Dommigheid is niet strafbaar

Zündel met twee van zijn historische 'adviseurs'De Duitse negationist Ernst Zündel heeft vijf jaar gevangenisstraf aan zijn broek omdat hij meerdere malen het bestaan van de Holocaust ontkend heeft. Ik hoop dat daar ooit een einde aan komt. Niet alleen aan de stompzinnige historische dommigheid, maar ook aan het censureren en veroordelen van holocaustontkenners. Want de wet tegen negationisme is minstens even absurd en dient direct te verdwijnen.

Er zijn een aantal wetten in Nederland waar ik grote moeite mee heb. Zo heb ik in het verleden eens alle voorbeelden van veroordeelde majesteitsschennis verzameld en online afgedrukt. De site Dit.is/majesteitsschennis heeft me ongetwijfeld een klein maar gezellig Aivd-dossier bezorgd. Niet omdat ik leden van het koningshuis wilde belasteren, want ik heb bijzonder weinig met die mensen en het instituut, maar omdat ik vind dat er geen aparte wet voor mag bestaan. Wat is het principiële verschil tussen het beledigen van de plaatselijke bakker en het belasteren van prins Willem-Alexander? Dat heeft nog nooit iemand me kunnen uitleggen.

Datzelfde gevoel heb ik bij het ontkennen dat de massale mensenvernietiging in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Dat is bij wet verboden. Vreemd, want het bestaan van zoiets als de holocaust is het onderwerp van de wetenschap die geschiedenis heet. Eigenlijk hebben we ooit een historische hypothese gesteld- “de nazi’s hebben een holocaust veroorzaakt”- en historici hebben daarvoor inmiddels overweldigend veel bewijzen verzameld, veel meer dan voor het tegendeel. Maar dat is ook logisch, want de ontkenning ervan is bij wet verboden. Maar was falsificatie niet één van de belangrijkste wetenschappelijke beginselen?

Een wetenschappelijke hypothese waarvan één van de mogelijke antwoorden verboden is, er schiet me direct één historische parallel te binnen: Galileo mocht van de (kerkelijke) autoriteiten veel zeggen, maar dat er zoiets als zonnevlekken bestond, dat kon toch echt niet. De bisschoppen weigerden zelfs in de telescoop te kijken, want dat zou de werkelijkheid toch niet veranderen. De bijbelse werkelijkheid wel te verstaan.

Men zou kunnen argumenteren dat er inmiddels zo veel voor de hand liggend bewijs is voor de holocaust dat het ontkennen inmiddels zo dom is dat het moet worden aangepakt. Maar gaan we dan ook het ontkennen van de evolutietheorie aanpakken, de theorie over de door mensen veroorzaakte milieucrisis, de officiële 911 lezing?

Aanzetten tot haat? Veroordelen! Racisme? Aanpakken! Maar wegstoppen omdat ze domme dingen zeggen, we moeten er niet aan beginnen. Een historisch of wetenschappelijk feit ontkennen kan nooit iets strafbaars opleveren. En ik zie ook geen reden om voor de Holocaust een uitzondering te maken. Ik snap heus wel dat het voor mensen die de periode doorleefd hebben een pijnlijke ervaring is als iemand simpelweg tegen je zegt dat je het allemaal verzonnen hebt. Ik zou em ook niet meer op mijn verjaardag vragen. Natuurlijk is Zündel een lompe idioot. Maar als we elke kwetsende opmerking in de wet moesten verbieden dan waren we echt nog niet jarig.

Moeders hebben een patent op de beste reactie in dit soort zaken. Als je huilend thuis komt omdat je op het schoolplein bent uitgescholden, zeggen ze allemaal: “Neem ze niet zo serieus, weet wie het zegt”. En zo is het.

UPDATE: voor mensen die de laatste stand van zaken rondom holocaustontkenning willen:
“Plan strafbaar stellen Holocaust-ontkenning wint steun”

 1. 5

  De strafbaarheid van holocaustontkenning mag wat mij betreft afgeschaft worden, zodra de laatste overlevende van die holocaust is overleden. Tot die tijd geef ik voorrang aan het recht van slachtoffers om van dit soort schofferingen gevrijwaard te blijven.

 2. 6

  Hier hebben we het al eerder over gehad.

  Ben het er helemaal mee eens: de wet laten voorschrijven wat de ‘goede’ geschiedenis is, dat zouden we in alle andere gevallen verafschuwen, maar over dit ene onderwerp komen daar gewoon voorstellen over in het Europees en Nederlands parlement. Gelukkig ging dat allemaal niet door, maar houd je EU-voorzitters en toekomstige staatssecretarissen in de gaten!

 3. 7

  @Rotorknife Dat is het beste argument wat ik tot nu toe gehoord heb. De slachtoffers krijgen voorrang, heel juist.

  Ik ben het eens met de titel: dommigheid is niet strafbaar. Iemands denkwereld moet niet vervolgbaar zijn. Persoonlijk vind ik het een erg lastig dilemma, maar ik vind dat de vrijheid van meningsuiting toch voorrang moet krijgen.

  Al blijft het volstrekt verwerpelijk en onbegrijpelijk, dat iemand het leed van de nazi-slachtoffers (en de Joden in het bijzonder) durft te ontkennen, dan nog moet die persoon dat wel kunnen zeggen.

  Aan de andere kant snap ik wel dat Duitsland zwaar onder morele druk staat en daarom tot deze beslissing is gekomen. Als Duitsland ontkenning van de Holocaust niet strafbaar stelt, dan wordt ze verweten het verleden te verwaarlozen.

  Een ander vergelijkbaar voorbeeld vind ik het expansionistische Japan. Veel Japanners ontkennen – nu nog – dat zij in de WOII de hoofddaders van de Aziatische strijd zijn geweest. De miljoenen Chinezen ie daarbij om het leven zijn gekomen, vergeten ze dan maar even. Het punt is dat er geen straf op ontkenning staat. Net zoals er geen straf staat op het ontkennen van de Armeense genocide.

  Het beste is om Holocaustontkenners te bespotten met de pen en het woord.

 4. 8

  Dat is het beste argument wat ik tot nu toe gehoord heb. De slachtoffers krijgen voorrang, heel juist.

  En ik dan? Ik ben het slachtoffer van jouw dom geblaat! Ik wil schadevergoeding!

  (En kom niet aanzetten met dat jouw geblaat dat noch dom is: het gaat erom dat ik het zo ervaar. Ik heb ook zelfverzonnen onzinrechten, weet je.)

 5. 9

  Mijn god, ik moet toch echt leren eerst alle reacties te lezen, en van elke reactie alles te lezen.

  Affijn, over de ingang: zou majesteitsschennis een soort belediging van een ambtenaar in functie kunnen zijn? Ook al zo’n rare regel trouwens, volgens mij kun je veel beter belediging van het ambt verbieden. (Dan zou je op basis daarvan scheldende agenten kunnen oppakken en veroordelen.)

 6. 10

  Hoe bang zijn we eigenlijk als samenleving als we dit soort uitlatingen willen verbieden en bestraffen met 5 jaar? En waar zijn we bang voor? Als dit strafbaar moet zijn, wat dan nog meer?

  Dit is de gedachtenpolitie in hoofdletters.

 7. 11

  Uitstekend stuk over “denial” in het algemeen van Frank Furedi:

  http://www.spiked-online.com/index.php?/article/2792/

  Would-be Inquisitors can no longer rely on the power of the Church or the authority of religion to silence their opponents. Indeed, Western society seems incapable of distinguishing between right and wrong these days. We’re more comfortable with talking about values in the plural, rather than any single value that everyone can embrace; instead of the truth, society prefers to lecture about ‘truths’. On most issues, we are free to pick and choose our beliefs and affiliations. Educators tell university students – especially in the social sciences and humanities – that there’s no such thing as a right or wrong answer. Instead of enforcing a explicit moral code, the authorities seek to police behaviour through diffuse rhetoric that avoids dealing with difficult questions; they talk about ‘appropriate’ and ‘inappropriate’ behaviour, for example.
  Paradoxically, the absence of moral clarity today gives rise to an illiberal and intolerant climate. At a time when moralists find it difficult clearly to differentiate between right and wrong, they are forced to find some other way to draw the line between acceptable and unacceptable behaviour. So they seize examples of unambiguous evil – paedophilia, the Holocaust, pollution – in order to define potential moral transgression.

  Contemporary culture encourages the public disclosure of emotion – and it encourages the recognition and acknowledgement of others’ feelings). In these circumstances, denial has come to be seen as a negative emotional response. One account says denial represents the refusal to ‘recognise a disturbing or painful reality’. So being in denial is the polar opposite of acknowledging pain and other uncomfortable facts. In an age that prides itself on public confessionalism, the charge of denial is a powerful expression of moral disapproval. People can be forgiven for doing drugs or drinking too much, so long as they go on a 12-step recovery programme and acknowledge their wrongdoing. Denial, on the other hand, is seen as a symptom of a destructive and dangerous personality; part of a disease that dooms the individual to behave self-destructively.

 8. 12

  In zijn algemeenheid kun je zaken als deze beter bestrijden met argumenten dan met straffen. In dit geval kan ik me er toch wel iets bij voorstellen, omdat het een deel van de donkere Duitse geschiedenis is. Het is dan als het ware een teken – naar buiten, maar vooral naar binnen – dat dat deel van de geschiedenis niet iets is om trots op te zijn. Ik pleit niet voor het bestraffen van ontkenning van de slavernij in NL – ook al mag de foute rol van NL best wat vaker hardop genoemd worden – maar niemand heeft die tijd nog in levende lijve meegemaakt.

  T.a.v. de Holocaust zijn er nog heel wat mensen over die het Derde Rijk een warm hart toedragen. Door wetgeving als deze wordt hen en degenen die zij kunnen beinvloeden duidelijk gemaakt dat daar niets glorieus aan was. Het is makkelijk te zeggen dat daar over gediscussieerd moet kunnen worden, maar daarvoor is te kort geleden om niet heel heftige gevoelens op te roepen. Tot die tijd is wetgeving het beste alternatief.

 9. 13

  “Het is makkelijk te zeggen dat daar over gediscussieerd moet kunnen worden, maar daarvoor is te kort geleden om niet heel heftige gevoelens op te roepen. ”

  Dat is precies wat er moet blijven gebeuren! Dan ben je er nl. van verzekerd dat het niet wordt vergeten. De neo nazi’s vervullen eigenlijk een soort van maatschappelijke functie: ze voorkomen dat we vergeten!!

 10. 14

  Volgens mij is de Holocaust een van de kritische testen. Vele mensen claimen de vrijheid van meningsuiting te verdedigen, maar willen die in feite alleen maar uitstrekken tot meningen die voor hun gevoel ‘nog kunnen’. Maar die hebben de wet echt niet nodig. De in de grondwet vastgelegde rechten zijn juist bedoeld voor meningen die niet kunnen, schuren, kwetsen en ‘slachtoffers maken’. De grondgedachte is dat we er allemaal beter van worden als ook onwelgevallige zaken gezegd kunnen worden…

  Dat is geen moreel recht op kwetsen zoals Van Gogh en geestverwanten ooit claimden, maar wel een grondrecht op de mogelijkheid daarvan en – daaruit volgend – het recht kwetsende opmerkingen onfatsoenlijk te vinden.

 11. 15

  @EVH Wat is het principiële verschil tussen het beledigen van de plaatselijke bakker en het belasteren van prins Willem-Alexander? Dat heeft nog nooit iemand me kunnen uitleggen.

  De wet die majesteitschennis verbiedt, bestaat omdat de koningin zich niet kan verweren.

  Waar het bij holocaustontkenning meer om gaat, is dat diegene die het ontkennen, een deel van onze geschiedenis willen herschrijven waar we het er allemaal over eens zijn dat dat nooit meer mag gebeuren. Blijkbaar is er in dit geval voor gekozen om de “containment” heel strak te trekken. Ik vind terecht eigenlijk.

 12. 17

  “De wet die majesteitschennis verbiedt, bestaat omdat de koningin zich niet kan verweren.”

  Onzin, de koninklijke familie is prima in staat rechtzaken te starten (vraag maar aan ‘de bladen’). Net als ieder ander. En voor zover dat staatsrechtelijk niet mogelijk is, moet dat mogelijk worden.

  “Waar het bij holocaustontkenning meer om gaat, is dat diegene die het ontkennen, een deel van onze geschiedenis willen herschrijven waar we het er allemaal over eens zijn dat dat nooit meer mag gebeuren.”

  Maar daartegen ageer ik juist. Ik vind het komisch dat men ervan uitgaat dat een paar van die historische beunhazen de geschiedenis kunnen herschrijven. Maar nog belangrijker, ik vind dat het principieel zou moet kunnen. Wie immers bepaald de officiele versie? Versteende geschiedenis is dogma.

  Hoe kijk je trouwens tegen de officiele lezing van de Armeense oorlog aan? Ik ben benieuwd…

 13. 18

  EVH: maar wat wanneer het zoals hier de geschiedenis van het land zelf betreft? Kijk eens naar Nederland, en wat er aan reacties loskomt als je de vuile oorlog in Indonesie veroordeelt. Poncke Princen bleef als landverrader aangemerkt worden. Hoe graag je het ook zou willen, in Duitsland is een fatsoenlijke discussie nog niet mogelijk omdat de wonden zo diep en zo vers zijn. En er zijn genoeg mensen die het maar wat mooi zouden vinden als die “historische beunhazen” hun gang kunnen gaan.

  Ik zou er een groot tegenstander van zijn om in Nederland Holocaustontkenning strafbaar te stellen, om precies de redenen die jij aandraagt. Maar de discussie over de Holocaust is in Duitsland nog onhaalbaar. Dat betekent meteen dat het moeilijk wordt holocaustontkenners tegengas te geven. Als “next best thing” vind ik een verbod op dat ene punt verdedigbaar. Dat is te verdedigen zonder dat je daarmee de deur openzet voor allerlei verdere beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. De Holocaust was zoveel groter en ingrijpender dan andere gebeurtenissen dat dit een uitzondering kan blijven.

  Tot die tijd erkent Duitsland in elk geval zijn wandaden wel, en Nederland voorlopig niet. Het verschil tussen het Turkse verbod en het Duitse verbod had natuurlijk niet groetr kunnen zijn. Duitsland erkent wandaden en wil dat dat niet *ont*kend wordt, Turkse erkent wandaden niet en wil dat juist niet over die wandaden gepraat wordt.

 14. 19

  “Maar gaan we dan ook het ontkennen van de evolutietheorie aanpakken”

  Ja, dat lijkt mij nogal wiedes, als we nog es ergens willen komen als mensheid zijnde. Is het niet nu, dan zullen de evolutie-ontkenners in het hiernamaals zeker ter verantwoording worden geroepen.

  Strafbaarstelling holocaustontkenning is onzinnig. Valt in het rijtje symboolpolitiek waar we ut ook al over hadden.

 15. 20

  Uhh gewaardeerde schenenschopper @Mark (de mijne althans zo nu en dan..ach so;) is ontkennen evolutie en verantwoording in het hiernamaals niet een ietwat ietsiepietsie paradoxale opmerking :?)

  Dat vonnis stemt me goed.

 16. 21

  @ Eric
  O maar het gaat al veel verder dan je denkt. Je pragmatiek is lovenswaardig maar niet meer geheel to the point. We kunnen geen afstandelijke houding aannemen a la laat-die-Duitsers-het-maar-uitzoeken:

  Twee weken geleden:

  “Pogingen van Duitsland om in de gehele Europese Unie het ontkennen van de Holocaust strafbaar te stellen, winnen aan steun. Nederland zal het voorstel niet blokkeren, stellen bronnen in Brussel.”
  (…)
  “Ook in Nederland staat ontkenning van de Holocaust niet in het wetboek van strafrecht. Maar er is wel jurisprudentie die het onder bepaalde omstandigheden strafbaar stelt. Het ChristenUnie-Kamerlid Tineke Huizinga diende vorig jaar juni een wetsvoorstel in om het ontkennen van volkererenmoord (zoals de Holocaust) onder alle omstandigheden strafbaar te maken.”
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/article57794821.ece?cid=rss

 17. 27

  Het moet toch mogelijk zijn om van Sargasso een natuur-meldingsstation te maken met de poll-techniek. BTW. Zij houdt zich nog schuil, de mugge.

 18. 29

  Toch best wel wennen, bloemen in de tuin, onze bomen laten de nieuwe blaadjes swingen, vandaag een bronzig hert gezien en gehoord nog geen 200 meter hier vandaan..waar gaat het heen..palmen next..we’re doomed i tell you:)

 19. 31

  djesus… ik dacht even dat de afdeling Merchandise & Marketing eindelijk werk had gemaakt van het uitventen van Sargasso wannahave thingies…

  maar met MUG wordt MUG bedoeld en niet MOK…

 20. 34

  Wat is dit voor een gemiep over een mug, ik heb meer dan een maand geleden al de eerste TWEE muggen doodgemept? Nouja woon dan ook in een ecologisch rijk buitengebied..

 21. 41

  Je hebt vrijheid van meningsuiting of je hebt het niet. Wij en vele andere europese landen hebben het dus niet. De holocaust is bijna de definitie geworden van nazi duitsland dat 6 miljoen joden heeft vergast. 6 miljoen of 6.253.489 of 5.842.321 of 3.658.996? Aangezien deze periode zo belangrijk is geweest is het belangrijk de feiten dan ook op een rijtje krijgen.

  Op de eerste plaguette bij Auschwitz stond; ‘Four million people suffered and died here at the hands of the Nazi murderers between the years of 1940 and 1945’

  Op de huidige plaguette staat; ‘Forever let this place be a cry of despair and a warning to humanity where the Nazis murdered about one and a half million men, women, and children, mainly jews from various countries of Europe, Auschwitz-Birkenam, 1940-1945

  Dat scheelt 2,5 miljoen slachtoffers. Moeten we die dan niet van het totaal aftrekken of zijn er andere plaatsen waar juist meer slachtoffers zijn gevallen? Dat moeten we dus gewoon kunnen onderzoeken.

  Zouden we niet blij moeten zijn als blijkt dat er minder slachtoffers zijn gevallen? Ben ik onwetend en weet iemand dit mij uit te leggen? Ben ik in overtreding nu ik deze ‘logische’ vraag stel? Ik weet het niet…

 22. 42

  Dat scheelt 2,5 miljoen slachtoffers.

  Nee. Volgens de eerste plaquette leden er vier miljoen, volgens de tweede stierven er anderhalf miljoen.

  Niet dat het bij die ordes van grootte veel uitmaakt.