengsten als dank.
  Randstad problemen zijn niet de onze, dat denken julie stadsmensen wel vaker.
  Geert en ritaatje doen niet eens mee aan gemeentelijke verkiezingen juist om die reden.
  mensen uit Twente hebben nu eenmaal meer wijsheid dan een westers gefrustreerd menneke die Geert stemt omdat tja de kleur op straat hem niet aanstaat?
  Als racisme staat voor vrijheid in jouw ogen , fine by me.
  Aanhangers van pim en vervolgens dan maar Geert zijn de volgers, daarom heten ze ook aanhangers. De niet denkers.

  Ik ben a politiek stem nooit en rij liever zelf.
  Politiek is voor den dommen.

 52. 67

  @Hemaworstje

  Op wat voor manier zijn Wilders en zijn aanhangers racistisch? Omdat wij zeggen dat de islam achterlijk is? Dat is het toch ook? En dat de islam extreem gewelddadig is, kan iedereen zien…
  Jou interesseert het in je Twente blijkbaar geen reet dat er in Nederland vele tienduizenden vrouwen, homo’s, atheisten, kunstenaars en schrijvers geterroriseerd worden door een ideologie. Het interesseert het -zoals jezelf al zegt – ook geen reet dat er een politicus en een filmmaker zijn afgeslacht…

  Door mensen zoals jij konden in WOII de joden worden afgevoerd…

 53. 68

  Hoe zit dat nu eigenlijk met Marcel van Dam? Heeft hij, of zijn partij, ooit gepleit voor een wet die het wonen op een groot landgoed verbiedt? Dat heb ik dan gemist. Of zijn we bezig met het aloude gezelschapsspel: maak een karikatuur van de opvattingen van je tegenstander en gebruik die karikatuur om hem verdacht te maken. Lijkt me eigenlijk wel een leuk spelletje. Eens kijken of ik het ook kan.

  Rechtse politici zijn tegen uitkeringen. Dus elke rechtse politicus die wel eens een uitkering (of wachtgeld, want dat is natuurlijk hetzelfde) heeft ontvangen is leugenachtig.
  Rechtse politici zijn voor meer markt en minder overheid. Dus sturen ze hun kinderen naar privé-scholen. En maken ze geen gebruik van (deels) door de overheid betaalde zorg. Ze gaan natuurlijk ook niet naar gesubsidieerde voorstellingen of tentoonstellingen. Of als ze dat wel doen gaan ze na hoeveel subsidie er op hun kaartje zit en storten ze dat bedrag terug in de schatkist. Als ze wel gebruik maken van gesubsidieerde voorieningen zijn ze leugenachtig.
  Rechtse politici zijn tegen de publieke omroep. Als ze toch meewerken aan programma’s van de staatsomroep is dat uitermate hypocriet. Dat geldt natuurlijk ook voor partijen die gebruik maken van de zendtijd voor politieke partijen.

  Leer ik het al een beetje?

 54. 70

  JSK 64,

  Het punt is een beetje dat ik vind dat het makkelijk scoren is in een discussie; ben je links (of wordt je dat verweten te zijn) neem zelf maar wat vluchtelingen in huis, en stuur je je eigen kinderen naar een witte school dan ben je eigenlijk gewoon een keiharde rascist. Het is soort redeneerwerk waar ik mij niet aan waag.

  “Ah, de man wordt door de maatschappij gedwongen in een gigantisch huis te wonen?”
  In het geheel niet ,maar ongeacht iemands poltieke overtuiging mag hij/zij wonen van mij waar hij zolang die persoon niet de wet overtreedt. Alsof iemand die VVD stemt geen vrijwilligerswerk zou mogen doen. Hokjes denken is makkelijk maar is niet altijd toepasbaar in een maatschappelijke discussie.

  Peter 69,

  Precies, wie laat zich nou kennen…

 55. 71

  Heimwee naar wat er niet meer is momenteel..hier dus..de heftigheid het links/rechts geschreeuw man/vrouw ..pffft..ik mis,…ik ga maar eens de “bermuda” in m’n koffer stoppen en op pad.

  adieu (oeps sorry HansR)

  ad (uf widerluege)

 56. 72

  @larie: Volgens mij is de “rede” samen met “nuance” op vakantie. Ergens ter hoogte van Cannes, vermoed ik.

  @oplawaai: Terzijde: Marcel heeft volgens mij de PvdA een jaar of drie geleden verlaten.

 57. 73

  De hele grachtengordel stemt Groen Links.
  Als je zelf in een kast woont, je kids op een roomblanke school hebt en 3x per jaar op vakantie gaat naar Toscane, is het wel een beetje hoogmoedig om al die Nederlanders die in de stront van de prachtwijken zitten en die vragen of er nu eindelijk eens wat minder importbruiden (+neven en nichten) mogen komen, uit te maken voor onderbuik/tuig van de richel/bruinhemden etc…

 58. 76

  Peter, wij hebben joden gehad op de boerderij in de oorlog, dus wil je stompzinnige opmerkingen voor je houden.
  geeft al aan hoe bekrompen je bent.
  Wij in Twente toleren het niet dat welk een geloof dan ook onze vrijheden afneemt.
  wij laten ons niet onder pissen zoals de hollanders.
  Dat jullie de patatgeneratie vertegenwoordigen is inderdaad niet ons probleem, wordt volwassen.

  Homo’s kunstenaars en moslims hebben hier geen problemen.
  De AKI is wereldberoemd , de gay pride is in enschede geweest en we hebben een fors aantal gastarbeiders en allochtonen in de regio.
  Toch zijn we de veiligste regio van Nederland.