Foto: man_vrouw_vraagtekens_2814937_960_720_pixabay.com

COLUMN - De discussie rond de uitspraken van minister Stef Blok loopt hoog op. Ik heb me er ook aardig over opgewonden en schreef dat van me af met dit artikel. Er zijn een paar dingen die me opvallen aan de argumenten van zijn medestanders.

Ten eerste dragen ze de hele tijd allerlei oorlogen en genocides aan. Maar daar zijn verschillende oorzaken voor geweest. Ordinaire landjepik en/of machthebbers die de schuld van economische problemen afschuiven op een bepaalde bevolkingsgroep. Religie zou je nog kunnen noemen, maar ik denk dat je die uiteindelijk wel kunt onderbrengen in een van die andere twee.

Het tweede argument in de discussie is dat genetische aspect. De mens zou van nature bang zijn voor vreemden, want dat is evolutionair logisch. Maar dat is hooguit de helft van het verhaal.

In NRC schrijft Lucas Brouwers: “Mensen binden zich gemakkelijker aan ‘vreemden’ dan elke andere diersoort en zodoende is de moderne mens een genetische hutspot.” Ook dat is evolutionair logisch, want samen sta je sterk. Bovendien voorkomt het inteelt. Als iedereen maar binnen zijn eigen stam was gebleven, waren we allang uitgestorven. Of tenminste niet zo geavanceerd geworden als we nu zijn.

De vraag is ook wat de werkelijke waarde van die genetische aspecten is. Deze twee conflicteren in elk geval al met elkaar. Maar er is meer aan de hand.

In 1993 laaide er een discussie op over het zogenaamde agressie-gen. Dat bestaat helemaal niet, het ging om de ontdekking van een defect in een bepaald gen bij een groep zeer agressieve mannen. Waarbij de onderzoeker zelf noteerde: “Er is geen sprake van een eenvoudige oorzaak-gevolgrelatie.” Met andere woorden; er zijn meer factoren die meespelen.

In dat kader kun je met enige zekerheid stellen dat niet iedereen met dat defect zich zeer agressief zal gaan gedragen. Er zal een grote nurture-component in zitten. Mensen die liefdevol zijn opgevoed, het goede voorbeeld en goed onderwijs hebben gekregen en zich in het algemeen vrij hebben kunnen ontplooien, zullen ondanks dat defect niet zo snel een ander de hersens inslaan. Genetica is sowieso nooit een wet van meden en perzen. Als jij een erfelijke afwijking hebt, betekent dat niet per se dat je ziek wordt. Omdat allerlei omgevingsfactoren ook meespelen. Als me één ding duidelijk is geworden tijdens mijn research voor dit artikel, is dat genen bepaald niet allesbepalend zijn.

Wat mij beangstigt aan de discussie, aan het hele discours van de laatste tijd, is dat het normaal lijkt te zijn geworden om het over rassenscheiding te hebben. Want dat is volgens velen evolutionair logisch. Het gaat steeds verder; ging het eerst nog over cultuur, nu gaat het al over genen. Alsof mensen geen vrije wil hebben, niet in staat zijn zich aan te passen en te leren.

Dat is geen onschuldige gedachtegang. Het creëert een giftige sfeer en het nestelt zich diep in ons collectieve bewustzijn. Voortbordurend op bizarre uitspraken van politici (in spe) in de afgelopen tijd, kun je zeggen dat de Marokkaanse jongen leert dat hij hoe dan ook voor galg en rad opgroeit. Het donkere kind leert dat ze altijd dommer zal blijven dan het blanke klasgenootje (sic). Het leert mensen dat ze machteloos zijn. En dat is in alle opzichten onmenselijk.

To be rendered powerless does not destroy your humanity. Your resilience is your humanity. The only people who lose their humanity, are those who believe they have the right to render another human being powerless.” (quote: Hanna Gadsby in Nanette)

Reacties (17)

#1 Lutine

Wat mij beangstigt aan de discussie, aan het hele discours van de laatste tijd, is dat het normaal lijkt te zijn geworden om het over rassenscheiding te hebben.

Waarom zou je het daar niet over mogen hebben? Dat is de facto wat PVV en FVD willen. Daarbuiten bevinden zich nog veel mensen die dat een goed idee vinden. Dan hebben we het al snel over miljoenen mensen alleen al in Nederland. De vraag “hoe dan?”, die wordt nooit beantwoord. Maar die vraag is dan ook alleen van belang voor hen die niets met identificatie hebben. Wie wel hecht aan identificatie die ziet graag rassenscheiding. En dat is te billijken, want zoveel mensen zonder identiteit zijn er niet.

Dat is geen onschuldige gedachtegang.

Wie bepaalt wat een schuldige gedachtengang is? Hoor ik daar de gedachtenpolitie al aan bellen? We leven in een democratie en daarbij is een racistische gedachtengang ook een mogelijkheid. Anders hadden we de PVV al lang al moeten verbieden. Probleem is wederom identiteit. Racisme gedijt nu eenmaal bij de gratie van identiteit.

 • Volgende discussie
#2 KJH

In NRC schrijft Lucas Brouwers: “Mensen binden zich gemakkelijker aan ‘vreemden’ dan elke andere diersoort en zodoende is de moderne mens een genetische hutspot.”

1) Dat staat echt helemaal nergens in de tekst waarnaar jij linkt, en…

2) Het zou ook volkomen onzin zijn om uit de mond van een wetenschapper te komen: er *is* namelijk helemaal niet zoiets als een wetenschappelijke dichotomie tussen ‘vreemden’ en ‘soortgenoten’, want…

3) Er *is* helemaal niet zoiets als ‘ras’ in de genetica. ‘Ras’ is een commerciële qualifier in de industrie die kippen, katten, honden en paarden fokt. Iets anders is het niet (en nee, er zijn binnen de homo sapiens ook geen zgn. ‘ondersoorten’). Dat geldt voor types als Stef Blok, maar net zo hard voor de Gloria Wekkers van deze wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Igor

@2: Je denkt dat Gloria Wekker het daarmee oneens zou zijn, of hoe moet ik die laatste opmerking lezen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Lutine

@2

Het staat er niet alleen niet, het hele artikel waar naar verwezen word is flauwekul. Zelfs de rechts radicalen onder ons weten nog wel dat “de Nederlander” een genetische hutspot is.

Zie ook de nieuwste loot aan het rechts radicale spectrum (Baudet). Die heeft het nadrukkelijk over cultuur en de verdunning hier van. Blok had het trouwens ook al over (multi) cultuur.

Het gaat over c u l t u u r en niet over genetica. Waarbij ik toch een stukje vooruitgang bespeur t.o.v. het interbellum.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lutine

Ik moet zeggen dat ik -na nogmaals het NRC artikel gelezen te hebben- het vermakelijk vind dat men meent rechts radicalen te kunnen ‘bestrijden’ via genetica. Die Lucas Brouwers heeft het buskruit ook niet uitgevonden, dat is wel duidelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 anoniem

@1: Die Lutine wordt met die boeddhistische levenshouding zo glad als een aal in een emmer snot. De hele inbreng van racisme kun je goedkeuren als een democratische verworvenheid maar hetzelfde argument geldt natuurlijk ook bij afkeuring.

En ik heb toch stellig de indeuk dat het racisme juist een ondemocratische, zeg maar fascistoide, verworvenheid is en het anti-racisme een democratische verworvenheid.

Herinnert u zich Mandela? Rosa Parks?

En dan nu aankomen met racismediscussie als democratische verworvenheid is dom, laag en bijkans surrealistisch.

Er is geen enkele reden om met racisten in gesprek te gaan. False Equivalence.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zmooooc

@2

Er *is* helemaal niet zoiets als ‘ras’ in de genetica

Dat is er wel, maar het wordt alleen gebruikt voor gedomesticeerde diersoorten. Daarmee wordt het natuurlijk meteen een semantische discussie. Voor wilde dieren, zoals mensen, wordt de term ondersoort gebruikt. Nou doet men gemakshalve net alsof er tegenwoordig maar een ondersoort is, maar dat is tamelijk arbitrair; er zijn legio groepen aan te wijzen die je een ondersoort zou kunnen noemen.

Maar dat maakt niet uit, want in deze discussie doet het er niet toe. In geen enkele discussie zelfs.

Dat brengt me bij

@1

Dat (rassenscheiding) is de facto wat PVV en FVD willen.

Of ze deze nuance verdienen kun je je afvragen, maar volgens mij is dat niet wat ze willen (hun electoraat wellicht wel maar daar gaat het niet om). Het draait hier veel meer om cultuur dan afkomst. Die gaan vaak samen, maar zijn natuurlijk niet hetzelfde.

En voor die wens valt natuurlijk best wat te zeggen. Zo was ik zelf altijd bijzonder blij met de toenemende secularisatie in Nederland, daarbij waarschijnlijk sterk beïnvloed door wat ik naaste homoseksuelen heb zien meemaken tegen de achtergrond van religieuze intolerantie. En dat standpunt van mij was altijd best wel geaccepteerd. Een kritische houding jegens immigratie van nieuwe religieuzen en andere culturele dingen die afdoen aan de Nederlandse verworvenheden (m.n. vrijheden) moet daarom m.i. best kunnen.

Alleen moet het daar wel stoppen, anders wordt het xenofobie en/of discriminatie. En daar doen beschaafde mensen niet aan. Maar ook die nuance snapt niemand meer… misschien moeten we Voltaire maar tot verplichte stof op de basisschool benoemen ofzo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Joop

@7.

Klopt wat je zegt, op christendom werd flink afgegeven totdat Fortuyn islam op politueke, of beter gezegd maatschappelijke agenda zette. Nu hoor je alleen Freek de Jonge nog fulmineren tegen de ooit zo ‘machtige’ kerk.

Kritiek op islam hoor je weinig, want staat inderdaad bij velen al gelijk aan racisme. Niet helemaal onjuist, omdat het natuurlijk als stok kan worden gebruikt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lutine

@7

Het gaat hier inderdaad om gewenste c.q. ongewenste cultuur. Een deel van de dominante cultuur wenst zich op generlei wijze te mengen met nieuwe culturen. Waarbij ik wel wil opmerken dat die dominante cultuur in wezen niet bestaat. Deze wordt wel eens de joods-christelijke cultuur genoemd, maar in werkelijkheid zijn we afkomstig uit een verzuilde cultuur. En verzuilde cultuur is een ander woord voor multicultureel. Maar waar in een nog niet zo lang verleden die verzuilde cultuur zich geschikt had in elkaar en met elkaar (na beeldenstormen, verlichting en napoleontische tijd) is dat in het huidige tijd nog niet het geval.

Wat we zien is dat een deel van het volk in denkbeeldige zin nog hangt aan die “goede oude tijd”. Die nooit bestaan heeft en alleen daarom dus al denkbeeldig is.

We zijn al een seculiere samenleving. Wat men op radicaal rechts niet beseft is dat we juist dienen vast te houden aan die seculiere samenleving. En vanuit die seculiere samenleving kan je prima iedere godsdienst belijden welke gewenst is. Zelfs boeddhisme moet mogelijk zijn!

Wat er in de kern gebeurd is dat allerlei fracties binnen het volk elkaar bestrijd in denkbeelden. Radicaal rechts heeft het illusionaire denkbeeld dat we terug kunnen naar een tijd die nooit geweest is. Politiek correct heeft het denkbeeld dat radicaal rechtse denkbeelden angstaanjagend zijn en niet zouden mogen bestaan. En religieuzen, van welke snit dan ook, zijn uit hun aard al handelaren in (waan)denkbeelden. Kortom, een hele maatschappij die zich druk maakt om denkbeelden. Terwijl we nog wel zo mooi hadden afgesproken dat iedereen gelijkwaardig is. Maar dat lijkt wel vergeten.

Verplichte stof op basisscholen is maar weer nieuwe indoctrinatie van denkbeelden. Als er al iets onderwezen zou moeten worden is het dat ieder denkbeeld tot waanzin kan lijden. (Voor de taalnazi’ s hier, dat is geen spelfout)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lutine

@8

De christelijke kerk is al lang al niet meer zo machtig, er is dus geen enkele reden om te fulmineren tegen christenen. Ook is er geen reden om tegen andere religies te fulmineren. Voorstander van moslimextremisme is vrijwel niemand en de overige moslims brengen weer nieuwe inzichten met zich mee, evenals andere religies zoals bijvoorbeeld de hindoes. Persoonlijk vind ik dat een verrijking, dan heb je nog weer eens andere praat dan de Hollandse paling en kaas praat.

Zorgwekkender is dat een deel van de in ons land wonende Turken zich conformeert met een niet bepaald democratisch regime in Ankara. Ook rechtsradicalen, maar dan van andere snit. Fortuyn zette de islam op de agenda, maar dat is en was het probleem helemaal niet. De reactie hier op was dat allochtonen “moesten integreren”. Maar tweede en derde generatie Turken zijn prima geïntegreerd en spreken prima Nederlands. Achteraf ook al weer een reactie op een niet bestaand probleem.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Herman

@8 “Kritiek op Islam hoor je weinig.”

Ik vraag me sterk af onder welke steen jij sinds 2001 hebt geleefd. In de media die ik volg zijn negatieve opmerkingen over de Islam sinds de opkomst van Fortuyn en later Wilders en Baudet, niet meer weg te denken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joop

@11.

O ja, ik heb onder een steen geleefd, mensen die onder een steen liggen zijn meestal dood, want een grafsteen.

Kritiek van Fortuyn en zijn opvolgers, niet van de linkse kerk die altijd goed was in haar haat tegen christenen. Nee, die moslims hebben steun en hulp nodig, daarvoor moet je ze vrijlaten, ook als ze graag bij haatpredikers in de moskee willen zitten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 KJH

@7:

Voor wilde dieren, zoals mensen, wordt de term ondersoort gebruikt.

Dat is pertinent niet waar. Twee dieren van een ander ‘ras’ paren vrijwillig (en krijgen vruchtbare nakomelingen). Twee dieren van een andere ondersoort paren niet vrijwillig. Ze zouden het wel kunnen, en ze zouden ook vruchtbare nakomelingen krijgen, maar ze herkennen elkaar niet als partner.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 JANC

@12: Ach, er is geen kritiek van linkse zijde dus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Joop

@14.

Ach, niet zoals dat tot Pim op de christenen was, vrij hypocriet dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 JANC

@15: Valt wel mee, de Christenen waren in een heel andere positie (namelijk van macht), de hypocrisie is wel op andere plekken te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 KJH

@3: Ik denk dat de Gloria Wekkers van deze wereld net zo goed een belang hebben bij het min of meer clandestien-wetenschappelijk laten voorbestaan van de notie ‘ras’ binnen de menselijke soort. Alsof het echt wetenschap is, met andere woorden. Anders moet ze met een kleurenwaaier komen ofzo, om de onderdrukker aan te wijzen. Maar volgens mij trapt dan echt helemaal niemand meer in haar onzin.

 • Vorige discussie