De onbewezen voorraden schaliegas

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

VS zou bulken van de schaliegas. Onlangs werden de ramingen echter bijgesteld. Er blijkt vijf keer minder schaliegas aanwezig te zijn dan gedacht, meldt Hans Verbeek.

In de Verenigde Staten maakt de winning van schaliegas een spectaculaire groei door. De totale productie van aardgas in de VS is sinds 2006 weer aan het stijgen, dankzij de exploitatie van schaliegas.

In de media verschijnen rooskleurige berichten over de voorraden schaliegas, die er nog in de Amerikaanse bodem zitten. De Wall Street Journal meldde in 2009 nog dat er wel 62.000 miljard kubieke meter gas te winnen valt. Dat is 22 keer de hoeveelheid aardgas in het Slochteren-gasveld.
Bij het huidige gebruik zou de VS 95 jaar vooruit kunnen met die hoeveelheid.

Gesteund door deze berichten en voorspellingen willen politici en bedrijven ook in Europa schaliegas gaan exploiteren.

Het laatste jaar is de berichtgeving over de schaliegaswinning versoberd. Oliedeskundige Arthur Berman wees op de korte levensduur van veel schaliegasprojecten. Hij schat dat de gemiddelde gasbron in de Barnett-shale-formatie na 12 jaar is uitgeput. Er zijn in de Barnett-shale inmiddels 9000 (!!!) boringen gedaan. Berman denkt de winbare hoeveelheid schaliegas slechts 50% zal bedragen van de schattingen van de gasproducenten (zie het kaartje hieronder)

Als de werkelijke gasopbrengst gehalveerd wordt, kan de VS slechts 47 jaar vooruit met de schaliegasvoorraden.

Afgelopen week heeft de Energy Information Administration (EIA) in haar Annual Energy Outlook 2012 de schatting uit 2009 naar beneden bijgesteld. Bij nader inzien verwachten de deskundigen dat er slechts 13600 miljard kuub in de Amerikaanse bodem zit i.p.v. 62000 miljard. Dat is maar 5 keer zoveel aardgas als in het Slochteren-veld.

Chris Nelder schreef in december in Slate dat ook deze schatting geen garantie is voor de hoeveelheid gas, die werkelijk gewonnen kan worden. Nelder rekent voor dat de werkelijk bewezen voorraad schaliegas bij het huidige verbruik over 11 jaar op zal zijn.

Als in de VS de schaliegasvoorraden overschat worden, dan zal dat in Nederland en Europa ook bewust of onbewust worden gedaan. Schattingen en prognoses zijn heel iets anders dan werkelijk bewezen voorraden. Als we in Europa en Nederland echt het schaliegas gaan exploiteren, dan moeten we er vanuit gaan dat de producenten de zaken veel te rooskleurig voorstellen en dat de werkelijke opbrengst van duizenden boorgaten vies zal tegenvallen.

Reacties (11)

#1 majava

@0 Goed dat je jezelf nu geen vragen stelt in het artikel. ;)
De dingen rooskleuriger voorstellen dan ze zijn zal voornamelijk te maken hebben met het willen beïnvloeden van de prijs. Ik zie als het voornaamste probleem dat men daardoor fossiele brandstoffen blijft afnemen ‘like there’s no tomorrow.’ Niet vanwege dat klimaatverhaal (daarvoor is het toch al te laat), maar omdat men op deze wijze niets doet met alternatieve energie, straks de enige vorm van energie.

Onthou deze even Hans, hij is toch al een beetje de moraal van je verhaal: vertrouw ze niet, die (petro-)geologen!

 • Volgende discussie
#1.1 Hans Verbeek - Reactie op #1

Majava: we zijn er zelf bij en kunnen gewoon besluiten om niet aan schaliegas te beginnen, net zoals we kunnenbesluiten geen kerncentrales te bouwen.
We zijn net zo verslaafd als kettingrokers. Als het pakje leeg is, zouden we kunnen stoppen.
Over 20 jaar, als het conventionele Groningse gas op is, zou het ook nog wel eens -10 kunnen worden.

#2 Anton

Al sinds het begin van de winning van fossiele brandstoffen worden de winbare voorraden onderschat. Wie herinnert zich niet de doemscenario’s van de club van Rome?

Paniek verhaaltjes van zwartkijkers kunnen niet verhullen dat we nog vele 100-den jaren voort kunnen met respectievelijk olie (decennia), gas (honderden jaren) en kolen (vele honderden jaren).

Ruim de tijd om alternatieven te ontwikkelen en te laten ‘ingroeien’. Niks aan het handje dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#2.1 majava - Reactie op #2

Is deze ook sarcasme? Zo niet: Hans mag dan een in de eigen voet schietende klimaatdwaallicht zijn, als het om fossiele brandstoffen gaat is hij gewapend met cijfers, links, grafieken en tabellen. Niet alleen met wat mooie praatjes. Just so you know.

 • Volgende reactie op #2
#2.2 pedro - Reactie op #2

Haha, grappig. De doemscenario’s van de Club van Rome zijn door de ontkenners decennia lang ter zijde geschoven, en worden pas de laatste 10 tot 20 jaar serieus genomen, naarmate er steeds meer wetenschappelijke bewijzen komen, dat hun analyse toch niet zo wereldvreemd is als mensen zoals jij al 50 jaar roepen.

 • Vorige reactie op #2
#3 Job

Wat Hans Verbeek zegt is onzin, want er is geen causale relatie tussen het overschatting van reserves en opbrengsten per project.

Dit zegt Hans: ‘Als we in Europa en Nederland echt het schaliegas gaan exploiteren, dan moeten we er vanuit gaan dat de producenten de zaken veel te rooskleurig voorstellen en dat de werkelijke opbrengst van duizenden boorgaten vies zal tegenvallen.’

Op basis van gegevens over de hele voorraad schaliegas zullen producenten proberen technologie te ontwikkelen om een deel van die veronderstelde markt te kunnen bedienen. Een specifiek boorproject echter kent zijn eigen, individuele kostenafweging, want één put slaan is ontzettend duur en doe je alleen als je heel zeker denkt te weten wat er onder die ene put in de grond zit – je gaat niet, zoals Hans suggesteert, op basis van statistische schattingen duizenden putten slaan ter waarde van miljarden euro’s om dan te merken dat er te weinig gas onder aanwezig was om dat weer terug te betalen (anders zouden de Nederlandse pensioenfondsen tenslotte hun dekkingsgraad niet behalen).

De conclusie die Hans Verbeek wel had kunnen trekken is dat er uiteindelijk veel minder schaliegasputten zullen worden geslagen dan nu verwacht wordt. En gezien de toon van het artikel en conclusie is Hans daar hartstikke blij mee!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Hans Verbeek - Reactie op #3

Job, in het verhaal van Arthur Berman vind je de onderbouwing voor mijn beweringen.
http://www.theoildrum.com/node/8212 – Lees de laatste 2 alinea’s ‘Economics’ en ‘Summary’.
Berman schat dat er een prijs van $8 per miljoen cubic feet nodig is om uit de kosten te komen. De huidige aardgasprijs in de VS bedraagt ca. $5 per miljoen cubic feet.
Het is voor Berman maar de vraag of de reserves ook economisch winbaar zijn.

De afwaardering van de Amerikaanse reserves door het Department of Energy spreekt in mijn ogen onweerlegbare klare taal.

 • Volgende reactie op #3
#3.2 majava - Reactie op #3

Job, je praat peop!

A recently published report by the Tyndall Centre estimates that 2580-3000 wells would be required to produce 9bcm (billion cubic metres) per year of gas from shale. Shale wells peak early and then deplete more rapidly than conventional gas wells. Therefore maintaining a significant volume of production would require regular drilling of new wells spaced over large areas of land .

 • Vorige reactie op #3
#3.3 Hans Verbeek - Reactie op #3.2

Binnenkort kunnen we kiezen: de weilanden vol met windmolens of vol met schaliegas-boortorens.

#4 Hans Verbeek

Aanvulling: de Europese commissie heeft laten onderzoeken of voor de winning van schaliegas aanvullende wetgeving nodig is.
Het advocatenkantoor Phillippe en Partners is van mening dat de huidige Europese en nationale wetgevingen de veiligheid van de burgers voldoende beschermen. M.a.w. het licht staat op groen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hans Verbeek
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie