1. 1

  Zoals ik het lees is artikel 2 in conflict met artikel 1.
  Wel is het me nu duidelijk waarom dat gedoe met die ‘vreemdelingen’ zo’n item is in de Balk-kabinetten, ik kom ook niet verder dan de eerste twee artikelen.

 2. 2

  @Ketsman: Daar heb je best wel een punt. En het komt de “aantrekkelijkheid” ook niet ten goede.
  Alleen al de volgorde van artikelen omdraaien zou ervoor kunnen zorgen dat er bij mensen iets meer blijft steken.
  En verder zijn artikelen best te combineren (zoals 1 en 6) tot een beknoptere, duidelijker tekst.

 3. 3

  Ik las laatst in ‘Onze Taal’ een heel verhaal over twee recente pogingen om de grondwet in begrijpelijk NL te ‘vertalen’. Beide pogingen werden wel redelijk de grond in gestampt…

 4. 5

  Zo’n artikel 1 is inderdaad een prutsartikel. Discriminatie wordt niet gedefinieerd en ras ook niet. Zeker gebaseerd op nationaal-Duitse socialistische inzichten na WO-I.
  Artikel 2: vreemdelingen? Zijn dat mensen van een ander ras? of nationaliteit?.
  Nationaliteit of staatburgerschap kan ik niet vinden.

  De Grondwetten van de Bataafse Republiek en die van Van den Souvereinen Vorst van 1814 zijn veel duidelijker:
  1798: artikel 1> Het oogmerk der maatschappylyke vereeniging is beveiliging van persoon, leven, eer en goederen en beschaving van verstand en zeden.
  6. Alle de pligten van den mensch in de maatschappy hebben hunnen grondslag in deze heilige wet: doe eenen ander niet, hetgeen gy niet wenscht dat aan u geschiede, doe aan anderen, ten allen tyde, zoo veel goeds, als gy in gelyke omstandigheden van hun zoudt wenschen te ontvangen. Mooi!
  1814: Artikel 133. De christelijke hervormde Godsdienst is die van den Souvereinen Vorst.. Wordt geschrapt in 1815 vanwege de Belgen. Jammer!

 5. 6

  Gezellig, artikel 1.1 stelt:'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. blabla…
  Maar in artikel 1.2 wordt ineens de wet erbij gehaald, waarin mij duidelijk wordt dat de wet wel mag discrimineren onder de mensen die zich in nederland bevinden.

 6. 7

  Dat is er natuurlijk het geval van ‘worden in gelijke gevallen gelijk behandeld’ in art 1.1, maar zoals je wel kan nagaan zijn er nagenoeg bijna geen gelijke gevallen, ergo: tot zover zijn deze artikelen rekbaar voor interpretatie.