Democratie of demografie

Hieronder een interessante verhandeling van iemand uit het democratische campagneteam. Ze beschrijft daarin hoe met behulp van het verzamelen van veel (demografische) gegevens van potentiële kiezers het mogelijk is de verkiezingen naar je hand te zetten. Het was wederom food for thought (na de break)Bij het bekijken van het filmpje was ik in eerste instantie enthousiast over de mogelijkheden en gefascineerd over hoe je slim die data in kunt zetten.
Maar na enige tijd sloeg het enthousiasme om in een stevige weerstand. Waardoor? Heel moeilijk te verwoorden. Maar in essentie komt het neer op het volgende.
Ik zie, misschien wat naïef, democratie als een proces waarin via verkiezingen mensen tot volksvertegenwoordiger gekozen worden omdat ze representatief zijn voor waar het volk op dat moment voor staat.
Wat in het filmpje beschreven wordt, staat voor precies het omgekeerde. De bevolking wordt uitgekozen om te passen in het profiel van de kandidaat en daarna gestuurd om te gaan stemmen.
Nu snap ik ook wel dat het in een groot land niet zo kan zijn dat een kandidaat met iedere bewoner praat en ideeën uitwisselt. Maar dit staat wel heel ver af van een echt democratisch proces.

 1. 2

  Interessant fillempie @ Steeph. Zelf heb ik geen morele bezwaren tegen dit soort werkwijzen. Het gaat er in een democratie nu eenmaal om dat je een meerderheid krijgt voor je standpunt. Je mag wat mij betreft best actief en slim op zoek gaan naar die meerderheid.. Goed om een vastgeroeste status quo te doorbreken bijvoorbeeld

 2. 3

  @sikbock: Je zegt het goed: “…dat je een meerderheid krijgt voor je standpunt.”
  Wat dus gefixeerd is, is het standpunt. Wat bewogen moet worden zijn de burgers.
  Democratie zou volgens mij andersom moeten werken. Als jouw standpunt niet voldoende burgers overtuigd, moet je of je standpunt aanpassen aan de burgers, of de politiek uit gaan, of een dialoog aangaan waarin je ze kan overtuigen.
  Dat laatste lijkt misschien op wat hierboven gebeurt, maar volgens mij is dat toch iets anders.

 3. 4

  De Republikeinen gebruikten al iets soortgelijks: VoterVault. Het programma waar de Democraten nu mee werken, Catalist, boekte dus meer succes, gezien Obama’s campagne en overwinning.

  De verkiezingen worden dus meer een data-mining battle dan een overtuiginsstrijd. Je zou kunnen stellen dat zoiets goed is, om zodoiende te winnen van overtuigingen die meer uit onderbuiken komen.
  Maar goed, dit soort technologie kan evenzeer ten goede als ten kwade worden gebruikt. Of je nou iets lekkers of iets smerigs te verkopen hebt, smeed een persoonlijke band en je creëert je klandizie.

 4. 5

  @ steeph: ik vind dat de politiek het primaat heeft en moet leiden. Als de politiek achter de bevolking aanloopt doen ze dat omdat ze geen visie hebben. Ik denk dus dat ze het in de VS goed aanpakken.

 5. 7

  Interessant maar ik ga wel met sikbock mee want anders impliceer je bijvoorbeeld dat de mensen die de homohuwelijkkar in de VS proberen te trekken daar wel mee op kunnen houden omdat het volk er niet aan wil.

 6. 8

  Als in: het nieuwe product President Obama op de markt zetten als ware het Halvamel hè…
  Om e.e.a. te maximizen sleutel je dan aan je ingrediënten (standpunten) naar gelang de smaak van je doelgroep(en). En hoe gedetailleerder je de verschillende kiezersgroepen kunt omschrijven, des te beter je daar dan je presidentskandidaat aan kan koppelen.

  Yes we can…Change….

  Ze zeggen dat je er groot en sterk van wordt van Obama.
  Eet dan maar lekker doar mien jong.

  Obama, Wie is er niet groot mee geworden.
  (jaren later won Obama de Elfstedentocht)

  Democratie. Gg, en je (Steeph) gelooft zeker ook nog in Sinterklaas…

 7. 9

  @yevgeny: precies. En het nadeel van die methodiek is dat je kunt vastvriezen in ‘quasi-wetenschappelijke’ marketingstudies. ‘we hebben product A en B, en A ligt het beste bij de markt’. En opeens komt product C op als vanuit het niets en worden A en B helemaal weggevaagd…

 8. 10

  Wat ik er van begrijp is dat het standpunt (de inhoud, de ingrediënten) van de partij niet veranderd. Wel worden toonzetting, vormgeving (ofwel de verpakking en het etiket) aangepast in persoonlijk gerichte emails en wervingsspotjes.
  Zoals in de supermarkt de pindakaas in alle potjes hetzelfde is, maar diverse etiketten verschillende beurzen doet openen.

  Het grappige is dat de marketingtechniek wijd en zij bekend is. De kiezer het dus kan weten en dat dat die wetenschap de kiezer er niet van weerhouden heeft voor het product Obama te gaan.
  Heeft de kiezer voor Catalis gekozen en het (verouderde) VoterVault afgewezen, alsof men voor de nieuwste gagdget heeft gekozen?

 9. 11

  Dit heeft voor mij duidelijk twee kanten. Aan de ene kant vind ik dat Steeph een valide argument heeft tegen dit soort methodes.

  Aan de andere kant worden door deze methodes grote nieuwe groepen kiezers bereikt. Dat betekent dat groepen voorheen uitgesloten kiezers politiek geactiveerd worden. Aangenomen dat een ware democratie draait om deelname van haar burgers, lijkt me dat heel waardevol.

 10. 12

  @Herman: Het gaat hier om statistische verschuivingen. In een land dat netjes in twee partijen verdeeld is, kan iedere verschuiving handig zijn. Daarvoor hoef je dus niet de volledige “groepen voorheen uitgesloten kiezers” voor te bereiken. Alleen een paar procent meer dan je tegenstander. En dan liefst die paar procent die het makkelijkst te winnen in.

  Verder doe je niets aan de oorzaak van het buitengesloten zijn van deze mensen bij het politieke proces.

 11. 13

  @12: Maar wel degelijk nieuwe groepen kiezers worden aangeboord. Het is niet het ei van Columbus wat hier uitgevonden is, maar als er competitie plaatsvindt tussen Republikeinen en Democraten, dan betekent dit dat er iedere keer weer nieuwe groepen aangeboord moeten blijven worden om een voorsprong te behouden. Uiteindelijk zal de competitie dus wel kunnen leiden tot een uitgebreide groep burgers die bereikt wordt.

  Verder doe je niets aan de oorzaak van het buitengesloten zijn van deze mensen bij het politieke proces.

  Wat is dan volgens jou de oorzaak? Volgens mij is een van de oorzaken binnen het huidige politieke bestel dat burgers niet bereikt worden door politici. Dat is nu juist wat er door dit soort methoden wel gebeurd, al is dat op een enigszins slinkse en partijdige wijze. Dan draagt het denk ik wel degelijk bij aan een oplossing voor het probleem.