De VVD hoeft niet sympathiek te zijn

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Nu Mauro geen verblijfsvergunning krijgt, is het CDA de grote boosdoener. Christelijke naastenliefde en ‘regels-zijn’regels’ (lees: Wilders’ regels zijn regels) verhouden zich slecht tot elkaar. Op de twitters wordt vaak gespeculeerd wat het CDA zou doen mocht er weer een kindeke Jezus zich aan onze poorten melden: oprotten.

Vergeleken met het CDA is de VVD een oase van rust. Zonder problemen blijft de fractie vasthouden aan zeer impopulaire maatregelen, met dank aan de gedoogconstructie.

De rigide opstelling van de VVD is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Je zou juist verwachten dat binnen de VVD een aantal links-liberalen – als die er nog zijn – zijn stem zou verheffen om Mauro binnenboord te houden. Immers uit het verkiezingsprogramma (geschreven in hele andere tijden): ,,Mensen komen uit eigen vrije keus naar Nederland. De VVD verwacht van hen dat zij zich aanpassen, de taal spreken en een bijdrage leveren aan de samenleving. De VVD sluit niemand uit. Voor de VVD: geldt niet je afkomst, maar je toekomst, niet je geloof, maar je gedrag, niet de groep, maar het individu. De VVD is de enige partij die allochtonen op hun verantwoordelijkheid aanspreekt, net als iedere andere burger in dit land. De overheid integreert niet: dat doen mensen zélf. Migranten moeten zélf die verantwoordelijkheid nemen. Kosten mogen niet langer grootschalig op de samenleving worden afgewenteld.”

Harde taal, maar de deur wordt toch niet zo hard dichtgesmeten als nu. En Mauro zou zo als poster child van de VVD kunnen fungeren. Zo hoort het. Maar alleen Frans Weisglas heeft zich helder uitgesproken ten gunste van de jongeman.

De VVD is niets anders dan een kille maar geöliede bestuurderspartij geworden. Voor de fractie komt het prima uit dat het CDA nu alle kritiek over zich heen krijgt, vandaar dat de VVD zijn coalitiegenoot lekker laat spartelen.

Het wordt mij wel steeds duidelijker dat de VVD veel te winnen heeft in deze gedoogconstructie. De PVV als bliksemafleider, het CDA als (leed)vermaak. In zo’n gezelschap hoef je niet sympathiek te zijn.

 

Reacties (20)

#1 JSK

Beetje simpel stuk. De VVD is *de* partij van regels zijn regels, en hebben daar nooit een geheim van gemaakt. Dat jij je bij liberalisme een vrijheid-blijheid hippiecommune voorstelt heeft daar geen invloed op.

 • Volgende discussie
#1.1 cerridwen - Reactie op #1

Het een sluit het ander niet uit. De VVD is zowel de partij van ‘regels zijn regels’ als van het kosmopolitische liberalisme dat uit eerdere schrijfsels blijkt. Echter, die laatste stroming bestaat steeds meer alleen in naam.

Bovendien, ‘regels zijn regels’ zegt in het geval van Mauro niet zoveel. Het hangt er maar net van af welke regels je belangrijk vindt. De VVD geeft de voorkeur aan de regels die bepalen dat Mauro uitgezet moet worden, en niet aan de regels die Mauro recht op een langer verblijf geven. De VVD maakt dus een keuze, en mag daar op aangesproken worden.

 • Volgende reactie op #1
#1.2 Olav - Reactie op #1.1

Kosmopolitisch liberalisme bij de VVD? Dat is een mop zeker.

#1.3 Marc W - Reactie op #1

iets te simpele reactie….

 • Vorige reactie op #1
#2 T

Het land wordt geregeerd door grote bedrijven en het volk. De regering wordt geregeerd door herverkiezingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Ultrabas

Ik heb ook de indruk dat met name GroenLinks en D66 nog steeds paarse dromen hebben en ooit met de VVD willen regeren. Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat het verstandiger (en lonender) zou zijn om te proberen het CDA voor zich te winnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joop

De VVD had met Han ten Broeke wel degelijk een mening over de kwestie/affaire Mauro:

“In Angola staat een weeshuis. Het is er door Nederland neergezet toen duizenden Angolese weeskinderen in Europa werden ‘aangeboden’. Ook in groten getale in Nederland, toen onze migratieregels nog ruimhartig waren. Na aanscherping van deze regels werden veel kinderen teruggestuurd. Het weeshuis bleef, op een handvol kinderen na, leeg. De meeste kinderen werden van het vliegveld gehaald door familieleden. Mauro’s moeder woont in Angola. Het pleeggezin dat zijn opvoeding zo voorbeeldig ter hand nam heeft tweemaal geprobeerd hem te adopteren. Tweemaal werd dat geweigerd door Mauro’s moeder. Zijn pleeggezin probeerde ook een asielstatus voor Mauro te verkrijgen. Dat werd tweemaal geweigerd door PvdA-staatssecretaris Albayrak en CDA-minister Hirsch-Ballin. Nu kijkt ook minister Leers, op verzoek van de Kamer (inclusief VVD), naar zijn zaak en komt tot hetzelfde oordeel als zijn voorgangers. Afgelopen week werd Mauro door de Kamer rondgezeuld als een trofee voor het morele superioriteitsgevoel van links. Met consistentie, oog voor eigen wetten en eerdere beslissingen had het niets te maken!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Jack Random

Links-kosmopolitische liberalen bij de VVD zijn net zo’n mythe als de sociale linkervleugel van het CDA. Door velen verondersteld en gezocht, maar net zo waarschijnlijk als de pot met goud aan het eind van de regenboog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5.1 Joop - Reactie op #5

Waar baseer je dat op? Nooit gehoord van meerderheid-minderheid? De top van beide partijen is inderdaad alleen kosmopolitisch als het bedrijfsleven dat wil (zakenreizen, ontwikkelingssamenwerking, militaire belangen), en/of het een beetje meer leeft onder het volk. Links als je daarmee bedoelt sociaal alleen als het imf en de wereldbank meer uitgaven in de sociale sector toestaan, en dat is niet het geval, want de systeembanken moeten geholpen worden.

#6 AB

Ja Dimitri, de VVD is al tijden een conservatief-liberale partij. Dat zie je aan het programma (winkeltijden, softdrugsbeleid) en aan de vertrokken dissidenten. De sociaal-liberalen waren altijd al een minderheid, maar nu zijn ze onzichtbaar, onvindbaar of gewoon niet aanwezig.

Overigens is de VVD volgens mij helemaal niet blij met het worstelende CDA. Hoe lager die partij staat, hoe groter de kans op gedonder. De oppositie zal dit kabinet niet ten val brengen schat ik in, een verstoorde machtsbalans binnen de gedoogconstructie kan daar wel voor zorgen. Tenminste, dat hoop ik.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Spock

The needs of the many outweigh the needs of the one.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 Kirk - Reactie op #7

The needs of the one outweigh the needs of the many.

 • Volgende reactie op #7
#7.2 Olav - Reactie op #7

Hoe bedoel je?

Bedoel je dat “the many” er behoefte aan hebben dat Mauro eruit wordt geknikkerd? Wat schieten “the many” daar mee op dan?

En wat heeft dit met de VVD te maken?

 • Volgende reactie op #7
 • Vorige reactie op #7
#7.3 Gene Roddenberry - Reactie op #7.2

Well, I guess it’s just a matter of perception. But certainly it’s about individuality. Or not.

#7.4 pedro - Reactie op #7

The many vinden dat Mauro mag blijven. Een minderheid vindt dat hij uit moet worden gezet.

On-topic: VVD en PVV blijven stil, omdat ze weten, dat de meerderheid van de bevolking wil, dat Mauro blijft. Door stil te blijven en Gert Leers en het CDA alleen in achterkamertjespolitiek te dwingen voet bij stuk te houden wat betreft uitzetting, krijgt het CDA alle vuile was over zich heen.

 • Vorige reactie op #7
#7.5 Maarten - Reactie op #7.4

Politieke partijen hoeven slechts rekening te houden met hun achterban. Ambitieuze politici willen nog wel ’s naar de mond van de meerderheid praten. Het gekrakeel onstaat meestal in de achterban van een partij, vooral als een al te indivi-dualistische voorganger ‘het landsbelang boven het partijbelang’ stelt.

#8 PietjePuk

De VVD, het CDA en de PVV belonen stelselmatig bedrog niet, gelukkig maar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Joop - Reactie op #8

Hahaha Pietje Puk heeft nog nooit van het woord nepotisme gehoord.

#9 Bismarck

Ik vind de foto trouwens wel briljant. Ik daag de VVD uit ook zo’n poster te maken voor Maastricht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Joop

Zolang de VVDers met verve de hypotheekrenteaftrek verdedigen en inzetten op veiligheid tegen de onderlaag in Nederland, waar de Nederlandse bevolking een steeds grote afkeer van krijgt – media, dan hoeft de VVD niet te letten op haar doen en laten. Nee juist verder gaan met het kleiner maken (niet efficiënter) van de overheid, de sociale verzorgingsstaat ontmantelen en het ondersteunen van de rijkere klasse der aarde middels het neoliberalisme (volgens een definitie van David Harvey).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie