De ChristenUnie en wetenschap gaan niet goed samen

Afgelopen weekend kwam de volgende quote voorbij van niemand minder dan Minister Rouvoet (ChristenUnie):
Geloof is een andere vorm van wetenschap
Heel blij dat hij niet op de stoel van Plasterk zit.

Ik had het alweer verdrongen tot vandaag de combinatie van een linktip en het verschijnen van het rapport van het KNMI over de stevige impact van de klimaatverandering in NL met bijbehorend bericht van de regering me weer wakker schudden. Hier de uitspraak van staatssecretaris Huizinga (u raadt het al, ChristenUnie) naar aanleiding van het rapport:
Huizinga is blij met het rapport ‘als extra bouwsteen voor een nationaal beleid dat omgaat met de onzekerheden van het klimaat’.
Misschien reageer ik hier iets te allergisch, maar welke “onzekerheden” m.b.t. het klimaat zijn er eigenlijk nog na het IPCC rapport en nu het rapport van het KNMI? Of biedt de wetenschap mevrouw Huizinga niet de zekerheden die ze kent van dat ene dikke boek?
De conclusies uit het rapport zetten mij en de regering natuurlijk aan het denken.
Nu pas aan het denken? Stop daar dan ook onmiddelijk maar weer mee en ga wat doen! Laat dat denken in vredesnaam over aan wetenschappers over.

 1. 1

  Deze regering moet GODVERDOMME naar de hel, zo spoedig mogelijk.

  Ooit zag ik eens een onder de schedelplakkende ding op de VPRO..armagedon maar de heftige “gelovigen” gingen naar 666..

  Wat was het nu ook en weer, iemand met een beter long term memory?

  graag..

 2. 11

  Die quote van Rouvoet is zeker heel raar. De quote van Huizinga niet echt. Er is ook nog veel onzeker over het klimaat, zoals het rapport van het KNMI ook laat zien kunnen de regionale verschillen in de klimaatverandering groot zijn. In die zin is het ook na IPCC nog onzeker wat de betekenis van klimaatverandering voor Nederland zal zijn. We weten echt niet zeker hoeveel meer water er straks door onze delta moet stromen als gevolg van meer neerslag in West Europa bijvoorbeeld.
  Niet iedereen die gelovig is, neemt al zijn beslissingen op basis van de bijbel. En niet iedereen die onzeker en klimaat in een zin noemt is ‘global warming’aan het ontkennen.

 3. 12

  “Misschien reageer ik hier iets te allergisch, maar welke “onzekerheden” m.b.t. het klimaat zijn er eigenlijk nog na het IPCC rapport”

  Steeph, je mag kiezen:

  1) Nou mij fiks te veel. Trouwens, over welk IPCC rapport heb je het? Dat van 2001 of 2007? Die zijn nogal verschillend. En wat er in het 2007 rapport staat is ook langzamerhand weer aan twijfel onderhevig.

  2) inderdaad, je hebt helemaal gelijk! nu, wanneer wordt het eindelijk tijd voor die 15 kerncentrales?

 4. 13

  Sinds de CU in de regering zit krijg ik sterk de induk dat er veel meer is dat niet op harmonieuze voet staat met de CU.. Te veel!

  Met zijn opmerking “Geloof is een andere vorm van wetenschap” slaat Rouvoet de plank nu wel zo gigantisch mis dat ernstige twijfel aan zijn geestelijke kwaliteiten gerechtvaardigd is.

 5. 14

  @chiel: Dat het klimaat verandert en nog verder zal veranderen, is niet onzeker. Als we nu nog moeten discussieren over hoe onzeker het is, is het in ieder geval te laat.
  En combineer haar uitspraak met die andere om te begrijpen dat het inderdaad nog geen acceptatie van de werkelijke ontwikkeling is.

  @zutman: die van 2007. En twijfel is gezond, maar doe vooral stevige onderzoeken die ook nog eens goed door de peer-reviews heen gekomen zijn. Dan valt er misschien ergens over te praten.
  En kerncentrales zijn geen optie. Een euro accijns op een kilo CO2 wel. Moet je zien hoe snel dingen dan veranderen.

 6. 15

  De zon schijnt beter door te komen wegens de teruggang van het (kolen)stof in de atmosfeer; net zoiets als de vertienvoudiging van de hooikoorts en astma in de DDR: nadat de Trabant verdween, er minder bruinkool werd verstookt en ze kamerbreed tapijt aanlegden (om maar eens wat onzekerheden te benoemen).

 7. 23

  De volgende opmerkingen na het vluchtig doorlezen van het rapport.

  Allereerst is het duidelijk dat het rapport is geschreven voor niet-wetenschappelijk publiek.
  Het voordeel hiervan is dat het in duidelijke taal is neergeschreven. Het nadeel hiervan is dat het zweem van arrogantie krijgt (pag 4: dit rapport is een mooi voorbeeld van het samenbrengen van waarnemingen en onderzoek) een onlogische hoofdstukindeling (hoofdstuk 10 temperatuurreeksen is een verkapte poging om enigszins uit te doeken te doen hoe er is omgegaan met de data ansich en de gaten erin) tot slot leidt dit mijnsinziens tot een ietwat scheve kijk op het klimaat. Figuur 1.1 is daar een voorbeeld van: gemiddelde temperatuur voor de jaren 2006 & 2007 verglijken met een aantal Franse steden voor een periode van 30 (1961-1990). Dit soort kaartjes leidden tot krantenkoppen, een kaart die de KNMI inmiddels wel weet te spelen.

  Verder is het rapport niet helemaal (of helemaal niet) uitgewerkt:

  – waar data vandaan komt wordt niet vermeld en hoe er mee is omgesproken is onduidelijk(*).
  – definities als significant/herhalingstijd(*) blijven onduidelijk.
  – figuurtjes kennen 10 jaar gemiddelden ,maar trendberekeningen blijven achterwege. Een doodzone omdat je juist op basis geclusterde data en lineaire trends je harde conclusies kunt trekken.

  Aanvullend: de gekozen methoden maken een onlogische indruk op. Onnodig ingewikkelde methoden om droogte in kaart te brengen.
  Een rapprt dat een paar rake opmerking heeft (over toename van neerslag aan de kust) maar dat vol staat met onlogische en onnodig gecompliceerde meetmethoden. Juist kilmatologische parameters lenen zich er voor om deze in overzichtelijke kleurentabellen of simpele mathematische tekens weer te geven.

  (*) De QC van de verwerkte data is ontbreekt compleet.
  (**) herhalingstijden opnoemen groter dan de onderzochte tijdsreeks is een statische doodzonde.

  Uitermate slordig en mijnsinziens voor de media inelkaar geflanst rapport.

 8. 25

  @14: “die van 2007. En twijfel is gezond, maar doe vooral stevige onderzoeken die ook nog eens goed door de peer-reviews heen gekomen zijn. Dan valt er misschien ergens over te praten”

  Wat een mooie houding tegenover een wetenschappelijk debat dat nog immer stevig aan de gang is. Als je de peers beschouwt als zijn die in modellen denken, okee, maar er zijn genoeg andere ter zake kundigen die steeds hardere beginnen te protesteren. Nieuwe satellietdata die niet bepaalde richting inwijzen. Betere analyses van klimaat en CO2-verleden. meer aandacht en beter begrip voor de waterdampcyclus (invloed: zowel als warmteopslag als ook koelend, de principes zijn logisch, onderzoek naar de materiele invloed is nog nooit gedaan). Ook kan ik zelfs begrijpen hoe de reconstructies van het klimaat van voor 1850 waar het IPCC zich op beroept nogal belabberd zijn. Etc. enz.

  Dus als Steeph zegt “dan valt er misschien ergens over te praten”: check your own preconceptions, man.

  “En kerncentrales zijn geen optie. Een euro accijns op een kilo CO2 wel. Moet je zien hoe snel dingen dan veranderen.”

  Tsja. Ik kan je ook voor je bek slaan: moet je zien hoe snel dingen dan veranderen. (Waarom zijn kerncentrales geen optie?)

 9. 26

  Steeph, dit stuk van je valt me tegen. Waar gaat het over en wat wil je nu eigenlijk melden?

  – Dat Christenen domme idioten zijn?
  – Dat geloof geen wetenschap is?
  – Dat het klimaat verandert?
  – Dat daar iets tegen moet gebeuren?
  – Dat ministers dat moeten doen, zonder na te denken?

  En dan: waar wil je dat we over gaan discussieren? In de comments tot nu toe zie ik het al allerlei kanten uitschieten.

 10. 28

  @zutman: Net als dat er signalen zijn dat het nog veel erger is dan in het IPCC rapport. En ik lees ze allemaal, maar ze doen allemaal niets af aan de grote lijn.
  Qua kerncentrales:
  – te duur in hun totale levenscyclus (zie de recente ervaringen in Engeland)
  – hardnekkig afval probleem die teveel onzekerheid geeft voor toekomstige generaties
  – te weinig brandstof

  Maar laat ik hierbij een kanttekening maken. Als het zo is dat de “harde” aanpak inclusief echt investeren in alternatieve bronnen politiek gezien te lang gezever oplevert, bouw dan in godsnaam snel in ieder geval 5 centrales. Gevalletje lesser of two evils.
  Beter was geweest de Duitse weg te kiezen:
  http://www.newsweek.com/id/143679

  @Gezellig: Dat het gevaarlijk is om regeerders te hebben die zich baseren op fictie en daar hun besluiten op nemen.

 11. 29

  @Steeph: ok. Ik zie alleen niet zo direct deze regeerders *deze* uitingen op fictie baseren. Even los van de vraag of de uitspraken onzinnig of gewoon dom/slordig zijn (dat zou goed kunnen), is dan de vraag of je dit feit meteen kunt relateren aan het gegeven dat ze christen zijn.

  Volgens mij kan je dan over twee heel verschillende zaken discussieren:

  – hoe we omgaan met het feit van klimaatverandering, en waar we de oorzaken en oplossingen zoeken.
  – of er christenen in de regering mogen zitten. Zijn baseren hun leven immers op fictie en kunnen dan geen goede besluiten meer nemen?

 12. 30

  @Gezellig:
  – Op basis van ge-peer reviewede onderzoeken, en wetenschappelijke consensus.(die overigens ook achteraf fout kan blijken te zijn, iets wat geloof niet echt goed doet, fouten toegeven en verbeteren).
  – Nee, wij moeten tegen gristenen (en andere rotsvast gelovigen) in bescherming genomen worden!

  Mijn 2 eurocentjes.

 13. 31

  @tseeph: “Net als dat er signalen zijn dat het nog veel erger is dan in het IPCC rapport.”

  Ja, er zijn altijd mensen die beweren dat de hemel groen is. Als je het autoriteitsargument (‘peer review’) naar voren brengt, doe het dan ook consequent.

  Sorry, ik word even inhoudelijk: als men tegenwoord niet eens een _bewijs_ voor het onstaan van ijstijden, en hoogstens met theorettes over zonneactiviteit of vulkanisme aan kan komen, dan vind ik dat je wel een grote broek aan trekt als je de huidige klimaatverandering aan menselijk CO2 toewijst. Klimaatverandering is van alle tijden, in de middeleeuwen was er landbouw op Groenland.

  Wat mij ook zeer veerbaasde is dat alle CO2-stijging gebaseerd is op 1 gravure van de metingen op Hawaii daarbij aangenomen dat CO2 uniform verdeeld is (wat is toch steeds dat gemeten seizoenseffect?). Nieuw onderzoek lijkt te wijzen op een niet-uniforme verdeling over verschillende gebieden, wat lijkt te wijzen of een aktieve CO2-kringloop.

  Enfin, leuk debat om te volgen! (Het resulterende beleid heb ik zo mijn enorme twijfels over…)

 14. 32

  Wetenschap en politiek gaan vaak niet goed samen. Wetenschap en geloof gaan zeker niet goed samen.
  Om een of andere reden zijn politiek en geloof wel een heel populaire combinatie.