De mythe van de Boston Tea Party

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

GeenCommentaar heeft altijd ruimte voor gastloggers. Dit is het eerste deel van een stuk van Koekebakker, dat eerder verscheen op zijn eigen weblog. Het tweede deel volgt later.

Vlugschrift rond de Tea Party (Foto: Wikimedia Commons)

Vaak hoor je in commentaren over de politiek in Amerika dat het een conservatief land is en dat de mensen vooral geen verzorgingsstaat willen zoals die in Europa. Het conservatisme zou niet alleen blijken uit de religiositeit van de Amerikanen maar vooral in de zeer grote vrijheidszin. Deze opvatting is vooral populaire bij conservatieve commentatoren. Maar is dat wel zo? Ik analyseer een commentaar over de recente hervormingen van de ziektekostenverzekering in de Verenigde Staten: Chris Rutenfrans in het panel gesprek in ObaLive (26 maart 2010, radio 5).

Voor sommige conservatieve Amerikanen is het duidelijk wat ‘echt Amerikaans’ is. Sarah Palin bijvoorbeeld maakt onderscheid tussen de echte Amerikanen die vooral in het ‘hartland’ leven en andere (minder goede) Amerikanen, die vooral aan de kusten wonen (zeewind doet goed?). Echte Amerikanen zijn conservatief, vaderlandslievend natuurlijk, maar vooral vrijheidslievend. Ook Chris Rutenfrans gaf onlangs in het radio programma ObaLive van 26 maart 2010 een dergelijke karakterisering van de Amerikaanse geest. Volgens hem is (rond 34 minuten in het tweede deel):

“De Amerikaanse geest is gevormd tijdens de onafhankelijkheidswording van Engeland, 1776, 4 juli is Onafhankelijkheidsdag. Die onafhankelijkheidsoorlog is begonnen met de Boston Tea Party, toen ze thee wat door Engeland naar hun Amerikaanse kolonie was gestuurd in zee hebben gegooid, of niet wilden lossen. Ze zijn toen onafhankelijk geworden, niet alleen van de Engelse koning maar ze wilden voorgoed onafhankelijk zijn van welke overheid dan ook. Ze wilden nooit meer een overheid.”

Er zijn minimaal twee problemen met de stelling. In de eerste plaats was de klacht ‘No taxation without representation‘. Maar dat is dus wat anders dan Rutenfrans beweert: dat men nooit meer een overheid wilde. Ik denk niet dat er veel Amerikanen zullen zijn die zich zelf anarchist noemen, want dat is de naam van de politieke stroming die dat nastreeft, namelijk afschaffing van de staat.

Maar er is nog meer fout met het verhaal: rond de Boston Tea Party is een mythe ontstaan die is gebaseerd op een kinderboek. In werkelijkheid protesteerde men wel tegen de belasting, maar dan tegen de verlaging van de belasting. Het waren niet de boze burgers van Boston die protesteerden maar smokkelaars die hun handel zagen verdwijnen door de afschaffing van belasting. De thee die ze smokkelden haalden ze overigens uit Nederland.

Je zou dus kunnen stellen dat de Boston Tea Party een actie was van ‘vrije jongens’ die zich verzetten tegen de afschaffing van een belasting en daarmee haar lucratieve handel zag opdrogen. Inderdaad, het ging om vrijheid, maar toch wel net even iets anders dan Rutenfrans bedoelde.

Reacties (12)

#1 Mark

Het is toch wel schokkend om te vernemen dat dit overbekende stukje geschiedenis niet zou kloppen.

Het is niet gemakkelijk te duiden. De Tea Act was inderdaad een belastingverlaging. Wikipedia zegt hierover:

“Parliament didn’t realize, however, that the colonists were boycotting the British tea on principle rather than for money, so they passed this act. They hoped that if the colonists had cheap tea available, smuggling would cease.”

Verder is er te vinden:

“The act also restored the tea taxes within Britain that had been repealed in 1767, and left in place the three pence Townshend duty in the colonies.”

Oftewel de kolonieen moesten nog steeds een belasting betalen die in GB niet eens betaald hoefde te worden.

Het klinkt toch als een “ongoing dispute”.

Later staat er weer:

“The protest movement that culminated with the Boston Tea Party was not a dispute about high taxes. The price of legally imported tea was actually reduced by the Tea Act of 1773. Protestors were instead concerned with a variety of other issues. The familiar “no taxation without representation” argument, along with the question of the extent of Parliament’s authority in the colonies, remained prominent.”

De stelling dat de Boston Tea Party eigenlijk een actie van smokkelaars was lijkt me op basis van Wikipedia wat vergezocht.

 • Volgende discussie
#2 Koekebakker

Ik baseer me op Richard Greener

Het zou niet de eerste keer zijn dat geschiedenis wordt herschreven op een manier die (beter) past bij de ideologie van de tijd. Maar een opmerkelijk verschil is het wel ja.

Over de oproer schrijft Greener:

The Boston Tea Party was really a bit of mob business. It was as much meant to further a special interest agenda as was The Tea Act itself. The Boston Tea Party can reasonably be seen as a skirmish in the commercial war between the British East India Company, who had the Crown’s official franchise, and the American criminal enterprise responsible for selling smuggled tea throughout the colonial New World.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Mark

Greener maakt er naar mijn smaak toch iets te gemakkelijk een commercieel conflict van. Zie bv. deze lijst van gebeurtenissen voorafgaand aan de Tea Party. Die maakt duidelijk dat er wel meer speelde tussen GB en de Amerikaanse kolonie.

Men wijst erop dat de verlaagde theeprijs hoe dan ook zou inhouden dat men belasting ging betalen zonder gerepresenteerd te worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

Merkwaardige combinatie: conservatief en vrijheidslievend. Om niet te zeggen een contradictio in terminis.

Conservatief is behoudend, terwijl vrijheid juist de mogelijkheid van verandering impliceert. typisch gevalletje van doublespeak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Koekebakker

Mark, misschien ben ik inderdaad iets te veel afgegaan op één bron. Ik neem even de tijd om dat te onderzoeken. Dit ondermijnt echt niet de centrale stelling stelling van mijn verhaal: dat de mythevorming een eigen leven is gaan leiden. Via kinderboeken, Sarah Palin tot de “vrije” en “echte” Amerikaan die geen overheid boven zich duldt van Rutenfrans.

@pedro Ja er zijn veel problemen met “conservatisme”, waar het voor staat en vooral hoe het in de praktijk uitpakt. Zie b.v. dit over het verschil tussen links en rechts.

Een ander mooi voorbeeld is het boek van Jonah Goldberg “Liberal Fascism” waarover ik geblogd heb hier

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Mark

Er lijkt idd geen sprake van een verband tussen de Tea Party enerzijds en afschuw van “big government” en hoge belastingen anderzijds.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Koekebakker

Ik heb nog een keer het Wiki artikel over de Boston Tea Party goed gelezen. Zonder “spin” kun je inderdaad stellen dat de BTP niet tegen hoge belasting was, maar tegen het principe dat het Engelse Parlement belasting kan opleggen aan een kolonie. Dat blijkt eens te meer doordat de prijs van de thee door Tea Act juist verlaagd werd.

Er wordt ook vermeld dat er benadeelde partijen (de smokkelaars) zijn maar over hun rol bij de organisatie wordt niets gezegd – wat niet uitsluit dat Greener geen gelijk heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

Klopt, maar ik vind het toch wel een beetje een wilde beschuldiging dat de Founding Fathers enkel en alleen ordinaire smokkelaars waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Inje

En ik maar denken dat de BTP veroorzaakt was omdat de WIC het recht had gekregen direct thee te verkopen ipv eerst naar London te moeten waar de thee dan geveild zou worden. Op die manier werd de koloniale tussenhandelaar de handel dus ontnomen. Dat er vooral smokkel was met Nederland was natuurlijk omdat Nederland er baat bij had dat GB wat zwakker werd. Dit is trouwens in veel naslagwerken terug te vinden, zoals Palmers : History of a modern world. Ik zou dus ook niet teveel op wikipedia vertrouwen.

PS; Had dat hele ” no taxation without representation” niet vooral te maken met de Stamp Act?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Kropotkin

@8: Straffe conclusie. Ik zie die beschuldiging hier ook niet. Misschien was de Adams family direct betrokken bij de BTP maar a government big enough to supply you with everything you need, is a government big enough to take away everything that you have en It is the first responsibility of every citizen to question authority gooiden niet met thee en smokkelden niet. Tenminste daar staan ze niet om bekend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mark

@10: die beschuldiging staat in het HuffPost artikel. En volgens mij lees je @8 precies verkeerd om.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Koekebakker

Het één sluit het ander niet uit: De Founding Fathers waren zeker geen smokkelaars, maar het zou niet de laatste keer zijn geweest dat commerciële belangen een rol spelen in de politiek van de VS.

 • Vorige discussie