Discussie over vuurwapens is broodnodig

OPINIE - Dat er een verband is tussen wapenbezit en het aantal moorden lijkt wel duidelijk. Veel erger is dat sommige mensen denken dat het nieuws over het drama in Newtown en de daarop volgende discussie over wapenbezit in de VS niet relevant is voor Nederland.

Marc van Oostendorp beargumenteert dat alle aandacht voor het drama in Newtown zwaar overtrokken is. Zijn argumentatie is op zich steekhoudend en hij eindigt met de conclusie: ‘In Nederland is het wapenbezit niet vrij en er is ook niemand die erop aandringt om dat wel vrij te geven. De hele discussie speelt bij ons geen rol. Er is, kortom, geen enkele zinnige reden te bedenken waarom wij ons met het Amerikaanse debat zouden bemoeien.’ Dat het wapenbezit niet vrij is, is echter geen garantie voor het voorkomen van drama’s. Zie Alphen aan de Rijn. Wel zorgt de sterke beperking van het wapenbezit ervoor dat dergelijk drama’s hier een stuk minder vaak voorkomen. Het is nu eenmaal vrij lastig om aan wapens te komen. Toch is het nodig om ook in Nederland het debat te voeren over vuurwapens en te kijken naar modernisering van de vuurwapenwet.

Digitale revolutie

De digitalisering van de samenleving in de laatste decennia heeft onmiskenbaar grote gevolgen gehad voor de toegang tot informatie, de muziekindustrie en de nieuwsmedia. Vroeger was het kopiëren en verspreiden van bijvoorbeeld muziek lastig. Alleen een één op één kopie maken ging relatief makkelijk. Nu kun je met één muisklik iets kopieren en/of verspreiden naar duizenden anderen. En dat in een fractie van een seconde. Wat dit met wapenbezit te maken heeft? Veel.

3D printen

Sinds een aantal jaren is het 3D printen in opkomst. Je kunt tegenwoordig dergelijk printers al bij de Bijenkorf halen. Met de geavanceerdere printers is het al mogelijk om stalen voorwerpen te printen. Het is dan ook niet verrassend dat de stap naar het printen van vuurwapens al wordt gemaakt. Met een digitaal ontwerp, genoeg materiaal en een goede 3D-printer kun je straks dus je eigen vuurwapens maken. En dat digitaal ontwerp? Gewoon downloaden van internet en je kunt aan de slag.

Beter nu nadenken over de mogelijke gevolgen van deze technologische innovaties, dan straks tot de conclusie komen dat het kalf verdronken is en we de put niet meer kunnen dempen.

 1. 2

  Als Jaap Walhout hier een discussie wil aanzwengelen over een mogelijk verbod op blauwdrukken van vuurwapens, dan doe ik mee.

  Jaap, het is al te laat.

  Informatie houd je niet meer geheim. Internet houd je niet tegen. Delen van informatie is niet te stoppen. De geest is uit de fles.

  Het antwoord op de logische vervolgvraag of dat ongebreideld delen van informatie wenselijk is, is een volmondig ‘ja’.

 2. 3

  De wapenwet-discussie is zo goed als overbodig in Nederland. We hebben te weinig wild om te jagen voor sport en/of eten. Daarnaast is de misdaad enorm laag, zodat qua zelfbescherming wapens wellicht iets te zwaar zijn. Koop in zo’n geval gewoon een grote hond en een knuppel.

  Wellicht dat bijv. voor juweliers de wet wel aangepast kan worden. Zij hebben immers relatief veel last van gewapende overvallen. In zo’n geval heb je er mijn inziens recht op.

 3. 4

  Het is geen staal maar 30 % koper, lijm en metaalpoeder.
  Met een digitaal ontwerp, genoeg materiaal en een goede 3D-printer kun je straks dus je eigen vuurwapens maken.
  Nee dat kan niet mien jong, wellicht over 50 jaar.
  Ten tweede is het niet moeilijk om aan een wapen te komen in Nederland zoals je beweert.

 4. 5

  Om staal te verwerken zijn of hele hoge temperaturen nodig, of hele grote mechanische krachten (of beide). Dat doe je heus niet thuis. Zelfs niet met een 3D-printer (tenzij het er eentje is van industrieel kaliber).

  En het lijkt me echt heel wat gemakkelijker om aan een illegaal vuurwapen te komen dan aan een industriële 3D-printer.

  EDIT: Boer was me voor.

 5. 6

  @3

  Wellicht dat bijv. voor juweliers de wet wel aangepast kan worden. Zij hebben immers relatief veel last van gewapende overvallen. In zo’n geval heb je er mijn inziens recht op.

  Als juweliers zich met vuurwapens gaan verdedigen, worden ze ook eerder door de overvaller voor hun knar geschoten. Het geweld escaleert gewoon. Wil je dat?

  Toen laatst een inbreker doodgeslagen was, zag ik een interview met een oud-inbreker op televisie. Hij zei: de drempel voor mij om geweld te gebruiken, is veel lager. Als ik op pad ben, ben ik altijd onder invloed. Als ik betrapt word, wil ik alleen maar weg, maakt niet uit hoe. Mijn koevoet is altijd binnen handbereik.

  Dat geloof ik allemaal graag. Een kat in het nauw maakt rare sprongen.

 6. 8

  De term “printer” in 3-D printer is misleidend. Het is in feite een vereenvoudigde versie van een productiemachine. Ik denk dat het met de populariteit van die dingen nog wel mee gaat vallen, want materiaal en apparaat gaan nogal wat kosten. Het is niet een velletje papier erin en de bankbiljetten komen eruit rollen.

 7. 9

  In aanvulling op #4 en #5: toen ik ooit voor een reportage een dagje meeliep met een politieagent vertelde hij me hoe kinderlijk eenvoudig het was om illegaal aan een vuurwapen te komen. Als je wilt, heb je er binnen een paar uur een. Net als hard drugs, een illegale prostituée, of al het andere dat eigenlijk niet mag van de wet.

 8. 10

  @7:

  Staal smelt ruim boven de duizend graden Celsius. Waar haal je bijvoorbeeld de energie vandaan om dit soort temperaturen te bereiken?

  Heus niet uit het stopcontact. En dat is pas het begin van de problemen.

 9. 11

  Of in Nederland nu wel of niet vuurwapens verkocht mogen worden, doet er totaal niet toe:
  Als ik sommige beweringen moet geloven (en intuïtief lijkt me dat reëel) kost het geen enkele moeite om een vuurwapen te bemachtigen.
  Ze worden dan ook regelmatig gebruikt.
  En als dat wel moeilijk wordt, gaan bepaalde primitievelingen wel over op kruisboog, (werp)mes, (hand)katapult of ander (onder de wapenwet ressorterend) redelijk gevaarlijk spul.

  M.i. zou de discussie er over moeten gaan, hoe we geweld in het algemeen moeten zien te voorkomen.
  Wat niet helpt:
  Religie, discriminatie, verrijking ten koste van anderen of de ikke-eerst-cultuur.

  Helaas heb ik geen flauw idee hoe het geweld echt te stoppen en probeer maar zo vriendelijk mogelijk voor mijn omgeving te zijn.
  Wie het wel weet mag het zeggen ;-)

 10. 19

  Vergilius dicht in één adem: ‘Arma virumque cano’ = ik bezing de man en zijn wapens.

  Deze regel is klassiek, maar vinden we inhoudelijk ook bij de meest primitieve volken nageleefd. Zij is dus voor ons navolgenswaardig.

  Dit niet te doen, i.e. onze wapens in te leveren bij een Overheid die ons kan noch wil beschermen, is Vergilius’ zang indachtig
  castratie. In Nederland: zelf-ontmanning. Wat een klootzakken!

 11. 22

  Hpax schreef:
  “Deze regel is klassiek, maar vinden we inhoudelijk ook bij de meest primitieve volken nageleefd. Zij is dus voor ons navolgenswaardig.”

  De meest primitieve volken deden ook aan kannibalisme.

 12. 25

  @19: Bij de meest primitieve volken hebben de mannen (vrouwen soms ook trouwens) hun wapens ook nodig om hun dagelijkse kostje bijeen te jagen. Ons lukt dat beter met een gevulde beurs. Derhalve is het navolgenswaardig om zodra in een regio winkels verschijnen de wapens in te ruilen voor geld.

  Verder blijken de meest primitieve volkeren extreem gewelddadig, zelfs in vergelijking met de VS. Afgezien daarvan lijkt me dat iets dat bij de meest primitieve volkeren opgeld doet bijna per definitie niet navolgenswaardig is in een moderne maatschappij.

 13. 27

  Complete vuurwapens printen zie ik nog niet snel op hele korte termijn gebeuren. Een aantal randvoorwaardelijke onderdelen zullen misschien nog wel lukken. Maar dan heb je nog steeds een gekamerde loop nodig en die zijn nog lastiger te krijgen dan een compleet illegaal vuurwapen. En dan de munitie nog. Voor een deel kan die zelf gemaakt worden, maar de eerste die een werkend slaghoedje weet te printen en daar de juiste chemicalien in weet te prutsen: chapeau. Of misschien is er een slimmerik die betrouwbare electronisch te ontsteken munitie weet te ontwikkelen en printen…of een railgun. Alleen zo iemand heeft geen illegale vuurwapens nodig om iemand om te brengen maar een consultant voor een octrooiaanvraag en een bankier voor de achterlijke winsten die in het verschiet liggen. Tuurlijk, ook een niet werkend, geprint, op vuurwapen gelijkend object kan gevaarlijk zijn. Want: Voor afdreiging geschikt (overvallen enzo). Gelukkig is daar in de nederlandse wetgeving al lang en breed in voorzien, en bovendien is het dan nog steeds een stuk goedkoper en handiger om voor een paar tientjes zo’n stuk speelgoed in duitsland of belgie te halen…om vervolgens de kans te lopen om door de politie omgelegd te worden omdat je met zo’n ding loopt te zwaaien. Want waar je dat ook doet, je wordt gezien en gerapporteerd, want de sociale controle op dit gebied is in nederland ook nog redelijk groot.

  Alles kan, het is alleen niet moeite- en kosteneffectief om te doen wanneer je met een stuk minder moeite en kosten een illegaal exemplaar op straat kunt kopen waarvan je zeker weet dat het werkt. Een bankwerker met de juiste gereedschappen en wat tijd kan ook in relatief korte tijd een werkend vuurwapen maken. Zelfs gekamerde lopen zijn mogelijk, alle benodigde technieken zijn al een mooi poosje publiekelijk bekend, en ja; dat waren ze ook al voordat internet bestond. Ook draaibanken en freesmachines maar verbieden dan? Verlofplichtig maken ofzo? Wie gaat dat allemaal handhaven? Dan moet je ook de bijbehorende kennis illegaal maken. Een groot aantal boeken verbannen, etc.

  Desondanks is de hele bovendstaande discussie eigenlijk al niet zo relevant want het vervaardigen van (vuur)wapens (of onderdelen ervan) en munitie (of onderdelen daarvan) is verboden. Iemand die al van plan is om de wet te overtreden door wapens en munitie te vervaardigen zal er ook niet veel moeite mee hebben om (veel makkelijker) op de straathoek een illegaal wapen te kopen.

  Dus wat zou er overblijven? Een mafkees met kortsluiting in z’n kop die eerst even de moeite neemt om met veel pijn en moeite een vuurwapen (met munitie!) te printen en (onopgemerkt!) te testen, dat daadwerkelijk ongeschonden voor elkaar krijgt en vervolgens met dat ding een tweede Alpen veroorzaakt? Oh please.

  Een stukje cultuur in combinatie met slimme wetgeving (op meerdere vlakken) weet hier het (vuur)wapenbezit en misbruik redelijk te controleren. Maar net als altijd: Hoe beter de controle, hoe extremer de gevallen die door de mazen vallen. Zie: Alphen. Proberen al die mazen nog te dichten is ineffectieve symptoombestrijding. Daar gaat heel veel tijd en geld in zitten, om er vervolgens erachter te komen dat het volgende incident niet eens lijkt op het voorgaande, laat staan dat al die symptoombestrijding het had kunnen voorkomen. Het hele cirkeltje begint dan weer opnieuw, met nog meer kosten en moeite, vingerwijzen en inperking van nog maar wat vrijheden, want: veiligheid. Bestaande wetgeving goed handhaven (dat gaat nogal eens mis) en accepteren dat perfecte veiligheid simpelweg niet bestaat lijkt me voldoende.

  Dus, is hetgeen wat in de USA gebeurt relevant voor ons? Jazeker, als goed voorbeeld van wat ondoordachte wetgeving voor gevolgen kan hebben op langere termijn. Laten we hieruit leren dat we wetten en regels (ook grondwetten, dus) periodiek moeten herevalueren op toepasbaarheid en effectiviteit en symptoomwetgeving zoveel mogelijk moeten voorkomen.