De Roze Khmer en de Vrijheid van Meningsuiting

Foto: copyright ok. Gecheckt 10-02-2022

GeenStijl is een blog met een duidelijke eigen politieke agenda en een achterban die niet terugschrikt voor intimidatie. Toch durft de NRC dit in haar analyse niet rechtstreeks te benoemen. Wat misschien op zich al genoeg zegt…

Kennelijk heeft het slagen van een oproep voor een referendum nogal indruk gemaakt, want de NRC vond het anno 2015 weer eens nodig een analyse te plaatsen van het weblog GeenStijl. Helaas stelt die analyse nogal teleur:  “GeenStijl heeft geen ideologie, het weblog schopt slechts tegen de gevestigde orde, zonder duidelijk te maken waar ze zelf voor staan”, schrijft Andreas Kouwenhoven op zaterdag 18 oktober in zijn analyse. Weliswaar tekent hij dit op uit de mond van een hoogleraar, maar hij stelt er vervolgens geen enkel vraagteken bij. GeenStijl verzet zich volgens het artikel consistent tegen het establishment en heeft daarmee geen politieke agenda. Het weblog vindt het gewoon leuk om ‘hypocrisie aan te tonen’.

De stijl
Die stelling lijkt mij klinkklare onzin. Als het waar zou zijn dat GeenStijl consequent anti-establishment zou zijn, dan zou het weblog immers ook wat doen met de onvrede van mensen met een meer ‘linkse’ agenda jegens de overheid. Geen woord echter over bijvoorbeeld de ‘dwangarbeid’ van staatssecretaris Klijnsma en minister Asscher. Laat staan dat er klachten zouden komen als het establishment in al haar wijsheid besluit om twee soorten rangen burgers te introduceren in Nederland. Het weblog grossiert daarentegen in stukken tegen de EU, tegen de komst van vluchtelingen, en voor een harde lijn ten opzichte van criminaliteit. GeenStijl volgt in haar stukken kortom een zuivere conservatief-rechtse agenda die een flink eind in de richting gaat van de beweging van Geert Wilders en het huidige rechtse kabinet.

En als het gaat om hypocrisie is GeenStijl zelf ongeslagen. Racistische opmerkingen als rifaap en dobberneger horen bij het dagelijkse vocabulair, maar als een outsider op Twitter een grapje maakt dat 0,01 scoort op die schaal van foutheid is het een racist van de hoogste orde. Daarbij weet GeenStijl zelf, door de stijlvorm die ze kiest, op een handige manier de taboes te omzeilen die in onze samenleving gelden. Taboes die zij andere schrijvers echter wel oplegt. En wanneer ze aangevallen worden op hun guerrillajournalistiek is het antwoord dat klinkt steevast dat wat ze doen wel wettelijk is toegestaan.

Vorm en inhoud
“Hun stijl is dat ze geen stijl hebben.”, schrijft de NRC verder. Weer een tenenkrommende opmerking, want als er iets is wat het blog GeenStijl kenmerkt, dan is de zeer strakke stijl waarin op het blog geschreven wordt. Met een vast arsenaal aan taalgrappen die uit de internet-straattaal zijn overgenomen en een geheel eigen vocabulaire zijn gaan vormen bedrijft GeenStijl een op zich knappe vorm van formulejournalistiek. Een stijl die overigens niet zomaar uit de lucht komt vallen. In 2013 publiceerde Merijn Oudenampsen in ‘De Groene Amsterdammer’ een artikel waarin hij dieper ingaat op de stijl van GeenStijl. De stijl van GeenStijl, zo betoogt hij, is voor een groot deel ontleend aan Reve: ‘enkele reis Takki Takki Oerwoud, meneer!’ Het klinkt inderdaad bekend in de oren.

Oudenampsen gaat daarnaast in op de politiek van GeenStijl, die ook in de lijn van Reve lijkt te liggen. Maar meer meent hij dat GeenStijl zich voor wat betreft de inhoud laat inspireren door de negentiende-eeuwse filosoof Friedrich Nietzsche. Het zogenaamde ‘Hufter Manifest’ van GeenStijl omschrijft hij als “een knappe vertaling van enkele Nietzscheaanse thema’s naar het domein van de populaire cultuur”. Het gaat dan om de thema’s van verzet tegen de christelijke naastenliefde en het socialistische gelijkheidsdenken. De Gutmenschen vertegenwoordigen in die visie de Nietzscheaanse slavenmoraal, waar de “hufters” zo dapper en onafhankelijk zijn om voor de Nietzscheaanse herenmoraal te kiezen.

Oudenampsen wijst daarbij terecht op de paradox die hierin zit: het aristocratische gescheld van Nietzsche op de kuddementaliteit van het gewone volk wordt door GeenStijl gebruikt om een bende reaguurders op te hitsen die zich juist bij uitstek gedraagt als een kudde. Daar valt overigens nog bij op te merken dat Nietzsches hyper-individualisme* maar weinig te maken heeft met het nationalisme en de eigen-volk-eerst-gedachte waar GeenStijl zich steeds meer mee blijkt te identificeren.

Activisme
Niettemin is het stuk in de NRC een schokkende bloemlezing aan bedreigingen en door GeenStijl opgeklopte hetzes. Daarbij onderstreept de krant de politieke macht die het weblog inmiddels heeft. De conclusies blijven echter uit. Kouwenhoven gaat helemaal mee in het verhaal dat GeenStijl geen politieke agenda zou hebben en slechts ‘ironisch’ zou zijn. Hij wijst erop dat GeenStijl braaf afstand neemt van iedere bedreiging door de eigen achterban.

Ondertussen weten de redacteuren van GeenStijl echter maar al te goed dat het publiek waar ze voor schrijven de stukken allerminst als ironisch opvat. Waar GeenStijl zich vrij succesvol verschuilt achter het excuus dat haar stukken zouden druipen van de ironie, slikt de GeenStijl-achterban het onophoudelijke gebash van Gutmenschen en alles daarmee wat naar links progressief gedachtegoed ruikt immers voor zoete koek. Wanneer iemand door GeenStijl een ‘walgelijke racist’ wordt genoemd, regent het aan zijn adres en aan dat van zijn werkgever doodsbedreigingen. GeenStijl neemt daar dan vervolgens keurig afstand van, maar is er aan de andere kant niet vies van om waar nodig de bijbehorende adressen te publiceren. Daarmee wordt het afstand nemen feitelijk slechts een formaliteit.

Ook heeft GeenStijl de gewoonte opgevat om al dan niet vermomd als het dochtertje PowNed met een camera iemands privésfeer in te stappen, hem af te zeiken, en de stukjes film geknipt op de nationale televisie te vertonen zodat iemand maximaal voor lul staat. Op deze wijze heeft GeenStijl al meerdere malen karaktermoord gepleegd op politici en publicisten, door niet alleen in te gaan op hun rol als politicus of publicist, maar door ze juist aan te vallen als burger, in hun privésfeer of op hun werk.

Beide verschijnselen zijn maar moeilijk te onderscheiden van intimidatie. Niet onterecht wijst Oudenampsen er dan ook op dat de formule van GeenStijl de ironie ver voorbij is. Als het er al ooit wat van weg had. GeenStijl is een club met een duidelijke politieke agenda en een activistisch karakter, en een gewillige horde volgelingen (de zogenaamde ‘Roze Khmer’) die mensen met een stevige andere mening met regelmaat bedreigt. En de gevestigde media loopt het kennelijk zo dun door de broek dat ze dat weigeren op te schrijven. Waarvan akte.

En wat moeten we hiermee?
Goed. Voordat ik een kudde roeptoeterende GeenStijlreaguurders op mijn dak krijg die mij beticht van het criminaliseren van een populair weblog: ik pleit hier geenszins voor het strafrechtelijk aanpakken van GeenStijl. Dat zou alleen maar een averechts effect hebben, los van dat het volgens mij ook onwenselijk zou zijn om op die wijze een inbreuk te maken op de vrijheid van meningsuiting waar in ieder geval formeel nog keurig netjes binnen de juridische lijntjes gekleurd wordt.

Wel ben ik ervoor om bedreigingen op het internet nog veel serieuzer te nemen dan nu al het geval is, en strenger te vervolgen. Ook zou er mijns inziens wel wat voor te zeggen zijn om mensen via de wet beter te beschermen tegen het uitzenden van gefilmd materiaal van zichzelf zonder toestemming en het publiceren van privégegevens.

Maar nog veel belangrijker van deze analyse voor schrijvers met een andere politieke kleur is mijns inziens de waarschuwing dat we vooral niet moeten wegduiken voor de waarheid. Als een ‘roze horde’ zich schuldig maakt aan intimidatie, noem dat dan ook zo, en zit er niet slap omheen te leuteren. En probeer het niet goed te praten door het blog een kwaliteit toe te dichten die het niet heeft. Het blind publiceren van een anonieme brief van een lekkende ambtenaar is nog altijd iets anders dan ‘diep graven’, en een site die door middel van lulkoek en geroeptoeter haar lezers wijsmaakt dat Oekraïne bij de EU ingelijfd gaat worden, of dat een handjevol asielzoekers daadwerkelijk onze verzorgingsstaat zou bedreigen, die levert geen ‘waardevolle bijdrage aan het debat’. Zo een site is ondanks dat veel mensen erin trappen nog altijd niets anders dan een geslaagde clown, en als we ze per se serieus moeten gaan nemen, dan is het gewoon een bende leugenachtige ophitsers. En dat mag best benoemd worden.

 

* <Academicus-alert>In feite bestaat bij Nietzsche zelfs het individu niet: het valt uiteen in verschillende willende krachten (sentimenten) die regelmatig met elkaar in gevecht zijn. De misinterpretatie van Nietzsche door nationalisten in hun eigen voordeelis overigens bepaald niet ongewoon. Maar de filosoof zelf zag plat nationalisme als een bijzonder domme vorm van kuddegedrag.</academicus-alert>.

Reacties (175)

#1 zmoooc

Misschien wel het slechtst onderbouwde stukje op Sargasso ooit.

 • Volgende discussie
#2 kars

Ik zie GS eigenlijk wel graag strafrechtelijk en civielrechtelijk aangepakt. Strafrechtelijk alleen als ze duidelijk doelbewust intimeren, dat is zeker enkele keren gebeurd, alleen weet ik niet of dat nu nog gebeurt, het kan zijn dat ze voorzichtiger zijn geworden. Civiel door slachtoffers die daar behoefte toe voelen. Het kan leuk opleveren, zoals een Amsterdamse studente al eens heeft laten zien en zoals ook blijkt uit de zaak Siljee vs Engel en het is het enige wat hen echt pijn doet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Klokwerk

@Zmoooc: En jij gaat hiermee door voor de slechtst onderbouwde reactie ooit begrijp ik?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Klokwerk

@Kars: Er zijn er natuurlijk wel geweest.
https://nl.wikipedia.org/wiki/GeenStijl#GeenStijl_in_het_nieuws

Punt is natuurlijk dat ze steeds de rand van het toelaatbare opzoeken. Volgens mij is laten zien waarom wat ze zeggen grote onzin is een betere methode om ze aan te pakken. Zo moeilijk is dat namelijk niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 zmoooc

@3 Nee ik heb wel eens slechter onderbouwde reacties geplaatst. Ik hoop op Sargasso altijd het genuanceerde geluid te horen dat je op – o.a. – Geenstijl niet hoort. Het lijkt er echter op dat de lat altijd ineens enorm omlaag gaat zodra het om of over Geenstijl gaat. En dat is jammer; ik zeg niet dat wat je beweert niet waar is, wel dat het nogal slecht is onderbouwd en daar waar het is onderbouwd tamelijk achterhaald lijkt. Dat doet nogal af aan wat je eigenlijk wil zeggen. En ik ga er verder ook geen moeite in steken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Klokwerk

Volgens mij is alles juist prima onderbouwd maar zolang je verder geen onderbouwing geeft, kan ik er natuurlijk helemaal niets mee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 kars

@4: De onzin aantonen is zeker OK, maar alleen voor mensen die toch al geen goed gevoel hebben bij GS, de doelgroep van GS, makkelijk zo’n 44% van de stemgerechtigde bevolking, is immuun voor argumenten.

Daarnaast zou ik graag een webpagina zien die bijhoudt wie op GS en TPO adverteren en die daarmee zelfs na waarschuwing zijn doorgegaan.

Prima dat mensen hun lomprechtse meningen op internet kwakken, maar niet prima als dat een business model wordt. Afromen die handel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Le Redoutable

Geenstijl was ooit conservatief rechts, nu is het vooral een PVV website geworden en die zijn sociaal economisch net zo links als de SP. De centrum rechtse partijen VVD, D66 en het CDA, komen er in de reacties en artikelen het slechts vanaf en de SP wordt regelmatig beschouwd als een medestander.

De anti EU mentaliteit is ook bepaald niet rechts, dat wordt in linkse kringen namelijk gezien als een “neo liberale” club die alleen goed is voor rijke bankiers en multinationals. Rechts heeft eerder respect voor de begrotingsdiscipline en de handelsvoordelen die de EU brengt.

De SP was er nog voor de PVV met een Polenmeldpunt, die staan namelijk ook helemaal niet te springen om concurrentie om de lager geschoolde banen en de sociale voorzieningen. De meeste rechtse kiezers zal het worst wezen dat de uitkeringen en sociale huurwoningen onder wat meer mensen verdeeld gaat worden, misschien komt er uit de immigranten voor hun zelfs nog wel een goedkope klusjesman of werknemer voort.

De PVV is ook net zo pro Rusland als de SP, die van oudsher een politieke band heeft met het Kremlin. Ze staan beide lijnrecht achter het Geenstijl referendum tegen Oekraïne dat zich aan de jarenlange schade van de communistische buren probeert te ontworstelen om een westers staat met vrije marktwerking na te streven. Idem zijn ze beide ook fervente tegenstanders van de NAVO en de VS.

Kortom Geenstijl heeft meer SP dan VVD standpunten en is dus helemaal niet zo rechts als sommige doen beweren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Micowoco

@8: Nee, nee en nog eens nee. De club van Wilders is economisch niet links. Verre van. Wake up and smell the shit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Verbeek

ik pleit hier geenszins voor het strafrechtelijk aanpakken van GeenStijl. Dat zou alleen maar een averechts effect hebben, los van dat het volgens mij ook onwenselijk zou zijn om op die wijze een inbreuk te maken op de vrijheid van meningsuiting waar in ieder geval formeel nog keurig netjes binnen de juridische lijntjes gekleurd wordt.

Beetje vreemd geformuleerd, Klokwerk.
Het lijkt nu net alsof jij het averechtse effect (dat eventuele vervolging zou hebben) de belangrijkste reden vindt om niet te vervolgen.

Ik hoop dat jij de vrijheid van meningsuiting (en persvrijheid) voldoende reden vindt om GeenStijl haar gang te laten gaan. Je hoeft er geen tweede reden bij te halen, die je betoog zwakker maakt.

Verder een goed verhaal, al ben ik een andere mening toegedaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Klokwerk

@Hans: Dank, maar ik vind beide redenen even belangrijk, en op zich trouwens voldoende. Ben natuurlijk benieuwd naar je mening.

@Redoutable: Los van dat er inderdaad absoluut niets ‘economisch links’ is aan de PVV, vooral niet na de verkiezingen; als een hekel hebben aan Polen en het steunen van Poetin tegenwoordig links is, ben ik een banaan.

Volgens mij heb je eerder aangetoond dat de SP minder met het socialisme heeft dan ze zelf beweert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Bismarck

@8: “De SP was er nog voor de PVV met een Polenmeldpunt”

Let hierbij wel op de motivering. Het SP-Polenmeldpunt ging vooral om uitbuiting ván Polen (omzeilen van minimumloon, CAO, arboregels etc. door werkgevers). Het PVV-meldpunt ging juist om overlast dóór Polen (dronkenschap, lawaai, parkeerproblemen). Het moge duidelijk zijn dat het eerste een heel duidelijke linkse insteek is, waar het laatste extreem-rechts (racistisch) van insteek is. Het ene Polenmeldpunt is dus in dat geval letterlijk het andere niet!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Lutine

@8

Kortom Geenstijl heeft meer SP dan VVD standpunten en is dus helemaal niet zo rechts als sommige doen beweren.

GS kan beter populistisch genoemd worden. Dan passen zowel SP als PVV er naadloos in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Ralph van der Geest

Compliment. Na FrontaalNaakt en Krapuul eindelijk nog een site dat haatblog GeenStijl flink aanpakt.
‘En wat moeten we hiermee?’ Twee suggesties.
De eerste: zorgen dat het van zijn inkomsten via adverteerders en pageviews beroofd wordt.
De tweede: wel degelijk daar waar mogelijk strafrechterlijk aanpakken. Racisme en vreemdelingenhaat zijn namelijk geen meningen maar delicten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Klokwerk

Daar waar mogelijk, daar waar nodig zou ik zeggen: uiteraard eens. Maar daarmee zijn we er nog lang niet…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jos van Dijk

@8:

de SP, die van oudsher een politieke band heeft met het Kremlin

Daar zal Emile Roemer van opkijken. Je kunt, als je diep graaft in de geschiedenis van de partij, hoogstens zeggen dat de SP ontstaan is uit onvrede met de machthebbers in het Kremlin.

@14: Kun je een voorbeeld van zo’n delict geven van de redactie van GS?

Verder geheel eens met Klokwerk inzake de schijterigheid van de NRC om het beestje bij de naam te noemen: ordinair rechts, eenzijdig, de gefrustreerde stuurlui aan wal. Van mij mogen ze, maar laten we ze alsjeblieft niet te serieus nemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Olav

@16:

Verder geheel eens met Klokwerk inzake de schijterigheid van de NRC om het beestje bij de naam te noemen:

Ja. Is bovenstaand stuk al aangeboden aan de redactie van NRC voor op de opiniepagina?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 P.J. Cokema

Het NRC had beter een actie a la Bild op kunnen zetten om sommige GS reaguurders aan te pakken. http://www.volkskrant.nl/buitenland/bild-nagelt-vluchtelinghatende-facebookers-aan-schandpaal~a4167147/.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hans Verbeek

@11:

GeenStijl verzet zich volgens het artikel consistent tegen het establishment en heeft daarmee geen politieke agenda. Het weblog vindt het gewoon leuk om ‘hypocrisie aan te tonen’.

Ik vind “verzet tegen het establishment” een steengoede politieke agenda. Verzet tegen het establishment zagen we ook in de jaren 60 van de vorige eeuw: lang haar, damslapers, dienstweigeraars, Provo, het witte-fietsen-plan. Het was de bakermat van D’66, de PPR en de PSP.

Het optuigen van een referendum (over wat dan ook) is het uitdagen van het Haagse establishment, de Brusselse achterkamertjes. Als de politiek echt luistert naar de kiezers en echt de meerderheid vertegenwoordigt, dan heeft men niets te vrezen van een referendum en van GeenStijl.

Als de politiek wel bang is voor het referendum (en GeenStijl), dan is het hoog tijd voor zelfonderzoek en verandering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Ralph van der Geest

@16: Heb ik gedaan: racistische uitingen zijn delicten. Verder heeft die Pritt Erwin Olaf – de fotograaf – bedreigd met een soort lynchmob.
Ik ben het trouwens eens met Klokwerk dat mij suggesties slechts een begin zijn. Ik wil er wel aan toevoegen dat het maken van een begin met het op[heffen van dat haatblog hoog tijd wordt. En lezers kunnen er alvast iets aan doen door niet meer op die site te kijken (pageviews leveren geld op) en eventueel bedrijven aanschrijven (en indien nodig boycotten) die op dergelijke sites adverteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 AltJohan

Geenstijl vloekt voortdurend in de linkse kerk. Ze zijn – zou je kunnen zeggen -blasfemistisch.

Zo’n beetje rond de eeuwwisseling met de komst van PF is links (of paars) zijn hegemonie kwijt.

Klokwerk donderpreekt vanaf de oude kansel van het belegen instituut nog steeds hel en verdoemenis. Het oordeel moet komen volgens Klokwerk over de afvalligen van de Geenstijl.

De geest is uit de fles, weet Klokwerk dat nog steeds niet? “De wereld steunt op nieuwe krachten, Begeerte heeft ons aangeraakt!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Joseph Morika

#0 “Maar nog veel belangrijker van deze analyse voor schrijvers met een andere politieke kleur is mijns inziens de waarschuwing dat we vooral niet moeten wegduiken voor de waarheid“.

De waarheid is dat GeenStijl dingen (als eerste) over het voetlicht brengt waar de andere media het een en ander framen dan wel wegduiken. Dit bijvoorbeeld : http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/wat_lul_je___betalen_zul_je.html , wéér een half miljard (extra) naar “Europa”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Sjap

Geenstijl.nl heeft 2 kanten. Deze vieze zoals beschreven EN het vernieuwende anti-autoritaire a la de jaren 60.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Joop

@23.

De tweede gebruiken ze voor de eerste.

Het is net zoals met marketing, hoe de boodschap wordt overgebracht is niet belangrijk, wel dat de boodschap aankomt bij de ontvanger.

De laatste tijd is GS niet meer zo als voorheen, teveel herhaling, volgevreten columnisten, gaat vanzelf weer kantelen. Want je ziet voornamelijk 1 bepaalde groep hun frustratie botvieren. Dat stoort anderen. Net zoals bij DDS, waardeloos geworden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Co Stuifbergen

@22: ik heb dat bericht in gewone kranten gelezen.
Zonder “framen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Joseph Morika

@25: “ ik heb dat bericht in gewone kranten gelezen.
Zonder “framen”.

Zonder link is het niet gebeurd hè?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Joop

Je zou maar iemand wezen waar GS je enige nieuwsaanbieder is (natuurlijk nog dumper ernaast, en de gratis treinkrant). Dan snap ik wel waarom mensen zo gek kunnen zijn. En allemaal dingen geloven die niet zo zijn. Dat lijkt op de vernauwende blik van bepaalde linkse mensen in de jaren 60.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Klokwerk

Komop zeg. Als GeenStijl anti-establishment is, dan is Teeven revolutionair. Provo’s draaien zich om in hun graf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Bismarck

@22: Geenstijl en de waarheid, dat is al jaren op zijn zachtst gezegd een moeizame relatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 Klokwerk

@22: Als je dat artikel niet-framen noemt is het beweren dat de aarde niet plat is maar een hoedje van een gestippelde gorilla waarschijnlijk ook een hobby van je. En als eerste? Zo te zien aan de links ná het ANP en de Telegraaf ja. Je wilt dus eigenlijk zeggen dat je zelf geen flauw idee hebt van wat er in de wereld gebeurt tot je GS leest. Maar dat ligt aan jou, niet aan GS.

Niet dat GS nooit met primeurs komt, maar dat zijn vrijwel altijd 1 op 1 geplaatste lezersbrieven. Met twee alineas van gebruikelijke lawaai eromheen dat zo van de lopende band komt en eigenlijk ieder stuk hetzelfde is en inhoudelijk 0 toevoeging heeft. Dat zegt meer over hun bereik dan over GS zelf.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Hans Verbeek

@28: GS is misschien niet consequent anti-establishment, maar op een paar belangrijke onderwerpen juist wel. En daar wringt de schoen. Als je je aangevallen voelt, dan is er een reden voor dat gevoel.
Tijd voor zelfonderzoek.
Vraag jezelf eens af waarom je GS zo irritant vindt?

Het establishment (VVD, PvdA, D’66 en GL) is voorstander van Europese eenwording en centralisatie? Waarom eigenlijk?
Om de vrede te bewaren of om zaken in achterkamertjes te kunnen regelen en bedrijven te kunnen bevoordelen?

Waarom wil het establishment zo graag de MH17-ramp in de schoenen van Putin schuiven en vertrouwt men blind op de Oekraïnse veiligheidsdienst?
Waarom kijkt het establishment zo laconiek en naief naar de groeiende vluchtelingenstroom? Zal die stroom over 2 maanden vanzelf weer stoppen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Prediker

De waarheid is dat GeenStijl dingen (als eerste) over het voetlicht brengt waar de andere media het een en ander framen dan wel wegduiken.

@22 Je geeft daarbij een voorbeeld van een nogal ongeïnformeerd politiek commentaar van John Quid bij dit nieuwsbericht in de Telegraaf.

Quid weet kennelijk niet dat die naheffing berust op een update van het Europees Systeem van Rekeningen (ESR 1995 => ESR 2010), gebaseerd op het System of National Accounts (SNA) van de statistische divisie van de VN. In 2008 zijn er in die SNA een aantal concepten en definities veranderd; dat is in de ESR 2010 overgenomen, en de EU heeft dat met terugwerkende kracht vanaf 2002 toegepast. Het CBS heeft er een heldere pagina over, maar die hebben ze bij GeenStijl niet gelezen.

Dat is echter wat GeenStijl voortdurend doet: ongeïnformeerde kroegpraatjes verkopen bij wat echte kranten aan nieuws brengen.

En soms heeft ze zelf een scoopje. Dat een of andere PvdA-wethouder op zeker moment z’n piemel in de mond had zitten van een VVD-raadslid bijvoorbeeld. Buitengewoon belangrijk dat de burger dat weet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 Klokwerk

Het establishment kijkt laconiek en naïef nasr de groeiende vluchtelingenstroom? Je bedoelt Zijlstra? Dit kabinet? Ja, naïef noem ik het wel als je denkt dat vluchtelingen hier komen voor een stel nieuwe tieten en vanzelf weg zullen blijven als je de opvang versobert en het opsluiten van die lui in grote kampen géén problemen kweekt, maar laconiek???

Volgens mij zijn ‘het establishment’ en GS hier twee handen op één buik die gemeen hebben dat ze beide niet eens een begin van een realistisch antwoord hebben op de vraag wat met die vluchtelingen te doen.

Ook over je andere voorbeelden denk ik: lees eens wat anders dan pulp en maak kennis met de echte wereld. Die is misschien wat complexer dan je denkt maar dat maakt het ook minder saai, en dat is mooi, want dan heb je geen verongelijkt gebrul meer nodig om het boeiend te maken. Want wat mij kortom stoort aan GS is dat ze hun mening belangrijker vinden dan de feiten en hun wensen belangrijker dan de realiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hans Verbeek

@33: de vluchtelingenstroom zal vroeger of later ingedamd gaan worden. Ik heb geen idee hoe, maar ik verwacht wel dat beleidsmakers, die ervoor betaald worden, spijkers met koppen slaan.
In Hongarije kan wel in 2 maanden een hek worden neergezet.
Ik zeg niet dat wij ook een hek moeten bouwen, maar ik verwacht wel een doortastende effectieve aanpak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 okto

@31:

Het establishment (VVD, PvdA, D’66 en GL) is voorstander van Europese eenwording en centralisatie? Waarom eigenlijk?
Om de vrede te bewaren of om zaken in achterkamertjes te kunnen regelen en bedrijven te kunnen bevoordelen?

Waarom wil het establishment zo graag de MH17-ramp in de schoenen van Putin schuiven en vertrouwt men blind op de Oekraïnse veiligheidsdienst?
Waarom kijkt het establishment zo laconiek en naief naar de groeiende vluchtelingenstroom? Zal die stroom over 2 maanden vanzelf weer stoppen?

Wat een onzin allemaal dat je hier verkondigt. Het begint al met het feit dat je GL onder “het establishment” schaart. Die partij is ernstig gemarginaliseerd in de laatste verkiezingen en heeft nog nooit enige regeringsverantwoordelijkheid gehad. Hoezo establishment. Of is “establishment” bij jou een synoniem voor “links”?

Maar goed, om antwoord te geven op die vragen:
1) uit de overtuiging dat in een mondialiserende wereld afstemming tussen staten belangrijk is.
2) Niemand schuift die ramp in de schoenen van Poetin. Het is klaar als wat dat die Buk uit Rusland kwam en door de pro-russen afgeschoten wordt. Het lijkt me niet dat Poetin zelf dat verordonneert heeft, maar hij dekt de daders wel. Overigens zijn die echte daders natuurlijk allang “opgeruimd” door Poetin. Te link.
3) Niemand kijkt laconiek naar de vluchtelingenstroom. Naief wel, door te menen dat men met “grenzen dicht” problematiek hierin op kan lossen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Oud Zeikwijf

@0 Dat ‘conservatief-rechts’ tegen immigratie is is een door rechts zelf in stand gehouden leugen. Werkgevers (de backbone van rechts) zijn gebaat bij een steady aanvoer van goedkope nieuwkomers. Het volk geeft vervolgens de schuld van de uitwassen aan links (Leo Lucassen dixit). Pluimpje voor de PR van rechts.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Klokwerk

Oh ja een hek neerzetten. Dat hebben we nog nooit geprobeerd en schijnt zo goed te helpen… (headbanging on desk)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 kevin

@32

En soms heeft ze zelf een scoopje. Dat een of andere PvdA-wethouder op zeker moment z’n piemel in de mond had zitten van een VVD-raadslid bijvoorbeeld. Buitengewoon belangrijk dat de burger dat weet.

Of dat een burgemeester over zijn werk vertelt op een date. Geen staatsgeheimen verklapt, maar toch maakt dat die burgemeester uiterst chantabel natuurlijk. Die burgemeester was trouwens ook een nicht maar dat is geheel toevallig. /s

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 JANC

@21:

Zo’n beetje rond de eeuwwisseling met de komst van PF is links (of paars) zijn hegemonie kwijt.

links heeft nooit een hegemonie gehad. Er is nooit een compleet linkse regering geweest; altijd met of het CDA of de VVD. Paars bestond ook uit de VVD en is dat niet de partij die nog altijd de hegemonie heeft? Ik ken koeien die beter argumenteren dan jij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 Hans Verbeek

@37: ik zeg niet dat we een hek moeten neerzetten, Klokwerk. Ik zeg dat de overheid doortastend moet optreden. Spijkers met koppen slaan als er dringende zaken zijn.

Bijvoorbeeld controles in internationale treinen (haal de marechaussee maar eventjes weg bij Joodse instellingen), vluchtelingen direct uit de trein halen en met bussen naar een opvangplek brengen. Niet gaan zitten wachten totdat ze op het station van Amsterdam aankomen. De opvang wordt nu vooral van onderaf aangestuurd door lokale bestuurders, die in aktie komen.
Veel meer mankracht inzetten op registratie en beoordeling van de asielaanvragen. Het is idioot dat zoiets jaren moet duren.

Als er gebombardeerd gaat worden in Irak kan dat wel binnen twee weken geregeld worden. (dat bombarderen is trouwens overbodig geworden door de Russische interventie)
Als er een dijk doorbreekt, of een vliegtuig neerstort, dan wordt er van alles geregeld. Maar het vluchtelingenprobleem wordt gebagatelliseerd en heel omzichtig aangepakt.
Wie neemt de regie?
Lodewijk Asscher? Halbe Zijlstra? Jesse Klaver? Alexander Pechtold?
Het politieke establishment heeft geen visie: het is pappen en nathouden tot de volgende campagne.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 JANC

@40: Zijn de Russen in Irak?

Als er gebombardeerd gaat worden in Irak kan dat wel binnen twee weken geregeld worden. (dat bombarderen is trouwens overbodig geworden door de Russische interventie)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 Prediker

Bijvoorbeeld controles in internationale treinen (haal de marechaussee maar eventjes weg bij Joodse instellingen)…

@40 Dat zullen ze bij GeenStijl inderdaad zeer kunnen waarderen: goed voor weer een vlammend stuk over hoe de veiligheid van onze Joodse medeburgers wordt opgeofferd ten behoeve van de hordes gelukszoekers die Nederland overspoelen.

Overigens: die bewaking van Joodse instellingen is er niet voor niets, want zoals we in Parijs hebben gezien zijn dat gemakkelijke doelwitten, ‘soft targets’.

Maar het vluchtelingenprobleem wordt gebagatelliseerd en heel omzichtig aangepakt.

Dat komt dus juist omdat de regering en de politiek het in hun broek doen voor de framing van rechts, en daar zelf ook al tien jaar in mee gaan in de hoop er electoraal mee te scoren.

Daarom kan men nu geen klare wijn schenken en zeggen: dit staat er op stapel en dit-en-dit gaan we er aan doen, kom op jongens, we hebben dit vijftien jaar geleden ook aan de hand gehad en toen stortte Nederland ook niet in.

In plaats daarvan heeft de politiek drie jaar lang weggekeken en gehoopt dat dit probleem ons huisje wel voorbij zou rijden. Nou, dat doet het dus niet. Deal with it.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 michaelbrannick

lees de stukken van Johnny Quid en je wEEt dat links wel degelijk ook aandacht krijgt.
Zo stonden ze bovenop Occupy en konden daardoor feilloos vaststellen (net als ik persoonlijk kon op t mailieveld in den haag) dat die beweging in no time overspoeld werd door junks en daklozen op zoek naar een plekje om te kunnen slapen.

Maar niet alleen Quid zet “linkse”onderwerpen op de agenda.

Je roept “de reaguurders hebben niet door dat ze een kudde zijn en als zodanig gebruikt worden”
Als je dat roept weet je of onvoldoende van de geschiedenis van de nederlandse weblogs, of je leest onvoldoende op GS zelf.

GS is het enige weblog dat regelmatig de eigen bezoekers genadeloos de maat neemt (vkmag doet dat ook maar om een andere reden…en VK heeft nimmer serieus te nemen posts)

Kijk hoe kritiekloos een weblog als Joop met haar achterban omgaat.
Qua zelfspot en zelfreflectie kan GS andere weblogs echt nog wel wat leren.
Zelfs zichzelf nemen de redacteuren niet serieus, ook daar zijn zat voorbeelden van te noemen.

En de actie GeenPeil?
Een beetje links weblog zou dat moeten omarmen.
Want de strategie van de EU is volstrekt helder.
voetje voor voetje
stapje voor stapje
wordt een agenda uitgevoerd die op geen enkele wijze beinvloed kan worden door de burgers.
ondemocratisch tot op t bot.
en hun argument?
ja, maar DIT verdrag leidt helemaal niet naar lidmaatschap.
En zo nemen ze weer een stapje
en het volk, de kikkers zo je wilt, zitten in t steeds heter wordende water tot t te laat is.
NAM links maar een voorbeeld aan GeenStijl.
GeenStijl staat eerder in de traditie van de VPRO in jaren 7080.
Zoals Joop de gevestigde orde van Elsevier uit die tijd op zich genomen heeft.
Het establishment dat zich met volstrekt oneigenlijke argumenten doof houdt voor wat er onder het volk leeft.
Het establishment dat het volk depersonaliseert door te roepen dat ze, ontdaan van ieder stukje eigen verantwoordelijkheid, zich blind storten op alles waar hun leiders (de roze khmer (een Joop-term overigens) en Wilders hen toe opdraagt.
Een establishment dat met de moed der wanhoop probeert vernieuwing tegen te houden.
Die vasthoudt aan de ethische normen van de vorige eeuw, en de communicatiemiddelen van de vorige eeuw.
Well guess what, het is 2015 en de times they are a changing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 Klokwerk

Ach hou toch op, geloof je het zelf? Ja, als er een demonstratie is voor meer democratie zoals Occupy of de Maagdenhuisbezetting zit GS er meteen bovenop om midden in de nacht de domste idioten tussen de actievoerders te interviewen en net te doen alsof zij de norm zijn om zo de publieke opinie tegen de actie te laten keren, en zo de weg voor de ME alvast vrij te maken. Met linkse ideeën of liefde voor de democratie heeft dat niets te maken hoor. En GeenPeil als democratische revolutie is vanzelf al doodgeboren doordat er geen hersens toegevoegd zijn aan het recept voor de insteek. Als we de EU willen veranderen zullen we echt wat beter moeten nadenken. Aan het eind van dit stuk geef ik uit de losse hand zes betere opties voor een referendum, die de Europese democratische zaak wél zouden helpen.

Tenslotte, als GroenLinks en de SP tot “het establishment” zouden behoren zou dit land er écht heel anders uitzien. Maar als er één beweging op het internet is om met name de eerste klein te houden dan is het wel GeenStijl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 michaelbrannick

@klokwerk.
GS was lang voor andere media bij Occupy in Amsterdam. En er worden dan kritische vragen gesteld:”waarom ben je hier”
Dat is journalistiek werk.
De beweging werd wel degelijk aanvankelijk sympathiek benaderd.
“met eigen ogen” bedoel ik dat ik de eerste tijd in den haag eten en andere zaken ben gaan brengen.
Wat andere media nalieten en GS scherp zag.
Binnen 2 weken waren de kampementen daklozenopvang geworden.
/
Bezetting van de UvA, zelfde laken een pak.
Uit eigen ervaring weet ik dat ook daar ernstig veel “toeristen” en andere mensen op zoek naar een plek om te slapen waren.
Er ZIJN zaken vernield.
GS publiceerde ook de openlucht-colleges, en gaf ook aandacht aan de door docenten geschreven open brieven en dergelijke.

Vooringenomen?
Allerminst.
Ze gaan naar binnen en stellen vragen.
Je zag de videos denk ik, en zag hoe ze benaderd werden nog voor er 1 vraag gesteld was.

GroenLinks en SP in 1 adem noemen.. je komt echt uit de vorige eeuw.

Nog wel eens iets gelezen over libertarisch gedachtengoed van GL laatstelijk?
GL maakt wel degelijk deel uit van t establishment, als de excuus-groene, zoiets als GreenPeace dat aanschuift bij besprekingen over schone energie.
SP is een heel ander verhaal, en die krijgen ook een heel andere pers op GS.
=-===
En over het referendum– je wilt nadenken over “betere idee-en” .
Mag ik dan zeggen dat je daar al sinds Lissabon de tijd voor gehad hebt?
Waar is Links?
Dit ” boycot t referendum” is niks anders dan zuur zijn omdat ” de andere kant” wEl de massa heeft om mensen te mobiliseren.
Enne… De SP steunt het referendum.
Dat laat je ook even weg.

GL en SP in 1 adem…ga je schamen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 Klokwerk

Ik ken beide partijen van binnen en heb op beide partijen veel kritiek maar weet ook wel zeker dat beide partijen fundamenteel van elkaar verschillen. Maar wat ze wel gemeen hebben is dat ze beide absoluut geen kans hebben gehad ooit om maar in de buurt te komen van het establishment, en over vluchtelingen, uitkeringen en demonstraties een fundamenteel andere mening hebben dan GeenStijl. En over de framing van Occupy en de Maagdenhuisbezetting: tsja, ga het maar goed lullen. Natúúrlijk lopen er in dat soort protestbewegingen altijd mettertijd een hele hoop uitschot en profiteurs rond. Brave en hardwerkende burgers die moeten immers naar hun werk en slapen liever in hun eigen bed: die hebben dat. Maar het is heel iets anders dan een protestbeweging doodschrijven door op dat soort randfiguren continu de focus te leggen, en dat jij dat “links” durft te noemen… daar mag jij je dan weer diep voor schamen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 michaelbrannick

ik noem dat geen “links”– de verwording van Occupy en Maagdenhuis neem ik de initiatief-nemers niet eens kwalijk.
Wat ik ze wel kwalijk neem is dat ze bleven ontkennen dat dat een groot probleem was wat hen hinderde.
Zouden ze gewoon eerlijk alle media te woord gestaan hebben dan was er verder niks aan de hand geweest.
GL niet in t establishment?
Kijk even waar al die idealisten van GL uit de jaren80 nu zitten….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Hans Verbeek

@42:

Dat komt dus juist omdat de regering en de politiek het in hun broek doen voor de framing van rechts, en daar zelf ook al tien jaar in mee gaan in de hoop er electoraal mee te scoren.

Inderdaad, Prediker, dat is de crux. Het establishment is bang. Bang voor GeenStijl en bang voor de publieke opinie.
Angst is een slechte raadgever en angst werkt verlammend. Men doet liever niets, dan dat men ingrijpt en van (hard) ingrijpen wordt beticht.

Deal with it.

Ik ben benieuwd…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Joseph Morika

Wat me nog het meest verbaast op deze pagina is dat de woorden “links” en “rechts” je om de oren vliegen als confetti op een kinderfeestje. Het probleem dat ik hier mee heb is, dat die woorden niet goed genoeg gedefinieerd zijn om zomaar makkelijk te kunnen gebruiken. Vroeger (rond 1970), toen iedereen al/nog “links” was, is er eens een sociologisch onderzoek gedaan naar hoe de mensen van de verschillende politieke partijen in het leven stonden. En wat bleek? de aanhangers van de CPN stonden oerconservatief in het leven, de warme prak op tafel om 6 uur en van “buitenlands eten” (nasi en macaroni) moesten ze niets hebben. Italiaanse films werden niet gewaardeerd en ge-experimenteer op sexueel gebied was al helemaal uit den boze. Toch werd het als een “linkse” partij gezien, als ik me niet zeer vergis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 michaelbrannick

Eens @joseph, de terminologie nam ik over van de post waar ik op reageerde.
En juist omdat de grens linls/rechts (vergelijk de agenda van SP en PVV) zo vaag is neem ik het links enorm kwalijk dat ze
1 geen idee hebben hoe t democratisch tekort van ons 19de eeuws stelsel naar de 21ste eeuw kunnen brengen en du moment dat een weblog daar een experiment voor heeft roepen
” NIET STEMMEN WANT CASTRICUM IS EEN FOUTE MAN!”.
Gelul van een dronken aardbei natuurlijk, idee-enloosheid ten top.
Er is geen enkel goed argument tegen dit referendum.

Ukraine is niet het gedroomde onderwerp.
True, maar het is wel 1 van de zeer weinige onderwerpen die en referendabel zijn en over de uitbreiding van de EU gaan.

Dit associatie-verdrag GAAT niet over uitbreiding.
Onzin, het is welzeker een stap naar toetreding.
Hier past de parabel van de kikker in de pan op t vuur

GeenStijl is onfatsoenlijk.
lol… nee activisme binnen de lijntjes. Dat is een Elsevier-stellingname.

Dit referendum speelt Moskou in de kaart.
Dat deden de demos rond de kruisraketten ook.
Er is ALTIJD een partij die meelift als je je regering bijstuurt.
Dat wil niet zeggen dat t bijsturen maar achterwege gelaten moet worden.

Dit referendum drijft op angst!
Ah, de bange burger uit de kast getrokken.
De burger is geen zelfstandig denkend wezen maar een angsthaas die louter blaat wat zijn leiders hem voorkauwen.
Dat Elitair Links (t Links van grachtengordel, Halsema en van Dam zeg maar) arrogant genoeg is om geen boodschap te hebben aan de mening van het volk is al decennia helder.
Zelf ben ik meer van de school ” if there is any hope it comes from the proles” en ik juich dan ook iedereen toe die t voor elkaar krijgt in kroegen, op sportvelden, en in schoolkantines de discussie aan te jagen.
En dat doet GeenStijl.
Daar verdienen ze credits voor.
Nu al meteen oproepen om het referendum te boycotten (op valse gronden want GS is niet Voor of Tegen Ukjraine, GS voert campagne om te gaan stemmen.
Dus de framing staat hierboven…
====
Als laatste deze balk in de ogen…

En over de framing van Occupy en de Maagdenhuisbezetting tsja, ga het maar goed lullen. Natúúrlijk lopen er in dat soort protestbewegingen altijd mettertijd een hele hoop uitschot en profiteurs rond. Brave en hardwerkende burgers die moeten immers naar hun werk en slapen liever in hun eigen bed: die hebben dat.
—-
Dus… omdat Occupy vervuild werd door zwervers mag je dat niet noemen maar t vuil van de reaguurders van GeenStijl is wel exemplarisch voor de GeenStijllezer.
-=-
1ste wet van Joris von Loghausen: neem de reaguurder nooit serieus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Joop

@50.

Discussie? Nou dat zie je bij de reaguurders. Het is indoctrinatie, met allemaal clichés die zo vaak worden herhaald dat ze allang ouderwets zijn. Wie heeft het nog over Van Dam en Halsema. Ouwe koeien uit de sloot halen.

En Elsevier er bij halen, wij en zij. Het is allemaal 2 handen op 1 buik, de boodschap wordt alleen anders overgebracht. Veel gezeur over moslims, geld, privé levens, grachtengordels, enzovoort.

Gelukkig heeft dat referendum me geen moer geïnteresseerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Lutine

@49

Een indeling in populistisch en niet-populistisch zou beter zijn.
Links en rechts dekken nauwelijks de lading.
Zie ook dat verfoeide referendum waar SP en PVV elkander direct vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 Joseph Morika

@52: Het probleem is dat een Friedman-achtig kapitalisme zowel bij populistisch als wel niet-populistisch rechts voorkomt, terwijl je mutatis mutandis hetzelfde van allerlei (neo?-) Marxistische varianten kunt zeggen. Dus of je met dat laatste onderscheid veel opschiet…? ik zou er mijn hand niet voor in het vuur durven steken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 michaelbrannick

“verfoeide referendum” …Hoezo?
Welk argument heb je?
De nazistische knokploegen die t parlement van Ukraine zuiverden?
Is het raar dat PVV en SP beiden t referendum steunen, met heel verschillende argumenten overigens.
Ze bekijken in hoeverre t referendum in hun agenda past.
En dat past dus.
Ze kijken naar de merites, niet naar t sentiment.
Verstandig, zouden meer mensen moeten doen.


@joop.
Wie heeft t nog over Halsema? … lol.. och.. dat is wel degelijk het links establishment van tegenwoordig. In hun eigen bubble, vol lieve mensen die allemaal t beste met elkaar voor hebben. To het moment dat je het niet met ze eens bent.

en vanDam? och, had ook kok, bos, en al die andere zich links noemende politici kunnen noemen. vDam is wel degelijk opiniemaker van een hele generatie. Of je dat nu leuk vindt of niet. De man heeft invloed, en beweert socialist te zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Joop

@54.

Nou doe je het zelf ook. Het linkse establishment. En van Dam, dat is verleden tijd die heeft geen invloed meer. Of je dat nu leuk vindt of niet.

En dat je het niet met ze eens bent, dat is bij GS ook, en hun columnisten. Dan wordt je voor rotte vis in het beste geval uitgescholden, of sturen ze van Pownews een hoernalist langs.

Dan moet je zeggen feiten. Dat is een typisch zuur rechts woord.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 michaelbrannick

Maar geen argument dus om ” verfoeid referendum” te weren.
Behalve dan dat t uit de koker van GS komt.
een weblog dat t zelfde taalgebruik bezigt als KootEnBie in hun beste dagen, dezelfde beeldtaal als CharlieHebdo…
maar ja…
we gaan ze op de vorm aanpakken,
dan hoeven we t niet over de argumenten te hebben.
Wat is er overigens mis met t langssturen van journalisten bij nieusmakers?
Dat doen alle zichzelf serieus nemende media

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 su

@56

een weblog dat t zelfde taalgebruik bezigt als KootEnBie in hun

Alleen begrepen we daar de grap van. Als GS een grap is, dan mis ik de punchline.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 Joop

@56.

Dat referendum verfoei ik niet. Jouw woorden. Ik heb niet eens een hekel aan GS. Allemaal hoogdraverij, zo typ jij ook met je arrogantie.

En langsgaan is bij jullie intimideren, agressieve manier van verhaal halen voor de sensatie, en nooit zeggen dat jullie mening niet klopt, nee de persoon in kwestie bevestigd wat jullie allang wisten. Nou, lekker hoor. Erg stoer.

Dat is wat ik al de gehele tijd betoog – ouwe koeien, herhaling, herhaling, indoctrinatie, en de bezoekers vinden het prachtig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Prediker

Is het raar dat PVV en SP beiden t referendum steunen, met heel verschillende argumenten overigens.

@54 Nee, dat is niet raar, want de PVV en de SP zijn beiden op hun eigen manier reactionair, populistisch en nationalistisch.

Maar dat is dus geen goed argument om dit referendum te steunen, integendeel.

Ik weet niet of jij afgelopen keer Oog in Oog hebt bekeken, maar daarin werd glashelder dat Jan Roos en de zijnen niet alleen totaal geen sjoege hebben wat het associatieverdrag eigenlijk inhoudt, maar ook niet weten welke stappen allemaal nodig zijn om lid te worden van de EU.

Het zal best zo zijn dat er met dit associatieverdrag ook een voorzichtig begin gemaakt wordt met een eventuele toetreding van de Oekraïne tot de EU, maar ook als dat verdrag ingaat is het nog lang geen gelopen race. Daarnaast is die eventuele mogelijkheid nou niet bepaald een goede reden waarom dit associatieverdrag op zich zo ongunstig is voor Nederland.

Daar krijg je namelijk bij Jan Roos en de zijnen maar geen antwoord op. Als je ze vraagt waarom ze tegen dit verdrag zijn roepen ze iets over de hoge heren in Brussel die denken dat ze maar van alles over ons kunnen beslissen, en dat voor dat je het weet Oekraïne bij de EU zit (lijkt me nogal sterk, na het hele Griekenland-debacle); maar wat dit verdrag op zich nu zo slecht maakt, kunnen ze niet uitleggen, want ze weten helemaal niet wat dit verdrag behelst.

En daarom ben ik dus tegen dat referendum: omdat het gebaseerd is op rancune en kroegpraatjes, en omdat het macht geeft aan proleten, die niks constructiefs te bieden hebben, maar enkel uit rancune en wantrouwen zoveel mogelijk de machinerie willen saboteren.

Nee, dank u.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Joseph Morika

@59: “omdat het macht geeft aan proleten

Dat mag je even uitleggen: nu ligt de macht in/over Europa bij Brussel. Stel nou dat 2/3 van de Nederlanders tegen dat associatieverdrag stemt, dan ligt de macht in/over Europa nog steeds bij Brussel, toch? (behalve dan dat er dan misschien niet een door ons ongecontroleerde uitbreiding van datzelfde Europa tot stand komt, maar daar ging het toch niet over, of nu juist weer wel?). Hoe kom je er dan bij dat de macht aan “proleten” zou worden overgedragen?

PS Ook uit de bevolkingsstatistieken blijkt dat het best meevalt met het proletarisch gedrag binnen Europa http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN (een proleet is een burger die alleen door zijn kinderen (prōlēs) de staat van nut is)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Joop

Anti-establishment, Peter Breedveld heeft zo zijn mening:

http://www.frontaalnaakt.nl/archives/geenstijl-is-niet-anti-establishment.html

En precies zoals ik eerder meldde, zeggen ze dat ze zielig zijn want die lieve mensen doen niet aardig tegen hun als zij met stront gooien, nu blijkt dat ze daar zelf niet vies van zijn, stelletje hypocrieten dus. Alles mag, behalve als de ander dat doet, want dan is ie fout.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 Klokwerk

Je zal mij er nooit op betrappen dat ik oproep niet te gaan stemmen bij dat referendum. Ik stem zelf alleen voor, omdat ik alleen maar voordelen zie in een beter handelsverdrag met Oekraïne dan er nu is (want ja, er is al lang een verdrag), waarin Oekraïne zich ook mag conformeren aan bepalingen over mensenrechten.

Wie zich druk maakte over fascisten in de Oekraïne mag daar nog eens over nadenken.

Overigens, wie die propaganda van Poetin over de fascisten in Oekraïne gelooft, raad ik eens aan gewoon op wikipedia of weet ik veel wat voor medium te kijken naar a. hoeveel % van die stemmen extreem-rechtse partijen daar halen en b. met wat voor punten die extreem-rechtse partijen komen. Dan kan je zien dat als je iets écht extreems zoekt je heel ver in het verleden moet zoeken en dat die neo-nazi’s of wat daarvoor moet doorgaan bij de verkiezingen nooit meer dan een paar procent van de stemmen hebben gewonnen en dalen. Ze hebben even in de regering gezeten toen er een brede regering werd gevormd met alle partijen maar ze zijn er al snel weer uitgezet.

Dat er een hele hoop mis is in de politiek van Oekraïne zal je mij echter niet horen ontkennen. Maar daarom is het fijn als ze willen veranderen en lijkt het mij prima om ze daarmee te helpen.

Politieke actie tegen het gebrek aan democratie in de EU? Helemaal prima, ik schrijf er al jaren over. Maar dan weet ik dus wel wat slimmere punten om politieke actie op te voeren.

Enfin, dit allemaal terzijde. Want dat gelul over dat referendum is een zijtakje in deze discussie. Waar het over ging is de vraag: is GS een blog zonder politieke agenda en consequent anti-establishment of niet? De commentaren van degenen die nog zo blij zijn met dat referendum wijzen uit dat ook volgens hen GS zeer duidelijk een politieke agenda heeft, waarover je dan vervolgens kan discussiëren hoe links of rechts dat is, maar dat die er is, daar lijkt iedereen het hier eigenlijk wel over eens.

En dat het blog intimidatie als wapen inzet lijkt me tot zover ook onweersproken.

Overigens ben ik juist bij de SP weggegaan in 2009 omdat de SP mij te reactionair, populistisch en nationalistisch was. Echte socialisten hebben de term internationale solidariteit nog in hun boekje staan als belangrijkste principe én wapen om zaken internationaal voor elkaar te krijgen. Wat dat betreft is de SP gewoon een conservatieve nationalistische partij, en weinig ‘links’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Joop

Mooie definitie van Breedveld die ik eerder opvoerde:

GeenStijl is het resultaat als het grauw teveel macht krijgt, de dictatuur van het koffiehuispraatje, om José Ortega y Gasset te parafraseren.

Het interessante is dan weer dat mensen die GS verdedigen, maar niet met ‘koffiehuispraatjes’ komen, wel een dubbele agenda moeten hebben …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 Prediker

Hoe kom je er dan bij dat de macht aan “proleten” zou worden overgedragen?

@60 Omdat Haagse politici in hun broek poepen voor GeenStijl. Bij de persvoorlichting van ministeries worden knipselmapjes bijgehouden van wat GeenStijl over ze schrijft. Want dat is kennelijk belangrijk.

Een weblog van zo’n zes schrijvende redacteuren weet een heel land naar de stembus te krijgen. Het zegt iets over het effect dat kan uitgaan van GeenStijl. Weinig andere media zijn zo bedreven in het mobiliseren van hun achterban. Welke invloed heeft GeenStijl op het maatschappelijk debat?

Maandelijks heeft GeenStijl.nl gemiddeld 566.000 unieke bezoekers volgens cijfers van marktonderzoeksbureau GfK DAM

Vraag het aan politici en ze spreken hun afkeer of waardering uit over de website, maar over één ding zijn ze het eens: GeenStijl kan kwesties agenderen. Pieter Omtzigt (CDA): „Ze brengen meer zaken aan het licht dan waar ze credits voor krijgen.” Tofik Dibi (GroenLinks): „Alle Kamerleden checken ’s morgens GeenStijl.” Boris van der Ham (D66): „Ze hebben meer impact dan Vrij Nederland.” (NRC)

Wanneer jij in je reactie het woord ‘macht’ gebruikt, beperk je dat enkel tot formele macht, beslissingsbevoegdheid. Maar er bestaat ook zoiets als informele macht: invloed.

En GeenStijl heeft invloed en wordt met dit referendum enkel in die invloed bevestigd.

Terwijl het bestaat uit een klein clubje xenofobe witte mannen + excuustruus, die als voornaamste oogmerk hebben om de bevoorrechting van witte heteroseksuele kantoormannen te bestendigen door zoveel mogelijk af te geven op wat zij als parasieten en untermenschen beschouwt: kleurlingen, werklozen, politici, seksuele devianten, feministen en onaantrekkelijke vrouwen. Die moeten hun plaats kennen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Bismarck

@60: “nu ligt de macht in/over Europa bij Brussel.”
“Brussel” is wel een wat vreemde schrijfwijze van “de regeringen van de EU-lidstaten”. De macht over (niet noodzakelijkerwijs ook in) de EU ligt in Berlijn, Parijs, Londen, Rome, Madrid en Den Haag (min of meer in volgorde van mate, de rest van de staten doet toch een beetje voor spek en bonen mee). Dat is meteen een extra reden waarom al dat geschop tegen Brussel (overigens niet alleen door de Roze Khmer) zo dom overkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 Lutine

@54

SP en PVV willen vaak hetzelfde. Ze hangen er idd een verschillende argumentatie aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 Lutine

@56

Ik gebruikte ‘verfoeid referendum’ omdat het de inititatiefnemers helemaal niet gaat om Oekraine. Maar om hun anti-EU gevoelens te botvieren. Het egoisme ligt er duimendik bovenop. En de SP waait maar wat graag mee op deze goedkope wind….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Bismarck

@64: “Weinig andere media zijn zo bedreven in het mobiliseren van hun achterban.”

Daar mag wel bij vermeld worden dat die achterban alleen te mobiliseren valt, als de mobiliteit bestaat uit handelingen die zittend uitgevoerd kunnen worden. Op het moment dat er vanachter de PC opgestaan moet worden geeft het reaguurdersvolk massaal niet thuis, zoals bijvoorbeeld op dit filmpje te zien is, waar een door GS georganiseerde en gepromote demonstratie nog geen dozijn demonstranten trekt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 michaelbrannick

@bismarck… dat dozijn was de grap….

en t commentaar
@56
een weblog dat t zelfde taalgebruik bezigt als KootEnBie in hun
Alleen begrepen we daar de grap van. Als GS een grap is, dan mis ik de punchline.

illustreert perfect de spraakverwarring.
BNN werd opgericht door een snotventje dat een ruit ingooide. Waar iedereen, behalve de groep die m aan zn omroep hielp, schande van sprak.

mijn moeder vond alles goed maar waldolala bleef uit.

de mensen die nu te vuur en te zwaard GS bestrijden en beweren dat er geen humor in dat blog zit hebben last van t zelfde soort verzuring als christenen die niet lachen kunnen om life of brian
of moslims van wie t bloed overkookt om een tekening van een mohammed met een bom in zn tulband.
t hoeft niet jouw humor te zijn om toch als humor gezien te worden. (zie duitse moppen)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Joseph Morika

@67: “En de SP waait maar wat graag mee op deze goedkope wind….

Ga ze het direct en persoonlijk vertellen zou ik zeggen. Hier o.a. kun je terecht :
https://twitter.com/DdJong/status/654231794124988416
Geef je even een seintje als het zover is? dan kunnen we allemaal meelezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Klokwerk

*seintje*

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Lutine

@70

Klokwerk is me al voor. (En ik twitter nooit)
Maar in feite is de SP een soort van beschaafd PVV.
Die stiekem wat aanleunt tegen GS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 Joseph Morika

@64: “witte heteroseksuele kantoormannen

Rutger, met zijn roze plopkap?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 su

@69

de mensen die nu te vuur en te zwaard GS bestrijden en beweren dat er geen humor in dat blog zit hebben last van t zelfde soort verzuring als christenen die niet lachen kunnen om life of brian
of moslims van wie t bloed overkookt om een tekening van een mohammed met een bom in zn tulband.
t hoeft niet jouw humor te zijn om toch als humor gezien te worden. (zie duitse moppen)

Ze bedrijven geen humor, ze gedragen zich als de grootste pester van de klas. Mensen die daarom lachen zijn harteloze klootzakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Klokwerk

+ dat sinds 2003 sommige grappen wat sleets zijn geraakt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 analist

@49: avondeten, films en sex zijn zaken die in een liberale democratie buiten het politieke domein vallen. De hoogte van het minimumloon, legalisering van abortus of de deelname aan de NAVO liggen dan bij uitstek in het politieke. Wat die politieke zaken betrof was CPN consistent links.

Zie ook
http://dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/programmas/Verkiezingsprogramma/1967/cpn67-nieuw.pdf

vrij links verhaal.

dat zogenaamde verkeer tussen “extreem-links” (SP) en extreem-rechts (PVV) is trouwens erg overtrokken: de overgrote meerderheid van PVV-stemmers komen van de VVD en CDA.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Prediker

@73 Gezien de homofobie die GeenStijl regelmatig ten toon spreidt, mogen we die roze plopkap ook beschouwen als ironiserende ironie.

Mulisch heeft daar destijds over geschreven in verband met het ‘ironische’ racisme van Reve: onder de mantel van (zelf)spot gaat gemeendheid schuil.

Zie ook Merijn Oudenampsen Met de tjoeki tjoeki naar Takki Takki: De dubbele bodem van de rechtse ironie, De Groene, 3 juli 2013.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Lutine

@74

Ze bedrijven geen humor, ze gedragen zich als de grootste pester van de klas. Mensen die daarom lachen zijn harteloze klootzakken.

Er dringt gelukkig weinig bij me door van het GS wereldje.
Maar om kwalificaties als ‘dobberneger’ kan ik niet lachen.
Inderdaad: harteloze egoistische hufters die leed willen ridiculiseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 Bismarck

@69: Tja, dat maken ze er achteraf dan van, als hun plan een grote mislukking blijkt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Lutine

@76

dat zogenaamde verkeer tussen “extreem-links” (SP) en extreem-rechts (PVV) is trouwens erg overtrokken: de overgrote meerderheid van PVV-stemmers komen van de VVD en CDA.

SP en PVV vissen in dezelfde vijver. (in die van de ontevreden mensen) Kijk naar de TK uitslag. VVD de grote winnaar en PVV evengoed 15 zetels. Hoe kan dat als de PVV stemmers van de VVD komen?

De PvdA staat in zo’ n beetje iedere peiling op zwaar verlies.
Waarom profiteert de SP daar niet van?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Bismarck

@80: In die verkiezingen won de VVD 10 zetels, de PVV verloor er 9. Kan natuurlijk toeval zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 analist

@80: Ja, dat zegt men maar ik beweer dat het niet zo is.

Kijk naar de TK uitslag. VVD de grote winnaar en PVV evengoed 15 zetels. Hoe kan dat als de PVV stemmers van de VVD komen?

rechtse CDA’ers gaan naar de VVD en extreem rechtse VVD’ers naar de PVV? daarnaast was ook de SP een van de winnaars.

in plaats van al dit gespeculeer kan je ook electoraal onderzoek er op na slaan

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Joseph Morika

@76: “avondeten, films en sex zijn zaken die in een liberale democratie buiten het politieke domein vallen“.

Om even bij die tijdgeest te blijven: “het persoonlijke is politiek” was ook al zo’n (progressieve) spreuk in die dagen. Vanuit dat gezichtspunt werd de CPN toch echt, werkelijk, heus waar als buitengewoon conservatief gezien. (En begrijp me goed, mijn standpunt is alleen maar dat in het huidige tijdsgewricht de termen “links” en “rechts” niet goed genoeg meer gedefinieerd zijn. Maar als iemand ze zou willen (her)definiëren, ook al zou het in Marxistische termen zijn, zodat ze weer iets zouden gaan betekenen, dan zal ik me daar zeker niet tegen keren)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 analist

@83: wijs mij aub aan in het verkiezingsprogramma van CPN (zie link) waar deze “buitengewoon conservatief” is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Joseph Morika

@84: Welk van de volgende drie woorden snap je nou niet : “vanuit.dat.gezichtspunt…” ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 analist

Vanuit dat gezichtspunt werd de CPN toch echt, werkelijk, heus waar als buitengewoon conservatief gezien.

Door wie? Jouw herrinering is hier geen argument. Ik snap niet dat je denkt dat dit wel zo is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Prediker

@85 Even terug naar het onderwerp:

De achterban van de CPN was in de jaren ’70 wat het persoonlijke leven betreft dus oerconservatief, links en rechts vallen niet samen met de begrippen progressief en conservatief (er bestaat zoiets als progressief-rechts en er bestaat ook zoiets als conservatief links); allemaal waar – maar wat heeft dat precies met GeenStijl te maken?

Behalve dan dat de ideologische positie van GeenStijl te omschrijven valt als individualistisch, nihilistisch, libertair voor zichzelf, autoritair jegens ‘de ander’, conservatief en verknocht aan het liberaal-kapitalistische idee dat wie maar talent heeft en hard genoeg werkt, wel succes zal hebben en de kneusjes die achterblijven vermorzeld dienen te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 Joseph Morika

@86: Alleen in mijn “herinnering”? Is er wat mis met mijn herinnering soms? Hoe oud ben je eigenlijk? Heb je die tijd eigenlijk wel bewust meegemaakt? (eind jaren ’60 en minstens het begin van de jaren ’70)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 EricvdB

Laatst plaatste ik een tweet dat GeenPeil dat voor de democratie opkomt nog ongeloofwaardiger is dan Badr Hari als pacifist en werd ik daar door Nijman (a.k.a. Van Rossem) op aangesproken. Na een paar tweets mijnerzijds (drie of vier van hem, een stuk of acht van mij, wegens 140 karakters) en mijn aanhalen van http://hollandsehufters.blogspot.nl/2012/11/het-geval-nijman.html was ‘ie boos en blockte hij mij. Let wel: ik had ik mijn oorspronkelijke post geen twitterhandle gelinkt, dus hij was naar posts over GeenPeil op zoek geweest. Hij benaderde mij, niet andersom. Hem volgen doe ik al helemáál niet. Fijne uitsmijter was nog wel dat hij Hollandse Hufters een lasterblogje noemde. Laster is toch de specialiteit van GS… Typisch GeenStijl: inconsequent als de pest én dol op het gestrekte been, maar niet tegen tegengas kunnen.

GeenStijl, PowNed én GeenPeil zijn alles wat er niet deugt aan het debat in Nederland: spin en beeldvorming doen er toe, feiten zijn ondergeschikt. Zoals Kuwstaw Bessems het noemde in een fraaie column op BNR “het paralelle universum van de beeldvorming”.

O, en voor wie denkt dat Jan Roos zo’n democraat is, denk even aan een paar weken ervoor. Toen stond ‘ie zelf met een kapmes te zwaaien naar een paar jochies en was zijn verhaal op Twitter dat hij was bedreigd door een horde Marokkanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 Klokwerk

Oh my god, wordt het nu echt op dit forum bepleit dat de politieke kleur wordt bepaald door welke films men kijkt, seksuele voorkeur en de keuze voor het avondeten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Joseph Morika

@87: “links en rechts vallen niet samen met de begrippen progressief en conservatief

De positie die ik hier inneem is dat dit wel aardig klinkt, maar dat dit ook een zinledige uitspraak is als de begrippen (“links” en “rechts”) niet goed gedefinieerd zijn. (zie #49)

[iets later toegevoegd] …en het bovenstaande is ook een antwoord op @90

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Hieronymus

Het is eigenlijk voor het eerst dat ik blij ben met Geenstijl. Als tegenstander van referenda, die ik zie als Telegraaf/Hart van NL enquetes over complexe onderwerpen die de stemmers toch niet begrijpen. Van onze vertegenwoordigers wordt ik ook vaak niet vrolijk, maar heb nog net wat meer vertrouwen in ze dan in het al dan niet gemobiliseerde grauw. Gelukkig gaat dit komende Geenpeil referendum door de uitkomst,opkomst en wat er mee gedaan wordt een prachtig voorbeeld worden waarom referenda niet gaan werken. Als ik een voorstander van referenda was geweest zou ik dan ook behoorlijk pissig zijn op Geenpeil ….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 michaelbrannick

@74: allemaal!
allemaal harteloze klootzakken!
pff….
goed, de blikvernauwing is helder.
Succes verder

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Prediker

De positie die ik hier inneem is dat dit wel aardig klinkt, maar dat dit ook een zinledige uitspraak is als de begrippen (“links” en “rechts”) niet goed gedefinieerd zijn. (zie #49)

@91 Vermakelijk. Je veronderstelt in #49 zélf een tegenstelling tussen ‘links’ en ‘oerconservatief’; hetgeen dus al een notie van ‘links’ met zich meebrengt die dan kennelijk op gespannen voet staat met ‘oerconservatief’:

Vroeger (rond 1970), toen iedereen al/nog “links” was, is er eens een sociologisch onderzoek gedaan naar hoe de mensen van de verschillende politieke partijen in het leven stonden. En wat bleek? de aanhangers van de CPN stonden oerconservatief in het leven (…) Toch werd het als een “linkse” partij gezien, als ik me niet zeer vergis.

Die tegenstelling, die in het woordje ’toch’ ligt besloten, is net zo zinledig, zolang de begrippen (“links” en “rechts”) niet adequaat gedefinieerd zijn. En aangezien je die begrippen zelf ook niet definieert, is je hele bijdrage in #49 en al wat je daar vervolgens aan vasthangt volgens jouw eigen logica derhalve zinledig.

Ga ik je nogmaals vragen hoe dit soort exercities over het gebruik van de begrippen ‘links’ en ‘rechts’ licht werpen op de aard van GeenStijl…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 su

@93 Toon mij één grappig stukje van de hand van GeenStijl columnisten die niet ten koste van iemand is en ik trek mijn mening terug.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Lutine

@81

In werkelijkheid ligt het wat ingewikkelder. Maar beweren dat de PVV stemmers afkomstig zijn van VVD en CDA zoals #76 doet is te kort door de bocht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Lutine

@92

Ieder nadeel hept zijn voordeel zou Cruijff zeggen.
Kom maar op met dat referendum. Ik doe niet mee…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 Joseph Morika

@94: “Je veronderstelt in #49 zélf een tegenstelling tussen ‘links’ en ‘oerconservatief

Ik constateer helemaal geen tegenstelling. Ik zeg alleen maar dat in die tijd de betekenisinhoud van de begrippen “links” en “progressief” als sterk overlappend werd gezien. De CPN werd helemaal niet als “progressief” beschouwd, mede omdat het “progressieve”, linkse deel van de bevolking (zoals het zichzelf zag) er bijvoorbeeld in slaagde de homo- en vrouwenrechten voor zichzelf te claimen. De CPN deed daar helemaal niet aan. De betekenissen veranderden daarna nog steeds: “links” was toentertijd sterk anti-religieus. Nu durft niemand van “links” (wat het ook moge betekenen, heb jij een voorstel?) ook maar iets negatiefs over openbaringsreligies c.q. openbaringsideologieën te zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Prediker

Nu durft niemand van “links” (wat het ook moge betekenen, heb jij een voorstel?)

@98 O jawel hoor.

Even ervan uitgaande dat ‘links’ op de een of andere manier schatplichtig is aan Marx: links gaat er vanuit dat er iets fundamenteel scheef zit in de maatschappelijke verhoudingen en dat er dus correctie-mechanismen noodzakelijk zijn om die verhoudingen meer gelijk te trekken.

Rechts gaat er daarentegen vanuit dat de huidige maatschappelijke verhoudingen de weerspiegeling zijn van een natuurlijke orde – wie talentvol is en hard werkt wordt daar immers voor beloond met succes, de rijken hebben hun succes derhalve aan zichzelf te danken; en wie geen succes heeft zal dus wel of niet talentvol genoeg zijn of niet hard genoeg zijn best doen om vooruit te komen in het leven – en voor zover dat in werkelijkheid niet op blijkt te gaan ligt dat aan parasieten die hun buikje vol vreten op kosten en over de ruggen van de hardwerkende mensen met talent.

Wat denk je: zouden we op grond van deze typering GeenStijl als ‘links’ of ‘rechts’ moeten aanmerken? En GroenLinks? De PvdA? De VVD? (Of vult u verder zelf maar naar believen aan)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 su

@98 In de CPN is er nota bene een richtingenstrijd geweest tussen de gestaalde kaders en de progressieven – ook wel de verticalen versus de horizontalen genoemd – voor vrouwenrechten. De progressieven hebben gewonnen. De CPN deed niet onder voor de rest van klein links voor wat betreft het vechten voor homo- en vrouwenrechten.

http://www.blog.ronvanzeeland.nl/politiek-alg/marcus-bakker-cpn-sp-homostrijd/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 michaelbrannick

@90: daden zeggen meer dan woorden.. maar ik ben dan ook voor Feyenoord.
Dus ja,
als je hier mooi lult maar nog steeds rechts leeft dan ben je af wat mij betreft.
Dan mag iedereen voor jou gaan als je bij de kassa van de AH (wat doe je daar??) staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#102 Joseph Morika

@100: “In de CPN is er nota bene een richtingenstrijd geweest tussen de gestaalde kaders en de progressieven – ook wel de verticalen versus de horizontalen genoemd – voor vrouwenrechten. De progressieven hebben gewonnen.

Ja, en toen was het dus ook meteen afgelopen met de CPN, dat moet je er dan ook wel even bij zeggen als je de zaak niet wilt besodemieteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#103 Joseph Morika

@99: “Even ervan uitgaande dat ‘links’ op de een of andere manier schatplichtig is aan Marx

Jawel, maar dan ben je al wel bezig met het opnieuw definieren van de term waar ik het o.a. in #49 en #83 al over had. Maar dat is nou net het probleem, het zou een herdefiniering van het oorspronkelijke gedachtengoed zijn. Deze definitie was namelijk vanaf plm 1980 tot aan nu toe zo ongeveer nonexistent (zeker op die Gristelijke VU waar jij resideert), is het niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#104 su

@102 Volgens mij was het pas afgelopen met de CPN toen ze opgingen in GroenLinks, in 1989.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#105 Joseph Morika

@104: Volgens mij hadden ze in ’72 nog 4,47% van de stemmen (Tweede Kamer). In ’77 was dat opeens 1,73%, Daarna trad er geen significante verbetering meer op. In ’86 haalden ze nog maar 0,63%. Wat was je punt nou helemaal?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#106 su

@105 Dat in tegenstelling tot wat jij hierboven blaat de CPN weldegelijk met emancipatiepolitiek bezig waren. Dat zij uit de kamer verdwenen na de schisma verandert daar bar weinig aan. De horizontalen hebben verder nooit een rol van betekenis gespeeld, period.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#107 Joseph Morika

@106: “De horizontalen hebben verder nooit een rol van betekenis gespeeld, period

Maar de rest ook niet meer, dat was nou net mijn punt in #102, was je dat niet opgevallen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#108 Klokwerk

Heren als jullie een discussie willen over de voorkeuren van de CPN leden voor boerenkool in de jaren 70, schrijf er een artikel over of begin erover bij SG café. Hier gaat het over GS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#109 Klokwerk

En wat GS betreft: vrouwen mogen alleen meedoen als ze hun mond houden en grote tieten hebben, homo (haumau) is er gewoon een scheldwoord, actievoerders zijn uitvreters, uitkeringsgerechtigden ook, ME’ers zijn cool, wetenschappers deaud, immigranten moeten opzouten naar hun eigen land en vrijheid van meningsuiting geldt alleen als je niet tegen GeenStijl in gaat op straffe van afzeik-TV over je privéleven en het publiceren van je naam en adres en dat van je werkgever voor de roze horde. Wie dat progressief noemt mag dat natuurlijk doen, als ik het over progressief heb, heb ik het toch echt over héél wat anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#110 Klokwerk

“Nu durft niemand van “links” (wat het ook moge betekenen, heb jij een voorstel?) ook maar iets negatiefs over openbaringsreligies c.q. openbaringsideologieën te zeggen.”

Wat een onzin. Hier: ik vind het allemaal dom gelul. Maar iedereen mag van mij geloven waar hij in wil geloven, zolang je maar niet aan elkaars vrijheid en veiligheid komt. Dat Rechts liever een godsdienstoorlog wil dan dat is precies wat haar rechts maakt. In vroeger tijden wilden ze het ten gunste van het christendom, nu (soms) ten gunste van atheisme. Beide heeft uiteindelijk niet veel te maken met vrijheid en gelijke kansen voor iedereen.

Rechts komt pas op voor vrouwenemancipatie als ze er een vijandige kerk mee om de oren kan slaan. Het geluk en de vrijheid van de vrouwen zelf staat altijd op nummer 2.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#111 Prediker

Dat Rechts liever een godsdienstoorlog wil dan dat is precies wat haar rechts maakt.

@110 Ik weet niet of rechts zozeer een godsdienstoorlog wil; maar rechts verankert verschillen in welstand wel graag in de natuurlijke orde der dingen, en als je dan aannemelijk kunt maken dat ‘onze’ cultuur nu eenmaal superieur is aan die van ‘de ander’, dan kun je de achterstand van die ander door allerlei systematische politieke en maatschappelijke oorzaken mooi herleiden tot hun culturele inferioriteit.

Dat zie je in de VS ook in discussies op rechts over de zwarte cultuur: het is niet de politiek of institutioneel racisme die zwarte Amerikanen achterstelt, nee, het is hun eigen ghettocultuur. Nou, da’s mooi natuurlijk, want dan hoef je er ook niks aan te doen. Extra geld voor scholing is dan bijvoorbeeld gewoon weggegooid geld. Want het zit nu eenmaal in die mensen hun cultuur.

Idem met moslims: als je die af kunt schilderen als primitief en barbaars, crimineel en parasitair hoef je je niet langer druk te maken over (a) hun maatschappelijke achterstelling en (b) onze imperialistische (drone)-oorlogen in het Midden-Oosten en Azië. Ze hebben dat namelijk allemaal aan zichzelf te wijten! Moeten ze maar niet volharden in die inferieure cultuur van ze.

Bijkomend voordeel: focussen op dergelijke minderheidsgroepen als bedreiging leidt de aandacht van de gewone man af van hoe de economische en politieke elite de zaken zó bedisselt, dat rechten van werknemers en arbeiders steeds verder worden afgeknabbeld, ten gunste van de macht en welvaart van management, internationale corporaties en buitenlandse aandeelhouders.

‘Pay no attention to the man behind the curtain!’ Het zijn de zwarten, de moslims, de asielzoekers die u de kaas van uw zuurverdiende boterham willen stelen! Heus!

Vandaar dat rechts graag de angst voor ‘de ander’ exploiteert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#112 Joseph Morika

@110: “Dat Rechts liever een godsdienstoorlog wil…

Voor alle duidelijkheid: mijn standpunt is (zoals ik in #49 ook al zei) alleen maar dat het me opviel dat de begrippen “links” en “rechts” te pas en te onpas en door elkaar, zoals het uitkomt, gebruikt worden. De karakteristieken van de doorsnee-CPN’er (de stemmer op de gelijknamige partij) zijn bijna onverkort van toepassing op wat nu “tokkies” zijn gaan heten. Er zijn wellicht ook verschillen (de CPN’er trok alleen zijn muil open met goedkeuring van het partijbestuur terwijl tokkies alleen hun bek houden als de ME met getrokken knuppels daartoe bevel geeft), dat geef ik toe, maar die helpen niet om de begrippen “links” en “rechts” nader te definieren.

En dat jij het woord “godsdienstoorlog” in de mond neemt waar ik slechts een van de verschillen tussen het “links” van toen en het “links” van nu aanstipte (om te laten zien dat die begrippen leeg en hol zijn geworden), bevestigt mijn standpunt meer dan dat het dit ontkracht.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#113 Joseph Morika

@111: “…leidt de aandacht van de gewone man af van hoe de economische en politieke elite de zaken zó bedisselt, dat rechten van werknemers en arbeiders steeds verder worden afgeknabbeld

…als iemand nou zou zeggen dat het binnenlaten van heel veel buitenlanders (sorry, bedoeld is natuurlijk: mensen met een andere cultuur) de werkgevers, of “de economische en politieke elite“, in de kaart speelt doordat dit het georganiseerde arbeidersverzet tegenwerkt (omdat het de arbeiderscultuur effectief ondergraaft), is dat dan een “linkse” of een “rechtse” opmerking? Daar ging het toch om? (zie #49)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#114 Bismarck

@93: Leuk dat je dat zo aanhaalt, dat allemaal! Is ook een veel gebezigde kreet bij de Roze Khmer (Polen zijn … Allemaal!).

goed, de blikvernauwing is helder.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#115 Prediker

Daar ging het toch om? (zie #49)

@113 Nee, daar ging het jou om. Maar je hebt er nu eenmaal een handje van discussies te derailleren, hetzij door je stokpaardjes te berijden, hetzij door hardnekkig te volharden op zijsporen van zijsporen van zijsporen.

In deze discussie ging het over de aard van GeenStijl. Jij klaagde in #49 dat daarbij kwistig de termen ‘links’ en ‘rechts’ werden gebruikt zonder dat daarover een adequate definitie voorhanden is.

Ik heb je in #99 van die definitie voorzien, die meteen verklaart wat GeenStijl met zowel de VVD als de PVV gemeen heeft, en waarom die alledrie een afkeer hebben van ‘links’.

Daar doe jij vervolgens (#103) inhoudelijk niets mee, waarna je wederom vrolijk verder gaat met kwaken over bijzaken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#116 Dehnus

Mensen die hier Bart de Graaf aanhalen:
De Graaf peste niet die zwak was, sterker nog hij kwam er zelfs vaak voor op. Ook was hij zelf een underdog die toch wat durfde, ondanks dat hij diminutief in bouw was, kwam hij toch met heel veel weg. Misschien wel omdat. De Graaf kon je ontwapenen met een schaterlach en pret oogjes. Je kon er niet boos op blijven zeg maar, en die hij peste waren meestal vaak mensen die het wel konden hebben of het moesten konden hebben zoals Emile Ratelband.

Ook kon je hem voor schut zetten of uitlachen, dan deed hij dat vaak gewoon terug. En ja ook De Graaf had wel eens een slechte dag, dat hebben we allemaal.

Nu vergelijken we dat met iemand als Jan Roos:
Schreeuwlelijk van over de 180CM. Zwaaiend met een kapmes. Overschreeuwt iedereen en treitert iedereen die het niet met hem eens is… ook die het niet kunnen hebben. Maakt misbruik van situaties trapt naar beneden en gebruikt zijn peer pressure group (meelopers) om te intimideren.

Verder word hij boos als je hem beledigt of voor schut zet. Ook kan hij, net als geen een bij geen stijl, niks hebben en zijn zeker niet de “Jonge nieuwe Rechtse stem” die ze denken dat ze zijn (GVD man veel van hun lopen tegen de 50!).

En nu kan je zeggen :”Ach wat als Meneer Roos net als De Graaf gewoon een slechte dag had?”. Ja dat kan, maar elke dag? Nee dan ben je of zwaar depressief of je moet eens bij een psycholoog langs gaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#117 Joop

@115.

Vragen, vragen, vragen …. ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#118 Klokwerk

@Prediker: Ben het helemaal met je eens en volgens mij vullen we elkaar aan: ik beweer dat Rechts een godsdienstoorlog wil en jij legt uit waarom. Dat Morica ondanks de grondige analyse nog steeds niet snapt wat links en rechts is ligt gewoon aan hem. Het is voor een rechtsdenker dan ook vrij pijnlijk toe te geven dat hij gewoon opkomt voor de gevestigde macht en in feite schijt heeft aan moderne waarden als Vrijheid en Gelijke Kansen waar ze zich er liever als een aap mee versiert. De ‘Partij van de Vrijheid’. Die naam is zo’n grote leugen, alleen de NRC zou het nog ‘ironisch’ noemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#119 Joseph Morika

@115: Je schetst in #99 een soort kleinburgelijk ideaal dat waarschijnlijk ook binnen de gelederen van het PVV-electoraat speelt. De eigen orde is de “natuurlijke orde” en je zet daar een breed vergezicht tegenover. Dat vergezicht is alles wat je Marxistisch (en eventueel Leninistisch) zou kunnen noemen maar dat werkt je niet verder uit. Het blijft bij een suggestie. Je blijft hangen bij een tweedeling rijk/arm en het blijft onduidelijk of een verwarmingsmonteur die vindt dat ie het best goed doet maar die eigenlijk toch wat meer wil verdienen, nu “links” of “rechts” genoemd moet worden. Zo’n verwarmingsmonteur had vroeger bij de CPN kunnen zitten en nu bij de PVV. Is deze kleinburger hiermee nu links of rechts? Was het CPN electoraat hiermee links of rechts? Is de PVV stemmer hiermee links of rechts? Is het associatieverdrag met de Oekraïne hiermee links of rechts? en het referendum daarover?

Wat jij doet is een tweedeling suggereren maar je vergeet hem aan te tonen. Je plaatst jezelf intussen wel in het goede kamp natuurlijk, maar die verwarmingsmonteur, waar hoort die nou bij? En de lieden die jouw vergezichten niet op het eerste gezicht accepteren omdat ze andere dingen belangrijker vinden en/of omdat ze die vergezichten eerst wat nader uitgewerkt willen zien, met name de culturele dimensie ervan (die bij de CPN ontbrak en die, toen ze dat mankement wilden wegwerken leidde tot de ondergang van de CPN), waar plaats je die mensen nou helemaal?

Het enige wat je in #99 doet is een tweedeling construeren van mensen die anderen “parasieten” noemen terwijl de rest dat (kennelijk) niet doet. En je dropt het woord “natuurlijke orde”, dat moet er ook nog bij, maar je vergeet je te realiseren dat dat een clusterbom is met een tijdsmechanisme in de ontsteking. En die is nog niet eens afgegaan. Ik vind dat allemaal vooralsnog wat mager voor een maatschappijanalyse en zeker voor een goede definitie van de termen “links” en “rechts” (die juist gebruikt worden, mijns inziens dus ten onrechte, in de diverse pogingen op tot zo’n analyse te komen).

En ik wil mijn vraag van #113 nog even herhalen (die volgens mij geheel bij jouw Marxistisch geïnspireerde referentiekader aansluit) want volgens mij heb je die tot dusverre over het hoofd gezien : …als iemand nou zou zeggen dat het binnenlaten van heel veel buitenlanders “de economische en politieke elite“, in de kaart speelt (omdat zo het georganiseerde arbeidersverzet wordt bestreden), zou dat dan een “linkse” of een “rechtse” opmerking zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#120 Joseph Morika

@118: “ik beweer dat Rechts een godsdienstoorlog wil en jij legt uit waarom…

Je vergeet één ding goede vriend, en dat is dat Marx in zijn vroege werk wel degelijk begon met ideologie- en godsdienstkritiek terwijl dat laatste geheel en al verdwenen is in hedendaagse “linkse” kringen. Het is en blijft een beetje onwerkelijk: wel Marx willen (blijven) volgen maar dan wel met weglating van de ideologische fundamenten omdat dat even niet zo goed uitkomt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#121 su

@120 Marx’ religikritiek was slechts een voetnoot in zijn werk. Hij stond er verder ambivalent tegenover. Enerzijds zag hij dat het als onderdrukkende kracht werd uitgebuit door de regerende klasse, anderzijds dat het ook door het proletariaat werd gebruikt als protest tegen hun erbarmelijke leefcondities en uitsluiting.

Het idee dat marxisten het geloof als degenererende kracht zagen en daardoor atheïsme als enige positie voorstonden, met alle gevolgen van dien, is pas met Lenin en de Bolsjewieken ontstaan. In andere stromingen was er meer ruimte voor de combinatie van Marxisme en geloof.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#122 Prediker

@120 Tja, Marx meende ook dat de geschiedenis volgens een noodzakelijk proces verliep, dat verschillende groepen in de samenleving zich opeenvolgend emancipeerden en de macht naar zich toe trokken, en dat de volgende grote emancipatieslag noodzakelijk de arbeidersrevolutie zou zijn.

Dat is óók een ideologisch fundament van zijn denken, maar lang niet iedereen die ‘links’ is gelooft daar nog in. Logisch ook, gezien de wereldwijde mislukking van het communisme.

Mogen ze zich van jou enkel ‘links’ noemen indien ze zich aan de marxistische orthodoxie houden? Je bent en blijft een dogmatisch mannetje. En je blijft ook maar deze discussie dirigeren naar jouw favoriete stokpaardje: islamkritiek.

Ik waarschuw je meteen maar even: als jij je bijdragen niet heel snel op GeenStijl weet te betrekken, ga ik vervolgreacties van jouw hand doodleuk wegjorissen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#123 Klokwerk

@Prediker: Je doet het gelukkig niet, maar telkens als Marxisme en Communisme over één kam geschoren worden draait de oude zich om in zijn graf.

@Morika: De kritiek van Marx op religie deel ik volkomen, en door de scheiding van kerk en staat speelt religie ook geen rol meer in de politiek. Hoewel die scheiding nog niet volmaakt is, en daar schrijf ik dan ook regelmatig over, en de partijen die ik daar het best in vind zijn GroenLinks, de SP en D66. Dus dat links die erfenis niet serieus zou nemen is gewoon gelul. Je kan dat alleen maar denken als je zoals vele rechtsdenkers doen eigenlijk geen flauw idee hebt van wat scheiding van kerk en staat eigenlijk inhoudt: dat dit ook vrijheid van religie inhoudt van staatsbemoeienis.

Verder vind ik je vragen één groot rookgordijn. Prediker geeft een mijns inziens prima definitie van links, en daarmee is hij al off topic genoeg. Dat jij zo’n definitie niet kan toepassen, of, je kan het natuurlijk wel, maar je probeert hem te ondermijnen door toepassingen te eisen, is jouw zaak, maar inderdaad, ga daar een ander forum voor misbruiken. Het gaat hier tenslotte over een haatblog en zijn volgelingen en haar politieke agenda, en daar kan je het best over hebben zonder de encyclopedie te willen herschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#124 Klokwerk

Ik dacht dat mijn waarschuwingen ook duidelijk hadden moeten zijn Morika. En openlijk het beheer hier negeren gaat je niet helpen hier lang te blijven (voel je hem?).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#125 Joseph Morika

@123: “Het gaat hier tenslotte over een haatblog en zijn volgelingen

Fijn dat je de juiste kaders nog even afpaalt (een eerzaam mens zou zich zomaar kunnen vergissen, en hij dient daar inderdaad tegen beschermd te worden). Dankjewel dat je zo bereidwillig was mij even bij te sturen.

[later toegevoegd] O ja, en dit betreft ook @124 natuurlijk. Nogmaals dank…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#126 Joseph Morika

MOD EDIT: Off-Topic

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#127 AltJohan

@JANC: ” links heeft nooit een hegemonie gehad”
Het populisme van PF werd gekwalificeerd als rechts. De belangrijkste opponent-partijen tegen de LPF werden dus gezien als links. Men was immers tegen het rechts-populisme. Ons premier (Kok) was ook van de PvdA wat een centrum linkse partij is.

Ik heb het eerder de politieke correctheid genoemd, maar er zijn ook mensen die daar tegen zijn.

Hoe zou jij het noemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#128 Joseph Morika

@64: “Terwijl het bestaat uit een klein clubje xenofobe witte mannen

GeenStijl heeft zoëven zelf al gereageerd op dit soort kritiek, en het slaat de spijker op zijn kop. Jouw kritiek is niets minder dan puur racisme.

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/flikker_maar_weer_op_naar_gran_canaria.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#129 Klokwerk

Inderdaad, de spijker op zijn kop zeg! Dat ze xenofoob waren stond al vast, en dat het een clubje witte mannen is, wordt door hun scheldreactie weer bevestigd. Qua racisme en discriminatie op andere kenmerken is GeenStijl de ongeslagen koning. Of dat nu komt door de witte huid of niet, dat is verder bijzaak. Lekker in verhoogde versnelling op die tour doorgaan: goed zo jongens. Niet raar dat homo’s, vrouwen en allochtonen, ook die met talent, met een grote boog om die redactie heenlopen, de incidentele dhimmie daargelaten. Zo blijft men lekker inteelt met zijn eigen ranzige gedachten plegen. En men is er nog trots op ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#130 Joseph Morika

@129: Toch vreemd dat je niet inziet dat de impliciete eis van een niet-blank verklaring wel degelijk racisme is, dat het net zoiets is als een niet-jood verklaring bijvoorbeeld. Vroeger werd de voorwaarde gesteld dat er alleen naar inhoud werd gekeken, zo is het bijvoorbeeld onzinnig om over “blanke” versus “gekleurde” wis- of natuurkunde te spreken. De inzichten van Pythagoras, Archimedes, Newton en Einstein gelden nu eenmaal overal en voor iedereen. Maar nu wordt opeens net gedaan alsof “kleur” er wel toe doet. En het simpele aanbrengen van deze nuance word in dit tijdsgewricht opeens als “racisme” bestempeld. Orwell had het niet beter verzonnen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#131 Klokwerk

Dat zie ik wel degelijk in, maar dat gezichtspunt wordt uitgebreid in het artikel van Ozdil bediscussieerd, zoals trouwens ook in andere stukken van de Correspondent die onlangs verschenen. Het is een interessante discussie, of anti-discriminatie puur bestaat uit het ontkennen van kleur en achtergrond, of dat je er in een samenleving waar de verdeling al scheef is, daar nog niet mee bent, plus dat áls je juist over dit soort zaken schrijft, je er met een ‘witte’ redactie nooit zou komen, juist omdát je onderwerp het verschil tussen mensen is.

Ik vind voor beide stellingen veel te zeggen. Maar een racistische schreeuwpartij waarin die hele discussie ontkend wordt, draagt aan die discussie natuurlijk geen bal bij. Daarmee wordt alleen de status van oppervlakkig haatblog ondersteund.

Ik begrijp dat als je je alleen door GS laat informeren, je volkomen onwetend blijft over deze achtergrond. Maar lees eens wat meer dan alleen maar poep, of in ieder geval de andere kant eens waar ze over schrijven, om zelf een oordeel te kunnen vormen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#132 Inca

@131, in een samenleving waar de verhouding al scheef is, heb je het nodig om actief op zoek te gaan naar vermenging: http://ncase.me/polygons/

Daarnaast is de benadering van ‘niet zien’ vooral iets waarin je heel erg de eigenheid van mensen ontkent. Mensen identificeren zich oa als een verzameling eigenschappen. Dat is de reden waarom ‘don’t ask, don’t tell’ bv absoluut geen oplossing is: je ontkent de eigenheid van mensen, vraagt ze om dat te verstoppen, ontmenselijkt ze. Dat lukt met opvallende dingen als huidskleur niet zo goed, maar ook als het wel zo zou zijn, zou dat niet de weg moeten zijn. Iedereen mag zelf weten hoe die z’n identiteit bepaalt, en dat is dus inclusief het benoemen van je achtergrond.

En voor veel mensen is dat relevant, want het maakt ze tot wie ze zijn. Groot gezin, strengreligieus, stads of juist afgelegen, veel verhuisd of gereisd, het zijn allemaal ervaringen die van invloed zijn op iemands vorming. Als je iemand wilt kennen hoort het erbij dat je iemands achtergrond en de zaken die voor die persoon relevant zijn erkent en ruimte biedt er te zijn.

Dat is overigens ook de reden dat juist bij De Correspondent het van belang is om daar dus concreet naar te zoeken – zij zoeken mensen die hun persoonlijkheid in hun werk leggen. Delen van die persoonlijkheid ontkennen is dan geen goede zaak, actief op zoek gaan naar verschillende persoonlijkheden en verschillende persoonskenmerken is alleen maar goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#133 Joseph Morika

@131: Met zijn oproep, althans grote instemming met “redactionele diversiteit” (klopt het als ik aanneem dat je het over dit stukje hebt? : http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/34462_wil_de_echte_zihni_oezdil_dan_nu_opstaan/ ) geeft Özdil aan het niet (meer?) eens te zijn met het tot nu bestaande Nederlandse uitgangspunt dat het om de inhoud van de ideeën gaat, net zoals dat bij Pythagoras, Archimedes, Newton en Einstein het geval was. Het is die trend die niet zozeer bij GeenStijl voorkomt maar die zich juist in de rest van de Nederlandse media gewaar laat worden. Het gaat er helemaal niet om dat men zich “ alleen door GS laat informeren” (want dat is niet het geval), het gaat er alleen maar om dat áls GeenStijl gelijk heeft (en dat hebben ze in dit geval), dat ze dan ook gelijk krijgen en dat ze dan niet in een wanhopige poging tot polarisering als “rechts” of “racistisch” worden weggezet. Huidskleur doet er niet toe. Maar het gebruik van de term “redactionele diversiteit” ontkent dat en daaruit blijkt het toegeven aan een zekere racistische grondtoon.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#134 JANC

@127: Hoe zou ik wat noemen?

Jouw argument noem ik alvast lachwekkend.

De belangrijkste opponent-partijen tegen de LPF werden dus gezien als links

Een zelfde argument zou zijn: Alles wat ten Westen van Bad Nieuweschans ligt noemen we het Westelijk deel van Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#135 Prediker

GeenStijl heeft zoëven zelf al gereageerd op dit soort kritiek, en het slaat de spijker op zijn kop. Jouw kritiek is niets minder dan puur racisme.

@128 Rookgordijnen van Marck Burema. Hij doet net alsof hij een heel personeelsbestand heeft waarvan wij niet weten, maar de namen van de redactieleden zijn wijd en zij bekend, hoor. En dat zijn op Marie Hemelrijk na stuk voor stuk witte mannen.

En dat het een stel xenofoben, seksisten en homofoben zijn, blijkt gewoon uit hun wekelijke output.

Ligt het werkelijk voor de hand dat GeenStijl dezelfde xenofobe, seksistische en homofobe output zou hebben indien haar redactie zou bestaan uit een transgender, een Marokkaanse-Nederlander, een homoseksueel, een sikh, een bakfietsmoeder, een werkloze en een arbeidersjongen – om maar wat te noemen?

Nee, want dan zouden de perspectieven op de redactie veel diverser zijn, en dan zou er dus altijd iemand zijn die de behoefte voelt om de zaak te belichten vanuit het perspectief van de bevolkingsgroepen die ze op geenstijl zo graag te kakken zetten en de grond in trappen (of zelfs ronduit voorstellen als plaag).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#136 Joseph Morika

@132: “ je ontkent de eigenheid van mensen

Het gáát helemaal niet over de eigenheid van mensen als het gaat om het evalueren maar vooral om het distribueren van ideeën (dat is de taak en de functie van de media), dan gaat het om de inhoud van die ideeën. Het distribueren en evalueren dient een neutraal proces te zijn. Die inhoud komt op de tweede plaats te staan als je ervan uitgaat dat “redactionele diversiteit” ergens goed voor zou kunnen zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#137 Klokwerk

Om te erkennen dat GeenStijl rechts en racistisch is hebben we deze hele discussie niet nodig, Morika. Hoe wil je anders het constante inbeuken op moslims, homo’s en vrouwen classificeren. En ja: ook al was 99% van de GS-redactie zwart geweest, dan nog bleef het een racistisch, seksistisch en discriminerend blog.

Tenzij je in dat fabeltje van de ironie trapt, maar daarvoor nemen ze zichzelf te serieus. Dus dan nog moet je blijven meten met twee maten.

Verder heb je geloof ik geen flauw benul van wat Pythagoras, Archimedes, Newton en Einstein eigenlijk voor personen waren. Doet er verder niet toe, maar het is wel tekenend.

Maar goed, Özdil geeft niet aan dat het hem niet om de inhoud gaat, hij geeft aan dat de inhoud wel degelijk beïnvloed wordt door achtergrond, zeker als het gaat om de behandeling van thema’s als diversiteit.

Helaas voor je, dan doet huidskleur er dus wel toe.

Of wil je nu werkelijk beweren dat het mogelijk is om bijvoorbeeld de ervaringen van allochtonen op de arbeidsmarkt te onderzoeken door alleen maar blanke Nederlanders te interviewen?

En los daarvan hebben mensen herkenning nodig, en voorbeelden, rolmodellen. En ondanks dat jij doet alsof iedereen zijn ogen maar moet sluiten, identificeren mensen zich nu eenmaal met mensen van hun eigen groep en achtergrond. Al is het alleen maar omdat mensen als jij een GeenStijl noooooit zullen stoppen om mensen op hun achtergrond aan te spreken. Dus in die zin doet huidskleur er dus wel degelijk toe.

En als GS denkt dat ze gelijk heeft, dan kan ze om te beginnen eens proberen haar gelijk te onderbouwen met argumenten, en op de argumenten van de tegenpartij in te gaan. Zo hebben Pythagoras, Archimedes, Newton en Einstein de mensheid immers ook verder gebracht. Of dacht je dat ze dat deden door middel van brallerig geschreeuw?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#138 Joseph Morika

@135: “En dat zijn op Marie Hemelrijk na stuk voor stuk witte mannen“.

Om te beginnen ben je Ebru Umar al vergeten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#139 Klokwerk

Ik onderstreep het maar even: Het gaat om de inhoud van de ideeën, zeg je, maar je post een link naar een stuk zonder enige inhoud.

Daarbij gáát de discussie nu juist over huidskleur en achtergrond. Hoe wil je die discussie voeren met een zelfopgelegde blindheid voor kleur?

Een blindheid die in praktijk een blindheid voor de eigen beperkte blik zal inhouden, want dat is het lot van alle wetenschappers die denken dat ze de perfecte objectiviteit kunnen bereiken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#140 Prediker

@138 Die maakt geen deel uit van de redactie; die stuurt een keer per week een column in.

Bovendien is ze geselecteerd als excuustruus: ha, fijn een allochtone vrouw die precies zegt wat wij witte kantoorheteromannen ook al vinden over moslims en allochtonen en bestuurders die het moslims en allochtonen naar de zin maken.

Daarvoor willen xenofoob-rechtse mediakanalen inderdaad best ruimte voor vrijmaken inderdaad, voor dat geluid. Maar dat is dus eigenlijk gewoon meer van hetzelfde.

Zihni Özdil gaven ze bij GeenStijl ook graag een podium toen hij verkondigde dat hij vond dat Geert Wilders niet juridisch aangepakt diende te worden vanwege Vrijheid van Meningsuiting.

Vinden ze prachtig bij GeenStijl, want dat beroep op VvM geeft hen carte blanche om kleurlingen weg te zetten als bedreiging.

Toen Özdil een grapje maakte over de inteeltkoppen in het dorp Oranje, stuurde Pritt zijn virtuele knokploegen op Özdil en diens werkgever af, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat zo’n linkse Turk blanke Nederlanders gaat zitten beledigen (dat privilege is aan de witte mannen op de burelen van GeenStijl voorbehouden, namelijk).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#141 Joseph Morika

@137: “En als GS denkt dat ze gelijk heeft, dan kan ze om te beginnen eens proberen haar gelijk te onderbouwen met argumenten, en op de argumenten van de tegenpartij in te gaan“.

Dat doet Geenstijl bijvoorbeeld in dit stukje van Ebru Umar http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/10/ebru_umar_weg_met_ons_hoeraaaa.html#more en het staat eenieder vrij om daar op te reageren. Maar “de tegenpartij” doet dat helemaal niet, want die wil helemaal geen discussie aanzwengelen waardoor haar eigen positie ondermijnd wordt.

PS Dit vind ik een heel mysterieuze zin, noch de betekenis noch de functie binnen jouw betoog is me duidelijk. Wat beoog je ermee te zeggen? : “Verder heb je geloof ik geen flauw benul van wat Pythagoras, Archimedes, Newton en Einstein eigenlijk voor personen waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#142 AltJohan

@Klokwerk: geenstijl is natuurlijk geen rocket-science en ze kunnen zich niet meten aan de Newtons en de Einsteins van deze wereld. Het is meer infotainment dan wetenschap.

Het is een blog met een specifieke achterban die het bedient. Ik zie het als een soort Viva, maar dan voor jongetjes.

On moslims, linksen of de meeste vrouwen te behagen, daarvoor is Geenstijl nooit bedoeld. Het is meer voor de eigen achterban. Als troost, die andere groepen hebben weer talloze eigen sites waar ze zich veilig kunnen nestelen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#143 Prediker

Dat doet Geenstijl bijvoorbeeld in dit stukje van Ebru Umar…

@141 In dat stuk beweert Ebru Umar dat tal van Nederlandse bestuurders standrechtelijk geëxecuteerd zouden moeten worden omdat ze meewerken aan de islamisering van Nederland.

Volgens Umar zouden patriarchaat, vrouwenmishandeling, eerwraak op kinderen, onthoofding van ongelovigen en hersenspoeling van kinderen om ze tot jihadistjes op te kweken namelijk volgen uit de islam, en aangezien Artikel 1 van de Nederlandse grondwet volgens haar zo uitgelegd wordt dat iedereen weliswaar gelijk is maar bij twijfel godsdienst het laatste woord heeft, worden we met zijn allen waar we bijstaan verkocht aan de duivel die Mohammed heet en zijn oude moedertje.

Het is delirisch georakel: eerwraak is namelijk niet wettelijk toegestaan in Nederland, net zo min als vrouwenmishandeling, ook niet met een beroep op godsdienst. Kinderen worden op tal van scholen religieus geïndoctrineerd, maar dat is vanwege artikel 23 en dat dit artikel niet verdwijnt, ligt toch echt aan het CDA en de kleine christelijke partijen.

Umar adresseert in die column steeds Wierd Duk, maar het is totaal onduidelijk aan welke discussie ze refereert en wat zijn standpunt dan wel is.

Welnu, als dit je meest pregnante voorbeeld is van hoe GeenStijl op een inhoudelijk onderbouwde manier op argumenten van de tegenpartij ingaat, dan zegt dat niet alleen genoeg over GeenStijl (namelijk dat ze daar niet zindelijk kunnen of wíllen denken), maar ook over jouw onderscheidingsvermogen.

Jezus mina, Morika, jarenlang probeer je hier jezelf te etaleren als een belezen intellectueel met je beschouwingen over Immanuel Kant en Reliance of the Traveller, maar als het er op aankomt ga je gewoon driftig schermen met broddelstukjes op GeenStijl. Hier! Hier staat het allemaal keurig onderbouwd in! Kijk, bewijs!

Geeft niks Joseph. Morgen roep je gewoon dat een of andere poetsenbakkende onverlaat je account heeft gehackt en dan doen we met z’n allen net alsof je gestuntel in dit draadje nooit heeft plaatsgevonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#144 Joop

@141.

Maar “de tegenpartij” doet dat helemaal niet, want die wil helemaal geen discussie aanzwengelen waardoor haar eigen positie ondermijnd wordt.

Hahaha, Joseph ‘leugen en bedrog’ Morika gaat zielig doen. Je hebt met deze zin al elke discussie onmogelijk gemaakt, omdat je al een conclusie heb getrokken. Dat is precies de tactiek bij GS. Ze weten vooraf al wat ze vinden, en gaan dan iemand lastig vallen, en alleen opletten of ze bevestigd worden, dat sluizen ze weer door naar hun ‘achterban’, die we in Steenbergen hebben kunnen zien. Ons groot gelijk! Nieuwe vorm van indoctrinatie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#145 Inca

@136,

Het distribueren en evalueren dient een neutraal proces te zijn.

Dat soort neutraliteit bestaat niet, zeker niet in creatieve beroepen en processen. Er is geen neutrale meetlat waar je nieuwe ideeen mee kunt evalueren. Je kunt ze beoordelen op consistentie en argumenten, maar dat zegt nog niets over een idee ook goed is, een weergave wezenlijk klopt (het is niet moeilijk om een feitelijke weergave te geven en tegelijkertijd nul komma niks van waarde te zeggen), een inzicht nuttig is. De relevantie is niet altijd meteen duidelijk en daar komt een boel persoonlijkheid bij kijken. Rob Wijnberg heeft zijn platform niet gestart omdat het plan na een objectieve, neutrale analyse werd aangemerkt als ‘een goed idee’, maar hij is het gestart omdat het belangrijk voor hem was. Dat is door en door een uiting van persoonlijke visie.

Daarbij heeft Wijnberg onder andere altijd benadrukt dat de benadering van zijn correspondenten een subjectieve is, waarin ze uiting geven aan hun persoonlijke (maar onderbouwde) weging van feiten en situaties, waarbij ze zelf een interpretatie geven van samenhang tussen zaken… Zij zijn geen anonieme distributeurs die zogenaamd-objectief* alleen maar verslag doen maar omarmen die subjectiviteit. Overigens met natuurlijk nog steeds wel een aantal journalistieke en filosofische tools – maar dat zijn gereedschappen in dienst van vakmanschap, ipv dat de journalist een lopendebandmedewerker is die gestuurd wordt door bepaalde regels die (hopelijk) tot goed ‘nieuws’ zouden moeten leiden.

In die context is het volgens mij werkelijk onvermijdelijk om persoonseigenschappen te bekijken, te bevragen en te streven naar diversiteit aan perspectieven. Je mag overigens nog steeds selecteren op vakmanschap – dus nee, het betekent niet dat iedere GeenStijl-stukjesschrijver daar gewoon terecht moet kunnen in het kader van ‘diversiteit’, het is nooit bedoeld om slechtere journalisten aan te nemen, dat lijkt me wel duidelijk.

* zogenaamd-objectief, want in elke selectie zit een keuze, want ook de keuze van (objectieve) criteria waarop je evalueert op zich is al een subjectieve keuze, alleen impliciet en dus moeilijker te bevragen

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#146 Joseph Morika

@143: “Welnu, als dit je meest pregnante voorbeeld is van hoe GeenStijl op een inhoudelijk onderbouwde manier op argumenten van de tegenpartij ingaat…

Twee fouten in één zin. Hoe krijg je het voor elkaar?

Ten eerste heb ik helemaal niet het meest pregnante voorbeeld willen geven (het meest recente zou al een stuk dichter in de buurt komen) en ten tweede heb ik niet willen suggereren dat zij op de argumenten van de wederpartij zou ingaan, maar heb ik gezegd dat die tegenpartij op háár argumenten zou kunnen (of zelfs moeten) ingaan, maar dat ik dat nooit zie gebeuren, niet door Christenen noch door moslims.

Morgen roep je gewoon dat een of andere poetsenbakkende onverlaat je account heeft gehackt

??

Waar mag dat op slaan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#147 Joseph Morika

@145: “Zij zijn geen anonieme distributeurs die zogenaamd-objectief* alleen maar verslag doen maar omarmen die subjectiviteit

So far so good, maar vroeger werd gezegd (door journalisten maar vooral door redacteuren) “De krant is een meneer“. Maar het is dan wel één meneer want anders betekent het niets meer. Okee, die meneer mag subjectief zijn maar er moet wel een zekere eenheid uit stralen waardoor die subjectiviteit begrijpelijk, hanteerbaar en acceptabel wordt. De inhoud van zijn gedachten moet verder min of meer samenhangend zijn, dat is althans de eis die ik als lezer zal stellen. En de inhoud van elke afzonderlijke gedachte zal niet aan pigment gebonden zijn als die meneer zichzelf serieus wil nemen. Maar wat mag in zo’n situatie “redactionele diversiteit” in godsnaam betekenen? Het is een diverse meneer? Dat lijkt al tamelijk veel op een nogal absolute pervertering van de taal en daarmee van heel het gedachtenleven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#148 Prediker

…ten tweede heb ik niet willen suggereren dat zij op de argumenten van de wederpartij zou ingaan…

@146 Klets nou niet zo, Morika.

Je citeerde in @141 uit een commentaar van acht alinea’s door Klokwerk expliciet deze ene zin:

En als GS denkt dat ze gelijk heeft, dan kan ze om te beginnen eens proberen haar gelijk te onderbouwen met argumenten, en op de argumenten van de tegenpartij in te gaan“.

En daar reageer jij direct op als volgt:

Dat doet Geenstijl bijvoorbeeld in dit stukje van Ebru Umar…

Quizvraagje: waar heeft ‘dat doet’ betrekking op?, anders gezegd: wát doet GeenStijl volgens jou dus in dit stukje van Ebru Umar? Juist ja: haar gelijk onderbouwen met argumenten en op de argumenten van de tegenpartij ingaan.

Begrijpend lezen 101: dat heb je als het goed is geleerd op de middelbare school.

Het is natuurlijk wel ernstig als ik je bij het handje moet vastpakken om nota bene voor je eigen reaguursels uit te spellen hoe A daarin samenhangt met B. Daar diskwalificeer jij je enorm mee als serieus te nemen discussiepartner. Heb je dat zelf niet door?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#149 Joseph Morika

@148: “En als GS denkt dat ze gelijk heeft, dan kan ze om te beginnen eens proberen haar gelijk te onderbouwen met argumenten, en op de argumenten van de tegenpartij in te gaan“.

Ja, en ik reageerde op het eerste deel van die zin. Als ik tegen jou zeg “Het regent, en je moet nog boodschappen doen… ik zou maar een paraplu meenemen”, dan ben jij zo’n wijsneuzerig tiepje dat heel olijk zoiets gaat zeggen als: “maar ik doe die boodschappen in een plastiek tasje hoor, die worden niet nat, dat van die plu is onzin dus jij bent niet geschikt als serieuze discussiepartner”

En over onzin gesproken, wat mag die onzin over dat gehackte account ( #143 ) nou helemaal betekenen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#150 Prediker

Ja, en ik reageerde op het eerste deel van die zin. Als ik tegen jou zeg “Het regent, en je moet nog boodschappen doen… ik zou maar een paraplu meenemen”….

@149 Dan is het volmaakt duidelijk waar dat wel en niet betrekking op heeft. Maar in #141 heeft “dat doet” grammaticaal en inhoudelijk gewoon betrekking op al het geciteerde, aangezien er geen enkele indicatie is dat dit niet het geval is.

Vervolgens ga je mij zitten verwijten dat ik je niet begrijp zoals je in het diepst van je gedachten kennelijk begrepen wil worden. Maar ik ben geen gedachtenlezer, Morika. Ik heb van doen met de tekst.

En over onzin gesproken, wat mag die onzin over dat gehackte account ( #143 ) nou helemaal betekenen?

Dat was een grapje terzijde. Je kent misschien die politici, die de grootst mogelijke (en onfatsoenlijke) onzin uitslaan op twitter en dan, als ze betrapt worden, achteraf gaan roepen dat hun account was gehackt. Nou, die mogelijkheid staat ook voor jou nog altijd open.

Zo stompzinnig is jouw beroep op die stukkies van GeenStijl namelijk. Als er iets is dat ze aantonen is het wel dat Marck Burema een verzuurde xenofoob zonder een greintje zelfspot is en dat Ebru Umar nog geen deugdelijke inhoudelijke argumentatie kon opzetten als haar leven er vanaf hing.

Het is gewoon de moeite waard niet om inhoudelijk op die GS-stukkies in te gaan, zo abominabel slecht zijn ze beargumenteerd. En jij voert die koeienvlaaien aan alsof het intellectuele sieraadjes zijn, die men zou moeten bewonderen en analyseren.

Dat doet mij dus ernstig twijfelen aan je intellectueel onderscheidingsvermogen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#151 Joop

@149.

Gaaaap. Je grossiert in drogredenen om je Grote Gelijk te krijgen, is het niet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#152 AltJohan

@Prediker: als je in het Geenstijl-frame stapt dan klopt hun argumentatie wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#153 Joseph Morika

@150: “Vervolgens ga je mij zitten verwijten…

Ach, “verwijten” is ook weer zo’n groot woord. Het enige wat ik je eigenlijk echt verwijt is dat je het tegen GeenStijl gehanteerde racisme niet ziet als racisme, en dat je, om dat te verbloemen over allerlei bijzaken begint te oudebetten.

Zeg nou zelf, het is toch te mal voor woorden dat we, om het racisme te bestrijden, eerst allemaal een beetje racistisch moeten worden, net genoeg om een “diverse redactie” te kunnen samenstellen, om er daarna van uit te gaan dat het allemaal wel goed zal komen? (terwijl iedereen weet dat huidpigment niet correleert met de inhoud van ideeën, als je geen racist bent tenminste)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#154 Prediker

@152 Ja, en als ik in het christelijk fundamentalisme- frame stap dan heeft de bijbel altijd gelijk.

Want het is Gods woord. Kijk maar, de bijbel zegt het zelf. En de bijbel liegt niet. Want het is Gods woord. En God liegt niet, dat staat namelijk in de bijbel. En alles wat in de bijbel staat is correct. Want God weet alles en liegt niet. Kijk maar, dat staat in de bijbel.

Dat is dus een zichzelf bevestigende lus. Onbetwistbaar waar voor wie er inzit. Onontvankelijk voor feiten die niet stroken met het eigen gelijk. Een echokamer van gelijkgestemden.

Waarom zou ik als buitenstaander überhaupt in dat frame willen stappen? (En let wel, ik heb in #143 gewoon feitelijk onderbouwd waarom Umar maar wat rondkwaakt; haar beweringen in dat stuk zijn evident schreeuwende overdrijvingen, de hyperbool die ze er aan vast hangt hinkt op of net over de grens van een oproep tot geweld tegen bestuurders; zo iemand valt toch volstrekt niet serieus te nemen?)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#155 Joseph Morika

@154 “(En let wel, ik heb in #143 gewoon feitelijk onderbouwd waarom Umar maar wat rondkwaakt

…maar dan zit je al heel ver in de afleidingsmanoeuvres want het ging erom of huidskleur er toe deed en waarom de redactie van GeenStijl zonder kritiek of tegenspraak en op racistische wijze van “witheid” beticht zou kunnen of mogen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#156 AltJohan

@Prediker: “Waarom zou ik als buitenstaander überhaupt in dat frame willen stappen?”
Het is dan veel makkelijker om een argumentatie-proces te volgen. En te zien dat het klopt.

Onwil vind ik in dit verband niet constructief. Vind je wel?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#157 Prediker

(terwijl iedereen weet dat huidpigment niet correleert met de inhoud van ideeën, als je geen racist bent tenminste)

@153 Noem me gerust een racist, maar dat weet ik dus zo net nog niet. Het zou namelijk zomaar zo kunnen zijn dat je huidskleur, net als je sociaal-economische achtergrond, geslacht, gewicht, seksuele geaardheid de ervaringen die je opdoet in het leven ingrijpend bepaalt en daarmee het perspectief waarmee je naar de maatschappij kijkt.

Een heteroseksuele vrouw of man zal het veelvuldig en maatschappelijk min of meer geaccepteerd gebruik van het scheldwoord ‘homo’, ‘mietje’ etc. bijvoorbeeld anders ervaren dan een homoseksuele man. Die homoman leert al van jongs af aan dat homoseksualiteit kennelijk niet mannelijk is, pervers (‘reetkever’, ‘poepstamper’, ‘rugartiest’) en minderwaardig.

Voor veel hetero’s is dat ‘gezeur’, omdat ze zich maar zeer ten dele bewust zijn van de subtekst van dit soort ‘grappen’. Ach joh, geintje man. Moet je tegen kunnen. Maar voor iemand die zijn hele leven bewust de boodschap heeft opgepikt dat homoseksualiteit minderwaardig is, is het geen geintje. Voor zo iemand is het bittere ernst.

Idem met grappen over dikke mensen. Ik heb eens een leidinggevende meegemaakt op een tienerkamp die helemaal uit zijn plaat ging na de zoveelste grap over zijn omvang. “Ach, joh, geintje, man. Daar bedoelen we toch niks mee…” Yeah, right: iemand krijgt van jongs af aan keer op keer de boodschap mee dat hij te dik is zonder dat hier een waardeoordeel aan vast hangt over wat lichamelijk esthetisch is en wat afstotelijk. Sure.

Idem met huidskleur en etnische achtergrond. Tal van mensen met een afwijkende etnische achtergrond hebben ervaren dat ze anders behandeld worden. Dat de docent bij het schooladvies hun intellectuele vermogens te laag inschatte, dat ze meer moeite moesten doen om een stageplek of baan te verwerven, dat willekeurige vreemden of de politie hen neerbuigend of als bedreiging bejegent; dat het schoonheidsideaal ‘blank’ is, etc. etc.

Een witte kantoorhetero is daar in de regel volstrekt onbewust van, omdat hij het nooit ervaren heeft. Zijn eerste reactie als iemand erover begint is ontkenning. ‘Nee toch? Zal het niet wat anders zijn?’ Zet zes tot tien witte kantoorhetero’s bij elkaar en ze zullen elkaar bevestigen in die ontkenning, en/of het er verder niet meer over hebben. En lieden met afwijkende geluiden bij voorbaat uitselecteren.

Kortom, dat idee dat huidskleur of afkomst er niets toe doet voor hoe mensen tegen de wereld aankijken, lijkt me uitgaan van een ideale wereld, waarin huidskleur of afkomst geen effect heeft op hoe mensen behandeld worden. Maar dat is dus een fictie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#158 Joseph Morika

@157: Zeven alinea’s heb je nodig om niet eens aan de vraag te raken (de hoop of een beantwoording heb ik al opgegeven als jij erbij betrokken bent).

Voor alle duidelijkheid, de vraag was : waarom zou de redactie van GeenStijl zonder kritiek of tegenspraak op een racistische manier van “witheid” beticht kunnen of mogen worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#159 Prediker

Het is dan veel makkelijker om een argumentatie-proces te volgen. En te zien dat het klopt.

@156 Ja, en als je in het Scientology-frame stapt om zo hun argumentatieproces te volgen, dan zie je ook vanzelf in dat de leer van Ron L. Hubbard klopt.

Dat heet dus indoctrinatie. Feitelijk deel je me nu impliciet mee dat je je hebt laten indoctrineren, deel uitmaakt van de xenofoob-rechtse sekte en een hersenloze robot bent die de leer van zijn ideologie verkondigt zonder daar kritisch over na te denken.

Ga maar na. Ik heb in #143 inhoudelijk onderbouwd laten zien dat Ebru Umar in die column op GS uit haar nek kletst. Maar desondanks beveel je me aan om de argumentatie vanuit het xenofobe GS-frame te volgen, omdat ik dan vanzelf wel ga inzien dat het klopt (ook al strookt het niet met de feiten).

Koekoek!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#160 Prediker

Voor alle duidelijkheid, de vraag was…

@158 Nee, dat was de vraag niet, jokkebrok. Die vraag heb je in #155 pas nader gespecificeerd, terwijl ik inga op een specifieke stelling van jou in #153 (!):

…iedereen weet dat huidpigment niet correleert met de inhoud van ideeën, als je geen racist bent tenminste

Daar ben ik in #157 dus uitgebreid op ingegaan. Ik heb uitvoerig beargumenteerd waarom een variërende kleur, geslacht, seksuele geaardheid, lichaamsomvang, sociaal-economische en/of etnische achtergrond ook variërende levenservaringen met zich meebrengen die iemands perspectief op wereld en maatschappij diepgrijpend kunnen beïnvloeden.

Uiteraard verzuim jij om daar argumenten tegen in te brengen. Je verschuift gewoon de doelpaaltjes door te beweren dat de vraag een andere was.

Je discussieert oneerlijk, Morika. Je speelt vals.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#161 AltJohan

@Prediker: je kunt instappen en later weer uitstappen, dat is het idee.

Door aan de kant blijven staan en niet meedoen, creëer je afstand. Je creëert je eigen frames, waarbij GS er niet goed vanaf komt. Vol met onbegrip, wantrouwen en verwijten.

Met de GS-bril op klopt alles op GS, ook het stuk van Ebru. Jouw onwil is mijn probleem niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#162 Joseph Morika

@160: Ik zei in #153 heel duidelijk : “dat je het tegen GeenStijl gehanteerde racisme niet ziet als racisme, en dat je, om dat te verbloemen over allerlei bijzaken begint te oudebetten“, en daar ga je nu weer gewoon mee door want je begint weer over de een of andere bijzin in #153 te kwaken, terwijl je over het eigenlijke onderwerp van #153 heenzweeft.

Dat ik je dat in #155 nogmaals onder de neus wrijf doet daar niets aan af. Als je hier een valsspeler wilt zien dan beveel ik je de spiegel aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#163 su

@161

Door aan de kant blijven staan en niet meedoen, creëer je afstand. Je creëert je eigen frames, waarbij Hitler er niet goed vanaf komt. Vol met onbegrip, wantrouwen en verwijten.

/Godwin

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#164 AltJohan

@su: Het wordt steeds moeilijker om ons stil te houden door ter dreigen met Hitler. Die tactiek is als kundig aan de kaak gesteld door TvG (vzmh):

” Thom de Graaf (D’66) had Anne Frank nodig en gebalde vuistjes om z’n Congres duidelijk te maken dat Fortuyn ‘een gevaar’ was. Een ovationeel applaus was zijn deel, alsof de o zo keurige leden van die partij nog ‘ns wilden onderstrepen dat Fortuyn inderdaad weerloze kleine meisjes in een veewagon wilde drijven, het kamp tegemoet.”

bron: http://www.theovangogh.nl/nadeval.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#165 Joop

@163.

Ach. AltJohan die stelt graag Wehrmacht-soldaten ons ter voorbeeld, qua kameraadschap, die hoef je dus niet meer serieus te nemen als die over Hitler of iets dergelijks begint.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#166 Prediker

… je begint weer over de een of andere bijzin in #153 te kwaken, terwijl je over het eigenlijke onderwerp van #153 heenzweeft.

@153 Die ‘bijzin’ vat anders wel kernachtig je hele veronderstelling samen, op grond waarvan jij de aantijging baseert, dat het ronduit ‘racistisch’ is GS voor de voeten te werpen dat haar xenofobe, seksistische en homofobe output wel eens samen zou kunnen hangen met de eenzijdige opmaak van haar redactie.

Kortom, in tegenstelling tot jou heb ik wel degelijk de kern bij de taas, namelijk dat jij meent dat huidskleur niets van doen heeft met de ervaringen die iemand tijdens zijn leven opdoet, het perspectief op de wereld dat iemand daaraan ontleent, en derhalve met de ideeën die iemand er op nahoudt.

Maar die vooronderstelling is, zoals ik in #157 betoogd heb, onjuist; en derhalve is elke kwalificatie die jij daarop baseert eveneens onjuist.

Arme mijnheer Morika. Hij heeft zijn hele leven Immanuel Kant bestudeerd, maar helder redeneren heeft hij daarvan blijkbaar nooit geleerd.

Wat zonde, wat ongelofelijk zonde…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#167 su

@164 Ik dreig niet met Hitler. Ik laat slechts de absurditeit van jouw stelling zien via een Godwinnetje.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#168 AltJohan

@su: toch verwijs ik naar de column* van TvG (vzmh), waar men ook WO-II erbij sleepte.

* http://www.theovangogh.nl/nadeval.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#169 su

@168 Dat mag, maar slaat nog steeds als een tang op Theo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#170 Mario

@168

Naast jou, weet je wie ook mensenrechten wilde afschaffen omdat deze extreemrechts beleid in de weg stonden?

/met je godwingeneuzel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#171 AltJohan

@Mario: afschaffen of herzien. ik hoef er niets voor te doen. De grote vluchtelingenstroom is nog maar een paar weken bezig of een CDA-er wil al gaan rommelen aan het vluchtelingenverdrag.

EU weet zich geen raad met de vluchtelingenstromen. Onder druk wordt alles vloeibaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#173 Inca

“De krant is een meneer“. Maar het is dan wel één meneer want anders betekent het niets meer.

Ik denk dat we hier wel de kern te pakken hebben van veel problemen: dat het blijkbaar ontzettend moeilijk is om boven die rigiditeit uit te stijgen. Het idee om werkelijk te aanvaarden dat identiteiten dynamisch zijn, veelzijdig, meerdimensionaal, en dat mensen niet willen worden beschouwd als prototype van 1 eigenschap (‘moslim’, of ‘homo’, of wat dan ook), en dat de mensen die bij een bepaalde groep of organisatie horen ook niet zomaar identiteitsloze handpoppen zijn die alleen maar de mening van die organisatie representeren, en verder niets.

De krant die een meneer is, is verder vooral een blanke, wat saaie meneer op leeftijd die op feestjes ook niet interessant is om mee te praten, en al helemaal niet als ‘ie iedere keer hetzelfde vertelt.

Doe mij juist maar contact met een veelheid aan echte, dynamische mensen, verschillende inzichten, vakmensen die de tools die ze hebben goed kunnen gebruiken, maar dat wel ten dienste stellen van zichzelf als hele mens, ipv doorgeefluik en daardoor maken dat ik ook zelf op meerdere manieren naar iets kan kijken.

Okee, die meneer mag subjectief zijn maar er moet wel een zekere eenheid uit stralen waardoor die subjectiviteit begrijpelijk, hanteerbaar en acceptabel wordt.

Dat is je gedachtefout – dat subjectiviteit begrijpelijk zou worden door eenheid, ipv door veelheid en rustige uitleg. Dat is eigenlijk gewoon nog de klassieke verzuiling – geen gemix en gemeng, geen onzekerheid, maar een heldere indeling van samenhangende delen en liever niemand buiten de lijntjes.

De inhoud van zijn gedachten moet verder min of meer samenhangend zijn, dat is althans de eis die ik als lezer zal stellen.

Dan ben jij simpelweg een andere lezer dan ik, maar vooral ook een andere lezer dan die De Correspondent wil aanspreken. Dat mag beslist. Maar daarmee heeft het dus ook niet zoveel zin om te roepen dat jij vindt dat het een verkeerd uitgangspunt is van hen. Da’s ongeveer net zo als ik me druk zou maken om verkeerde beslissingen van de handbalbond. Ik ben de doelgroep niet, ik heb niks met de handbalbond te maken, waarom zou ik me een oordeel aanmatigen over iets waar ik NIETS mee te maken heb?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#174 kees

@1: Kun u deze mening onderbouwen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#175 Joseph Morika

@173: Volgens mij zijn we het niet eens over een drietal kerndingen cq -begrippen : A- objectief/subjectief (#145 #147, ook in relatie tot “neutraal” in #136). B- identiteit (#132 #173) C- het woord “dynamisch”

ik bedoel iets gradueel anders met subjectiviteit dan jij, denk ik. Ik ben helemaal niet tegen “De Correspondent” (en Weinberg) ofzo. en ook niet tegen subjectiviteit (in de door jou geschetste zin van “De Correspondent”/Weinberg). Met het “neutrale proces” van #136 doel ik er op dat, als het bv om “racisme” zou gaan, niet van mij verwacht kan worden dat ik bepaalde opvattingen met méér egards zou gaan behandelen als ik weet dat ze van een neger komen, of mutatis mutandis van een homo of een moslim. Het gaat me dus om dat de “eigenheid” van mensen van minder belang is (althans dat was mijn stelling) als het er op aan komt allerlei opvattingen en ideeën (in context) met elkaar te vergelijken, omdat het me alleen om de inhoud gaat als ik die ideeën met elkaar wil vergelijken.

Eigenlijk doelde ik met “de krant is een meneer” trouwens helemaal niet op de eerste plaats op “De Correspondent” (en ook niet op de tweede of derde plaats) omdat het een bijzonder fenomeen is, namelijk een verzameling van min of meer zelfstandige “meneren”. In hun geval zou je van elke afzonderlijke “meneer” daar moeten kunnen verwachten dat ie een “meneer” is, om het zo te zeggen, en ik geloof niet dat we “De Correspondent” dus ook maar iets kunnen verwijten.

Waar je zegt: “Dat is je gedachtefout – dat subjectiviteit begrijpelijk zou worden door eenheid, ipv door veelheid en rustige uitleg. Dat is eigenlijk gewoon nog de klassieke verzuiling – geen gemix en gemeng, geen onzekerheid, maar een heldere indeling van samenhangende delen en liever niemand buiten de lijntjes“,
kan ik je niet volgen. “Verzuiling” betekent dat mensen zich organiseren binnen zuilen, zoals moslims hier en nu doen en zoals negers dat in de VS doen (als ik Stephan Sanders mag geloven, en dat mag ik). Dat “geen gemix en gemeng” slaat nergens op want het gaat mij over de inhoud van de ideeën en niet om de herkomst ervan en je krijgt hier in Nederland genoeg “gemixte en gemengde” opvattingen op je bordje gegooid maar je moet er vervolgens dan wel zelf iets van maken, anders blijven het maar losse opvattingen.

En zo komen we op “identiteit” (ik neem trouwens aan dat de “eigenheid” van #132 en “identiteit” als synoniem bedoeld zijn). Je zegt terecht dat mensen niet als prototype van (slechts) één eigenschap willen worden beschouwd. Dat is terecht. Maar dan moeten mensen zich ook niet afficheren als “moslim” of “homo” of wat dan ook, want dan kom je wel erg snel in een tegenstrijdige situatie terecht. Vergelijk het met die Zwarte Piet discussie. Ik kan bijvoorbeeld vinden dat (en daar redenen voor hebben) dat het opvoeren van Piet bij Sinterklaas niet racistisch is. Een willekeurig iemand, noem hem Q, zou kunnen zeggen: “het is wel racistisch en ik kan het weten want ik ben een neger“. Dan kun je van mij moeilijk nog verwachten dat ik dan ga denken: “gôh, ik ben helemaal niet met een neger in discussie, hoe kom ik daar nou bij?“. Terug naar die identiteit, het woord zelf komt van het Latijnse identitatem wat zoiets betekent als “in de staat van hetzelfde blijven” o.i.d. Maar als je dat woord zou opvatten als synoniem van “eigenheid” en je zou het ook nog toepassen op homo’s, negers en moslims dan kom je wel in de heel paradoxale situatie terecht dat je ze niet zou mogen zien als prototypische vertegenwoordigers van slechts één eigenschap, maar dat je er wél mee moet beginnen om ze als “anders” af te schilderen omdat anders hun identiteit als neger, moslim of homo überhaupt niet kan bestaan. Het is van tweeën een: negers, moslims of homo’s hebben óf wel een identiteit als neger, moslim of homo, óf niet. Allebei tegelijk kan niet.

En tenslotte dat “dynamische” van jou. Daar ben ik snel mee klaar. Ik moest meteen aan (de oude) Huizinga denken die het in 1935 ook al eens gebruikte en het daar als een voorloper van het woord “existentieel” zag. Gelukkig staat hetzelfde fragment ook op internet zodat ik het niet over hoef te tikken : “Het komende geleerde modewoord voor beschaafde kringen zal ongetwijfeld “existentieel” zijn. Ik zie het overal reeds opschieten. Het zal spoedig bij het groote publiek belanden. Wanneer men, om zijn lezer te overtuigen, dat men de dingen beter snapt dan zijn buurman, lang genoeg “dynamisch” heeft gezegd, zal het “existentieel” zijn. Het woord zal dienen om den geest te plechtiger te verzaken, een belijdenis van maling aan al wat weten en waarheid is.” Kortom, ik heb niks met dat woord dat een “een belijdenis van maling aan al wat weten en waarheid is” en ik geloof er dan ook niet in.

 • Vorige discussie