Duitse overheid gaat moederschap financieren

Meine Super Spermen sind fabelhafter Kräftig !!!De Duitse coalitie onder leiding van Angela Merkel is een pakket maatregelen overeengekomen dat werkende moeders in de gelegenheid stelt om betaald één jaar thuis voor de kinderen te zorgen. Hiermee wil de Duitse overheid het scherp dalende geboortecijfer keren. Working women will receive 67 percent of their net pay if they take time off after birth. The arrangement will be limited to one year and the pay may not exceed €1,800 a month. Men, too, will be eligible, with an additional two months of paid leave if the parents share the time off. Women whose net income is below €1,000 a month will receive the entire net salary (IHT). Duitsland loopt qua kinderopvangmogelijkheden achter in Europa en kampt met een sterke vergrijzing van de bevolking. Het maatregelenpakket dat het aantal Duitse geboortes moet opkrikken gaat in 2007 zo’n 3,5 miljard euro kosten. De maatregelen zijn vooral gericht op jonge moeders en veel minder op jonge vaders. En ook al is algemeen bekend dat vrouwen beter zijn uitgerust voor zorgtaken is dat gezien de grondwettelijke gelijkheid tussen man en vrouw toch ein bisschen fremd, oder nicht?

  1. 3

    Onder de huidige regels mochten Duitse moeders in overheidsdienst al 3 jaar (!) onbetaald verlof opnemen. Dat aanbod geldt echter alleen voor Wessies en niet voor Ossies…

  2. 10

    Vergrijzing is toch maar een tijdelijk probleem? Als er nu minder mensen geboren worden zijn er over 60 jaar minder grijsaards. De voordelen van een lagere bevolkingsgroei lijken me legio: minder drukte op snelwegen, minder werkloosheid, meer ruimte voor mens en natuur, etc.

  3. 11

    Volgens een bericht in de Volkskrant van 6 juni beleeft Australië zijn grootste geboortegolf sinds 13 jaar door het geven van een premie van rond de 1800 dollar (precieze bedrag niet meer te achterhalen: krant is gebruikt voor de kattenbak) per kind. Stroomstoring wil trouwens ook weleens een geboortegolf op gang brengen. In Nederland zijn het eerste kwartaal van dit jaar maar iets van 2000 kinderen geboren. Dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk. Dus, Balkenende, mag het licht uit?