De VVD haat werknemers

OPINIE - De VVD-voorstellen voor het ontslagrecht laten zien dat deze partij vooral grote bedrijven dient. De positie van werknemers wordt nog verder uitgekleed dan in eerste instantie de bedoeling was en het MKB krijgt enkel achteraf nog wat kruimels toegeworpen.

Eerder vandaag verscheen dit leugenachtige bericht op de VVD-site, waarin de kabinetsplannen om de maximale ontslagvergoeding te beperken werden gepresenteerd als een duidelijke vooruitgang voor ‘werkend Nederland.’ Want ‘werkend Nederland’ is in de optiek van de VVD natuurlijk allereerst de werkgevers.

Om het allemaal nog iets erger te maken, werd het bovenstaande gevolgd door dit:

Kleine bedrijven moeten voorlopig worden ontzien bij de nieuwe ontslagregeling, zodat ze goedkoper uit zijn. De VVD zal dat woensdag voorstellen in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken. […]

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen wil dat er voor […] bedrijven [met minder dan 25 werknemers] een overbruggingsregeling komt tot 2020. Die houdt in dat kleine bedrijven tot dat jaar bij de berekening van de ontslagvergoeding mogen uitgaan van het dienstverband vanaf 1 mei vorig jaar. Dienstjaren van voor die periode tellen dan niet mee bij de berekening van de ontslagvergoeding, waardoor die lager uitvalt.

[…]

Van Nieuwenhuizen wil voorkomen dat kleine bedrijven door het nieuwe systeem financieel in de knel raken en daardoor nog meer mensen moeten ontslaan.

Klinkt ergens nog wel logisch, toch?

Niet als je weet hoe de huidige voorstellen ter herziening van het ontslagrecht tot stand zijn gekomen. In het Lenteakkoord van 2012, en later opnieuw in het sociaal akkoord van voorjaar 2013, werd opgenomen dat de werkgever bij iedere onvrijwillige beëindiging van een dienstverband de werknemer een ’transitievergoeding’ is verschuldigd (en daarnaast opdraait voor de eerste paar maanden WW) om daarmee het wegvallen van salaris en de overstap naar een nieuwe baan te faciliteren.

Deze transitievergoeding moet zelfs worden betaald bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Iets waarvan in het huidige systeem geen sprake is. In de zomer van 2012 was toenmalig voorzitter van MKB-Nederland, Hans Biesheuvel, niet bepaald positief over het nieuwe ontslagrecht. In zijn woorden:

Wat gepresenteerd wordt als een verbetering, zou zomaar een sigaar uit eigen doos kunnen worden. […] [Het MKB] is niet de sector waar topsalarissen verdiend worden. Mkb’ers hebben gemiddeld zes tot zeven man in dienst. Ze zijn vaak erg vergroeid met hun personeel en nemen niet zomaar afscheid van hen. Dat gebeurt vooral als er bedrijfseconomische redenen voor zijn. Dan verleent het UWV een vergunning, en hoeft geen ontslagvergoeding te worden betaald. Wat ons betreft is de ontslagvergoeding nooit een van de grootste problemen geweest.

Anders gezegd, het nieuwe ontslagrecht met een maximale ontslagvergoeding van 75.000 euro is vooral gunstig voor grote bedrijven die goedkoop van hun personeel af willen – ook in gevallen waarin geen economische noodzaak daarvoor bestaat.

In het sociaal akkoord van afgelopen voorjaar heeft men wat betreft de herziening van het ontslagrecht dus opnieuw vooral de belangen van grote bedrijven gediend, ten koste van de belangen van zowel werknemers als het MKB.

En nu, na het allereerst de grote bedrijven naar de zin te hebben gemaakt, wil de VVD eventueel ook nog wel iets voor het MKB betekenen. Zogenaamd omdat kleine bedrijven door het nieuwe stelsel in de problemen kunnen komen, waardoor ze nog meer mensen zouden moeten ontslaan (en dat wil natuurlijk niemand, toch?).

Maar zelfs dat is leugenachtig gelul. In het sociaal akkoord is immers nu al deze passage te vinden (pp. 29-30):

Met betrekking tot de hoogte van de transitievergoeding wordt geregeld: […] een hardheidsclausule die inhoudt dat de verplichting tot betaling van een transitievergoeding kan worden verminderd dan wel op nul gesteld indien de betaling van de volledige vergoeding ertoe zou leiden dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Dit geldt ook wanneer dit tot gevolg zou hebben dat een groter aantal ontslagen nodig is onder de voorwaarde dat de werkgever ten opzichte van de betrokken werknemers aan zijn verplichtingen als goed werkgever met betrekking tot employability en duurzame inzetbaarheid heeft voldaan;

Het is hiermee (voor zover dat niet al het geval was) volstrekt duidelijk geworden wie de VVD wenst te dienen. Grote bedrijven staan met afstand op één. Het MKB mag zich verheugen op halfslachtige inspanningen achteraf. De rechtspositie van werknemers, tenslotte, die moet zoveel mogelijk worden uitgekleed en ondermijnd.

Want dat, zo vinden ze bij de VVD, is goed voor de economie.

Mogen we dit ondertussen al klassenstrijd vinden?

Reacties (29)

#1 Joost

Maar, maar, betekent dat ook dat bankdirecteuren maar maximaal 75k meekrijgen? Of vallen zij buiten de regeling?

 • Volgende discussie
#2 su

@1 Een bankdirecteur is geen werknemer. Ze krijgen niet voor niets een deel betaald in aandelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Jeroen Laemers

@1:

Maximaal één jaarsalaris als dat jaarsalaris hoger is dan 75K.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Derpjan

@0

“een hardheidsclausule die inhoudt dat de verplichting tot betaling van een transitievergoeding kan worden verminderd dan wel op nul gesteld indien de betaling van de volledige vergoeding ertoe zou leiden dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt.”

Dat is toch juist gunstiger voor het MKB omdat zij vaker “continuiteitsproblemen” zullen ondervinden vanwege transitievergoedingen? Uiteraard zullen grote bedrijven wel boekhoudkundige trucs vinden om de clausule ook voor hen te laten werken, maar het MKB heeft er ook wat aan (gegeven het bestaan van de transitievergoeding).

“Ik ben ervan overtuigd dat werkgevers voortaan eerder mensen zullen aannemen. Dit betekent in de praktijk: meer banen.”

Is de (enige) zin waarin aandacht wordt besteed aan de werknemer. Het klinkt op zich mooi en ook eerlijker dan de huidige tweedeling, maar nivellering is niet iets waar de VVD van houdt, dus het is verdacht. De VVD heeft daarnaast de mond vol over “de toekomst” van de arbeidsmarkt, die flexibeler zal zijn dan nu, maar ze richten het land daar voor de rest niet echt op in en dat straalt niet echt een bekommernis om de werknemer van de toekomst uit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Derpjan

@1 @2 @3

Een bankdirecteur is wel een werknemer. Directeurs krijgen inderdaad, zoals @3 zei straks maximaal 1 jaarsalaris mee als ontslagvergoeding. Natuurlijk kan er in een contract staan dat er meer moet worden betaald wanneer de werknemer ontslagen wordt, daar gaat het ontslagrecht niet over. Ontslagvergoeding is wat je krijgt als je via het UWV de strijd aangaat met je ex-baas en waarvoor in je contract niets specifieks hoeft te staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jeroen Laemers

@4:

Dat is toch juist gunstiger voor het MKB omdat zij vaker “continuiteitsproblemen” zullen ondervinden vanwege transitievergoedingen?

In het huidige systeem is het al zo dat je als (klein) bedrijf niet hoeft te betalen als je dat niet kunt.

Dus:

a) dit is geen verbetering ten opzichte van de huidige situatie voor het MKB.

b) het is ronduit leugenachtig dat de VVD pretendeert dat deze hardheidsclausule niet al lang in het huidige voorstel (sociaal akkoord) voorkwam.

Nóg erger is het dat ze dit stukje misleiding vervolgens inzetten om de ontslagvergoeding voor werknemers in het MKB de komende jaren nog een een stuk verder te kunnen verlagen. Zelfs als de werkgever prima in staat is de oorspronkelijk bedoelde vergoeding te betalen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmoooc

Tsjah jongens. Of je het er nou mee eens bent of niet, het lijkt me nogal weinig constructief om aan de ene kant te gaan klagen over het hoge aantal flexwerkers in Nederland en ondertussen ook hierover te zeuren.

Je kunt dan wel domweg gaan lopen roepen “De VVD haat werknemers”. Nou haat ik zelf de VVD, dus wat dat betreft mag je dat gerust roepen. Alleen leert de praktijk ons dat in Nederland buitengewoon veel uitzendkrachten, flexwerkers en weet ik veel wat voor “workarounds” zijn. Is dat dan wel goed voor de werknemer? Want die situatie is voor een zeer belangrijk deel ontstaan als reactie op onze arbeidswetgeving.

Het lijkt me verstandig om niet enkel naar de regeltjes te kijken, maar vooral ook naar de macro-effecten van dat soort regeltjes. Een soepelere ontslagwet maakt Nederland een aantrekkelijker verstigingsland en leidt mogelijk – al is het maar deels – tot een ombuiging van de trend naar meer flexwerkers. Bovendien leidt het mogelijk tot een kleine stimulans om matig functionerend personeel dat salaris dat ook van jou had kunnen zijn zit op te nietsnutten de laan uit te sturen. Het lijkt me allemaal helemaal zo slecht nog niet voor de gemiddelde werknemer.

Anders gezegd: de invloed die het bestaan van dit soort wetgeving heeft op onze maatschappij is significant groter dan de invloed van de daadwerkelijke toepassing ervan. Je kijkt hier enkel naar dat laatste aspect (toepassing) en doet net alsof dat eerste aspect (gedragsbeinvloeding) niet bestaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Derpjan

@6:

“In het huidige systeem is het al zo dat je als (klein) bedrijf niet hoeft te betalen als je dat niet kunt.”

Daarom zei ik “gegeven het bestaan van de transitievergoeding”. Het punt dat het ten opzichte van de huidige situatie niet veel oplevert had je al gemaakt, dus ik ging er vanuit dat je een nieuw punt probeerde te maken.

“Nóg erger is het dat ze dit stukje misleiding vervolgens inzetten om de ontslagvergoeding voor werknemers in het MKB de komende jaren nog een een stuk verder te kunnen verlagen. Zelfs als de werkgever prima in staat is de oorspronkelijk bedoelde vergoeding te betalen.”

Dat is dan toch wel fijn voor de MKB werkgever lijkt me, of niet soms? Maar zoals ik het begrijp had het MKB dus een bevoorrechte positie die ze nu gedeeltelijk kwijtraken, want waarom wordt er maar vanuit gegaan dat een groter bedrijf (dat kan dus al vanaf 26 werknemers zijn) wel altijd geld heeft voor ontslagvergoeding, zelfs bij ontslag om bedrijfseconomische redenen?

Zou het niet handiger zijn als de werkgever gewoon een contract beeindiging moest afkopen met een bedrag dat niet van het aantal dienstjaren afhangt, maar wel van de lengte van het contract (dan worden oudere werknemers ook weer wat aantrekkelijker). Dat zou dan altijd betaald moeten worden zonder kostbare UWV bureaucratie en als de werkgever het niet kan betalen worden de voormalige werknemers schuldeisers bij het faillisement van de werkgever.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Daan van der Keur

Is bv. de PvdA ook maar één haar beter??? Dachutniet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Letaupe

@7: “Een soepelere ontslagwet maakt Nederland een aantrekkelijker vestigingsland en leidt mogelijk – al is het maar deels – tot een ombuiging van de trend naar meer flexwerkers.”

‘Lees maar, er staat niet wat er staat’. Het zal wel semantiek zijn maar volgens mij is dan iedereen flexwerker, dus de trend zet gewoon door.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Inca

@7

Een soepelere ontslagwet maakt Nederland een aantrekkelijker verstigingsland

Dat geouwehoer is natuurlijk de grondslag van alle VVD-beleid, maar is er ook maar iets dat erop wijst? Kan iemand eens cijfers geven van een groei, of desnoods een knik in de outsourcing, als gevolg van versoepelingen in het verleden?

Voor zover ik goed heb opgelet hebben wij onze economische positie voornamelijk gekregen als handels- en doorvoerland en vanwege hoogopgeleid personeel.

Het lijkt me dan dat het nogal dom is om te gaan concurreren op vlakken waar we ons nevernooit kunnen meten (ongeschoolde arbeidskrachten, veel voor bijna graties.)

De VVD haat niet alleen werknemers specifiek (maar wel met een beetje extra venijn uiteraard), maar ook ons hele economie als geheel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 ikzeghetmaar

En als je dan geluk hebt mag je (als je geen baan kan vinden als flexwerker) dan straks gelukkig wel weer aan de slag bij een ex-werkgever. Ditmaal gesubsidieerde baan met behoud van bijstandsuitkering.

want ja, die thuiszitters willen gewoon niet. Daar passen we de bijstand wet wel op aan.

Het trieste vind ik dat de democratie vakkundig om zeep geholpen wordt.

Geen meerderheid voor de plannen, dus sluiten we op deel aspecten akkoorden per item. Gewoon stokpaardjes uitruilen. D66 is daar ook goed in.

Om vervolgens nog geen jaar daarna eenzijdig een kant van de deal uit te gaan stellen net voor verkiezingen.

Volgt iemand het nog? Nee , hoeft ook niet, want met zijn allen gaan wij wel keer op keer discussiëren in de waan van de dag.

Het is crisis, het is tijd voor moeilijke keuzes..

(er is maar weinig geld over nadat wij onze keuzes eerst even al gemaakt hebben. O dat mocht ik niet zeggen.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Derpjan

@11:

“Voor zover ik goed heb opgelet hebben wij onze economische positie voornamelijk gekregen als handels- en doorvoerland en vanwege hoogopgeleid personeel.

Het lijkt me dan dat het nogal dom is om te gaan concurreren op vlakken waar we ons nevernooit kunnen meten (ongeschoolde arbeidskrachten, veel voor bijna graties.)”

Tijdelijke contracten zijn al lang niet meer voorbehouden aan ongeschoolde arbeidskrachten en onze voorsprong qua hoogopgeleid personeel neemt af (niet omdat wij iets verkeerds doen maar omdat landen die vroeger veel verkeerd deden de dingen nu beter voor elkaar hebben en bij ons kunnen afkijken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 McLovin

Flexibilisering van de arbeidsmarkt? Kijk dit en zie wat er gebeurt:
http://inequalityforall.com/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Derpjan

@14:

Natuurlijk wordt het slechter voor rijke landen dan het eerst was, zonder flexibilisering (geimplementeerd op een redelijke manier, dus niet aan de VVD overlaten…) zou het echter alleen nog maar erger worden, of dacht je dat Westerlingen zomaar 3000 euro per maand kunnen blijven krijgen voor 40 uur werk terwijl ijverige Aziaten rustig 60 uur werken voor 1000 euro en snel bijleren (je moet dan als Westerling 4,5 maal zo productief zijn om alleen nog maar te kunnen concurreren, laat staan de overgrote meerderheid van de banen in je land te behouden). De concurrentie desnoods met (direct of indirect) geweld arm houden zoals we vroeger deden zit er niet meer in wanneer de concurrentie (India, China) kernwapens heeft en communistische landen die zichzelf uit de competitie halen (ijzeren gordijn) zijn er niet veel meer.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Andy Cap

@14: http://yify.tv/inequality/

https://archive.org/details/RobertReich-BillMoyers-InequalityForAll-2013

@15: Als we een basisinkomen zouden invoeren, dan zou de hele diccussie over het ontslagrecht overbodig zijn en zouden we ons kunnen concentreren op de dingen die werkelijk van belang zijn.

Niet dat daarmee de economische werkelijkheid die jij schildert daarmee ongedaan zou worden gemaakt, dat zeker niet. Maar dat is een andere discussie en in die zin slaat deze reactie van jou dan ook de plank mis: het kan niet zo zijn dat wij de manier waarop wij onze welvaartsverdeling wensen te regelen en onze bestaanszekerheid (onderling) wensen te garanderen, af laten hangen van de chinezen.

Als mijn bestaanszekerheid is gegarandeerd, dan ben ik zo ontzettend flexibel, dat zelfs de VVD daar een voorbeeld aan kan nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Derpjan

@16

Ik ben voorstander van een basisinkomen, maar geloof niet dat daarmee zoiets als de ontslagvergoeding overbodig wordt. Het basisinkomen zal namelijk niet erg hoog kunnen zijn, misschien AOW-niveau (via de AOW krijgt trouwens al een kwart van de volwassenen in Nederland een basisinkomen). Je kunt dan zonder werk iets beter leven dan nu (want AOW is hoger dan de bijstand), maar ook weer niet zoveel beter.

Het hele idee achter het basisinkomen is dat de meeste mensen er niet tevreden mee zullen zijn om alleen maar een basisinkomen te hebben, want als er teveel mensen wel tevreden mee zijn zullen er te weinig werkenden zijn om het basisinkomen op te brengen. Als je gewend bent 3x zoveel als basisinkomen te verdienen wil je niet dat je baas je zomaar gratis kan ontslaan.

Waar een basisinkomen wel mee helpt is dat het minimumloon omlaag kan of zelfs helemaal kan verdwijnen en veel mensen die nu nog huisvrouw (of man) spelen of een hogere uitkering dan bijstand niet willen opgeven (bv. WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering) dan part time zullen gaan werken. Mensen die nu fulltime werken zullen ook vaker part time werken en de hoop is dat de totale welvaart niet significant achteruit gaat. Tenslotte helpt een basisinkomen een gecontroleerde krimp/stagnatie economie leefbaar te houden zodat een relatief rijk land het globaliseringstijdperk kan overbruggen zonder dat burgers honger lijden of fullt time moeten werken voor een bijstandsuitkering.

Zo flexibel als een Chinees (anno 2014) zul je als Nederlander nooit worden omdat je ook met een basisinkomen geen zin hebt in een 60-urige werkweek en het opgeven van centrale verwarming en basale milieuwetgeving. Dat is gewoon psychologie: het doet meer pijn om iets kwijt te raken dan iets winnen vreugde brengt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Andy Cap

@17: ” Als je gewend bent 3x zoveel als basisinkomen te verdienen wil je niet dat je baas je zomaar gratis kan ontslaan.”

Dat geloof ik best, maar ik dat opzicht ben ik dus veel rechtser als je blijkbaar voor mogelijk houdt.

Ik werk veelal met mensen die ongeschoold zijn en het duurt vaak langer dan een jaar voordat ze een beetje gewend zijn aan onze zeer zelfstandige manier van werken, eigen verantwoordelijkheid etc. Maar na 2 of 3 jaar voelen ze zich als een vis in het water, vinden het een verademing om bij ons te werken en pas dan komt hun volle rendement tot ontplooiing.

Denk je nou echt dat ik zo iemand zomaar zou ontslaan, om weer van voren af aan te beginnen? Ik moet er niet aan denken. Integendeel, als ik daartoe de ruimte heb geef ik ze een loonsverhoging, zodat ze bij ons meer verdienen dan ze ergens anders ooit zouden kunnen krijgen. Zo bang ben ik dan dat ik ze kwijt raak, met al die kennis en dat zelfbewustzijn dat ze bij ons hebben opgedaan.

En dan is bij ongeschoolden of laaggeschoolden de financiele drempel nog relatief laag.

Maar het komt ook regelmatig voor dat het niet klikt. En ook dan heb ik meer tijd nodig dan een maandje (of 3 maanden) proeftijd om daar achter te komen. Als ik nou zeker zou weten dat ik iemand niet tot de hongersdood veroordeel als ik hem/haar ontsla, dan wordt dat een stuk gemakkelijker.

Dus ik stel ontzettend veel prijs op een onburocratisch sociaal “vangnet” dat staat als een huis, om de wederzijdse (!!) vrijheid van maximale waarborgen te voorzien.

Maar dat is ontzettend rechts natuurlijk.

PS: Je moet me natuurlijk niet eerst de werkelijkheid voor ogen houden (alsof ik dat nodig zou hebben) als onderdeel van een pleidooi voor flexibiliteit (@15) en dan daar volledig aan voorbijgaan als ik aangeef dat ik daarmee volledig accoord ben, maar wel op zekere voorwaarden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 bolke

@17:

Het hele idee achter het basisinkomen is dat de meeste mensen er niet tevreden mee zullen zijn

En dat is dus een heel gevaarlijke en hoogstwaarschijnlijk foute gedachte.

Assumption is the mother off all fuck-ups.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 analist

@15: Wat een onzin: hoe worden wij armer als anderen harder gaan werken? Hooguit door concurrentie: maar dat is een (politieke) keuze. Wij hoeven niet te concurreren met Azie tegen Aziatische (arbeids)voorwaarden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 McLovin

@16: dank voor de linkjes

Kleine toevoeging. Fijne van deze docu is dat de hoofdpersoon, Robert Reich, een redelijk en genuanceerd denkend mens is. Geen naieve, heel erg linkse, anti-kapitalist, maar een pragmatische wetenschapper die met mede-menselijkheid en realiteitszin opereert. Deze docu is duus geen (Zeitgeist-achtige) kaptialisme bashing film maar een nuchtere edoch warme uiteenzetting hoe kapitalisme kan escaleren en waarom dat niet voor de samenleving als geheel niet handig. Daarnaast geeft hij niet een utopia -achtige meta-oplossing door een geheel nieuw systeem voor te stellen maar zoekt de oplossingen binnen de manier hoe de wereld nu is ingericht, waarbij hij toegeeft dat hij ook geen pasklare antwoorden heeft en dat er nog een lange weg te gaan is. Kortom aanrader voor ieder weldenkend mens, of je nu VVD of PvdA stemt (of wat dan ook)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Lunarts

Wat de VVD blijkbaar vergeet is dat mensen met een laag, lager of onzeker inkomen niet (meer) consumeren en dat betekent beduidend minder klanten voor bedrijven die weer afhankelijk daarvan zijn. Snijden in eigen vlees op termijn is dat dus. maar ja, korte termijn en VVD zijn twee handen op een dikke pens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 su

@22

Right, when we’re talking about profits increasing by twenty-five percent by the end of the recession, that means that you and I are not worried about money being such a big problem, but if profits that great are going to investors, they put it in brokerage accounts or banks and a bank cannot keep its money in the bank; a bank has to do something with it. If people can’t buy products, then they have to start investing – not in companies that are making more [stuff] – they have to start investing in the derivatives of derivatives.

They are putting money back into the stock market, but the companies aren’t actually producing more. You put money in the stock market, the stock goes up …

You ask the question, why are they doing the same thing again? They have to do something with the profits. If inequality meant, I make thirty thousand dollars a year, you make a million dollars a year, that’s not very nice. You spend a million on a yacht; I take care of your yacht. I sweep it up and I’m still worrying about my children getting into college; that’s not nice, but unfortunately, it’s stable. Capitalism could run this way, but that’s not the million dollars we’re talking about, spending millions of dollars because you earn more than me. When we say, they got more, unequally, their share went up. Their share is of money they made in interest, money they made in investments and they just put that back into brokerage funds, back into banks, and those banks and brokerage funds have to do something with it. They’re doing the same [with] derivatives that they did before.

A man who kind of invented the math for derivatives, Ed Thorp, [someone] asked him after the crash, do you think that the stock market is still safe? He said, well, if we could move the money to Mars that would be better, but we can’t move it to Mars, so we have to put it back into the stock market even though it’s a Ponzi scheme.

http://www.truth-out.org/news/item/21785-the-one-percent-should-be-afraid-the-new-norm-in-the-workplace-is-unstable

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Derpjan

@20

Dus het is een politieke keuze dat Nederland geen aardolie, aluminium of zeldzame aarde metalen in de grond heeft zitten? We moeten concurreren met arme landen omdat we hun grondstoffen nodig hebben en die gaan ze niet verkopen aan een land dat heel protectionistisch is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Derpjan

@19

Nou ja, in het verleden hebben we gezien dat de groep die misbruikt maakt van sociale voorzieningen best klein is (en met een basisinkomen is het misbruikt per persoon per definitie beperkt tot de hoogte van het basisinkomen zelf). Waar we ons zorgen om zouden moeten maken zijn alle mensen die eigenlijk minder willen werken en hun kans zouden grijpen als er een basisinkomen was, daartegenover staan weer veel mensen die nu niet werken en dan part time zouden gaan werken en lagere lonen aan de onderkant van de arbeidsmarkt die buitenlandse investeringen zouden aantrekken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Derpjan

@18

Ik ga niet uit van jou, maar van de grote bedrijven en hun houding tegenover ontslag en de grote aanname achter het basisinkomen dat mensen meer willen en dus ook niet zomaar van de ene op de andere dag van een riant loon naar basisinkomen willen vallen zonder dat eht de baas iets kost om een contract af te kopen.

Je inzicht in flexibiliteit en harde economische werkelijkheden staat genoteerd.

P.S. wie is die minner die midden in de nacht aan het werk is geweest?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Ties Joosten

Omdat het kan:

I bet there’s rich folks eating from a fancy dining car
They’re probably drinkin’ coffee and smoking big cigars
Well I know I had it coming, I know I can’t be free
But those people keep a movin’
And that’s what tortures me

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Andy Cap

@26: Ja, maar de mensen kunnen wel zoveel willen.

Als dat algemeen is, dan komt er vast wel een regeling waarmee je je daartegen kunt verzekeren. Geheel vrijwillig en het kost wel een aardige duit, aangezien het gegarandeert kostenneutraal moet functioneren, maar alles kan. Sommige mensen zijn nou eenmaal zo aan zekerheid gehecht, dat ze daar best de helft van hun loon voor over hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Dirk Zeeman

@0: Ja. Dit is gewoon klassenstrijd.

 • Vorige discussie