De menselijke drama’s van de Amerikaanse migratiediscussie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

De discussie omtrent illegale migranten is heftig bij de noorderbuur. En wordt heftiger. Sommige staten pogen draconische wetten aan te nemen die indocumentados effectief tot rechtenloze individuen degraderen, terwijl politici het ‘gevaar’ van de illegale migranten (lees: Mexicanen en Centraal-Amerikanen) ideologisch proberen uit te buiten. Dat de gevolgen van de discussie over dit gloeiend hete hangijzer dramatisch kunnen zijn, blijkt in Nebraska.

Uit de Lincoln Star, lokaal dagblad in Nebraska, van 17 maart:

The elimination one year ago of Medicaid funding for prenatal care for about 1,600 low-income women has had dramatic effects, doctors and health clinic administrators reported Wednesday. At least five babies have died. […] […] About half of the women dropped from the program are undocumented.

Een en ander kwam aan het licht nadar senator Kathy Campbell besloot een voorstel in te dienen (LB599) om de staat te laten betalen voor prenatale zorg ten behoeve van vrouwen zonder zorgverzekering, maar met een zorgverzekering voor kinderen. Overigens niet met het idee dat het geaccepteerd zou worden door de senaat van Nebraska, maar om gegevens te verkrijgen over de beslissing van Medicaid om onverzekerde vrouwen uit hun zorgstelsel te laten vallen.

Dat lijkt op het eerste gezicht niet direct iets met migratie te maken te hebben. Vrouwelijke migranten die zonder papieren in de VS verblijven, hebben logischerwijs zeer beperkte toegang tot het Amerikaanse zorgstelsel. Medicaid wil geen geld uitgeven aan vrouwen zonder verzekering. En daar vallen dus veel indocumentadas onder. Toch? Maar even verderop in het artikel stelt Caron Gray, als arts verbonden aan het academisch ziekenhuis van Creighton University, het volghende:

“We can sit here and talk about costs as much as we would like, but I think we really need to be honest about what this is truly about … political beliefs and standing on what to do with immigration,” Gray said.

Nu kan dokter Gray natuurlijk best een voorstander zijn van een liberaal beleid ten opzichte van migranten, en daarom overal spoken zien. En als arts draagt zij natuurlijk enkel en alleen de morele verplichting levens te redden. Maar dan stelt Vivianne Chaumont, hoofd van Medicaid in Nebraska, plotseling dit:

“Our position is that we shouldn’t be spending any money for people who are here illegally,” she said.

Een nogal opmerkelijke gang van zaken in een aartsconservatieve staat die abortus de afgelopen jaren tot een minimum heeft beperkt. Maar pro-life gaat blijkbaar niet op als het om illegale (voeg toe: Latijns-Amerikaanse) migranten gaat. Pogingen om de beslissing van Medicaid vanuit de regering van Nebraska te compenseren, zijn tot nu toe op niets uitgelopen. Eerdergenoemde senator Campbell heeft eerder al een wetsvoorstel ingediend daartoe ingediend, maar anti-immigratie groepen hebben door stevig te lobbyen voorkomen dat het wetsvoorstel daadwerkelijk tot een wet werd gemaakt, schreef Mother Jones onlangs.

Dit zijn de drama’s die de hevig gepolitiseerde discussie over migratie kan veroorzaken: baby’s die sterven door gebrek aan zorg, omdat hun moeders vanwege hun legale status geen recht op prenatale zorg hebben. Overigens heb ik niet kunnen vinden of de gestorven zuigelingen kinderen van illegale migranten waren, maar dat maakt de situatie daarom niet minder ernstig. Zelfs al zouden geen van die baby’s kinderen van indocumentadas zijn, feit blijft dat er dus een dreiging is dat het wél kan gebeuren.

Waarbij we trouwens nog iets anders vergeten: als een kind op grondgebied van de VS wordt geboren, is het meteen Amerikaans staatsburger. Wat zouden de anti-migratie groepen in Nebraska daarvan vinden? Wat de legale status van de moeders ook moge zijn: het zijn hoe dan ook Amerikaanse staatsburgers die zijn gestorven…
[jan-albert]

Reacties (1)

#1 Ernst-Jan

En dat is dan wel weer ook wel weer grappig wand er is dan wel veel geemigreer naar de VS van Amerika maar daar kan wel iemand bij wand hun hebben daar plaats genoeg en dat is dan dus dan wel weer een groter probleem in nederland wand dan is het hier dan dus kleiner en dat is hier het probleem wand dan gaan ze op elkaars lip zitten en dan breekt de pleurus los en dat heb je soms