De hoax die climate gate heet (2)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
Al Gore als draak? (Foto: Flickr/wstera2)

Het gonst op het internet nog steeds over “climate gate”, een stel gestolen emails van de Climate Research Unit van de East Anglia universiteit. Die zouden aantonen dat de – al dan niet door mensen veroorzaakte – opwarming van de aarde een hoax is. De beschuldigingen focussen zich op een aantal emails.

In een serie kijkt GeenCommentaar naar de volgens de klimaatsceptici meest in het oog springende emails. Vandaag is dat de beschuldiging dat klimaat-sceptici het werken onmogelijk werd gemaakt, en specifiek naar deze quote:

“I can’t see either of these papers being in the next IPCC report. Kevin and I will keep them out somehow ? even if we have to redefine what the peer-review literature is!”

Deze quote is van Michael Mann, de maker van de hockey stick-grafiek, en komt uit deze mail, en op het eerste gezicht lijkt het inderdaad alsof er het een en ander wordt tegengewerkt.

Maar aan deze quote is wel het een en ander vooraf gegaan. De betrokken wetenschappers vertrouwen de onpartijdigheid van het blad Geophysical Research Letters (GRL) niet meer, omdat er in de periode daarvoor een aantal klimaatsceptische artikelen waren verschenen. Deze artikelen hadden moeten sneuvelen in het peer-review proces. En dat verontrustte de wetenschappers, want er was een campagne gaande waarin sceptici hun eigen “wetenschappelijke” bladen gebruikten waar ze zonder een al te lastige peer-review hun stukken konden plaatsen en in redacties van klimaatbladen binnen probeerden te komen. Zo was het blad “Climate Research” al ten prooi gevallen aan een sceptische – en blijkbaar onwetenschappelijke – redactie. Ook daar verschenen artikelen die de wetenschappelijke toets der kritiek niet konden weerstaan.

“They have published far too many deeply flawed contrarian papers in the past year or so. There is no possible excuse for them publishing all 3 Douglass papers and the Soon et al paper. These were all pure crap.”

De wetenschappers hebben in de mails kritiek op de inhoud van de papers en wilden niet dat ze gepubliceerd werden. En ja, in privé-emails kan het er dan hard aan toe gaan. Dat is niet netjes nee, maar wél menselijk, en niet het werk onmogelijk maken.

De kritiek op Soon et al. was overigens niet onterecht. De helft van de redactie van het tijdschrift waar het artikel in 2003 in verscheen stapte op, en de uitgever gaf later toe dat het niet gepubliceerd had moeten worden.

Maar het moet gezegd worden, dit specifieke geval waar men zich druk over maakt is wat overdreven. Het artikel werd uiteindelijk gewoon geplaatst, en het bevatte terechte kritiek op de statistische methoden die gebruikt werden door Mann.

Een andere paper die in de mails denigrerend wordt besproken is een paper die in een obscuur tijdschrift werd gepubliceerd, zonder dat het peer-reviewed was. Daarbij gaf de hoofdredacteur van het tijdschrift aan een politeke agenda te hebben.

Er zijn nog wel wat meer van deze emails te vinden, maar de conclusie lijkt me duidelijk. De beschuldigingen zijn goeddeels uit de lucht gegrepen, en de dreigementen het wetenschappelijke proces te frustreren bleken niets anders dan privé-geuite frustraties. De artikelen waar het om ging zijn gewoon gepubliceerd.

Veel van de informatie uit dit artikel is gehaald uit dit artikel van VPRO’s Noorderlicht.

Reacties (14)

#1 sander_1583

VPRO’s Noorderlicht dat is een lekker onafhankelijke bron. Ik ben geen wetenschapper die sketpisch staat tegenover de menselijk invloed op de opwarming van de aarde door CO2 uitstoot maar deze mails zijn wel van één van de meest invloedrijk clubs in dit circuit.

 • Volgende discussie
#2 Joost

Nu diskwalificeer je mijn stuk omdat ik dit artikel bij de VPRO tegen kwam? Ik heb NIETS zo maar aangenomen van de VPRO, maar de links op die pagina zelf gevolgd. Vandaar dat je in het stuk zelf ook geen link naar de Noorderlicht-pagina tegenkom. Er staan zat links in naar bronnen die niet in het VPRO-stuk staan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 pedro

Ik vind dat je climategate maar eens moet laten voor wat het is, joost: een storm in een glas water. Leuke publiciteit voor de sceptici, maar hoe meer aandacht we er aan besteden, des te meer waarde denken de sceptici, dat ze hebben. En dat het terwijl het alleen maar om e-mails gaat en niet om wetenschappelijke publicaties, en die e-mails bewijzen dus helemaal niets. Ze brengen alleen maar roddel en achterklap in de discussie. Natuurlijk zijn er klimaatdeskundigen te vinden, die persoonlijk klimaatontkenner tegen zullen werken. Net zoals er klimaatsceptici te vinden zijn, die alles in het werk zullen stellen om hun ’tegenstanders’ tegen te werken.

Dat is echter allemaal niet erg wetenschappelijk en draagt niets bij aan de discussie.

Hoewel het misschien wel nuttig is om af en toe wat tegengas te geven aan de stortvloed van niet wetenschappelijke argumenten uit de klimaatsceptische hoek…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Joost

@3: Als je nu googelt op dit soort info dan krijg je een lawine aan sceptische blogs over je heen en daar probeer ik een tegenwicht aan te geven. Deze serie is daar ook voor bedoeld, minder voor onze eigen lezers… (sorry)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Rob

@3 Ik vertrouw er toch ook op dat mensen kunnen lezen wat Joost typt en het niet zomaar als bewijs zien dat climategate daadwerkelijk een probleem zien. Ik vind het een waardevolle aanvulling, zeker wanneer de analyse in de lopende tekst tot stand komt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Bismarck

Wat ik hierboven lees, is trouwens wél een echte climategate. Die bladen met hun niet wetenschappelijke standaarden die zomaar onderzoek van matige kwaliteit publiceren hadden best eens wat meer in de media ontmaskerd mogen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 pedro

@4/5: ik waardeer de inspanning wel hoor. Ik ben alleen bang, dat de klimaathystericisceptici de gegeven aandacht alleen weer maar aan zullen grijpen om te zeggen: “zie je wel dat er wat aan de hand is, anders zouden ze ons niet zo fel bestrijden”, wat toch al het enige argument achter climategate is…

Net alsof het zo verwonderlijk is, dat mensen met verschillende ideeën hun eigen ideeën gaan verdedigen tegen alternatieven. Zoals ik al vaker heb geschreven: het heeft 40 jaar geduurd, voordat de theorie, dat we ons eigen klimaat aan het verzieken zijn, in het wetenschappelijke debat de overhand heeft gekregen. er zijn vast zat voorbeelden te vinden, waarin de onderzoekers, die deze theorie naar voren brachten, tegen zijn gewerkt door de mensen, die al die 40 jaren de mening van de klimaatsceptici hebben verkondigd, en die al die jaren het wetenschappelijke debat hebben beheerst. Zelfs bij het eerste IPCC rapport waren de meningen in de wetenschappelijke wereld nog echt verdeeld. Nu is dat al weer veel minder. Het is dus niet meer dan huilebalken en calimerogedrag, dat de klimaatsceptici nu lopen te zeuren over tegenwerking.

Laat ze gewoon met wetenschappelijke ondubbelzinnige onderzoeken komen, die hun gelijk bewijzen en die niet tegen kunnen worden gesproken. Dat is ook de manier waarop de kleine Club van Rome is uitgegroeid tot de pakweg 95% van de wetenschappers, die nu hun (inmiddels ook al weer talloze malen op wetenschappelijke wijze bijgestelde wetenschappelijke) mening delen. Als de Club van Rome alleen maar was gaan zitten janken over de tegenwerking, die ze van anderen kregen, zouden de klimaatsceptici misschien nog steeds het wetenschappelijke discours in deze kwestie bepalen. dan zou de boodschap van Kopenhagen nu niet zijn “het is 2 minuten voor 12, laten we afspreken maatregelen te nemen om er voor te zorgen, dat we de schade beperken”, maar zou de boodschap zijn “we hebben afgesproken, dat de zon de aarde niet meer dan 2 graden op zal warmen. Het is onze overtuiging dat er verder niets aan de hand is. We bevelen u dus aan naar huis te gaan en rustig te gaan slapen”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Mark

@Bismarck: Het lastige is dat het verhaal de andere kant op ook werkt als je de onderliggende feiten niet kent danwel niet op waarde kunt schatten.

Als sceptici hun werk niet gepubliceerd krijgen zeggen zij dat ze moedwillig worden tegengehouden. Als zij hun werk wel gepubliceerd krijgen zegt het andere kamp dat ze dat door een politiek steekspel voor elkaar hebben gekregen en niet door degelijk werk af te leveren.

In dat opzicht zouden journalisten hun werk beter moeten doen. Als Jeroen Pauw zegt: ik weet niet wie ik moet geloven, dan vraag je je af in hoeverre hij zich nu wel in de materie heeft verdiept. De journalist hoort wel een filter aan te brengen en de argumenten te verduidelijken. Nu lijkt het of men beide kampen aan het woord laat en geen oordeel wenst of durft uit te spreken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bismarck

@8: Van Jeroen Pauw verwacht je niet beter (hij is gewoon een enorme blöts), maar er zijn toch wel wetenschapsjournalisten die voldoende bagage hebben om aantijgingen over de methodologische kwaliteit van onderzoeken te kunnen beoordelen/controleren? Dat is misschien wat werk (je moet publicaties, peer reviews en commentaren doorpluizen), maar dat lijkt me nou net het vak van een wetenschapsjournalist.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

NB. waar ik zeg “hij is een enorme blöts” zou eventueel toegevoegd kunnen worden “of hij verdiept zich opzettelijk niet dieper dan het gemiddelde publiek, dus op Spits/Metro niveau”.

Soms krijg ik het idee dat Pauw gewoon opzettelijk zich gedraagt als Jan met de pet op, met het doel zoveel mogelijk kijkers zich met hem te laten vereenzelvigen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Mark

Als ik de links over dat artikel van Soon et al. doorlees, lijkt het erop dat men niet het gehele artikel wilde tegenhouden, maar dat de conclusie te sterk was. De editor had kritiek moeten leveren, het had bijgeschaafd moeten worden, en dan waarschijnlijk gewoon gepubliceerd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

@11: De conclusie is het belangrijkste van het artikel. Sterker nog, het ís het artikel. Het hele artikel dient om de conclusie te onderbouwen. Als je de conclusie niet onderbouwt dan is het als geheel niets waard, of het betekent dat je de conclusie moet afzwakken, wat het artikel minder opmerkelijk (en daarmee publiceerbaar) maakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 vandyke

@Joost De betrokken wetenschappers wantrouwen de onpartijdigheid van het blad Geophysical Research Letters (GRL) niet meer, …

Moet wantrouwen niet vertrouwen zijn?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mark

@12: klopt.

 • Vorige discussie