Dijkgraaf (SGP) wil dat ASN in Israëlische nederzetting investeert

OPINIE - Elbert Dijkgraaf (SGP) wil de nationalisatie van SNS Reaal gebruiken om ASN te dwingen projecten in Israëlische nederzettingen te steunen. 

Elbert Dijkgraaf, lid van de SGP-fractie,  heeft, volgens een bericht op de site van het CIDI een ‘lichtpuntje ontdekt’ in de affaire van de overname van de SNS Bank. Immers, de SNS die nu staatseigendom is geworden, is op haar beurt weer eigenaar van de ASN Bank. En die bank is – omdat het een bank is die strenge maatstaven aanlegt voor de sociale en milieu-aspecten van investeringen – een tegenstander van het investeren in en het zakendoen met ondernemingen die banden hebben met het Israëlische nederzettingenprogramma.

ASN verbrak bijvoorbeeld in 2006 de banden met het Franse Veolia, omdat dit bedrijf bezig was met de aanleg van de sneltram van West- naar Oost-Jeruzalem en omstreken. En dat is tegen de wens van de SGP. Want die partij is juist hardstikke vóór het nederzettingenbeleid  van Israel. ‘Judea en Samaria vormen,’ schrijft de SGP in haar programma,  ‘(..) de bakermat van de Joodse beschaving. Het is ongewenst dat vanuit Den Haag en Brussel wordt bepaald dat Joden zich niet in deze landstreken mogen vestigen. En wat doe je als SGP-er wanneer ASN ineens – indirect – staatseigendom is geworden? Dan dien je een motie in met de volgende inhoud.

De Kamer, overwegende dat ASN tot nu toe Israëlische projecten uit politieke overwegingen niet wil steunen, overwegende dat de Staat nu 100% eigenaar is van ASN, verzoekt de regering ASN opdracht te geven te stoppen met de boycot van Israëlische projecten, en gaat over tot de orde van de dag.

 

Dijkgraaf, en het CIDI dat Dijksgraafs actie van harte steunt (het CIDI belijdt altijd met de mond dat het tegen de nederzettingen is, maar in de praktijk probeert het de nederzettingen steeds ‘salonfähig’ te maken), steunen bij hun optreden op een uitspraak van het Europese Hof voor de Mensenrechten. Dat bepaalde in 2009 dat een oproep van de burgemeester van de Franse plaats Seclin, waarin hij zei dat de gemeente Israëlisch vruchtensap zou gaan boycotten, terecht door een Franse rechter als discriminatoir was aangemerkt. Volgens het Europese hof  was het daarom  terecht dat de Franse rechter een stokje had gestoken voor deze boycot, en werd geen inbreuk gemaakt op het recht van de burgemeester op vrije meningsuiting. Het was een ietwat curieuze uitspraak, die overigens alleen gold voor Frankrijk, omdat de uitspraak van de Franse rechter was gebaseerd op anti-discriminatiebepalingen in de Franse wet. (Een en ander is onder meer hier na te lezen).

Los daarvan is het ook nog eens zo dat de boycot-oproep van deze burgemeester, Jean-Claude Willem,  gold voor Israëlische producten in het algemeen (hij was fel tegen de politiek van Ariël Sharon, die toen hij tot de boycot opriep, premier was van Israël) . De ASN legt heel andere maatstaven aan: bij deze bank betreft de boycot alleen producten of acties die te maken hebben met activiteiten in de nederzettingen. En die activiteiten, zo is onder meer in 2004 door het Internationale Hof van Justitie bepaald, zijn volledig  in strijd met het internationale recht.
En dat brengt me bij de motie-Dijkgraaf.
Ik denk niet dat de motie veel kans maakt, maar het zou een eeuwige schande zijn als hij het wél zou halen (de stemming is dinsdag). Ik zou dan zeker kijken of ik daartegen persoonlijk juridische actie kan ondernemen. Niet alleen vraagt de motie van de staat dat hij op de stoel van de bankdirectie zou gaan zitten, wat me niet erg wenselijk lijkt. Maar het is ook nog eens zo dat WEL investeren in en handeldrijven met de nederzettingen (wat Dijkgraaf dus in feite ASN wil opdragen te doen) in strijd is met de internationale rechtsorde. En daarom ook  – ik blijf het herhalen – met artikel 90 van de Nederlandse grondwet die stelt dat Nederland helpt de internationale rechtsorde te bevorderen.
Ik blijf het raar vinden, die mannenbroeders met hun altijd o zo gezagsgetrouwe christelijke opstelling, die door een  bijbelse blindheid die blijkbaar al vroeg en met kracht hun kop is binnengehamerd, steeds maar de vloer blijven aanvegen met recht en mensenrechten als het om Israël en de Palestijnen gaat. En het CIDI? Dat bewijst gewoon hoe het steeds meer een spreekbuis wordt van Israëlisch rechts. ‘Voor Israel voor vrede,’ is hun motto. Hoeveel holler kan dat nog gaan klinken?
 1. 1

  Ik zou dan zeker kijken of ik daartegen persoonlijk juridische actie kan ondernemen.

  Wat dan, zeg je je contract op?

  Wel goed hoor, dat je ons attent maakt op deze motie.

 2. 4

  Third that, belachelijk dit.

  Misschien moeten ze gelijk een motie indienen dat duurzame energie ook gelijk geschrapt dient te worden. Kolen zorgt er immers voor dat de apocalyps zich eerder aandient.

 3. 6

  De god van de SGP achterban is een akelig en gestoord sujet. Een gefrustreerd type, die ook nog eens een rothekel aan zijn volgelingen heeft, die immers zondig zijn tot op het bot. Als ze al iets met Jezus hebben, dan is het de variant die geboren is -nee, hij werd gecreëerd- in de USA, compleet met het ‘geboren recht’ om wapens te gebruiken tegen hen die niet met dat recht geboren zijn. Met rechtse joden delen de gereformeerden van het SGP, de enorme hekel aan werkelijk alles, van het leven zelf, tot zichzelf en elkaar. Dat alles door het Über-ich van deze mensen, dat hen het gelijk geeft van een god, die niet tegenspreekt dat zij uitverkoren zouden zijn te doen wat ze zelf als god’s woord geconcipieerd -juist ja, gecreëerd- hebben. Het gevolg is een totaal gebrek aan respect voor ‘het andere’, ‘de ander’ en al helemaal voor het geweten, dat toch ergens moet weten over het menselijke, dat we allen nog het meest delen. Jammer en ook triest, want ik stel me zelf toch een God voor, die niet zo’n enorme klootzak is als de hunne.

 4. 8

  @5 Hoezo?

  Deze motie kan als een boemerang in het SGP-smoelwerk terugkomen. Want door deze motie, en zeker als ze wordt afgewezen, wordt de aandacht van de politiek weer eens gevestigd op mogelijke Nederlandse belangen in Israël en de wenselijkheid daarvan. En de staat is niet alleen eigenaar van SNS/ASN maar ook van ABN AMRO… (Puntjepuntjepuntje, zo van: u begrijpt wel…)

 5. 11

  @10: Namen en rugnummers graag. Bij mijn weten is die mythe gebaseerd op een enkele ontwikkelingsfabriek (let wel, geen productiefabriek) van Intel in Israël. En laat ik nou toch in geen van mijn computers ook maar één chip van Intel hebben zitten.

 6. 12

  @5 Nee, want het doel van zo’n boycot kan ook zijn je economische verbondenheid met Israël en dan vooral de bezette gebieden te minimaliseren. Analoog aan jouw redenering zou je ook kunnen betogen dat zolang je niet alle moorden oplost en bestraft, het hypocriet is om de moorden die je wel oplost te bestraffen.

 7. 13

  Ik denk niet dat de motie veel kans maakt, maar het zou een eeuwige schande zijn als hij het wél zou halen (de stemming is dinsdag).

  Ach, kom nou toch! Dat zie ik echt niet gebeuren.

  Zelfs onze voormalige minister van zionistische Buitenlandse zaken, Uri Rosenthal, die zich bij tijd en wijle toch behoorlijk pro-Israëlisch uitliet, zich in Europees verband sterk maakte om pro-Palestijnse standpunten en kritiek op Israël te weerstaan, en die ICCO op het matje riep omdat ze een nogal brave Palestijnse online-verzetskrant financieel steunden; zelfs die Uri Rosenthal, hield steeds staande dat de Joods/Israëlische nederzettingen ronduit illegaal waren, en dat Nederland het Israëlische nederzettingenbeleid daarom verwierp.

  Rosenthal heeft het daarover zelfs wel eens aan de stok gehad met Joël Voordenwind (ook zo’n christenen-pro-Israël-griezel) over kolonistenburgemeesters, die dan naar Nederland zouden komen om hier gezellig ervaringen uit te wisselen. Rosenthal en het Ministerie van Buitenlandse zaken waren daar op tegen, juist vanwege die illegaliteit.

  Ik vond Rosenthal’s opstelling inzake Israël regelmatig stuitend pro-Israëlisch, maar één ding moet ik ‘m wel nageven: inzake die nederzettingen zat ‘ie op het juiste, internationaalrechtelijke spoor, en daar was hij klip en klaar over.

  Welnu, als zelfs oom Uri op dat punt klare wijn schonk, dan lijkt het me niet dat de regering vanwege de prietpraatjes van een SGP-suffie op dit punt nu ineens gaat ingrijpen in concrete beslissingen van een dochteronderneming van de SNS-bank, om die te bewegen het nederzettingenbeleid te financiëren.

  Dijkgraaf van de SGP maakt met deze motie dus vooral zichzelf belachelijk. En dat het CIDI geen neutrale, onafhankelijke informatie over Israël geeft, dat is ook al sinds jaar en dag bekend. Die club is ongeveer net zo onafhankelijk van de Israëlische staat als PressTV dat is van de Iraanse, om maar een dwarsstraat te noemen.

 8. 17

  SGP….dat is van Kees van der Staaij die zo hartelijk moest lachen om nazi Leon de Winter die quasi-grappig een methode voorstelde om de mensen in de Gaza-strook uit te roeien. Klopt?
  Die Mörder sind unter uns…

 9. 19

  @18 – Nee, HPax, dat is de missie van clowns, narren en potsenmakers.

  Profeten roepen op tot bekering, en filosofen krabben met hun vragen onder het behang van onze veronderstellingen.

 10. 20

  Laat Dijkgraaf maar met z’n eigen spaargeld in die nederzetting investeren. SNS is genationaliseerd om weer winstgevend te worden, niet om er politiek mee te bedrijven. De eerste de beste die dat probeert moeten we meteen naar de noordpool verbannen.

 11. 21

  @20: Met de winstgevendheid van die bouwprojecten zal het wel snor zitten. Het is eerder het bedrijven van politiek om dat niet te doen. We geven als Europa liever een miljard per jaar aan de Palestijnen met een winstgevendheid van -100%. Dat is óók politiek. Het is maar wat je belangrijk vindt en wie je het voordeel van de twijfel wilt geven.

 12. 22

  @19: @HPax bedoelt ook eigenlijk christelijke profeten en filosofen. Hij laat die toevoeging weg omdat voor hem niet christelijke profeten en filosofen niet bestaan. Die misser is dus eigenlijk een duiding van hemzelf.

 13. 23

  @ 22
  Neen, ik dacht ook aan de Perzische spotkoning en aan Sokrates. Verder aan Hayenwatha (Onondaga). En natuurlijk aan Christus. Verder de Koning van Minangkabau, ‘wiens naam aan de kust gevreesd wordt’.

  Het zijn Plato en de Buddha die voor het lot van positief-radicale denkers en hun apostolische discipelen hebben gewaarschuwd.

  Je weet te weinig voor wat je boosaardig wilt aanvallen.

 14. 24

  @HPax#23:
  Je roept naar #13 in #18: Dit is de missie van profeten en filosofen. Dat is een vreemde uitspraak. Alsof het doel van profeten en filosofen is, verkeerd te worden begrepen. Je bedoelt vrij zeker : Dit is het lot van profeten en filosofen. Indien dat niet zo is ben je – mij in elk geval – veel uitleg verschuldigd.

  Door het woord missie te gebruiken geef je wat mij betreft aan, dat je de Nederlandse taal niet machtig bent of dat je een kwaadaardige trol bent. Je creëert op deze wijze [bewust?] een probleem dat, als men er werkelijk op in zou gaan, een discussie volledig kan doen ontsporen. En dat doel van het zaaien van verwarring, lijkt me ondertussen, na vele van jouw discussies gelezen te hebben, een werkelijk reële optie: jouw persoonlijke MISSIE is de discussie hier te verstoren. Niet om deel te nemen, kennis in te brengen of te relativeren. Nee, jouw doel is de absolute verstoring – en daarmee de ontkrachting – van de discussie.

  Jij lijkt ook nog werkelijk geen idee te hebben wat kennis met jouzelf doet. Je lijkt het voorbeeld van Don Quichot te volgen : gek worden agv het lezen van teveel [foute] boeken. Dat is minder een probleem van deelnemers hier dan van jouzelf.

  Samengevat : je bent vrij zeker een gekke, te belezen, christelijke [waarschijnlijk RK] trol die opzettelijk verkeerde woorden gebruikt en koketteert – in de slechtste betekenis van dat woord – met [vermeende] kennis. Als je niet die trol bent maar daadwerkelijk je kennis in wilt zetten voor een on-line discussie dan ben je iemand die het Nederlands niet machtig is en dat wenst te camoufleren door pseudowetenschappelijke constructies van je reacties.

  Hoe dan ook: je bent een eikel en nee, geen ad hominem maar een constatering.

 15. 25

  #24 Door het woord missie te gebruiken geef je wat mij betreft aan, dat je de Nederlandse taal niet machtig bent of dat je een kwaadaardige trol bent.

  HPax schreef: In een apologie zie ik geen heil; die zal mij de gifbeker niet besparen, en naar Canossa gaan doe ik niet; ik ben pro Keizer.

  De uitdrukking Nach Canossa gehen wir nicht! is van Duitse nationalisten.

 16. 27

  @21: Het gaat er niet om dat de projecten in de bezette gebieden al dan niet winstgevend zijn: De reden waarom mensen bankieren bij de ASN is dat hun spaargeld dan niet in allerlei moreel dubieuze zaken worden geinvesteerd. Nu zal niet iedere ASN-spaarder bezwaren hebben tegen de nederzettingen op de bezette gebieden; maar die nederzettingen zijn controversieel genoeg dat investeren hierin het imago van ASN bij velen zal verpesten. Er zijn hier al een aantal mensen die zeggen hun rekening bij ASN op te zeggen om zo’n beleid. Het grote risico van deze investeringen voor ASN is dus niet dat ze hun geld erop verliezen, maar dat ze hun Nederlandse klanten verliezen. Daarom moet de ASN zich verre houden van dit soort investeringen, niet omdat ze al dan winstgevend zouden zijn.