Drie vragen aan… Stemronde Rutte

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,


Update: De volgende vragen hebben we opgestuurd: 5,7 en 11.

De vragen zijn binnen. Hofleverancier is Knut, die met vier vragen vertegenwoordigd is. Ook TRS en Prometeus mogen er zijn met hun drie vragen.

De stembussen zijn geopend, dus geef uw drie vragen een punt, waarbij je één vraag een bonuspunt mag geven, jullie hebben tot en met 14 november!

Wat betreft de antwoorden op de vragen, van Rutte hebben we een telefoonnummer, dus die gaan we stalken. ;-) Van het christelijk front blijft het vooralsnog stil, dus we gooien er nog maar eens een potje spammen overheen. We hebben tot nu toe ook dikke pech met Told, maar ook daar zijn nog alternatieve mogelijkheden.

Maar back to business: hieronder staan de vragen!

1. Wat doet u als Rita Verdonk meer voorkeursstemmen ontvangt?

2. De VVD houdt steevast vast aan de hypotheekrenteaftrek, terwijl bijna alle andere partijen en ook vele deskundigen (waaronder de OESO) zeggen dat een of andere beperking en misschien zelfs afschaffing van de hypotheekrente aftrek onomkoombaar is. Waarom houdt u dan vast aan dit standpunt?

3. U hebt het steeds over “liberale standpunten” als u over uw partij praat, maar vele patijstandpunten zijn eerder “neo-conservatief” en behoudend, vooral wat betreft de openheid van Nederland naar Europa en daarbuiten. Kunt u uitleggen hoe dat te rijmen valt?

4. Is de VVD nog steeds voor verlaging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (in het programma vind ik er niets over terug)? Zo ja: is het feit dat het slecht wordt besteed niet een slechte reden om het budget te verlagen? Zou het niet beter zijn om ervoor te zorgen dat het beter wordt besteed ipv. het budget te verlagen?

5. De VVD pretendeert een Liberale partij te zijn. Is het niet zo dat kinderen alleen in vrijheid hun eigen leven kunnen leven als ze in vrijheid opgroeien? Zou het dus niet zo moeten zijn dat alle kinderen verschoond moeten worden van bv. religieuze indoctrinatie, bv. op school? Zou het dus niet veel beter zijn om art.23 op te heffen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid en van plan om het verbod op godslastering uit de wet te schrappen?

7. Een maandje geleden zei u dat de milieubeweging zichzelf ongeloofwaardig heeft gemaakt door steeds met rampscenario’s aan te komen die niet uitkwamen. Is het niet een beetje gek om zo’n uitspraak te doen op het moment dat het er voor het eerst op lijkt dat deze scenario’s werkelijkheid worden? En hoe had de milieubeweging het anders kunnen aanpakken maar toch eenzelfde hoeveelheid financiering kunnen verkrijgen?

8. U wilt dat de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU direct worden gestopt. Bent u niet bang dat als dat gebeurt de toenemende radicalisatie en anti-westerse houding binnen Turkije alleen maar erger wordt en we daardoor een potentieel gevaarlijke buur erbij hebben?

9. In hoeverre bent u bereid om in een nieuw kabinet samen te werken met klein rechts (EenNL, Partij voor de Vrijheid), gezien hun weinig liberale standpunten rond de uitbreiding van Europa, Turkije, de islam en integratie?

10. Vanouds heeft de liberale beweging in Nederland een belangrijke antireligiecomponent. Hoe wilt u Rita Verdonks propagandastrijd tegen alles wat islamitisch is verbreden tot een authentiek liberaal anti-religie geluid?

11. Twee traditionele VVD-issues zijn veiligheid en vrijheid. Nu zijn er de afgelopen jaren veel maatregelen op het eerste gebied genomen, terwijl uit de cijfers blijkt dat de criminaliteit helemaal niet stijgt. Aan de andere kant worden vrijheden steeds meer ingeperkt. Een voorbeeld hiervan is het weghalen van spandoeken die Rita Verdonk zouden beledigen, terwijl die in de jaren 60 weinig opschudding zouden hebben veroorzaakt. Hoe gaat u de burger een veiliger gevoel geven zonder aan nog meer vrijheden te tornen?

12. Uw partij is voor verlaging vd staatschuld. Daar wordt nu aardig aan gewerkt maar elke economische bedrijfsvoering kent t nut van lenen. Dat geldt ook voor BV NL. Heeft u er een beeld van tot hoever het nodig is die schuld af te bouwen?

13. Elke bedrijfsvoering maakt een afweging geldt lenen om te investeren of omgekeerd. Uw partij impliceert dat de BV NL geen lonende investeringen meer kan plegen (dus beter kan aflossen). Aangezien onze concurentiepositie volgens de VVD al verslechtert lijkt dat juist te impliceren dat meer investeringen broodnodig zijn. Hoe kunt u dit rijmen?

14. Uw partij probeert de concurentiepositie van NL te verbeteren door verlagen vd schuldenlasten en daarmee de kosten van BV NL. Dit is een insteek voor prijsvechters. Een renderend bedrijf dat zijn rendement wil behouden of verhogen zal altijd gaan voor de optie meerwaarde creeren. Graag zou ik van u toegelicht krijgen hoe dit toch uit moet pakken tot een ondernemend NL met huidig of beter welvaartsniveau, iets waar de vvd toch voor hoort te staan.

15. Uw programma lijkt gezien zien focus op schuldbeperking meer een calvinistische onderneming dan een assertieve onderneming. Betekent dit dat uw programma is gescheven op een coalitie met CDA, CU of SGP?

Bonusvraag, later binnengekomen:

16. Is het niet tegen de mensenrechten van kinderen/rechten van het kind om kinderen, die hier geboren, gevormd en geworteld zijn, (samen met hun ouders) weg te sturen naar landen met een totaal andere taal en cultuur?

Reacties (13)

#1 TRS

net te laat… ik had nog willen vragen of het niet tegen de mensenrechten van kinderen/rechten van het kind is om kinderen, die hier geboren, gevormd en geworteld zijn, (samen met hun ouders) weg te sturen naar landen met een totaal andere taal en cultuur.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Toegevoegd. Het kan nog, want er zijn nog geen stemmen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 knut

Ben ik nu hofleverancier af?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Jan Jaap

5 2x (maar dan wel het taalgebruik wat aanpassen)
7
11

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Joost

@Knut: Gedeeld hofleverancier :-)

@Hardtrack: Hoe zou jij de vraag aanpassen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 prometeus

1
2 (2x)
11

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 TRS

5 (2x)
16
10

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 knut

13: 2
7: 1
17:1

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Jan Jaap

Woorden als ‘religieuze indoctrinatie’ komen niet echt objectief over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joost

Tja, we hebben wel eens eerder zo’n zinsnede naar een politicus gestuurd. Is wel interessant hoe ze zoiets kunnen ombuigen. Alleen maar hopen dat ze zulke vragen zullen beantwoorden…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 TRS

objectiviteit is subjectief

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan Jaap

Op zich heb ik er persoonlijk geen moeite mee, maar het vergroot de kans dat ze het beantwoorden als je het wat minder uitgesproken formuleert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Mark

7:2
10
11

 • Vorige discussie