‘De twee staten zullen er nooit komen’

Dossier:

Dit interview met de Palestijnse politicus en intellectueel Ali Abunimah, schreef ik voor het herfstnummer van het tijdschrift ZemZem (www.zemzem-org).

De aanvraag voor het lidmaatschap van de Verenigde Naties die de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas van plan was in september te doen, heeft de geesten nogal verdeeld. Aan de ene kant voorstanders – waaronder een overweldigende meerderheid van lidstaten van de VN– die menen dat de Palestijnen toch eindelijk een keer recht hebben op erkenning van een eigen staat. Aan de andere kant tegenstanders, zoals Israel, de Amerikanen en delen van de EU, waaronder Nederland die het klap in het gezicht van Israel vinden als die staat niet via onderhandelingen tot stand zou komen.

Maar ditmaal lopen de tegenstellingen ook dwars door de Palestijnse gelederen. Ook heel wat Palestijnen waren namelijk verre van enthousiast. Omdat ze Abbas en zijn Palestijnse Autoriteit volstrekt niet representatief achten voor ‘de’ Palestijnen, en omdat ze vrezen dat de aanvraag afbreuk kan doen aan historische Palestijnse rechten en de miljoenen Palestijnen buiten de bezette gebieden zou kunnen beroven van een stem.

Het Nederlandse Palestina Komitee, zelf eén van die instanties die zich uitspraken tegen het initiatief van Abbas, haalde Ali Abunimah naar Nederland. Abunimah, een rijzende ster in de Palestijnse gemeenschap, is al wat langer een tegenstander van de twee-statenoplossing. Hij schreef zo’n vijf jaar geleden het boek ‘One Country’, waarin hij een pleidooi hield voor een shift van de politieke weg om een twee-statenoplossing te bereiken (een doodgelopen weg volgens hem), naar een grassroots beweging voor gelijke burgerrechten in één staat. Sindsdien is hij steeds meer geworden tot een gezicht en een woordvoerder van deze beweging, ook wel BDS-beweging genoemd, waarbij BDS staat voor Boycott, Divestment and Sanctions. Onder meer de volkscomités in plaatsjes als Ni’lin of Nabi Saleh, waar regelmatig tegen de Muur wordt gedemonstreerd, behoren tot de BDS-beweging.

Maar behalve dat is Abunimah ook een van de oprichter van de webkrant Electronic Intifada, één van de betere nieuwsbronnen als het gaat om de Palestijnse wereld en de mensenrechten in de bezette bezette gebieden. De Electronic Intifada wordt deels gesubsidieerd door de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingshulp ICCO. Eerder dit jaar bleek dat niet naar de zin van minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Daarover dadelijk meer.

Ik spreek Abunimah op een terrasje in Amsterdam-Zuid, de ochtend voordat hij zal spreken in de Singelkerk. Het gesprek gaat een beetje moeizaam, het is duidelijk dat hij niet graag over zichzelf spreekt – voor een zaal komt hij beter tot zijn recht. Wat afgemeten vertelt hij dat hij is geboren in de VS, in Engeland en België woonde. Zij vader was van de Westoever afkomstig, een Jordaanse diplomaat die onder meer ambassadeur was bij de VN en ook – in de jaren 80 vanuit Brussel – in Nederland. Ali studeerde politieke wetenschappen in Princeton en woont tegenwoordig in Chicago. Veel thuis is hij echter niet, want vooral de laatste drie jaar reist hij constant de wereld rond naar allerlei fora en meetings.’Dit is wat ik tegenwoordig doe,’ zegt hij wat afgemeten. Hij heeft er zijn handen aan vol. ‘Aan onze kant is er niets dat te vergelijken is met de enorme inspanningen van Israel en zijn supporters op dit gebied. Als ik op alle uitnodigingen die ik krijg zou ingaan, zou ik en heleboel kopieën van mezelf moeten laten maken.’

Vooral nu is het druk. Het is een cruciale tijd, zegt Ali. En gevraagd om dat uit te leggen: ‘Tot nu toe voelden veel mensen zich er jarenlang comfortabel bij dat een deling in twee staten de oplossing was. Op een dag zou er dan wel vrede komen, dachten ze. Maar nu wordt het langzamerhand voor iedereen duidelijk dat die twee staten er nooit komen en dat in de plaats daarvan sprake is van een toename van ultra-nationalisme, apartheid en ethnic cleansing. En dat gaat niet vanzelf weer weg. Dat is iets waarvoor alleen echte democratie een remedie kan bieden. Vandaar dat er steeds meer een verschuiving is naar een aanpak die is gebaseerd op het opeisen van rechten in één staat waar alle burgers gelijke kansen hebben.’

‘Verder zien we dat het initiatief ook weer teruggaat naar de Palestijnse diaspora. ‘Het Oslo-effect was dat het Palestijnse volk werd gereduceerd tot Gaza en de Westoever en dat de anderen, de vluchtelingen, erbuiten bleven, en werden herleid tot een onderwerp voor de eindfase van Oslo, de zogenaamde final-status onderhandelingen. Het probleem werd als het ware ’tijdelijk gedehumaniseerd’, op basis van de aanname dat er eventueel een Palestijnse staat zou komen. Die final status onderhandelingen hadden in 1998 moeten zijn afgerond. Maar stel dat zo’n staat er wèl was was gekomen en min of meer was gaan functioneren, dan was er weer een ander probleem geweest, namelijk dat de Palestijnse Autoriteit van Mahmoud Abbas niet het Palestijnse volk vertegenwoordigt. Ze vertegenwoordigt zelfs niet eens de Palestijnen van de Westoever en Gaza. De PA is een verlengstuk van de Israeli’s, het is de handschoen aan de vuist van de Israelische bezetting.’ – (’s Middags zal hij zeggen: ‘De PA coördineert haar veiligheidsbeleid met de Israeli’s. Nederlanders weten dat het coördineren van een veiligheidsbeleid met een bezettingsmacht vroeger heel anders werd genoemd’). – ‘De PA is nooit gekozen en haar achterban is ook niet de Palestijnen, maar Israel en de internationale donors, zoal de EU en de Amerikanen. Daaraan legt zij verantwoording af, en niet aan een niet-bestaande Palestijnse achterban. Er is sprake van een vacuüm wat het Palestijnse leiderschap betreft. Vandaar dat onder Palestijnen wordt gesproken over het laten herleven van de PLO. Die functioneert op dit moment nauwelijks of niet, maar die vertegenwoordigt in ieder geval wel in naam alle Palestijnen.

Als ik vraag of hij een idee heeft hoeveel Palestijnen er zijn standpunten delen, wijst hij op de groeiende steun voor BDS en de stemming onder studenten en jongeren. Cijfers heeft hij niet, zegt hij. ‘Maar het is ook geen kwestie van statistieken. Het gaat ook niet om één staat, of om twee staten, het gaat erom om rechten verwezenlijkt te krijgen. Als er nu gezegd zou worden: jullie kunnen jullie staat krijgen, maar zonder dat jullie jullie rechten krijgen, hoe opwindend is dat dan??

’s Middags in zijn rede gaat hij wat verder in op de alternatieven waar de BDS-campagne op mikt. ‘Het is te vergelijken met de acties destijds tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Het gaat om 1) een einde aan de bezetting, 2) een eind aan de discriminatie van de Palestijnen, 3) het handhaven van het Recht op Terugkeer. Allemaal zaken die volstrekt passen in het kader van de mensenrechten en op geen enkele manier afbreuk doen aan de rechten van Israeli’s. Wat BDS doet is proberen Israel te isoleren en zo de kosten van de status-quo en de bezetting t verhogen. Het gaat niet om en staat, het gaat om zelfbeschikking, zelfbeschikking voor alle betrokkenen.’

’s Middags kraakt hij ook nog een paar van de argumenten die de PA heeft aangevoerd ter verdediging van haar aanvraag. ‘Malki, de minister van buitenlandse zaken van de PA, heeft gezegd dat het hebben van een staat de PA meer gewicht geeft om zaken voor elkaar te krijgen. Dat is ”magisch denken”, Libanon en Syrië zijn staten maar dat heeft geenszins verhinderd dat Israel decennialang Libanees en Syrisch grondgebied heeft bezet. Uit Libanon trok Israel zich alleen terug dankzij het verzet. Anders zouden er nu nog kolonisten wonen die het water stalen en zouden voorwenden dat God hen dat land heeft gegeven in de bijbel.’

En over het argument dat als en staat de PA zaken zou kunnen aanbrengen bij het Internationale Strafhof in Den Haag,m het ICC, wijst Abunimah er fijntjes op dat de PA onder Amerikaanse druk ermee akkoord ging het Goldstone rapport aan de kant te schuiven. Ook in de zaak van de aanval op de Mavi Marmara lag de PA dwars in de Raad voor de Mensenrechten van de VN.

De rede in de Singelkerk was Abunimah die middag overigens begonnen met een forse tirade tegen minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking, die eerder dit jaar de ontwikkelingsorganisatie ICCO op het matje riep, omdat ICCO de Electronic Intifada (EI) mede subsidieert. Rosenthal dreigde op termijn de overheidssubsidie voor ICCO te zullen korten als ICCO daarmee door zou gaan. Abunimah stelde dat Rosenthal zijn oordeel had gebaseerd op beschuldigingen afkomstig van de obscure rechtse Israelische organisatie NGO-Monitor, zonder met EI zelf te praten. EI zou de beschuldigingen van antisemitische uitingen en het vergelijken van Israeli’s met nazi’s makkelijk hebben kunnen weerleggen. Maar,’ aldus Abunimah, ‘Rosenthal hield zich keurig aan het traditionele patroon dat de stem van de Palestijnen erbuiten werd gehouden als het over hen ging.’

Abunimah was ook boos dat de minister dat de minister aanvoerde dat EI de BDS-campagne zou steunen (wat niet waar is, EI brengt nieuws, eventueel ook anti-BDS-nieuws, en alleen Abunimah zelf is voor BDS). Maar Rosenthal voerde aan dat dit ingaat tegen het Nederlandse beleid. Als Rosenthal wil dat NGO’s het Nederlandse beleid uitdragen, zei Abunimah, lijkt het erop dat dat hij de Nederlandse aanpak wil modelleren naar het voorbeeld van het Egypte van Mubarak. Daar moesten NGO’s ook altijd in de pas lopen. Maar: ‘ons was dat niet verteld. In ons contract met ICCO verplichtten we ons te berichten over de mensenrechten’.

Het contract van ICCO met EI loopt overigens tot het eind van dit jaar. ICCO draagt ongeveer een derde bij van het budget van EI, dat wil zeggen zo’n 50.000 euro. Abunimah vertelde desgevraagd dat EI zich ook zonder de bijdrage van ICCO zal kunnen redden, maar hij wilde niet vooruitlopen op wat er na 31 december gebeurt. In de wandelgangen van de Singelkerk hoorde ik van een bevriende collega-journalist dat ICCO het contract vrijwel zeker niet zal verlengen.

Reacties (33)

#1 cor mol

Als die Palestijnen de Israëliërs hun gang laten gaan krijgen ze van zelf een “One Country” oplossing.

 • Volgende discussie
#2 L.Brusselman

Een mooi streven,maar meer dan dat zal het waarschijnlijk ook niet worden.
Er is volgens mij niet een Joodse partij die de joodse identiteit van Israel wil opgeven.En ook aan Palestijnse kant leeft zo’n ideaal volgens mij voornamelijk bij welgestelden,intelectuelen en Palestijnen die in het buitenland wonen,en niet bij de mensen die de bezetting dagelijks aan den lijve ondervinden.
Ook zal Israel niet makkelijk te isoleren zijn zolang ze zulke machtige beschermers heeft.De zionistische lobby’s hebben daarvoor te veel invloed in die landen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Andy Castello

Helpt u alstublieft drie goede studenten door het invullen van deze korte enquête. U helpt de wetenschap, u helpt ons! Alvast bedankt.

https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_cAX1gwtZa9ToCfq

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Bismarck - Reactie op #3

Hé, vaak blijven er dingen die daar niet horen in de spamfilter hangen, maar dit keer is het omgekeerd. Wie laat Hirsch en Ballin los?

#4 HPax

Abunimah. Een rivaal van Mahmoud Abbas (MA), meer niet; geen intellectueel of zoiets. Abunima’s aantijging:

‘De PA’ (= MA) ‘is een verlengstuk van de Israeli’s, het is de handschoen aan de vuist van de Israelische bezetting.’

bewijst dit. In de Palestijns-Islamitische context is dat ‘the way to play it’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Sjiek

Natuurlijk komt er een twee staten oplossing. Kwestie van tijd. 25, 50 of 100 jaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 toko senang

Of afwachten tot de sefardistische joden de meererheid vormen in Israel. dan lost het probleem zich vanzelf op

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Inkwith Barubador

Palestina is nooit een land geweest, en de Palestijnen zijn een verzonnen volk, een samenraapsel van wat woonde in wat we kenden als het (Britse) Mandaatgebied Palestina. De term “Palestijnen” als bewoners van Palestina bestaat pas sinds 1964.

[/advocaat van de duivel]

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7.1 L.Brusselman - Reactie op #7

Altijd weer die zelfde dooddoener,verzin toch eens iets nieuws.

#7.2 Thom - Reactie op #7.1

Het giezicht van de ‘Palestijnen’ was een egyptenaar!
(Hoewel hij daar tijdens zijn leven over loog, dat dan weer wel)

#7.3 L.Brusselman - Reactie op #7.2

Het gezicht van de”Isreali’s”was dat van een Pool.

#8 Harry Sleijster

Prachtig dat de Palestijnen elkaar zo afbreken. En leugens vertellen ze allemaal. Ook deze Abunimah. Hij noemt zijn 3 BDS-acties: ‘mensenrechten’. En dan zegt hij ervan dat ze geen afbreuk doen aan de rechten van de Israeli’s. Tja. Goed dat Rosenthal de geldkraan dichtdraait. Maar Abunimah heeft gelijk: twee staten komen er nooit. Wat er wel gaat komen staat in de Bijbelse profetieën bijna exact beschreven. En deze ‘omringende volken’ werken er goed aan mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Olav - Reactie op #8

Harry: (…) de Bijbelse profetieën (…)

Oh kijk, we hebben een echte.

(link geklikt)

Ja hoor, een onvervalste. Ze worden zelfdzaam, laten we er zuinig op zijn.

 • Volgende reactie op #8
#8.2 Taco Zip - Reactie op #8

Goh, de bijbel da’s een goeie. Laten we die er eens op naslaan voor een oplossing.
Oh, nee dat was juist het probleem. Met een beloofd land en zo. Welke oen belooft nou zoiets?

 • Volgende reactie op #8
 • Vorige reactie op #8
#8.3 L.Brusselman - Reactie op #8

Kijk die durft tenminste toe te geven dat ie volkomen de weg kwijt is en de bijbel als kompas gebruikt.
De sukkelaar

 • Volgende reactie op #8
 • Vorige reactie op #8
#8.4 L.Brusselman - Reactie op #8

Waarom is er toch zo weinig van de door henzelf zo geroemde naastenliefde te merken bij die zionistische-gristenen?
Ze verheugen zich bijna altijd over het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan.

 • Vorige reactie op #8
#9 HPax

Ik heb eens gelezen dat de eerste (Zionistische) Joodse kolonisten in wat nu het land Israël en omgeving is, niet onmiddellijk met de locale Arabieren in botsing kwamen. Die kwam pas later en ging niet over Land, maar over het vrije gedrag van de Joodse vrouwen. Daar konden die Islamitische Arabieren niet tegen, toen niet, en nu nog niet.

Het Israëlisch-Palestijns conflict is strikt cultureel, zijn oplossing: (A) 2 staten (Israëlische oplossing)*, (B) 1 Palestijnse staat zonder Joden, uitgeroeid of tot 3e rangs dhimmi’s verlaagd. Plan B kan ‘democratisch’ worden gerealiseerd.

Uit alles blijkt dat Abuminah in wezen geen andere ambitie dan Plan B heeft. Hij hangt de democraat uit, maar rivaliseert met Abbas op de meest ondemocratisch wijze, nl. door hem van landverraad (heulen met de Joden) te beschuldigen. Een dodelijke, Palestijnse beschuldiging van Islamitisch kaliber
Want zo gaat dat bij Islamitische successies. Het begon al met moord en doodslag onder de 4 rechtgeleide Khalifa, daarna kwam nog eens het verraad van Ali, en ga zo maar door.

Iedereen die Bijbels-Christelijk denkt, kan niet anders dan voor plan A kiezen.
* In feite is die staat er al: Jordanië.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9.1 Harm - Reactie op #9

Vergeet Kain en Abel niet. Kain moest na de moord op zijn broer rondzwerven over de aarde, dus dan weet je wel wie daar bedoeld worden

 • Volgende reactie op #9
#9.2 L.Brusselman - Reactie op #9

Jericho werd uitgemoord door een stelletje zwervende nomaden en dat moest van God,staat in de bijbel.
Splinter en balk gevalletje?

 • Volgende reactie op #9
 • Vorige reactie op #9
#9.3 L.Brusselman - Reactie op #9

Iedereen die bijbels-christelijk denkt heeft een behoorlijk bord voor z’n kop.

 • Vorige reactie op #9
#10 HPax

@ 17 & 18

Het Christendom heeft een emancipatorische kuur ondergaan die de Islamcultuur niet heeft laten zien. Leest het in de krant, ieder dag. Het is dus futiel en ook flauw Kain er en Abel bij te halen, en Jericho.

Bij het verwijt dat wie Christelijk denkt een bord voor zijn kop heeft, merk ik op dat de Nederlandse samenleving en ook andere Westerse maatschappijen van het Christendom zijn doordrenkt. Het is in onze seculiere Instituties verwerkt. Die kun je en mag je wel omwerken, maar dat gaat eventueel pas goed als je weet waar ze vandaan komen en ze (eerst) in elkaar zaten.

Ik verwijs in deze naar de rede onlangs van de Britse premier Cameron over het UK en het Christendom.
Ik heb dus een bord voor mijn kop, jij ook, maar ik weet het en dat helpt me.

Ontkenningen van waarde en betekenis van het Christendom van het type van Brusselman, zijn ontkenningen van het Zelf. Een soort zelfbedrog. Ze zijn moeilijk alleen uit de onwetendheid te verklaren en soms vernietigend voor de omgeving. Het is wel een interessant fenomeen dat voor zover ik weet alleen in Christelijke culturen voorkomt, of daarin het meest. De contemplatio Christi zal hierin een rol spelen. Christus leert immers: ‘wie zichzelf niet veracht kan Mjn discipel niet zijn. Strikt cultureel gesproken voldoet Brusselman aan dit dictum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10.1 Harm - Reactie op #10

Het Christendom heeft misschien een emancipatorische kuur ondergaan, maar iemand die schrijft, dat iedereen die Bijbels-Christelijk denkt, niet anders kan dan voor plan A kiezen, kan je alleen maar toevoegen:

alleen nou jij nog

#11 L.Brusselman

Het type christen als Hpax denkt nog steeds dat hij onderdeel uitmaakt van een cultuur die verheven is boven die van anderen.Deze zelfoverschatting is op zich wel te begrijpen,als je ziet dat veel leden van zijn religieuze clubje nog steeds het creationisme aanhangen,waaruit blijkt dat ze zichzelf van de grootste onzin kunnen overtuigen.En dan zou ik vernietigend zijn voor mijn omgeving,terwijl die brave Hpax zijn zegenrijke kennis alleen maar gebruikt om ons uit onwetendheid te verlossen.Als hij dat nou ook nog eens op een begrijpelijke manier zou doen zodat ik niet steeds het woordenboek moet raadplegen.Ik ben slechts een domme stakker die weigert het licht te zien dat hij uitstraalt,als hij me nou eens tegemoet komt met minder wollig taalgebruik.
Bescheidenheid is niet bepaald een van zijn deugden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Sikbock

de christelijke cultuur heeft een verlichting doorgemaakt en de islamitische niet.. Hpax heeft dus gelijk

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12.1 DJ - Reactie op #12

het jodendom en de islamisten hebben na hun ‘eigen’ verlichting een radicalisatie proces zien opkomen, predik jij voor een christelijke radicalisering?
just asking

 • Volgende reactie op #12
#12.2 pedro - Reactie op #12

En dat soort commentaren als die van jou en Hpax doen er alles aan om te voorkomen, dat zo een verlichting door zou kunnen breken. De Arabische lente is bijvoorbeeld een duidelijk voorbeeld van een stroming, die meer verlichting wil, maar in plaats van die verlichte krachten te steunen, wijzen de verdwaasde bijbelse christenen op het ‘gevaar’ dat ook islamitische partijen aan een democratisch proces deel kunnen nemen.

Overigens heeft Abunimah in beginsel gewoon gelijk: de 1-staat oplossing is het beste, maar er zijn 2 zaken, die dat verhinderen. Israël is een religieuze staat, waar de invloed van fundamentalisten ongekend groot is, die nooit akkoord zal gaan met een 1-staat oplossing, omdat daar het gevaar bestaat, dat de joden ooit een minderheid vormen, waardoor het religieuze karakter van de staat verloren gaat. Zij hebben bij deze tactiek een bijzonder goede bondgenoot in Hamas, die hetzelfde nastreeft, zij het met een andere religie in gedachten.

Tweede probleem is natuurlijk, dat 70 jaar van oorlog, opstanden, onderdrukking, en wederzijds gecultiveerde haat niet op wordt gelost door de creatie van 1 staat met enkele pennenstreken.

 • Volgende reactie op #12
 • Vorige reactie op #12
#12.3 Joop - Reactie op #12

Ach, de christenen in het oosten (Oost-Europa, enz.) en zuiden (Ethiopië, enz.) die hebben de Verlichting helemaal niet meegemaakt. Dus niet het volledige christendom zoals veronderstelt worden door onze rechtse medemensen die zelf waarschijnlijk de Verlichting helemaal niet omarmen als je naar hun reacties kijkt.

 • Volgende reactie op #12
 • Vorige reactie op #12
#12.4 Hal Incandenza - Reactie op #12

De ‘Westerse’ wereld of wat mij betreft de ‘humanistische cultuur’ heeft de Verlichting doorgemaakt. Voor een ieder die geschiedenis een beetje kent voornamelijk ondanks en niet dankzij de ‘christelijke cultuur’. Eén van de oorzaken van de Verlichting was ook ook het afzetten tegen Godgegeven rechten aan sommige individuen. Bovendien loopt de ‘christelijke cultuur’ wereldwijd nog vol met Onverlichten, om te beginnen in het Vaticaan.

 • Vorige reactie op #12
#12.5 Joop - Reactie op #12.4

Klopt, en dat zie je bijvoorbeeld in de Radicale verlichting van Jonathan Israels met als sleutelfiguur Spinoza. Daarin kan je tevens ontdekken dat de Verlichting niet gemakkelijk definieerbaar is.

#13 HPax

@ 26
Dat wij Nederlanders erfelijk tot een gechristianiseerde cultuur behoren, is een sociologisch feit. Dit groepsfeit vraagt niet om een onze vrijwillige instemming, maar om de objectieve erkenning dat het zo is. Ken je zelf! Wie zei dat ook alweer?

Neem bijvoorbeeld ontwikkelingshulp. Wortel daarvan is de Christelijke diakonie. Dit ingezien kun je die desastreuze Gift nu gemakkelijker afschaffen.

De (C) Christelijke zuil waarop zich onze samenleving gevestigd, heeft nooit alleen gestaan, maar naast die van (H) Hellas en (R)
Rome. En het zullen de laatste 2 pilaren zijn geweest die ons de Verlichting hebben bezorgd. En ik heb ze genoemd, in c. 17 impliciet, eerder op Sargasso expliciet op 18.12.2011.

En zal het de dialectiek van C, H en R* zijn geweest, die ons de Verlichting heeft gegeven. Waar in (andere) culturen H en R zich niet voordeden, zal C een andere of misschien ook wel helemaal geen transformerende werking hebben gehad.

In dit verband kun je bv. aan denken Aethiopië. Op enigmatische wijze heeft het de Joodse religie geadopteerd en de zwenking naar het Christendom meegemaakt. Maar dat heeft zo te zien en naar ik weet z’n transformerende werking op het – tribalistische? -Aethiopië gemist. Bij gebrek aan co-factoren als H en R.

* Met enig overwicht van H en R. Anders was het natuurlijk nooit van de Verlichting gekomen. Die kwam zeker niet uit C voort.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Harm

Wie “Aethiopië” aanvoert om te bewijzen dat de Nederlandse cultuur gristelijke wortels heeft, is toch wel heel erg de weg kwijt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14.1 L.Brusselman - Reactie op #14

Komt door dat bord en die oogkleppen.En z’n kompas blijft maar draaien.

#15 L.Brusselman

Die fijne christenen hebben ook de totale culturele erfenis van de indianenbevolking in Zuid-Amerika proberen te vernietigen.
http://www.youtube.com/watch?v=v1MXMV5oCJc&feature=related

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie