De meerderheid heeft gelijk

GeenCommentaar heeft ruimte voor gastloggers. Hieronder weer eens een stuk van SanteBrun, dat eerder op zijn eigen blog verscheen.

Geert... eet een ijsje (Foto: Flickr/jacco de boer)

Het optreden van Geert Wilders in het crisisdebat leek een beetje op aftreden, maar wij houden hem in de gaten. In de meer realistische peilingen is zijn partij derde, dus hij is nog geen premier.

Het was dan ook scoren voor open doel, nadat de zeer onwaarschijnlijke minkukel Van Geel had verklaard (en ik citeer uit het hoofd) dat ‘democratie goed is, maar niet moet uitdraaien op inspraak’. Dat is, als je er over nadenkt, intussen precies de kern van de democratie, al moet je dat natuurlijk niet zo zeggen. Officieel is het nog altijd zo dat het centrale kenmerk van een democratie is dat je rekening houdt met de mening van de minderheid, maar het is niet iedereen in de Tweede Kamer en daarbuiten gegeven te begrijpen wat dit eigenlijk precies betekent. Democratie is niet: ik heb altijd gelijk.

Het gekke is natuurlijk dat er weinig aan te doen valt. De coalitie komt doorgaans tot stand op grond van het feit dat de coalitiepartijen samen een meerderheid in het parlement hebben. Hadden ze die niet, dan begonnen ze niet eens aan een coalitie. In de praktijk komt de functie van de minderheidsfracties er op neer, dat ze genadeloos het voorgestelde beleid fileren en bij het grof vuil zetten; voor het beleid dat vervolgens wordt besloten heeft het geen gevolg, maar de aangevoerde argumenten kunnen er wel toe leiden dat het electoraat de volgende keer de oppositie de meerderheid verschaft, waardoor die (eventueel) een coalitie kunnen vormen ‘die kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met het parlement’, het ligt de kannegin in de mond bestorven.

Gisteren bleek ineens dat de fractie van de Partij voor de Vrijheid om wat voor reden dan ook geen heil zag in het debat over de crisisvoorstellen van het kabinet, en vertrok. Een heldendaad, want het was buiten smerig maartweer. Dat ze niet bleven kan eigenlijk alleen maar betekenen dat Wilders en de zijnen geen tegenargumenten hadden kunnen verzinnen en dat alleen kon verhullen door te vertrekken. Sterker nog: als ze consequent doorredeneren blijven ze definitief weg. Maar dan vergooien ze wel weer de kans ooit nog aan een meerderheid in het parlement te komen, waarna zij zelf de lakens kunnen uitdelen. Of je moet beseffen dat een meerderheid in het parlement er helemaal niet in zit, zelfs niet als er al een of meer partijen zijn die met de PVV een coalitie zouden willen vormen. Hoewel ? het CDA…

Hoe dan ook: ‘da bleibt nur eins: ein Staatsstreich’. Maar zelfs daarvoor lijkt de PVV vooralsnog terug te schrikken, gezien het feit dat de aanhang wel anoniem op internet een grote bek heeft, maar dat het vandaar naar meedoen aan een staatsgreep nog een heel eind lopen is. Dus met hangende pootjes terug en er verder voor spek en bonen bij zitten omdat de weinige voorstellen die Wilders in de media ventileert elke vorm van realiteitszin ontberen. Het wachten is op de verkiezingen van 2011 en intussen zinnen op buitenparlementaire trucs om de virtuele verkiezingsuitslag nog verder op te schroeven.

Een voorstel: loop in de week voor de verkiezingsdatum op je schoenen de moskee binnen en ga tegen de muur staan wildplassen. Ik schat het resultaat op vijftig zetels.

 1. 2

  Volgens mij bedoelt Sante dat sarcastisch. Het is niet een citaat maar de consequentie die hij aan de woorden van Van Geel verbindt.

  [CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel zei geen illusies te willen wekken en gaf aan dat de ruimte voor wijzigingen in het pakket dat na wekenlange onderhandelingen bereikt is ?buitengewoon beperkt? is.

  ?Uit een bouwwerk dat zo tot stand is gekomen kunnen niet zomaar bouwstenen worden gehaald. Dat is duidelijk, dat is te verwachten en dat weet u heel goed?, aldus Van Geel.

  De oppositie reageerde onthutst.

 2. 3

  Totaal opgeklopt. Ja, de manier waarop Van Geel het bracht, was dom. De intonatie van zijn stem mist in het artikel, maar droop van de misplaatste arrogantie.

  Van Geel is dan ook niet de slimste. En juist daarom is hij fractievoorzitter van het CDA, opdat Balkenende en Donner hem als hun marionet kunnen gebruiken.

  Maar wat hij inhoudelijk zei was niet bijzonder. Als het zo is dat de PVV een probleem heeft met hoe de Nederlandse parlementaire democratie werkt, dan had de PVV consequent moeten zijn en bij ieder debat weglopen.

  Als de PVV straks in een regering zou zitten, wat ik echt niet hoop, dan zal die partij ook alles dichtkitten met de coalitiepartners.

  Maar goed, het moge bekend zijn dat hierover niet te discussiëren valt, zoals nergens over te discussiëren valt met Wilders en de zijnen.

  Hun tactiek is belletje trekken. Hard bellen, en dan wegrennen. Als Wilders en zijn companen onverhoopt tóch in een discussie of debat raken, met publiek, en ze kunnen inhoudelijk niet tippen aan iets wat hen voorgelegd wordt, dan beginnen ze te schreeuwen en te blèren. “Schandelijk”, “schandalig”, “onzin”, etcetera etcetera.

  Waarmee Wilders & co zich net zo opstellen als de gemiddelde fundamentalistische imam. Die stopt ook zijn vingers in zijn oren en brult “LALALALALALALA!!!” zodra er tegengeluiden komen.

  De partij van Wilders miskent het feit dat 5/6e van het Nederlandse volk niet op zijn partij zou stemmen, blijkens de peilingen. Wilders interesseert 5/6e van het Nederlandse volk dus geen fuck.

  Hij steekt nu al zijn vingers in de oren en brult “LALALALALALAL!”. Kun je nagaan hoe zijn partij zich zou gedragen in een regering; dan mag het volk kennelijk ook doodvallen.

 3. 4

  de aangevoerde argumenten kunnen er wel toe leiden dat het electoraat de volgende keer de oppositie de meerderheid verschaft

  De actie van de PVV bewijst juist, dat je geen argumenten nodig hebt om tot zetelwinst te komen.

  Tegenargumenten aandragen is politiek correct.

 4. 5

  Het lijkt me interessant om eens een minderheidskabinet aan de macht te hebben. Zou voor wat meer dynamiek en zakelijkheid kunnen zorgen. En gezien de huidige trend van politieke versnippering en polarisatie zou het best wel eens kunnen gebeuren.

 5. 6

  FF tussendoor: Klik eens allemaal op de advertentie van die foute Lobbyclub hierboven (“EPPA PA & Lobby”). Dat levert GC geld op en draait die foute lobbyratten een poot uit.

 6. 7

  Officieel is het nog altijd zo dat het centrale kenmerk van een democratie is dat je rekening houdt met de mening van de minderheid,

  If it only were so….

  de praktijk die ik meemaak is maar al te vaak dat je net zo lang blijft vergaderen tot een van beide partijen het opgeeft. Of dat de partij die een bepalende functie heeft voorwaarden opstelt van het type ‘take it or leave it’. Of dat je inspraak wordt gegund, waarna er uiteindelijk niets veranderd (‘maar je hebt toch inspraak gehad?’).

 7. 8

  Dat laatste is wel aardig. Vroeger werd in Nederland met veel dedain gesproken over het systeem van ‘moesjawara’ dat op Java in zwang was: net zo lang bij elkaar blijven zitten praten tot je het eens was. Het enige nadeel van het systeem is dat het, door kwaadwilligheid van een der partijen, kan uitdraaien op ‘filibustering’. Overigens ontstaat in het Nederlandse systeem het probleem pas als er extremistische partijen in het parlement zitten. De andere partijen zijn het niet met elkaar eens, maar men kan zich elkanders standpunt wel voorstellen en men denkt: ‘volgende keer zitten wij weer in de coalitie, dan krijgen onze voorstellen meer aandacht.’

 8. 9

  Goed gelinksmiecheld hoor dit stuk over Wilders.
  Wat schijnbaar bij en al die andere linksmiechels nog niet doordringt is dat de Wilders stemmers de huidige politiek met al haar manco’s (nog een net woord voor een hele waaier aan incidenten en problemen) kotszat is.
  Zolang de huidige politiek niet radicaal omkeert en zich eens fatsoenlijk gaat gedragen, luisteren naar de burger, weet wat er in de maatschappij speelt en zich minder bezighoudt met elkaar en zichzelf spekken en berschermen zal Wilders qua aanhang en populariteit groeien.

 9. 11

  Ach, foute politici zullen er altijd blijven, net als foute bankiers, frauderende bouwondernemers, belastingontduikers, en allerlei andere kleine en grote criminaliteit. Er zullen ook altijd ontevreden mensen zijn, die een voedingsbasis vormen voor politiek, die de randen opzoekt. En we hebben in Nederland ook een traditie op dat gebied op te houden, van Hadjememaar via Koekoek tot aan Fortuyn. Na Fortuyn is dat gat tijdelijk opgevuld door de leefbaren, Rita Verdonk en een deel van de ontevredenen liep naar de SP. Nu vult Wilders dat gat.

  De meerderheid van de Nederlanders is echter vrij nuchter en ziet, dat de meeste politici hun carrière begonnen zijn uit idealisme. Om hun zakken te vullen kunnen ze immers beter een baan in het bedrijfsleven aanvaarden, want daar wordt aanmerkelijk meer betaald. De meeste politici worden daarom dan ook door ideële lobbygroepen aangesproken op het idealisme, dat hen ooit in de politiek deed belanden, net zoals allerlei militair-industriële-martkgerichte-enz lobbygroepen hen met financiële prikkels proberen te verleiden om hun visie te aanvaarden. Dat politiek corrumpeert is al een heel erg oude wijsheid.

  PS: die wijsheid is niet helemaal juist, want het is niet de politiek, die corrumpeert, maar de macht, die je in ‘de’ politiek krijgt.

 10. 12

  @10, voor een groot deel wel ja. Ik ken een aantal mensen die op hem stemmen en dat voornamelijk doen uit onvrede met de huidige politieke partijen.

 11. 13

  Ja, dat dacht ik vroeger ook dat een democratie rekening moet houden met de minderheid.

  Maar dat is eem misverstand.

  Democratie is: meeste stemmen gelden.

  Als je 51% van de stemmen hebt, dan kan je de minderheid negeren en bijvoorbeeld een Generaal Pardon houden.

 12. 14

  @9: ‘zich eens fatsoenlijk gaat gedragen, luisteren naar de burger, weet wat er in de maatschappij speelt en zich minder bezighoudt met elkaar en zichzelf spekken en berschermen’

  En dan op Wilders stemmen, want die gedraagd zich erg fatsoenlijk, weet wat in de maatschappij speelt (voornamelijk in de gebeiden waar de onderbuik spreek) en houdt zich absoluut niet bezig met zichzelf, maar alleen met manieren om weer de pers te halen zonder gebruik te maken van enige vorm van inhoud.

  Jaja.

 13. 15

  @14
  Wat er in de maatschappij speelt is dat je amper boodschappen kan doen, zonder gemept te worden door Marokkanen.

  Alleen Wilders heeft dat door.

  De rest van de politiek heeft niet het fantsoen om zich om de veiligheid van de burgers te bekommeren.

 14. 17

  Nederland is langzamerhand een derde wereldland geworden door het uitschot wat hier binnen is gehaald.

  NEDERLAND IS NIET VOORBREID, RAMP NADERT…

  Nederland bied alle mogelijkheden voor deze bevolkingsgroep om een goede toekomst op te bouwen die in land van herkomst doorgaans niet vanzelfsprekend is.En dit is wat nederland als dank krijgt voor z’n gastvrijheid. Wanneer houd onze regering eens het gevoerde beleid in deze kwestie tegen het licht en vraagt het zich af wat het de afgelopen jaren heeft opgeleverd. Ouders die hun kinderen niet de normen en waarden leren om als fatsoenlijke burgers te leven, verliezen het recht om mee te beslissen over wel of niet geven van hulp.
  Terwijl ouderen wegkwijnen omdat er zogenaamd geen geld is voor goed zorg,zijn er miljarden aan constant mislukkende intergratie projecten uitgegeven.
  ..
  Heb ik hiervoor 43 jaar lang gewerkt en belasting voor betaald. Ik kijk met spanning uit naar de komende landelijke verkiezingen. In de grote en middelgrote steden gedragen deze Turken en Marokkanen zich als een ‘bezettingsmacht’ -zo zeer ontwrichten zij wijken en buurten. Kan de overheid hiertegen nog iets ondernemen? Heel moeilijk! Een kritische grens is nl. overschreden, die ligt rond de 2,5%; zo kan een groep van ‘2500 jongeren’ al een middelgrote stad van 100000 inw. ‘eenvoudig in hun greep krijgen’.

  …als de ouders niet mee willen werken gewoon een flinke boete of de kinder bijslag inhouden en de straffen hoger maken willen ze dan nog niet meewerken en ze hebben een dubbel paspoort er uit ermee dan gaan ze dat soort dingen maar doen in het land van herkomst maar nee dat durfen ze niet daar hebben ze geen gevangenissen die lijken op hotels net als hier.onze regering is een grote wasse neus grote bek en niks klaar spelen nog 10jaar zo doorgaan en wij nederlanders hebben niks meer in te brokkelen aanpassen wat is dat,,

  Uitkeringen en kinderbijslag stoppen.Nederlands paspoort inleveren en het land uit.It’s so simpel.Maar zolang we geregeerd worden door personene die alleen met hun volgende baantje bezig zijn veranderd er niets.Logisch dat de PVV zoveel stemmen trekt. Nederland gaat naar de klote,dankzij onze Regering,die er helemaal niets aan doet,zo doorgaan in DenHaag,geef deze crinminelen maar de vrijheid,zodat andere mensen , maar toe moeten kijken hoe we worden uitgejouwd, nagekeken e, ook nog eens lastig gevalen.Zeg je er iets van,dan moeten we onze kop houden,anders pakke we je zeggen ze. Voer voor dit soort knaapjes de dienstplicht weer in en dan heel goed aanpakken en “drillen” tot ze het eindelijk begrijpen. Willen ze niet… dan hun Nederlandse paspoort afpakken en terugsturen.Pak de ouders aan,ook zijn ze volbloed Nederlands en hebben die geen geld.. thuis staan vaak dure art. zoals breedbeeld tv’s, dure geluidsinstallaties en andere luxe art. pak dit alles af, ook de auto(‘s) brengt geld op. Dan gaan ouders we mee werken.Regering PAK DIT TUIG AAN. …Als de criminelen een dubbele paspoort hebben gewoon het land uitzetten.Er moet een wetswijziging komen die dit mogelijk moet maken. Laten de ouders opdraaien voor alle schade die jongeren berokkenen, immers ouders zijn nog altijd verantwoordelijk voor jongeren onder 21jaar. Het komt in feite hier op neer dat Nederland word geregeerd door de crimineeltjes en hun familie!Al die wetten die er bestaan zijn er dus niet voor deze mensen,nou dan kunnen we dus de wet aan de laars lappen als zij dat ook mogen of niet? Wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen om zich aan de wet te houden?Minister Hirsch ballin of die familie en hun kroost ?Te gek voor woorden.Juist door dat lakse optreden provoceer je gewoon die criminelen en hun ouders om door te gaan!Je schept een precedent hiermee ….Houd het in van salarais/uitkering desnoods min.¤25 p.mnd dan weet je niet hoe snel ze dan reageren. Als het om de centjes gaan dan kunnen ze ineens NL spreken en verstaan.
  Heel simpel: Hebben deze knapen en hun ouders twee paspoorten? Dan neem je het Nederlandse in! Vervolgens weiger je een verblijfsvergunning omdat deze “heren” te vaak in contact zijn geweest met politie en tenslotte gooi je ze op het eerste het beste vliegtuig terug naar het land van afkomst! Wilders gaat winnen, als het dan maar niet te laat is, want met dit soort berichten vrees ik steeds meer voor een burgeroorlog!

  kom op!