De christelijke Ramadan

ACHTERGROND - Vandaag – Aswoensdag – begint de Vasten, de periode voorafgaand aan Pasen waarin christenen geacht worden soberder door het leven te gaan.

In de katholieke traditie waren er vroeger allerlei regels voor die Vastentijd: maar één volle maaltijd per dag en de eerste en één na laatste dag van de Vasten waren (en zijn trouwens nog steeds) ’onthoudingsdagen’. Dat heeft niks met sex te maken, wat dat betreft verschilt de Vasten behoorlijk van de Ramadan. Het houdt in dat je geen vlees eet. Oudere katholieken willen nog wel eens verhalen over het ‘vastentrommeltje’, waarin gedurende de Vasten alle snoep verdween, om pas met en na Pasen te worden opgegeten. Maar dat is nooit een regel geweest, dat was folklore.

In diezelfde katholieke traditie is de focus op soberder eten steeds onbelangrijker geworden. Ook op dat punt is een verschil met de Ramadan aan het ontstaan. Omdat het idee ‘soberder leven’ steeds belangrijker wordt, wordt de Vasten tegenwoordig ook wel ’Veertigdagentijd’ genoemd, een goede vertaling van de antieke Latijnse benaming quadragesima. Eerst is het veertig dagen soberheid, in het midden is het Pasen en daarna is het vijftig dagen feest (tot en met Pinksteren). Getalsmatig is dat een zeer katholieke verhouding.

Pasen valt dit jaar op 20 april. Wie kan tellen, zal het al snel opvallen dat de periode van 5 maart tot en met 19 april geen veertig dagen zijn, maar zesenveertig. Dat komt omdat er tussen nu en Pasen nog zes zondagen zitten. Die tellen niet mee, want u begrijpt natuurlijk dat het ondenkbaar is dat er op de dag des Heeren wordt gevast.

  1. 1

    Ik denk dat op een onverdraaglijk genuanceerde nieuwssite zeker ruimte mag zijn voor religie, en uitleg van gebruiken en opvattingen behoort daarbij, maar dit stukje veronderstelt wel erg weinig voorkennis. Liever lees ik iets inhoudelijkers, wat deze auteur overigens vaak genoeg levert. Dit was echter een van zijn mindere bijdragen.

  2. 3

    @2: katholieken geschoffeerd door de zin “want u begrijpt natuurlijk dat het ondenkbaar is dat er op de dag des Heeren wordt gevast” ??? Jij bent wel erg snel op je teentjes getrapt.