Dus toch GroenLinks

Foto: copyright ok. Gecheckt 11-03-2022

Veel mensen vragen zich af wat de signatuur van de Sargasso-bloggers toch is. Het antwoord: die denken natuurlijk met name voor zichzelf en zijn geen uithangbord voor een partij. Maar we zijn niet te belazerd om te zeggen wat we stemmen. Dit keer legt Klokwerk uit waarom hij ondanks alles toch GroenLinks stemt.

Tot ongeveer vorig jaar wist ik het vrij zeker: ik stem GroenLinks. Het huidige geklungel van deze partij en het gedecimeerd worden in de peilingen hebben me echter hevig doen twijfelen.

Zweven

Nee, om een mislukte grap met een stekkerdoos zal ik een partij niet verlaten. Als ik op de beste entertainer zou stemmen ging mijn stem wel naar Wilders. De Kunduz-missie kan ik niet steunen, maar om één naïef standpunt laat ik een partij ook niet vallen. Maar het schaamteloos etaleren van het eigen gebrek aan competentie heeft bij GroenLinks inmiddels wel hele extreme vormen aangenomen. De zaak Sap-Dibi staat helaas niet op zichzelf. De organisatie van de partij is een puinhoop en politici kunnen geen hoofd- van bijzaken onderscheiden, getuige ook het recente voorstel voor gratis glaasjes water in de horeca. Ik begon dus te zweven.

Wegzweven

Maar nu: wat vind ik belangrijk? Het vrije marktdenken is zo dood als een pier. De werkloosheid loopt op. De financiële reuzen graaien nog steeds gretig om zich heen en Brussel staat mede door Nederlands toedoen machteloos. Politici kennen geen andere remedie dan bezuinigen en hier in den lande zit de partij van de marktwerking (of moet ik zeggen de partij van het roofkapitaal) nog steeds stevig in het zadel. Lachebekje Rutte krijgt niets voor elkaar en is erin geslaagd de internationale positie van Nederland stevig te ondermijnen. Maar hij doet alsof er niets aan de hand is, ramt op zijn reclameslogans die holle vaten blijken en belooft als verkiezingsstunt iedere hardwerkende Nederlander duizend euro. Sinterklaas bestaat, en hij zit in het torentje.

Ja, trouwe lezers wisten het al lang: geen VVD voor Klokwerk. Sterker nog, die VVD moet maar even een paar jaar aan de kant staan.

Nou, er is één manier om ervoor te zorgen dat dit gebeurt, zegt men dan. Stem SP! Maar ook met de SP heb ik grote problemen. Nee meneer de populist Rutte, ik ben niet bang voor hun communisme, want dat is bij de SP ver te zoeken. Ik geef mijn stem echter niet aan een partij die doet alsof Nederland een eiland is en terug kan naar de jaren vijftig, en waarbij het ontbreekt aan enige visie op de EU en de arbeidsmarkt. De huidige problemen zijn veel te ernstig om gewoonweg ontkend te worden. Ook geen SP dus.

D66 dan? Zou kunnen. Deze club had immers bij de vorige verkiezingen vrijwel het hele programma van GroenLinks overgenomen. Het huidige verkiezingsprogramma ademt echter een grote leegte uit, en ik schrik mij rot als ik Pechtold zijn heimwee naar Balkenende II zie uitspreken. Een herhaling van Balkenende II? Niet met mijn stem.

Verder en verder zweef ik het moeras in. De PvdA? Lijkt redelijk, maar de PvdA is momenteel in alles de SP light, bij zowel qua voor- als de nadelen. De PvdA is daarmee de ideale stem als je helemaal op de SP lijn zit, maar het eigenlijk niet helemaal aandurft. Maar niets voor mij.

De Partij van de Toekomst? De Piratenpartij? LibDem? De Partij van de Dieren? Nee. GroenLinks verlaten omwille van politiek geklungel en een electorale terugval, om vervolgens op een one-issue-splinterpartij te stemmen, dat lijkt me een beetje pointless.

Terugzweven

In deze ellende begin ik me dus af te vragen waarom ik nu ook alweer begon te zweven. En dan besef ik dat ik wellicht wat dankbaarder mag zijn. Bijvoorbeeld voor het lente-akkoord.

Veel mensen zeggen dat het te rechts zou zijn, niet sociaal, of toch niets waard omdat het na een week al in de prullenbak lag. Wat deze mensen kennelijk nu alweer vergeten zijn, is dat ze zich anderhalf jaar lang kwaad hebben gemaakt over het beleid van Bruin I. Over bezuinigingen op het passend onderwijs, op het PGB, op de griffierechten, op openbaar vervoer, over de BTW verhoging voor podiumkunsten, over de huishoudinkomentoets voor de bijstand, over de extra bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking, de invoering van de wet werken naar vermogen, de prestatiebeloning in het onderwijs, en ga zo maar verder. Niet alle, maar wel de meeste van deze maatregelen zouden zonder dat lente-akkoord momenteel ijskoud zijn uitgevoerd onder het motto van staand beleid, zoals dat nu helaas nog wel gebeurt met de langstudeerboete en de weigerambtenaar.

Ja, het had natuurlijk nog een stuk beter gekund, maar dat lente-akkoord is en blijft een prestatie van formaat. Zeker, het akkoord is waard wat het waard is: het is een begroting met vooruitzicht op verkiezingen en er zit naar het oordeel van de linkse kiezer natuurlijk teveel CDA en VVD in. Maar het gaf ons wel een zeer stabiele zomer, met eindelijk weer eens een economische meevaller als bonus. En ik ben dus nog steeds erg blij dat Rutte in de lente al tegenhouden is en niet later pas.

Waarom GroenLinks

Ik zie de noodzaak van Europese samenwerking om de financiële crisis te bedwingen, maar ben hoogst ontevreden over het gebrek aan democratie in Brussel. En ik wil stemmen op een partij die zich daar al langer dan sinds de crisis druk om maakt. Dus GroenLinks.

Ik zie de noodzaak van hervorming van ons sociale stelsel, een administratieve draak waarbij gelijkheid ver is te zoeken en dat bovendien langzaam afbrokkelt. Maar ik wil wel dat er zo hervormd wordt dat mensen met domme pech een goed vangnet hebben. Niet alleen in het belang van henzelf, maar ook voor een stabiele samenleving. Dus GroenLinks.

En ik ben absoluut geen bomenknuffelaar, maar ik ben niet te naïef of blind om in te zien dat we op een fundamenteel andere manier moeten gaan leven als het gaat om voedsel en energie. Simpelweg in het belang van onze eigen gezondheid en de toekomstvastheid van het verschijnsel mens. Ik zie bovendien de economische voordelen om daarop voor te sorteren. Dus GroenLinks.

Verder wil ik kiezen voor een die partij die dingen als mensenrechten, privacybeleid en moreel liberalisme voorop stelt. GroenLinks dus.

GroenLinks als strategische stem

Inhoudelijk blijft het voor mij dus GroenLinks. Daarbij blijkt GroenLinks voor mij ook de meest strategische stem.

De SP en de VVD zitten elkaar momenteel bewust groter te maken met een wedstrijdje wie-de-grootste-wordt. Maar uiteindelijk doet dat er niet toe, want het zou niet de eerste keer zijn dat de grootste partij niet in de coalitie komt. Veel belangrijker is het hoe die coalitie eruit ziet. Linksom of rechtsom, er komt waarschijnlijk een sprokkelcoalitie, waarbij de coalitiepartners misschien wel de smaakmakers zullen zijn na deze platte wedstrijd tussen links en rechts populisme.

Gaat het rechtsom met de VVD, dan is de kans groot dat ook GroenLinks nodig is. Met geen van de mogelijke combinaties ben ik tevreden, maar het is in mijn belang dat de rood/groene component zo groot mogelijk is ten opzichte van de conservatief rechtse VVD, terwijl ik ook de Christelijke huichelarij met weigeramtenaren, zondagssluiting en de wietpas ook graag zoveel mogelijk gecompenseerd zie worden. Als ik moet kiezen tussen Balkenende II en het lente-akkoord, doe mij dan toch het laatste maar.

Gelukkig geeft GroenLinks zelf onverbloemd de voorkeur aan samenwerken met de SP in plaats van de VVD. En zeker voor een linkse coalitie zal GroenLinks hoogst waarschijnlijk nodig zijn, naast de PvdA en wellicht zelfs de Partij van de Dieren. Daarmee is die rode coalitie echter nog niet rond.

De SP lijkt voor de aanvulling meer naar het CDA dan naar D66 te lonken. Een conservatief links kabinet met het CDA en wellicht zelfs de CU lijkt mij echter een erg slecht idee. Niet alleen om bovengenoemde punten, maar wordt ook hoog tijd dat we eindelijk de achterdeur van de coffeeshops eens behoorlijk regelen, want de criminaliteit heeft daar nu wel voldoende geld aan verdiend lijkt mij. Met D66 is het niet alleen op het morele vlak veel beter zaken doen, de combinatie Pechtold-Roemer lijkt mij voor beide ook meer dan gezond. Pechtold zal moeten dimmen met zijn bezuinigen-is-goed en de-markt-is-beter agenda’s, terwijl Roemer even wat realistischer zal moeten gaan kijken naar de houdbaarheid van ons sociale stelsel, en zijn mooie plannen voor Nederland ook Europees zal moeten gaan delen.

Doe mij maar een kabinetje Roemer-Pechtold dus. En als er één partij is die dat kan gaan stimuleren, dan is dat GroenLinks. GroenLinks zal in een kabinet met de SP namelijk absoluut liever kiezen voor D66 als partner in plaats van het CDA. Juist in de formatie kan GroenLinks daarmee een heel belangrijke, zo niet beslissende rol spelen. Ook met vijf zetels.

Het is u en mij nu dus weer duidelijk: Klokwerk stemt deze verkiezingen gewoon GroenLinks.

Reacties (124)

#1 larie

Marianne Thieme.

 • Volgende discussie
#1.1 Klokwerk - Reactie op #1

Zou voor mij een goede tweede zijn, maar stelt in de formatiefase waarschijnlijk nog minder voor. Bovendien is het programma van GroenLinks uiteindelijk toch progressiever op een aantal voor mij belangrijke issues.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Gijsbert Rering - Reactie op #1.1

De PvdD heeft het wel aangedurfd onze verslaving aan economische groei als issue te benoemen. Daarin zijn ze toch echt progressiever dan Groei Links.

#1.3 Klokwerk - Reactie op #1.2

Tenzij je economische groei koppelt aan menselijke groei en dat weer progressief noemt ;)

 • Volgende reactie op #1.2
#1.4 Iemand anders - Reactie op #1.3

Dat is zo’n wansmakelijke dooddoener, kom eens met een argument.

 • Volgende reactie op #1.3
#1.5 Klokwerk - Reactie op #1.3

Sorry dat je hem niet herkent: dit was een argument. In het kader van een groeiende bevolking en het feit dat nog veel mensen in armoede leven wereldwijd, en de mens sowieso een strevend wezen is (vrij naar Goethe) dat streeft naar verbetering voor zijn eigen situatie, is economische groei een kenmerk is dat wellicht bij deze tijd hoort.

Ik waardeer de kanttekeningen die de Partij van de Dieren én GroenLinks veel eerder daar al bij maakten, maar dat betekent niet dat “economische groei is slecht” het juiste alternatief is voor “economische groei is goed”.

Zo beter?

 • Vorige reactie op #1.3
#1.6 de_gemene_deler - Reactie op #1.2

Dat is niet waar. Groenlinks heeft al vaker de ‘Grenzen aan de Groei’, benoemd. Het besef dat economische groei ten koste van leefbaarheid, milieu, en de onderkant van de samenleving kan gaan heeft Femke Halsema al eerder aangekaart.

 • Volgende reactie op #1.2
 • Vorige reactie op #1.2
#1.7 Gijsbert Rering - Reactie op #1.6

Jawel, maar nu hebben we te maken met Jolande, en die denkt dat het niet verstandig is om het over zulke fundamentele dingen te hebben zo vlak voor de verkiezingen.

#1.8 Loupe - Reactie op #1.2

‘Groene kiezer moet in opstand komen’

Economische groei is niet de oplossing van onze problemen, maar de oorzaak ervan. We moeten niet meer van de aarde vragen dan zij kan leveren. Dat betoogt Marianne Thieme.

 • Volgende reactie op #1.2
 • Vorige reactie op #1.2
#1.9 Eelker van Hagen - Reactie op #1.8

Economische groei is een randvoorwaarde, want een optelsom van menselijke behoeftes. Net zoals de eindigheid van hulpbronnen en de leefbaarheid van onze aarde randvoorwaardes zijn. Ons grootste probleem is dat er op dit moment maar 1 echte visie hierop bestaat, namelijk dat dat strijdige randvoorwaardes zijn die elkaar tegenwerken. Of je nu tot het kamp behoort dat economische groei of de eindigheid van onze hulpbronnen en leefbaarheid een belangrijker randvoorwaarde vindt, je onderschrijft het uitgangspunt dat het strijdige randvoorwaarden zijn. Dat is ons probleem, dat de manier waarop we denken, leven, produceren en onze voetafdruk op deze aarde zetten uitgaat van dat standpunt. De spelregels bij een spelletje zijn onderling ook nooit strijdig, ze gaan eenvoudigweg over wat anders, je houdt je eraan en je probeert je spelstrategie binnen de randvoorwaarden te optimaliseren. De enige uitweg uit deze probleemstelling, is een spelstrategie die zowel economische groei als eindigheid als grenzen hanteert en daarbinnen de doelen kiest. Aan ieder de beoordeling of de wijze waarop we nu investeren in een duurzame economie voldoende aan dat uitgangspunt voldoet.

#1.10 Rene - Reactie op #1.2

Ook GroenLinks wijst hier al sinds haar bestaan op en ook in het huidige verkiezingsprogramma is meerdere keren te lezen dat niets economisch verantwoord is als het ecologisch onverantwoord is. GroenLinks kijkt echter ook hoe het op te lossen is en hoe de overgang naar een andere economie in gang gezet kan worden. Dat zie ik bij de PvdD nog niet terug

 • Vorige reactie op #1.2
#1.11 Petra - Reactie op #1

Of Esther Ouwehand. De PvdD is de enige partij die erkent dat het geloof in oneindige economische groei het probleem is en niet de oplossing.

 • Volgende reactie op #1
 • Vorige reactie op #1
#1.12 de_gemene_deler - Reactie op #1.11

Niet als enige, zie 48.

#1.13 Nirak - Reactie op #1

Zou ik ook zeggen.
Als je toch op een kleine partij wilt stemmen verdient de PvdD een stem meer dan GL.
GL kan er wat mij (als altijd GL te hebben gestemd) beter mee ophouden en eens serieus gaan nadenken hoe nu verder.
Net zoals de PvdA eigenlijk.

 • Vorige reactie op #1
#1.14 Klokwerk - Reactie op #1.13

Ik heb liever dat die twee partijen dit land uit de klauwen van Rutte houden of de man in ieder geval een beetje laten dimmen.

#1.15 Nirak - Reactie op #1.14

Liever dan dat ze gezamenlijk iets geloofwaardig progressiefs neer gaan zetten als 1 partij??

#1.16 Klokwerk - Reactie op #1.15

Ik vind GL zeer geloofwaardig progressief. Mijn kritiek op die partij betreft de organisatie en het politiek talent van de mensen nu aan de top. Maar dat zijn wat mij betreft minder belangrijke zaken dan het programma. Dat deugt.

#2 larie

PS: Omdat die dame, in my point of view, de enige is zonder uithangbord voor haar hoofd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 Klokwerk - Reactie op #2

Bedankt voor dit uithangbord ;).

#3 Kok

Ook in dit stukje wordt de PvdD weer afgeschreven als zijnde een one-issue-partij. Dat zijn ze juist alles behalve, maar het blijkt maar hoe goed een kiezer ook daadwerkelijk de programma’s doorleest. Ondanks alles excuses en goedpraterij, lijkt het me niet dat de schrijver van dit stukje serieus was in de poging om een alternatief te vinden voor GL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Klokwerk - Reactie op #3

Ik wens Marianne Thieme veel succes, maar zij vindt dieren met name leuk om te knuffelen en heeft een niet-realistisch programma ten aanzien van de EU. Het is heel leuk om nu pas te gaan roepen dat er een democratisch gat zit in Europa, maar dit nu als voorwaarde stellen om de crisis aan te pakken is te weinig en te laat. Verder staan er nog een aantal andere eisen in dit stuk waar de PvdD niet aan voldoet.

Voor de goede verstaander stond dat er al. Ik denk dat ik de overhoring over de meeste partijprogramma’s wel doorsta hoor.

#3.2 larie - Reactie op #3.1

Weeg mijn stem als een tegenstem die geen kwaad kan in ieder geval @Klokwerk. Ik walg van de dingen nu, F$$k den haag et all. Als er een libertariesche partij komt opdoemen aan het eind van de tunnel ga ik daarheen.

 • Volgende reactie op #3.1
#3.3 Klokwerk - Reactie op #3.2

Iedereen moet uiteindelijk stemmen op waar hij zelf in gelooft, en dat respecteer ik zeker, met name naarmate hij of zij dat beter weet te onderbouwen. Er is ook al een libertarische partij, maar u wilt toch niet zeggen dat u werkelijk in die vrije-marktdromerij tegen beter weten in gelooft? Ik bedoel, tragedy of the commons, als u dat wat zegt: ik zie dat nog niet opgelost. En ook het gebrek aan informatie bij de consument en het produceren-ten-koste-van waarbij de schade niet wordt doorberekend… daar heeft het libertarisme me nooit een antwoord op kunnen geven. Los van dat de libertarische maatschappij alleen in dromenland kan bestaan, want iets van een overheid is er altijd. Gewoon omdat de marktbehoefte daarvoor kennelijk bestaat ;).

#3.4 larie - Reactie op #3.1

Overigens fraaie post Klokwerk. Vindt jij het ook niet opmerkelijk dat als er democratisch gekozen kan worden het uiteindelijk al millenia lang, na gesloten verbonden, het immer uitkomt op 50/50 qua keuze van richting. Een veer of keutel laat dan de balans doorslaan (voor even, maar that’s the game :)

 • Vorige reactie op #3.1
#3.5 Klokwerk - Reactie op #3.4

Ik zie wel degelijk dat de maatschappij zich ontwikkelt. Vergeleken met veertig jaar terug zijn zelfs de rechts-conservatieve partijen vrij links-liberaal. Het schuift naar mijn idee langzaam maar zeker naar die kant op, al decennialang. Breed genomen zelfs al eeuwenlang.

#3.6 larie - Reactie op #3.5

Please Klokwerk..ik ben bijna 100 ben van de power 2 the people generatie;) maar spreek me niet meer aan met U..dankuwel:)

 • Volgende reactie op #3.5
#3.7 Klokwerk - Reactie op #3.5

vooruit dan niet ;)

 • Vorige reactie op #3.5
#4 Eric

Mijn stem is GroenLinks na pakweg twintig jaar voor lange tijd kwijt. En niet om wat politiek geklungel, maar omdat ze alleen nog maar kunnen redeneren vanuit het perspectief van de goedopgeleide, van goede naar alleen betere banen hoppende proseccodrinkende yup. Dat blijkt uit bijvoorbeeld hun scheefwonerspolitiek. Mensen met 33.000 euro per jaar aan inkomen – nou, is me dat een tópinkomen, mensen! – worden als scheefwoner aangemerkt, ook al zijn ze 40 % van hun inkomen aan huur kwijt. Dus of je even wilt opdonderen naar de vrije sector, profiteur! Ooit geprobeerd een eigen huis te kopen in de Randstad met zo’n inkomen? GroenLinks is D66 geworden, inclusief het voor de macht tegen de VVD aanschurken. Het gaat in de beleving van GL met iedereen steeds beter, dus iedereen kan ook steeds meer bijdragen. GL heeft de marktwerking omarmd en wil daarmee alles vlottrekken. Dat daarbij grote groepen overal tussenin vallen en volkomen vermalen gaan worden om de problemen van anderen op te lossen, ontgaat ze volkomen.

Mijn stem gaat – met heel veel tegenzin – naar de PvdA. SP gaat ‘m niet worden, vanwege de akelige gang van zaken binnen die partij en de makkelijke taal over Europa. Ja, het zou zomaar kunnen dat Samsom uiteindelijk in een VVD/CDA/PvdA/D66-kabinet stapt, en dat zie ik absoluut niet zitten. De foute trekken in de SP en het hardnekkige populistisch-conservatisme weerhouden me voorlopig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Klokwerk - Reactie op #4

Dat GroenLinks alles aan de markt wil overlaten is aperte onzin. De overheid maakt op slimme manier gebruik van marktwerking, zoals bij vergroening van het belastingstelsel.

Vindt u dan dat mensen met een middeninkomen een beschermde huur verdienen? Waarom? Ik ben voor subsidie alleen voor de mensen die dat nodig hebben. Dat bevalt me aan GroenLinks, dat ze niet coute que coute alles wil behouden, ook als het niet logisch meer is dat een bepaalde groep veel meer voordelen heeft dan anderen. Zoals bij scheefwoners. Of mensen met een vast contract. Of mensen met een zeer hoge hypotheekrenteaftrek en een vorstelijk salaris.

De makkelijke kritiek vanuit belangenpartijen hierop stoort mij al langer. Dat bevestigt voor mij mijn stemkeuze alleen maar.

 • Volgende reactie op #4
#4.2 Anna - Reactie op #4

Jolanda Swap…

 • Vorige reactie op #4
#5 Eric

Klokwerk: Misschien kun je even lezen? GL biedt een groep die geen kant opkan geen enkele tegemoetkoming, roept alleen dat je een profiteur bent, door de term scheefwoner. Wat is er scheef aan 40% van je inkomen kwijt zijn aan huur?

Het zijn de makkelijke slogans die ook jij hanteert die me storen, ook en juist bij GroenLinks. Scheefwoners klinkt lekker, maar je zet een groep mensen in de hoek die geen keuze heeft. De manier waarop de belaste reiskostenvergoeding werd verkocht als het aanpakken van leaserijders was ook een gotspe. Vooral omdat er wel van mensen wordt verwacht dat ze gaan reizen voor een baan. (O nee, je moet verhuizen in een markt waar je niet in aanmerking komt voor een woning – en of evt. partner en kinderen ook maar even voor een eeuwig tijdelijk contract willen verhuizen.) En wat is er mis mee dat mensen een vast contract hebben? Helpt best om een hypotheek te krijgen voor die eigen woning waar GroenLinks je in wil dwingen. De oplossing bij GroenLinks om onevenwichtigheden weg te werken is dezelfde als die van de VVD: zorgen dat iedereen even *weinig* krijgt. Gemakshalve wordt even vergeten dat de eisen op het ene punt volstrekt strijdig zijn met de eisen op het andere punt. Maar hé, onze slogans klinken goed! Daar is niks sociaals meer aan. GroenLinks is een partij geworden voor dezelfde types als bij D66 en VVD, met een iets ander stropdasje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Ernest - Reactie op #5

De middeninkomens zijn gewoon de inkomens waar veel te halen valt omdat het lekker klinkt. Ze zijn niet zielig dus je kunt daar makkelijker beginnen met het ophalen van geld. Maar als iedereen aan de deur is geweest bij de middeninkomer houdt die uiteindelijk net zo veel over als iemand met een minimuminkomen. Die heeft geen huurverhoging, wel maar wel de huurderstoeslag, de zorgtoeslag, de kortingkaart, de stadspas, de kindertoeslag, en noem maar op. De inkomensnivellering werkt daar prima!
Nee, je kunt beter 100k verdienen dan 30 tot 50K.

#5.2 A. de Man - Reactie op #5.1

“Nee, je kunt beter 100k verdienen dan 30 tot 50K.”

Over open deuren gesproken.

#5.3 gronk - Reactie op #5.2

Nou, als je sommige VVD’ers hoort dan is 100k verdienen veeel en veel erger dan 50k verdienen, want als je 100k verdient moet je meer belasting betalen.

 • Volgende reactie op #5.2
#5.4 A. de Man - Reactie op #5.3

Je hebt gelijk. Ik vind het overigens vreemd dat zulke domme mensen zoveel kunnen verdienen.

 • Volgende reactie op #5.3
#5.5 Klokwerk - Reactie op #5.3

Ik lees best Eric, en om eerlijk te zijn ben ik lid van die groep waar je het over hebt. Ik vind echter dat steun alleen daar moet zijn waar het echt hoort, en mensen met een inkomen boven modaal (want daar hebben we het over) zijn echt niet zielig, en dat worden ze ook niet als de huur langzaam oploopt naar marktconform, waar ze nog lang niet op zitten. En verder heb ik niets tegen mensen met een vast contract, maar als we die scheiding op de arbeidsmarkt volhouden krijgt niemand er meer een vast contract en loopt iedereen over tien jaar rond zonder sociale rechten. Daarom heb ik liever dat het vangnet nu geregeld wordt buiten het ontslagrecht om. Om ervoor te zorgen dat er van het sociale stelsel nog wat overblijft.

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.6 su - Reactie op #5.3

Wat een onzin. Vaste contracten worden niet door zichzelf eruitgedrukt, maar door het vergroten van de flexibiliteit. Flexibiliteit dient de werkgever, contracten de werknemer. GroenLinks kiest voor flexibiliteit, en daardoor voor de werkgever. Ze hebben de macht van een pudding, dus kan VVD met hun mandaat ook meteen de WW afschaffen. Vangnet my arse.

 • Volgende reactie op #5.3
 • Vorige reactie op #5.3
#5.7 Klokwerk - Reactie op #5.3

Het verschijnsel dat er tegenwoordig alleen nog maar mensen worden aangenomen met een flexcontract is een gewoon marktverschijnsel. Als je daar tegen bent, dan ben je te laat. Het gaat absoluut niet meer lukken om het flexwerken af te schaffen. Arbeidsmarkttechnisch gezien is dat voor de werknemer ook helemaal niet wenselijk. Enfin, je kan de realiteit dus ontkennen en zeggen dat er veel meer vaste contracten uitgedeeld zouden moeten worden, maar waar maak je mensen dan blij mee? Met een dode mus. Wat je beter kan doen is het sociaal stelsel zo omvormen dat mensen ongeacht hun contractvorm een goed vangnet houden. En daar staat GroenLinks het meest voor. Overigens mij nog niet radicaal genoeg, maar wel het dichtst bij van alle partijen.

 • Vorige reactie op #5.3
#5.8 Ernest - Reactie op #5.2

Inderdaad zeg.
Ik bedoel: volgens mij is er eigenlijk sprake van nivellering van middeninkomens tot het niveau van het minimuminkomen. Alleen als je boven 60K verdient heb je daar geen last meer van. Er wordt ook zonder meer naar gestreefd dat ouders met kinderen beide werken, zodat ze samen tot zo’n bedrag kunnen komen na geplukt te zijn.
Ik ben best voor een vrije markt, maar die markt moet wel vrij zijn voor iedereen. Nu is er wat mij betreft al te vaak sprake van heffing van tol en tienden, en zijn zelfs de koopjes alleen weggelegd voor de rijken.
Enfin, ik moet toch Peter Sloterdijk maar eens lezen geloof ik, misschien schrijft die hierover.

 • Vorige reactie op #5.2
#6 Jack Random

Gelukkig is de kans groot dat GL na de verkiezingen met 4 zetels volkomen irrelevant is. GL heeft de afgelopen periode behoorlijk gecollaboreerd met de VVD; ideologisch staan ze net als D66 dicht bij de VVD.

GL is een fijne partij voor jongere, hogeropgeleide, kosmopolitische, tweeverdienende grachtengordeltypes voor wie de maatschappij een speeltuin is, en voor wie tegenslag een onbekend fenomeen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6.1 A. de Man - Reactie op #6

GroenLinks is noch groen noch links.

#6.2 Klokwerk - Reactie op #6.1

Wat een heerlijke retoriek weer! Ik heb er alleen niets op te zeggen.

#6.3 Asterix - Reactie op #6.2

Ik ben zooo teleurgesteld in dat (leger-)Groen Liberaal dat ik het ook niet meer weet.
Het programma bevat zoveel van de (neo-)liberale standpunten als huurliberalisatie en ontslagversoepeling, dat ik me er niet meer thuis voel.
Het collaboreergedrag onder de Kunduz-vlag om het gezicht van Rutte en de Jager te redden en ze in het zadel te houden heeft bij mij de afschuw alleen maar groter gemaakt.
Als ze zo de principes en grondbeginselen verkwanselen zijn ze niet meer te vertrouwen.
Principes zijn niet “ook maar een mening”.

#6.4 Klokwerk - Reactie op #6.3

Dat ze andere principes hebben dan u betekent nog niet dat ze principes verkwanseld hebben. GroenLinks zit idealistisch gezien wat mij betreft prima in elkaar. Vandaar dat ik deze partij nu stem in plaats van wat ik eerder stemde, namelijk de SP. GL spant de marktwerking voor de idealen en kijkt naar de toekomst, naar wat werkt, en wat nodig is, en laat zich minder corrumperen door gevestigde belangen. Dat is hoe ik het zie.

#7 børkbørkbørk

De komende verkiezingen gaan botweg over de vraag wie de grootste is: links of rechts. Wat dat betreft maakt een stem op GroenLinks, SP of PvdA niet zo veel uit. Qua idealen is GL ook wel aardig. Alleen bestaat het voor het overgrote deel uit mensen die ik echt geen bestuur toevertrouw. Neem nou zo’n Maarten Poelgeest. Moet je eens indenken dat die minister van Volksgezondheid wordt. Brrrr.

En de PvdD is een lachtertje: die zouden zo veel water bij de wijn moeten doen om in een kabinet te komen dat ze bij de daarop volgende verkiezingen niet meer bestaan, dus die kunnen niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Klokwerk - Reactie op #7

Je zal eens zien wat er wellicht in het kabinet komt. Sap lijkt me trouwens beter als minister dan als lijsttrekker, want eerlijk, van dat laatste bakt ze uiteindelijk toch niet heel veel.

#7.2 jeanclaude - Reactie op #7.1

Sap als minister.
Ach ja, waarom niet.
Rosenthal is ook minister, hoewel hij binnen het departement bekend staat als ‘het sprekende bintje’.

#8 ccknars

Ik denk dat je dat te makkelijk ziet. Veel mensen die nu worden aangemerkt als scheefwoner zouden best willen verhuizen, als er maar voldoende reële woningen zouden zijn om naar door te stromen.

Het probleem ligt niet zo zeer bij mensen die vanuit onwil huizen bezet houden, maar bij het gebrek aan betaalbare woningen voor deze groep mensen.

Die zogenaamde stimulans voor scheefwoners om te verhuizen, slaat dan ook de plank mis. Je straft er mensen mee die in een situatie zitten die ze (doorgaans) niet volledig zelf kunnen oplossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 kevin - Reactie op #8

De fout is volgens mij aan te nemen dat mensen verhuizen op voornamelijk economische gronden. Waar is de emotie? Mensen zijn gehecht aan hun woning, ze hebben daar herinneringen aan, dingen meegemaakt in dat huis. Laat die mensen gewoon zitten. Er is compleet geen noodzaak mensen af te serveren als smerige scheefwoners.

#8.2 Klokwerk - Reactie op #8.1

Doe ik ook niet, maar waarom zouden ze goedkoper mogen wonen dan mensen die dezelfde soort huizen hebben, hetzelfde salaris, maar toevallig buiten de sociale sector huren? Dat is toch scheef?

#9 Jack Random

Zoals #13 al aangaf, iets als de forensentax willen invoeren, en dit dan als groene maatregel verkopen tegen de “happy few” die ver van hun werk wonen; dan leef je echt in een compleet andere realiteit dan de meeste gewone mensen. Dat alleen al is reden om GL een electorale rotschop te geven. Alsof een forens zomaar even verhuist (restschuld!) of een andere baan vindt (stijgende werkeloosheid).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 cerridwen - Reactie op #9

Dat jij gezien jouw persoonlijke situatie niet zo’n fan bent van het afschaffen van de onbelaste reiskostenvergoeding is wellicht niet zo vreemd, dat dit ene punt ervoor zorgt dat Groen Links geen goed meer kan doen is wel een beetje vreemd.

Je kruistocht maakt een nogal egocentrische indruk, om het zacht uit te drukken. Immers, als je even diep uitademt en wat afstand neemt dan zou je beseffen dat het ontbreken van belasting over de reiskostenvergoeding een verkapte subsidie op forenzen is, en daarmee de uitstoot van CO2 stimuleert. Als je daarnaast meeneemt dat dit toch niet een van god gegeven recht is (de buurlanden hebben het niet of in sterk gereduceerde vorm), is het helemaal nog geen slechte maatregel voor Groen Links om voor te stellen, in deze tijd van bezuinigingen. Bovendien is het net als met de hypotheekrenteaftrek: de rijken profiteren vaak het meeste.

#9.2 Eric - Reactie op #9.1

Cerridwen: zolang verhuizen lang niet altijd een optie is en de overheid juist in deze tijd steeds vaker van mensen zal eisen dat ze verder weg gaan werken, is dit juist voor mensen die minder verdienen een maatregel die er fors inhakt. Als je zo bezorgd bent dat rijken er meer aan overhouden, stel dan een inkomensafhankelijk maximum in. Het verwijt van egocentrisme is trouwens een hele nare debatteertruc, vooral omdat je maar gedeeltelijk ingaat op het argument van Jack Random – het verkopen als maatregel tegen de happy few. Zoals ik al eerder aangaf: makkelijke slogans, maar vooral niet te kritisch kijken want dan klopt het niet meer.

 • Volgende reactie op #9.1
#9.3 Joy - Reactie op #9.2

Ik ben ook sterk aan het twijfelen of het zoals voorheen wel GL gaat worden. Maar niet om de redenen die hierboven vooral worden genoemd.

De belastingvrije km-vergoeding voor woon/werk is voor velen een recht geworden. Maar het kwartje van kok niet. Net als heel veel andere maatregelen die ooit bedacht zijn door – laten we aannemen – goedwillende politici zijn dit heilige huisjes geworden waar iedereen angstvallig omheen loopt.

In de basis kloppen zoveel regelingen niet. Die km-vergoeding is daar een voorbeeld van. Net als de hyoptheekrente-aftrek. Het zijn regelingen zonder einddatum, een oneindige cheque. Het stimuleert datgeen waarvoor het bedoeld is, maar nadat het gestimuleerd is gaat het over in een verworven recht. En gaat de gebruiker over op andere regelingen die iets stimuleren en wordt ook daarvan afhankelijk. Een ratrace die onnodige kosten met zich meebrengt.

Het zou mooi zijn om die regelingen terug te brengen tot waar ze voor bedoeld zijn: stimuleren en initieren.

#9.4 Jack Random - Reactie op #9.1

Ik heb er niet om gevraagd om te moeten forenzen. Ik wil ook wel in tien minuten op de fiets naar mijn werk, dolgraag zelfs. Heel veel werk voor hoger opgeleiden is geconcentreerd in de Randstad, maar mede daarom zijn de huizen daar te duur. In bijna 2,5 jaar solliciteren ging 95% van mijn brieven naar de Randstad, alhoewel we destijds bereid waren overal te gaan wonen, mits betaalbaar. Geen enkele partij heeft bij die concentratie ooit vraagtekens gezet, of meer dan een halfslachtige poging gedaan om het werk over Nederland te spreiden. Begin daar eens mee, in plaats voor de financiele consequenties voor het wanbeleid bij de forens neer te leggen, die in de huidige situatie geen kant op kan.

 • Volgende reactie op #9.1
 • Vorige reactie op #9.1
#9.5 Jack Random - Reactie op #9.1

En m.b.t. de rijken profiteren het meeste heb ik er nog wel 1: ga tweeverdieners eens eerlijker belasten, op basis van huishoudinkomen, i.p.v. persoonlijk inkomen. Tweeverdieners met allebei 35k betalen allebei max. 42% p.p.. Tel dat op, en laat ze zo in het 52% tarief vallen. Maar dat gaat ten koste van de GL achterban, dus dat zul je niet van ze horen.

 • Vorige reactie op #9.1
#9.6 Ernest - Reactie op #9.5

Interessant, maar haalt de overheid op deze manier juist niet meer op?

#10 kevin

Groenlinks heeft voor mij twee heel belangrijke idealen verloren: GL is niet meer links en GL is niet meer pacifistisch. Bye bye, zwaai zwaai.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Klokwerk - Reactie op #10

Mij bevalt dat afstand nemen van dogmatisch denken juist zo goed. Ofschoon ik over die Kunduz-missie zeker niet te spreken ben.

#11 Bullie

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.
Albert Einstein

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11.1 larie - Reactie op #11

Rita Mae Brown would disagree with you.

#12 Tzoimbo

Ik stem op dit moment nog liever helemaal niet dan dat ik nog ooit GroenLinks stem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Henk Daalder Duurzame Brabanders

GroenLInks heeft voor mij de beste package deal, al geef ik steeds meer kritiek bij het vorderen van de campagne.
Ik denk dat de steun van de GroenLinks Fractie voor het afschaffen van de ontslag bescherming, de fractiestraks halveert. De echte partij is in meerderheid ook voor een betere beschermd ontslagrecht dan de Fractie

Ook het foute gedrag van de fractie van het negeren van windparken op het land, terwijl de eigen achterbanm daar juist mee bezig is, neem ik ze zwaar kwalijk.
Afgezien van Jolande Sap, Linda Voortman, is alleen Kees Diepenveen, wethouder Amsterdam Noord, geschikt als volksvertegenwoordiger.
Van de rest van de huidige fractie heb ik de indruk dat ze vooral een-mans BV’s zijn, met als enige klant, de NGO waar ze ooit begonnen zijn, en nooit vertrokken. Ik zal hiermee vast een goed ander kamerlid te kort doen, maar wat ik er van gezien heb, is dit mijn observatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 ReinoutS

De groene en sociale agenda van GL is voor mij belangrijk, maar de inzet van Arjan El Fassed op het gebied van netneutraliteit, ACTA en open source levert hem mijn voorkeurstem op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 de_gemene_deler - Reactie op #14

Dat is een goed punt. GL is dierenpartij en piratenpartij inéén. Dan mogen PvdA en SP zich om de minder bedeelden bekommeren in een links kabinet. Ach, als boevenpartij VVD maar opsodemietert.

#14.2 Nirak - Reactie op #14.1

En dat allemaal met 4 zetels in de peiling.

#14.3 ReinoutS - Reactie op #14.2

Vijf, maar dat doet er niet toe. Wat er toe doet is met welke coalitie je straks een meerderheid kunt vormen. Wie zich bij het stemmen laat leiden door de peilingen krijgt toch nooit wat ‘ie wil. Dan kun je maar beter stemmen op de partij die het dichtst bij je eigen uitgangspunten staat.

#14.4 Tzoimbo - Reactie op #14.3

Wie zich bij het stemmen laat leiden door mogelijke coalities kan helemaal beter thuisblijven.

#15 ruurd

Ach weet je misschien moet je het partijprogramma van GL en dat van SP eens naast elkaar leggen in plaats van je oren te laten hangen naar een of andere meme dat die laatste niet in staat zou zijn de overheidskas op orde te houden. Deze onzin is al achterhaald door de meest recente cijfers van het CPB alsmede door historische cijfers voor wat betreft begrotingstekorten. En daar komen centrumrechtse regeringen in Nederland erg slecht vanaf.

Maar goed. Een stem verspilt aan een grachtengordelpartijtje. Jammer hoor…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15.1 Klokwerk - Reactie op #15

Maar er staat helemaal nergens dat de SP niet in staat zou zijn de overheidskas niet op orde te houden. Mijn kritiek op de SP is een compleet andere. Nog maar een keer lezen dan?

#16 Boer

Een echte linksmensch maakt zijn stem ongeldig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Peter

GroenLinks?
Laat ik er maar over zwijgen …

Voor mij is er slechts één keuze en één partij mogelijk …

http://www.youtube.com/watch?v=pmAYUf3aemg&feature=player_embedded#!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 goochem

Voor mij wordt het zeer waarschijnlijk SP. Ik werk zelf in de zorg en de privatisering/marktwerking zijn mijn breekpunten. Ik kan alleen maar op een partij stemmen die daar een zwaartepunt heeft liggen.
Dierenrechten vind ik belangrijk maar minder nijpend dan de kwaliteit van de zorg in Nederland. En Thieme profileert zich daar nou eenmaal niet mee.
En die gozer hierboven. “Rubb it in” werkt misschien voor Amerikanskies maar niet voor mij. Zeker niet de beste toespraak die je ooit zult horen dus imho.
Groenlinks is een liberale partij geworden, ik ga toch meer voor de oubollige maar warmere socialisten, voel ik me beter bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 jvdheuvel

QUOTE Ik geef mijn stem echter niet aan een partij die doet alsof Nederland een eiland is en terug kan naar de jaren vijftig, en waarbij het ontbreekt aan enige visie op de EU en de arbeidsmarkt. De huidige problemen zijn veel te ernstig om gewoonweg ontkend te worden. Ook geen SP dus.EINDE QUOTE
Ik ben inmiddels ruim een jaar geen SP-lid, om diverse redenen, maar toch nog even deze gratis service, doe er je voordeel mee:
http://www.sp.nl/standpunten/cc_17/standpunt_over_europese_zaken.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19.1 Klokwerk - Reactie op #19

Als je ook de moeite doet om de link te klikken die ik met de quote vergezeld laat gaan zie je dat ik een veel diepere studie over het SP standpunt van de EU heb gemaakt dan je hier suggereert. En dat is niet alleen voor dat blog. Ik heb zeven jaar lang verschillende klussen voor de partij opgepakt. Uiteindelijk met de partij gebroken om de standpunten over de arbeidsmarkt en de EU.

 • Volgende reactie op #19
#19.2 jeanclaude - Reactie op #19.1

Die zeven jaar lijken Groen Links weinig realiteitsbesef te hebben bijgebracht.

#19.3 Klokwerk - Reactie op #19.2

Met de partij doelde ik op de SP. ;)

#19.4 jeanclaude - Reactie op #19

Dat Roemer nog steeds meent dat de ECB moet worden opgezadeld met waardeloze staatsobligaties vervult mij inderdaad met zorg.
Helaas heeft de SP geen econoom, Irrgang was al geen groot licht, maar nu is er niemand meer.
Vraag me af of hij wegging door zelfkennis, als de SP zou gaan regeren zou hij minister van financiën hebben kunnen worden.
Als dat zo is, een compliment.

Jan Kees wordt afgedroogd door economen als Sweder van Wijnbergen, die heeft wel wat geleerd tijdens z’n studie, getuige z’n opmerking ‘als met zeventien (of zoiets) landen één munt wilt hebben zijn dit de gevolgen’.
Klokwerk begrijpt het ook nog steeds niet.

 • Vorige reactie op #19
#19.5 Klokwerk - Reactie op #19.4

U gelukkig wel natuurlijk.

#20 CiNNeR

Over het scheefwonen, er wordt onderhand gedaan of midden inkomens alleen geld nodig hebben voor wonen en nog een beetje voor de rest. Wat als je als zieke of oudere veel zorg nodig hebt? Je een enorme studieschuld aan het aflossen bent? Je onzeker bent van je baan dus of een salaris wel hetzelfde zal blijven? Er zijn voldoende situaties waar geld noodzakelijk gereserveerd moet worden voor andere uitgave posten dan de huur, die niet meegenomen worden voor het etiket ‘scheefwoner’ opgeplakt wordt. Dat is nog buiten de idiote situatie die nu gaat ontstaan, dat er veel te veel huur berekent gaat worden voor een krot van een huis en wat al speelt, dat kopen soms per maand goedkoper is dan huren.

Ook de forenzentax word in mijn ogen te makkelijk over gedacht. Mensen die ver boven modaal zitten, kunnen het wellicht ophoesten. Maar voor mensen die net aan kunnen rondkomen of met een middeninkomen hoge kostenposten hebben, kan het een achteruitgang van jewelste zijn. In een tijd dat de woningmarkt op slot zit, er wordt verwacht dat we meer gaan mantel zorgen, er sprake zal moeten zijn van loonmatiging en de werkeloosheid is opgelopen dus alle alternatieven om de achteruitgang in te dammen weinig tot niet voor handen zijn. En let wel, het is meer dan ‘gesubsidieerd rijden’, het is verworden tot een secundaire arbeidsvoorwaarde die in 48 uur aan gort getrokken is.

Je kan er voor kiezen, maar niet doen alsof iedereen dat met gemak kan opvangen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20.1 Klokwerk - Reactie op #20

We hebben het hier niet over extra belasting maar over het opschorten van belastingaftrek en het loslaten voor huurgrenzen. Deze maatregelen zijn maatregelen die de belastingbetaler geld kosten. Zeker, het doet pijn, maar waarom zouden we moeten blijven betalen aan zaken die de mensen goed beschouwd niet nodig hebben (want echt, bovenmodaal is niet weinig hoor) en die ongewenste neveneffecten hebben, zoals het grote tekort aan goedkope huurwoningen en een vergrootte mobiliteit?

 • Volgende reactie op #20
#20.2 jeanclaude - Reactie op #20

Er is inderdaad iets niet goed wanneer iemand met een redelijk inkomen in een gesubsidiëerde wonding woont.
Lang geleden werd dan ook afgesproken de huren marktconform te maken, en huursubsidie in te voeren.
Dit logische systeem lijkt gesneuveld te zijn, en de overheid probeert ons nu te dwingen ene groot deel van het inkomen aan huur uit te geven.

Excuses worden gezocht in studieschulden en baanonzekerheid.

Maar wat nu als iemand rond de wereld wil gaan zeilen en daarvoor spaart ?
Mag dat niet meer ?

 • Vorige reactie op #20
#21 Eric

Klokwerk: als iemand met een modaal inkomen, die nu 40 % van zijn besteedbaar inkomen kwijt is aan huur, best een marktconforme huur kan betalen, waar houdt het dan op qua percentage? 50 %, 60 %, 70 %? Voor huurtoeslag kom je namelijk van z’n leven niet in aanmerking, simpelweg omdat je inkomen te hoog wordt bevonden daarvoor.

Ernest wijst er terecht op dat je bij een inkomen van 30.000 tot 50.000 voor geen enkele regeling meer in aanmerking komt, behalve regelingen waarbij je extra mag gaan dokken. Wanneer je in een eeuwigdurend tijdelijk contract zit, kun je bovendien elk moment een smak terug maken in inkomen. Wie betaalt dan die fijne marktconforme huur?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21.1 Rob - Reactie op #21

40% is wel erg veel. Ik hoop dat je een beetje een mooi huisje hebt.

 • Volgende reactie op #21
#21.2 Klokwerk - Reactie op #21

Maar nu doet u net alsof GroenLinks pleit voor het ongecontroleerd en eenzijdig verhogen van de huur tot marktconform. Dat is niet het geval. GroenLinks is voor een negatieve huurtoeslag voor huurders met een hoger inkomen.

Wat een normaal percentage is van het inkomen hangt verder van een hele hoop factoren af. Het huis waarin iemand woont is een heel belangrijke. De meeste mensen met een bovenmodaal inkomen en een sociale huurwoning komen zeker niet tot de 40%, ook niet als we nog 15 jaar ieder jaar 5% in huur groeien. En dat is nu juist een maatregel die GroenLinks niet ziet zitten, omdat dan inderdaad ook voor slechte huizen erg veel betaald gaat worden en er te weinig mogelijkheden voor doorstroming zijn. GroenLinks kiest daarom voor een negatieve huursubsidie voor mensen met een hoog inkomen. Van 20 euro extra per jaar gaan die mensen echt niet dood. Ik vind het overigens prima dat mensen met een hoog inkomen in een klein huis wonen, maar mijn vraag blijft: waarom zouden we collectief moeten dokken voor het woongemak van mensen terwijl elders de situatie veel nijpender is?

 • Vorige reactie op #21
#21.3 Rob - Reactie op #21.2

Doe je boodschappen bij de LIDL ipv de AH en je hebt een meervoud van die extra huurkosten terugverdiend.

 • Volgende reactie op #21.2
#21.4 Ernest - Reactie op #21.3

Laat me niet lachen. Ga er eens kijken, zou ik zeggen. Als je wilt profiteren van de supermarktoorlog, moet je je baan opzeggen: niet om te jobhoppen, maar voor het shophoppen.

#21.5 Rob - Reactie op #21.4

Sinds ongeveer 3 jaar komt zo ongeveer 80% van mijn boodschappen bij de LIDL vandaan terwijl ik voorheen naar de AH ging waar ik eveneens zo’n 7 jaar heb gewerkt. Ik kom eens in de paar maanden nog wel eens bij de AH en ik schrik eigenlijk steeds vaker van het verschil in prijs, uitgezonderd van de zeer betaalbare euroshopper producten. Zo wilde ik onlangs nog twee maiskolven halen bij de AH. Dat geintje zou me 3 euro kosten. Bij de Jumbo waren ze zelfs 3,30. Bij de ALDI haalde ik ze voor 1,29.

En zoveel moeite is het niet om van supermarkt te wisselen. Als dat serieus teveel werk is dan is geld ook geen probleem.

 • Volgende reactie op #21.4
#21.6 su - Reactie op #21.4

Zelfs met lagere prijzen zet ik geen voet in de Lidl. Het is een bedrijf wat zijn werknemers abominabel behandelt.

 • Vorige reactie op #21.4
#21.7 Eric - Reactie op #21.2

Klokwerk: Da’s wel heel makkelijk geredeneerd. Een negatieve huursubsidie klinkt ook lekker positief. En voor de duidelijkheid: ik word nú al weggezet als scheefwoner, met 40 % van m’n besteedbaar inkomen als huur. Maar net, maar het gebeurt dus wel.

Wat een normaal percentage is van het inkomen hangt verder van een hele hoop factoren af. Precies, en GroenLinks vertikt het om daar naar te kijken en kijkt alleen naar het inkomen. Het is bewust wegkijken van de problemen die je veroorzaakt met een veel te simpele maatregel.

Nog even een ander puntje: als die huur wel extra omhoog kan als je een hoog inkomen hebt, waarom gaat het dan niet omlaag als je inkomen keldert? ZZP’ers gaan ook de pineut worden van dergelijke regelingen: in goede jaren krijg je 5 % extra huurverhoging om je oren, in slechte jaren blijft die verhoging gewoon staan. Het is een domme regeling die inderdaad mensen treft die goedkoop wonen – in hoeverre dat vrijwillig is, kun je je afvragen met deze verrotte woningmarkt – maar nog veel meer mensen die in verhouding een normale huur betalen. Juist die laat GroenLinks gewoon stikken. Je hebt het trouwens over 20 euro extra per jaar. Bij 5 % (extra!) huurverhoging heb je het over een huur van 400 euro per maand. In de Randstad zal het je niet meevallen om voor een dergelijke huur een woning te vinden. De praktijk is eerder dat mensen elk jaar 50 euro per maand huurstijging voor hun kiezen krijgen, inclusief de ‘gewone’ stijging. Als GL nog een modus had gezocht om huur aan inkomen te relateren, maar ze zeggen blind dat iedereen vanaf modaal in een sociale huurwoning een profiteur is. Dat is niet waar, maar met een retorische truc – het gebruik van de term scheefwoner – wordt die hele groep de hoek ingetrapt.

 • Volgende reactie op #21.2
 • Vorige reactie op #21.2
#21.8 ReinoutS - Reactie op #21.7

Het is je goed recht die huurverhoging bovenmodaal af te keuren, maar het is wel zo eerlijk om álle maatregelen die GroenLinks op de woningmarkt wil nemen in hun geheel te bezien. Als je dat doet dan zie je dat GroenLinks de woonlasten van huurders drukt door verplichte energiebesparende maatregelen in huurwoningen, de maximaal redelijke huur op 4,5% van de (bijna overal dalende!) WOZ-waarde stelt en de 25 extra woningpunten in schaarstegebieden die Rutte heeft ingevoerd, afschaft. Per saldo ben je als (bovenmodale) huurder dus helemaal niet slecht af bij GroenLinks.

 • Volgende reactie op #21.7
#21.9 Ernest - Reactie op #21.8

Ok. Een woning van 230.000 euro, voor een gezin met 2 kinderen. Net te doen in de randstad, maar met veel moeite. Dat zou een huur betekenen van 862,50 per maand. Om dit een derde van je inkomen te laten zijn, moet je 2875 euro schoon overhouden. En dat betekent bruto misschien zo’n 4800 per maand, dus 58000 per jaar. De meeste mensen verdien dit niet en voor hen wordt die huur dus al gauw erg veel. Voordat ze echter huurtoeslag krijgen moeten ze ten eerste de helft minder verdienen – dat wil je niet – en ten tweede 200 euro minder huur gaan betalen – dat soort woningen kun je niet vinden.
Huursubsidie krijg je pas bij een huur lager dan 650 euro en een inkomen lager dan 22000 euro.

 • Volgende reactie op #21.8
#21.10 Rob - Reactie op #21.8

“En dat betekent bruto misschien zo’n 4800 per maand, dus 58000 per jaar.”

4413,50 en 52962 euro.

 • Volgende reactie op #21.8
 • Vorige reactie op #21.8
#21.11 ReinoutS - Reactie op #21.8

@Ernest De strekking van je verhaal klopt maar je gaat voorbij aan mijn punt dat GroenLinks de netto woonlasten omlaag brengt door verplichte energiebesparende maatregelen. Ook kun je overwegen te kopen van de corporatie en te profiteren van starterspremie. Mét terugkoopgarantie van de corporatie, dat is wat GroenLinks ook in het programma heeft staan.

 • Volgende reactie op #21.8
 • Vorige reactie op #21.8
#21.12 Ernest - Reactie op #21.8

@098 Boven een bepaalde leeftijd (en na de aankoop van een eerdere woning) kom je niet meer in aanmerking voor een starterspremie – dat is zoiets als het CJP of de Stadspas noemen. En er zijn natuurlijk genoeg woningen die al energiebesparende maatregelen achter de rug hebben, waarvoor die huurwet geldt.
Het gaat erom dat die huurwet geen keuzevrijheid geeft, behalve boven een bepaald bedrag. Maar stel dat je in een goedkope woning wil wonen met alleen een kachel in de woonkamer. Dan mag dat dus niet als je “teveel” verdient. Je moet kortom duur uit zijn, behalve als je rijk bent en kunt kopen, want dan kun je gewoon in een klap, zonder starterspremie, een relatief goedkoop huis kopen en valt niemand je lastig met maatregelen. Als je dan ook nog eens goed kan boekhouden, krijg je ook nog hypotheekrenteaftrek.
Dat zijn dus grootschalige maatregelen en bovendien niet flexibel, en dat zou je toch moeten verwachten van een partij die flexibiliteit wil faciliteren en verbeteren.

 • Vorige reactie op #21.8
#21.13 Klokwerk - Reactie op #21.7

U rekent zichzelf wel heel arm. Als u al 1000 euro per maand huur betaalt voor een huis uit de sociale huurvoorraad huurt u al bijna marktconform en dan zal de stijging dus geen 50 euro per maand zijn, in ieder geval niet 15 jaar lang. Bovendien is het inderdaad wel zo eerlijk alle huurplannen van GroenLinks mee te nemen. Wat u aan de ene kant betaalt krijgt u aan de andere kant terug. Verandering betekent niet altijd alleen maar achteruitgang.

 • Vorige reactie op #21.7
#21.14 Eric - Reactie op #21.13

De 5 % is niet voor mij van toepassing, maar toch moet je nog een keer rekenen, Klokwerk. Als je 43.000 per maand verdient, bij een huur van 700 euro, krijg je 5 % extra huur bovenop de gewone huurstijging – door mij heel krap gehouden op 2 %. Dat wil zeggen 700 * 7 % = 49 euro per maand aan huurstijging. Dat is alvast een stuk reëler dan jouw 20 euro.

Zou je me misschien kunnen voorrekenen wat ik terugkrijg? Je stelt dat wel heel vrolijk, maar je geeft geen onderbouwing. Sowieso geef je alsmaar geen antwoord op een aantal andere vragen, zoals “welk recht heeft GL om mij een profiteur te noemen” en “ik betaal nu 40%, welk maximale percentage is redelijk aan woonlasten bij een modaal inkomen”, “waarom is er wel een huurstijging bij een hoger inkomen, maar geen huurdaling bij een inkomensdaling?”

Ik krijg hier steeds de verzekering dat ik ook allerlei voordelen ga krijgen, maar voorlopig zijn dat vage beloften over lagere huren die op niets gebaseerd zijn.

Het is heel simpel: ik word weggezet als profiteur, zodat GL het voor elkaar kan krijgen om mij een extra huurverhoging in de maag te splitsen. Degenen die het voordeel krijgen van het vlottrekken van de woningmarkt – als dat hiermee al gaat gebeuren – zijn projectontwikkelaars die de te dure woningvoorraad kwijt kunnen en de mensen met een eigen woning die een zwaar overgewaardeerde woning niet teveel in waarde zien dalen. Ik krijg alleen de ene na de andere huurverhoging voor mijn kiezen in een markt waarin ik sowieso niet naar een andere woning *kan*, waarbij ik als enige zekerheid heb dat als mijn inkomen weer daalt GroenLinks de handen in onschuld heft en de anderer kant opkijkt. Het enige wat hiermee wordt bereikt, is dat iedereen met een inkomen van modaal en vlak daarboven, langzaam maar zeker naar de vrije sector wordt gedreven. Dat gaat betekenen dat grote groepen 40 % of meer van hun inkomen kwijt zijn aan wonen. Wie een inkomen tussen 30k en 50k heeft, moet hopen dat ‘ie niet tegen werkloosheid of ziekte aanloopt, want dat kan ‘ie niet meer betalen.

Beantwoord de drie vragen hierboven eens, concreet en zonder ongespecificeerde vermeende voordelen in de plannen, en dan kunnen we verder praten. Tot nu toe toe zijn je argumenten over de voordelen precies de holle slogans die ik tegenwoordig van GL gewend ben, terwijl je de lastige vragen onbeantwoord laat.

 • Volgende reactie op #21.13
#21.15 Klokwerk - Reactie op #21.13

Eric, je rekenarij deugt niet. Ja, dan kom je weer met 2% erbij. Dat is normale huurstijging en die betaalt iedereen, dus die gaan we voor de vergelijking niet meerekenen he? Om op die vijftig euro te komen moet je dus al een huur van 1000 euro hebben. Dan zit je in de meeste gevallen al marktconform, of dan huur je gewoon te groot. In het eerste geval gaat je huur echt niet ieder jaar met vijftig euro omhoog, zeker de komende vijftien jaar niet. En in het tweede geval heb je wellicht een probleem, maar waarom moet de overheid daarvoor dokken? Zeker gezien er veel meer mensen zitten in die situatie die al lang marktconform en dus veel duurder huren, vind ik dat geen eerlijke uitgangssituatie.

Verder heb ik geen antwoordplicht op al jouw vragen, en ben ik ook geen GL. Maar veel van je vragen hebben al een antwoord gekregen elders in deze discussie. Ik begrijp je persoonlijke moeilijkheden en frustratie en voel ook wel met je mee, maar je voert hier een strijd over een persoonlijke situatie, en ik vind het onredelijk dat af te willen schuiven op één partij die nota bene veel genuanceerdere standpunten over huurverhoging heeft dan jij hier etaleert; GroenLinks heeft andere ideeën over huurliberalisatie dan de VVD. Sla het er nog maar eens op na.

 • Vorige reactie op #21.13
#21.16 Rob - Reactie op #21.2

Ik ken het hele systeem van woningcorporaties enzovoort niet zo goed, maarre, mag een woningcorporatie eigenlijk wel meer huur vragen dan 664,66 euro of bestaat er bij woningcorporaties nog een verschil tussen sociale en andere huurwoningen?

EDIT: ik ben erachter. De huur mag hoger zijn.

Ik vraag me trouwens echt nog af in wat voor huis je woont als je met een inkomen boven de 43k 40% van je geld aan kale huur in de sociale sector kwijt bent.

 • Vorige reactie op #21.2
#21.17 Eric - Reactie op #21.16

Rob: niet bovenmodaal, (net) modaal. In een vierkamerflat van veertig jaar oud in de regio Utrecht. Door omstandigheden – onder andere het gevolg van het ene na het andere flexcontract – heb ik nogal wat fluctuaties gehad in mijn inkomen en zit ik nu feitelijk in een veel te dure flat. Niet zo volgens GL, want ik ben een scheefwoner. Verhuizen? Ja jammer, áls ik al in aanmerking kom voor een sociale huurwoning – volgens GL dus niet – mag ik eerst op een wachtlijst van minimaal tien jaar gaan staan. Kortom: met net modaal, en geen zekerheid of dat omhoog of omlaag zal gaan, vindt GroenLinks dat ik maar moet opsodemieteren naar de vrije sector. Hoe ik dat moet doen vertellen ze er niet bij. Dáár is het probleem dat ik met GL heb. Relateer de huur aan het inkomen en houdt daarbij ook rekening met inkomensdalingen, prima. Maar nu word ik als profiteur weggezet, terwijl ik geen kant opkan. En dat geldt voor heel wat mensen met mij. GL doet dat onder het mom van “de woningmarkt vlottrekken”, maar voor de 600.000 mensen die als scheefwoners worden aangemerkt, zijn er 93.000 betaalbare koopwoningen vrij. Vooropgesteld dat je nog een hypotheek krijgt met het ene na het andere flexcontract.

Dát is mijn bezwaar: GL komt met een oplossing die goed klinkt, speelt het slim door over scheefwoners te spreken (ja, scheef is nooit goed natuurlijk!), maar laat bewust buiten beschouwing dat
– een flink deel van die groep relatief veel huur betaalt t.o.v. het besteedbaar inkomen
– er volstrekt onvoldoende betaalbare woningen zijn in de huur- en koopsector
– banken geen hypotheek verstrekken op een flexcontract
– de huren alleen omhoog gaan in deze regeling en niet omlaag.
Het resultaat is heel simpel: ook mensen die al een flink deel van hun inkomen kwijt zijn aan wonen wordt GL uit hun vaste contract gewerkt en worden gedwongen nóg meer aan huur te gaan uitgeven. “We trekken de woningmarkt vlot.” Tuurlijk, maar wel een woningmarkt met relatief te dure woningen (maar ja, gemeenten en projectontwikkelaars en banken verdienden er zo het meeste aan…) en ten koste van de mensen die geen kant opkunnen.

Nogmaals: huur gerelateerd aan inkomen lijkt me een goede zaak, maar GL laat nu de groep vanaf net modaal keihard vallen. Het akelige daaraan is dat ze het nog niet eens lijken te beseffen ook. Ik heb dat wel eens omschreven als een accountmanagersmentaliteit: denken in slogans, zodat de wereld lekker overzichtelijk blijft. Van politici verwacht ik dat ze iets meer in huis hebben dan dat.

#21.18 ReinoutS - Reactie op #21.17

Je vergeet dat GroenLinks júist voor de flexwerkers maatregelen neemt om een hypotheek te kunnen krijgen en dat verhuren per saldo aantrekkelijker wordt gemaakt waardoor het aantal huurwoningen zal toenemen.

#22 jeanclaude

Soort zoekt soort, vrees ik.
Als er één partij van warhoofden, illusionisten en wereldvreemden is, dan is dat voor mij Groen Links.

De naiviteit die Groen Links aan de dag legde bij het sturen van opleiders voor de Afhaanse politie was schokkend en beschamend.

Er is maar één ding positief voor mij aan Groen Links, en dat is tegelijkertijd het ergste van deze club, ze lijken niet te proberen de zaak te belazeren.

Maar zoals Maigret al zei, ‘intelligente boeven kan je vastpraten, met domme lukt het niet’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22.1 Ernest - Reactie op #22

Ik heb bij GroenLinks en dit soort maatregelen de associatie met de “zwarte scholen”. Witte ouders moesten hun kind naar de buurtschool brengen. Integratie! Bleek dat de politici zelf hun kinderen toch maar liever naar een andere school brachten. Bij “scheefwonen” verdenk ik de mensen er ook van, dat hun woning net buiten de regels blijkt te vallen.

#22.2 ReinoutS - Reactie op #22.1

Namen en rugnummers graag, als je dat soort beschuldigingen rond gaat strooien.

#22.3 Ernest - Reactie op #22.2

Collectief een groep mensen stigmatiseren als profiteurs is ook niet netjes.

#22.4 Klokwerk - Reactie op #22.3

Ach een schelddraadje lucht op kennelijk.

 • Volgende reactie op #22.3
#22.5 Ernest - Reactie op #22.3

Was dat maar waar… Ik ga gebukt door frustraties door het leven, mijn gemopper lucht niet op, ik hoest af en toe een paar woorden op maar mijn adem blijft benauwd. En, toegegeven, de lucht wordt er ook niet frisser van, sorry.

 • Vorige reactie op #22.3
#23 Siquo

Verdomme. Ben het 100% met je standpunten eens, en toch wil ik niet meer op GL stemmen. Zal ik dan toch maar? Of niet? Of wel? AARGH!!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23.1 Klokwerk - Reactie op #23

Twijfel is goed, en we hebben nog even. Succes! ;)

#24 Eric

ReinoutS(99): Ja fijn, een hypotheek afsluiten terwijl je zonder ontslagvergoeding van baan naar baan moet leven. Alsof dat met één inkomen haalbare kaart is. En verhuren wordt aantrekkelijker. Is daarmee gezegd dat huren ook betaalbaarder wordt, of komen al die onverkochte koopwoningen van nu als vrije sector-huurwoningen beschikbaar?

Fijn blijft dat ik voor profiteur wordt uitgemaakt, terwijl ik geen kant opkan. Dat is iets dat ik van de VVD verwacht, maar niet van GL.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24.1 ReinoutS - Reactie op #24

Ik heb het woord profiteur (of scheefwonen, for that matter) nog niet in de mond genomen horen worden door iemand op de GL-kandidatenlijst. Maar al was dat zo, in de hypothetische situatie dat GL zijn hele verkiezingsprogramma onverkort kon doorvoeren ben ik er ook van overtuigd dat er geen mensen tussen wal en schip gaan vallen, dat gaat namelijk vierkant tegen de aard van de partij in.

#24.2 Klokwerk - Reactie op #24.1

Ik heb het idee dat hier in dit draadje over huren de standpunten van GL ze in de mond gelegd wordt. Of ik moet een lokale discussie gemist hebben. Dit blog gaat echter over landelijke verkiezingen.

 • Volgende reactie op #24.1
#24.3 Eric - Reactie op #24.2

Pardon? Dus GL pleit er niet voor om vanaf 33.000 euro 1 % en vanaf 43.000 euro 5 % extra huurverhoging op te leggen? In de discussie wordt steeds de terminologie scheefwoners gebruikt en laten we wel zijn, met haar voorstellen beweert GroenLinks dat ik ten onrechte te goedkoop woon.

Kom nou zeg, nu ontken je gewoon álles?

#24.4 Klokwerk - Reactie op #24.3

Misschien is het even handig te googelen op het standpunt van GroenLinks over scheefwonen, want wat je hier neerschrijft is niet het GroenLinks standpunt, maar waar GroenLinks zich dit jaar juist tegen heeft verzet. GroenLinks is voor een negatieve huurtoeslag.

En verder blijf ik vinden dat mensen met een hoger inkomen in een sociale huurwoning niet meer recht hebben op een lage huur dan andere mensen met een zelfde inkomen die toevallig privaat huren. Dat is gewoon niet te verkopen.

#24.5 Ernest - Reactie op #24.1
 • Volgende reactie op #24.1
 • Vorige reactie op #24.1
#24.6 Eric - Reactie op #24.1

Aha, het sluitende “dat doet mijn partij niet”-argument. Heb je het Kunduzakkoord gezien? Daar werd dankzij GL de grens voor een extra huurverhoging omlaag getrokken van 43.000 euro naar 33.000 euro.

 • Vorige reactie op #24.1
#25 CiNNeR

@Klokwerk: (sorry, kreeg overdag geen kans te reageren)
Het probleem zit hem in de samenhang. Tegenwoordig is modaal modaal, ongeacht de samenstelling van het gezin. Maar modaal verdienen in je eentje of modaal verdienen met een gezin en twee kinderen, is nogal een wereld van verschil. Dan kan het inkomen variabel zijn of ontslag door reorganisatie of faillissement op de loer liggen. Er kunnen andere grote kostenposten zijn zoals bijvoorbeeld zorg, wordt geen rekening mee gehouden. Kortom, er wordt uit gegaan van eenheidsworst die niet bestaat. Vervolgens bijten de maatregelen elkaar nogal in juist een tijd van onzekerheid.

En boven modaal is geen slecht inkomen inderdaad. Maar dat zegt nogal weinig over de noodzakelijke kostenposten en wat men overhoudt. Zeker als men bij elke maatregel apart denkt dat jan modaal dát toch wel op kan vangen zonder stil te staan bij de stapeling van maatregelen die het bepaalde groepen mensen behoorlijk moeilijk gaat maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25.1 Klokwerk - Reactie op #25

Natuurlijk, iedereen is anders. Maar wellicht moeten we een keer af van het feit dat iedereen hier in dit land maar aan de subsidiekraan ligt. (Dit zijn mijn woorden, niet die van GroenLinks.) Ja, ik vind dat wie pech heeft en een klap naar beneden maakt recht heeft op overbrugging. Daar hebben we sociale verzekeringen voor. En ik vind dat zwakkeren recht hebben op ondersteuning. Daar is een vangnet voor. Dat vind ik zeer waardevol, en daarom ook absoluut geen VVD, en ook geen D66, die ik zo een ruimhartig vangnet niet zie maken of houden. Daarnaast vind ik dat dat vangnet beter via de overheid dan via werkgevers geregeld kan worden. Verder vind ik dat gedrag dat onze samenleving met name kost, zoals filerijden, niet ook nog eens middels een aftrek gesubsidieerd moet worden. Alle regelingen zo tegen het licht houden, dat betekent nogal wat. Dat dat soms hier en daar pijn zal doen is duidelijk. Mensen gaan toch uit van de huidige situatie. Ook ik zal sommige van die maatregelen voelen. Maar ze dragen wel bij aan een eerlijkere samenleving en maken een ruimhartig daarmee ook beter houdbaar. En daar zijn we allemaal bij gebaat.

Die omslag zie ik af en toe bij GroenLinks, helaas zeker niet altijd even consequent, maar wel duidelijk meer dan bij andere partijen.

#25.2 Eric - Reactie op #25.1

Klokwerk: het spijt me, maar ik moet constateren dat je vrolijk met allerlei positieve ongespecificeerde voordelen voor huurders komt, maar een paar concrete vragen niet wenst te beantwoorden. En dat is nou net wat me gruwelijk stoort aan GroenLinks de afgelopen jaren. Maatregelen die er zwaar in hakken met makkelijke slogans verkopen (scheefwoners, ontslagrecht), maar als er concrete problemen worden voorgelegd die alleen beantwoorden met vage voordelen die op magische wijze alles gaan oplossen (of, zoals jij hierboven doet, maatregelen die slecht doordacht zijn en een groep mensen in grote problemen gaat brengen afdoen als “dat dat soms hier en daar pijn gaat doen” – gat-ver-damme!). GL is het nieuwe D66, en dat is de reden dat ze mijn stem voor lange tijd kwijt zijn.

 • Volgende reactie op #25.1
#25.3 Klokwerk - Reactie op #25.2

Die vragen van u zijn elders in dit draadje al door iemand anders beantwoord. Verder heeft u naar blijkt het standpunt van GroenLinks aangaande huren niet helemaal scherp. En ja: ik vind het niet redelijk dat de ene mens met een hoog inkomen een hele lage huur betaalt omdat hij in een sociale huurwoning zit, en een ander mens met een vergelijkbare woning en een vergelijkbaar salaris een heel hoge huur betaalt omdat hij toevallig privaat huurt. Vind u dat ook niet een beetje gek?

#25.4 Ernest - Reactie op #25.3

Het enige is dat Groenlinks dan maar de huren wil optrekken tot een hoog niveau, in plaats van de andere huren omlaag te brengen. Gezien het gedrag van verhuurders in de bouw, onderhoud en financien, gaan die hoge huren heus niet betekenen dat er meer of beter woningen komen. Het is gewoon gratis geld, een hoger rendement op beleggingen.
Je gaat toch ook niet energiemaatschappijen verplichten een hoger tarief te vragen, alleen maar omdat er mensen zijn die duurder uit zijn met energie dan andere, ook al is hun inkomen lager?

#25.5 CiNNeR - Reactie op #25.1

Ik ben zo’n ‘zwakkere’. Een aantal aandoeningen waaronder een zeldzame progressieve spierziekte – ik noem het aspect zeldzaam omdat het derhalve niet opgenomen is in de criteria van het CAK waardoor ik niet als chronisch ziek beoordeeld wordt (geen compensatie van regelingen die voor chronisch zieken net even klote uit hebben gepakt zoals het eigen risico, belastingaftrek, wtcg) – en sinds tien jaar in de WAO met een minimale uitkering. Toch val ik onder net boven modaal, ik ben gelukkig getrouwd met iemand die modaal verdiend.

Omdat we samen net boven modaal zitten en mijn man geacht wordt van alles te kunnen, is hij kostwinner tot huisman en alles wat er tussen in zit (nee, geen mantelzorger, ik kan mijn persoonlijke verzorging nog zelf). Verder ben ik alle jaren fiks in koopkracht achteruit gegaan, dusdanig dat mijn man dat met geen mogelijkheid heeft kunnen bijbenen door CAO-verhogingen en promoties. De achteruitgang is deels regel onder arbeidsongeschikten omdat indexering van weinig nu eenmaal achteruit lopen betekent. De rest is veroorzaakt door het nieuwe zorgstelsel, invoering eigen risico (zijn we beiden voor februari al kwijt), invoering eigen bijdragen, versobering basispakket (medicatie zelf betalen), aanpassing aftrek bijzondere ziektekosten en later versoberen tot schrappen van de compensatie voor die maatregel.

Dat geeft niet, de maatschappij is niet verantwoordelijk voor het feit dat ik ziek ben geworden en ik ben zeer blij dat ik nog enig inkomen krijg. Maar “wellicht moeten we een keer af van het feit dat iedereen hier in dit land maar aan de subsidiekraan ligt” klinkt mij wel wat flauw in de oren en dan druk ik me vriendelijk uit. En niet onbelangrijk, dit zijn ook allemaal bezuinigingen en hervormingen geweest die ‘een beetje pijn doen’, ‘heus wel op te vangen zijn’ en waarmee we ‘het vangnet in stand houden’.

Grappig genoeg hebben wij geanticipeerd op het scheefwonen. Vrije sector huren konden we niet betalen, dus hebben wij vorig jaar een huis gekocht. In de laagste prijsklasse en gelukkig redelijk onderhoudsbestendig, voorlopig tenminste. We zijn er zeer blij mee maar het was wat verbijsterend ook. Te zien dat kopen zonder hypotheekrente goedkoper zou zijn dan huren en met hypotheekrenteaftrek honderden euro’s per maand scheelt.

Enfin, we hebben geprobeerd met veel rekening te houden aan negatieve veranderingen. Zorg zou meer gaan kosten, loonmatiging zal voorlopig aan de orde blijven, de olieprijs zal de pan uit rijzen en met de dalende huizenprijzen moeten we de komende tien tot twintig jaar hier blijven wonen. Waarschijnlijk zal er iets gedaan worden aan de hypotheekrente aftrek, moet ook nog te doen zijn. Maar dat de zorgkosten zo snel zo hard gaan stijgen, valt toch wat tegen. En het belasten van de reiskostenvergoeding, hebben we niet aan zien komen. Alle maatregelen bij elkaar zover nu bekend, gaat ons al meer dan 1200 euro per jaar kosten. Dat is ook voor een modaal inkomen meer dan ‘een beetje pijn’ en na al die ‘beetjes pijn’ begint het aardig zeer te doen.

En wij zijn geen uitzondering. In sommige opzichten staan we er beter voor, je zal een gezin met kinderen zijn of een chronisch ziek kind hebben. Je zal je baan kwijt raken (dat scheelt dan de reiskostenvergoeding) of een flexibel contract hebben.

Maar goed, zoals Eric al zei verval je alleen in herhaling. Blijkbaar zie je voordelen die ik even mis.

 • Vorige reactie op #25.1
#25.6 Klokwerk - Reactie op #25.5

Vervelend wat u allemaal overkomt maar mensen met een bovenmodaal inkomen zie ik toch niet als de zwakkeren in de samenleving.

#25.7 Ernest - Reactie op #25.6

Wat is dan wel een “zwakkere” in de samenleving? Als je naar het gedrag en bestedingspatroon van ettelijke mensen met een laag inkomen kijkt, lijkt me dat een laag inkomen toch zeker ook geen criterium is.

Andere mensen rijden in een bolide en betalen geen belasting, alleen omdat ze een goede boekhouder hebben. Scheefwonen doen die mensen natuurlijk al helemaal niet!