Detailpolitiek (29): Verstoorde rouwstoet

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

Zou PVV-Kamerlid Joram van Klaveren een obsessie hebben voor Marokkaanse jongeren die rouwstoeten verstoren? In Amersfoort werden deze zomer enkele rouwstoeten door Marokkaanse jongeren verstoord. Van Klaveren stelde er drie keer Kamervragen over.

Sommige lezers van deze site vinden dit een zeer belangrijke bezigheid voor Kamerleden: het stellen van vragen om de regering te controleren. Nu zullen de meeste lezers het eens zijn dat het onfatsoenlijk is om rouwstoeten te verstoren, en dus ook dat daar iets aan gedaan moet worden. Leveren Kamervragen nu het gewenste resultaat op? Laten we kijken naar de antwoorden van minister Donner op de vragen van Van Klaveren.

Aangiften en aanhoudingen
Van Klaveren wil weten hoe vaak rouwstoeten door Marokkanen worden verstoord. Donner constateert dat hier geen gegevens over bestaan want er is geen registratie van. Dit had Van Klaveren ook zelf op kunnen zoeken. De incidenten die door Van Klaveren zijn genoemd hebben geen aangiften opgeleverd en ook geen aanhoudingen. Dit is een taak van de politie, en je kunt je afvragen of de Kamer inzicht moet hebben in individuele aangiftes.

Van Klaveren wil dat minister Donner zegt dat het om een structureel probleem gaat, maar Donner deelt die mening niet. Hij wil ook niet speculeren over de motieven van deze jongeren. Ook wil Donner er niets aan doen, omdat de gemeente over de openbare orde gaat. Ook dat had Van Klaveren van te voren kunnen weten. Donner heeft bovendien al eerder gezegd dat hij geen onderzoek wil naar antisemitisme onder moslims. Dat herhaalt hij nog maar eens.

Meer publieke verontwaardiging
Dus wat zijn we nu eigenlijk met deze exercitie opgeschoten? Het antwoord is: helemaal niets. De status quo blijft gehandhaafd, er wordt niets veranderd, maar er is wel publieke verontwaardiging van de minister, maar daar trekken die jongeren zich natuurlijk niet erg veel van aan. Dat mogen we ten minste aannemen. Met andere woorden: ambtenaren hebben rond moeten bellen en zijn weer een paar uur aan het werk gehouden. Als de PVV minder ambtenaren wil, moet ze ervoor zorgen dat er minder vaak zinloze Kamervragen worden gesteld.

Maar er is ook een lichtpuntje: Donner wijst in zijn antwoorden erop dat er wel een oplossing is voor de verstoorde rouwstoeten. De school waar de jongeren op zitten heeft hen aangesproken op hun gedrag, een nabestaande heeft meegepraat en er wordt nu een lesprogramma ontwikkeld. En dit allemaal zonder de bemoeienis van de minister, de Tweede Kamer of de PVV. Als je maatschappelijke problemen wilt oplossen, moet je geen vragen stellen, maar heb je maatschappelijk initiatief nodig.

Reacties (19)

#1 pedro

Hoewel het baldadige gedrag van die kinderen uit groep 7 van een basisschool uiterst verwerpelijk is, zijn die kamervrgaen toch een duidelijk voorbeeld van selectieve verontwaardiging, als je weet dat het oude verbod op het doorkruisen van rouwstoeten in 2009 weer in ere hersteld moest worden, omdat Uitvaartondernemers klagen over scheldpartijen, geclaxonneer en brommers die dwars door een stoet heen crossen. Verkeersopstoppingen zijn het resultaat.

Of kan Van Klaveren bewijzen dat het daarbij ook altijd en alleen om Marokkanen ging?

 • Volgende discussie
#2 Jos

Voor de Marokkaanse onverlaten is het natuurlijk prachtig dat ze zoveel aandacht krijgen. Nee, die zullen zich niet bedenken als ze nog eens zo’n kans krijgen. Zo schept de PVV-aanpak z’n eigen incidenten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 dramklukkel

Men kan verontwaardigd doen over de kamervragen, maar men wist vooraf wat de speerpunten van deze partij waren en kon deze vragen van verre voelen aankomen. Er zijn aan de andere kant praatsessies en lesprogramma’s ontwikkeld, welke eveneens veel geld kosten. “Uit de maatregelen die de school neemt naar aanleiding van dit incident blijkt dat het incident niet wordt gebagatelliseerd.” De schooldirectie zelf tilt er zwaar aan, en de jeugd?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

@3:

Men kan verontwaardigd doen over de kamervragen, maar men wist vooraf wat de speerpunten van deze partij waren en kon deze vragen van verre voelen aankomen

Wat wil je daar mee zeggen? Mag er dan niet meer op de zinloosheid en de geldverspilling van die vragen gewezen worden?

Er zijn aan de andere kant praatsessies en lesprogramma’s ontwikkeld, welke eveneens veel geld kosten

Wat wil je daar mee zeggen? En over welke praatsessies en lesprogramma´s gaat dit?

De schooldirectie zelf tilt er zwaar aan, en de jeugd?

Die paar schoolkinderen vinden het waarschijnlijk erg stoer en beseffen waarschijnlijk nog niet goed, waar ze mee bezig zijn. Dat in tegenstelling tot de volwassenen, die door rouwstoeten heen scheurden, of begonnen te schelden en claxonneren bij passerende rouwstoeten. Persoonlijk vind ik dat laatste een graadje erger, maar daar zijn nooit kamervragen over gesteld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Bernard Weiss

Of de kamervragen zinloos waren is moeilijk te beoordelen. Dat zal voor de steller van de vraag anders liggen dan voor de stellige beoordelaar die er een lollig stukje voor Geen Commentaar van moet bakken.

Kamervragen zijn er natuurlijk niet enkel om een (al of niet nuttige, zinvolle) vraag te stellen. Het is ook een middel (en voor de meeste backbenchers het enige middel) om zich te profileren.

En kennelijk is dat het kamerlid …eh… dinges… goed gelukt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

@5: kamervragen stellen over een incident dat zich enkele keren in een enkele plaats in Nederland afspeelde is zinloos. Als ze dat in de gemeenteraad van Amersfoort aanstippen, doen ze dat op de juiste plek.

Je hebt gelijk dat stemmen winnen een doel van partijen is, en dus kunnen zinloze vragen zinvol zijn voor die partij, maar dat maakt de vraag zelf nog niet zinvol.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 paardenkop

Van Klaveren stelde “natuurlijk” deze domme vragen met alleen het doel om (als partij) goed in the picture te komen.

Ambtenaren kunnen dat misschien wel vinden, maar mogen dat niet zeggen. Dan zouden zij hun (uiteindelijke) beoordelaars beoordelen.
Daarom zal het waarschiijnlijk ook niet van ambtenaren komen om een oplossing te verzinnen voor dergelijke debiele vragen.

Helaas zal het waarschijnlijk ook niet van de Kamerleden komen, want het is juist zo’n mooi middel om mee in the picture te komen (voor elke partij).

Wat een bedroevend stelletje opportunisten in de Kamer. Bah.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Bernard Weiss

@6: Als ik heel flauw zou willen zijn zou ik zeggen dat kamervragen in een gemeenteraad niet op de juiste plek worden gesteld. Maar vooruit, laat ik dat niet doen.

Je VINDT de vraag van Van Klaveren zinloos. Van Klaveren is dat vast niet met je eens. Van Klaveren zal dat vast laten afhangen van het verwachte antwoord en het verwachte effect. De steller van de vraag is ook in wezen de zingever van de vraag.

Wat verder de bedoeling van Van Klaveren is weet ik niet, maar wat ik veronderstelde (zichzelf profileren) is gelukt: ik had nog nooit van de man gehoord, en nu heb ik toch al weer twee berichtjes aan hem gewijd.

’t Zal ‘m vast tot in het diepst van z’n ziel roeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bernard Weiss

Ik zou nieuwe software aanschaffen. Ik schrijf geen spam!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Michel

@9 Ik weet niet wat er in jou geval misgegaan is, maar soms zie ik inderdaad dat reacties als spam worden gekarakteriseerd. Als ik dat zie corrigeer ik dat meteen. Als het te lang duurt (ik kijk een paar keer per dag, andere redacteuren ook) mail dan even naar de redactie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 pedro

@8: daar heb je wel gelijk in, maar dan beoordeel je de vraag niet op de inhoud, maar op het effect. Ik verwacht waarschijnlijk te veel inhoud van de kamerleden. En volgens mij is de bedoeling van Chris Aalbers ook om de vragen op hun inhoud te beoordelen.

Maar vooruit, laat ik dat niet doen

Als ik nu heel erg flauw wordt, kan ik zeggen, dat ik het zo niet op heb geschreven, omdat ik het over ‘een incident in de gemeenteraad aanstippen’ had, en niet over kamervragen. Maar laat ik dat ook maar niet doen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

@9: cookies van GC accepteren voorkomt dat, weet ik uit ervaring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 paardenkop

waarom wil GC een cookie op mijn compu?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

”Dit is een taak van de politie, en je kunt je afvragen of de Kamer inzicht moet hebben in individuele aangiftes.”

Daar vraagt van Klaveren dan ook niet naar, hij vraagt om een statistiek (het aantal aangiftes). Dat lijkt me nu net iets waar de Kamer wel inzicht over moet krijgen.

Van Klaveren wil dat minister Donner zegt dat het om een structureel probleem gaat, maar Donner deelt die mening niet.

Toch belangrijk dat dat duidelijk wordt. Als het een structureel probleem is, dan is lokaal beleid misschien onvoldoende en moet er nationaal beleid komen. Als het om lokale incidenten gaat, dan kan het ook op lokaal niveau afgehandeld worden. De vraag over de het al dan niet structureel zijn van het probleem is dus ook in de Kamer belangrijk.

En dit allemaal zonder de bemoeienis van de minister, de Tweede Kamer of de PVV.

Of juist vanwege de (dreigende) bemoeienis van de minister en de Kamervragen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@1: Aha, rouwstoeten waren dus toch recent onderwerp van nationaal beleid, vanwege structurele problematiek!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Bernard Weiss

@11: Ik ben blij dat we nu samen besloten hebben niet flauw te doen.

En ik denk dat je inderdaad te veel inhoud verwacht van kamerleden, zeker bij de PVV. Daar heeft Greet uitsluitend klapvee ingehuurd. En brievenbuspissers, hoewel dat natuurlijk niet strafrechtelijk bewezen is ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 pedro

@16: dat kan. Ik blijf echter verwachten, dat kamerleden de samenleving vertegenwoordigen (en geen belastinggeld verkwisten aan partijpolitieke spelletjes, zoals bij dit onderwerp). Dat verwacht ik, omdat ik dat de taak van gekozen volksvertegenwoordigers vind, en volgens mij leggen ze daar zelfs een eed voor af bij hun aantreden. Die verwachting eindigt wel vaker in een teleurstelling, helaas, en die trend lijkt de laatste jaren toe te nemen.

De vermoedelijke brievenbuspisser is wel veroordeeld voor ontucht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 AG Nost

“(…) Nu zullen de meeste lezers het eens zijn dat het onfatsoenlijk is om rouwstoeten te verstoren(…)”

Onfatsoenlijk? Dat is wat anders hoor. Dat is de deur niet open houden voor iemand. Dat is hardop bellen in de trein. Dat is een oud vrouwtje niet overeind helpen wanneer zij gevallen is. Dat is onfatsoenlijk.

Maar wanneer je iemand die net een dierbare is verloren – en dus op dat moment zeer kwetsbaar is – gaat sarren en daarmee het rouwproces verstoord, dan noem ik dat niet ‘onfatsoenlijk’.

Als dit was gebeurt toen mijn vader werd was overleden dan was ik helemaal los gegaan op die kids. Hoe jong ze dan ook waren, ik sla ze helemaal tot pulp. ‘Sorry edelachtbare, het werd even zwart voor de ogen.’

Sommige mensen hebben enkel respect voor geweld. Daar gaan we de komende jaren nog achter komen. Dan hoop ik maar dat we nog iets van Politie en Defensie over hebben om eens goed los te gaan op dit soort kakkerlakken. Ook van deze vierde generatie bondkraagjes gaan we weer veel plezier krijgen zo te zien. Blijf het vooral goedpraten mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Joost

Ag, Nost… Het is inderdaad meer dan onfatsoenlijk. Maar waar praten wij het goed?

 • Vorige discussie