de Belgische verkiezingen: zondag 10 juni (inclusief Poll)

België trekt weer naar de verkiezingen op 10 juni. Sommigen kreunend onder de verplichting, anderen met enthousiasme.
De Sargassobelg van dienst offreert u een voorstelling der potentiële toekomstige premiers, een aantal mogelijke regeringsscenario’s, een poll, en een keihard onderbouwde voorspellingsscore op basis van een staalharde staalkaart van mijn onmiddelijkste omgeving (mezelf dus) – en dit alles GRATIS en voor NIX, en SPECIAAL voor JOU!

verkiezing2007.jpg

••• Algemeen neemt men aan dat er slechts drie kandidaten zijn om Baas van het Federale België te worden (dat is dus Vlaanderen, Wallonië en het Hoofdstedelijk Gewest Brussel EN de Duitse Kantons samen.

a) Meneer J. Vande Lanotte.
Socialistisch leider. Minst populistische en wellicht ‘jeugdigste’ en zelfs onwaarschijnlijkste kandidaat, in de zin dat hij een vervangfiguur is, een trouw soldaat, cijfermaniak, maar niet iemand die in de politiek gegaan is om het land te leiden. Zoals elke kandidaat op die Shakespeariaanse hoogte kleeft er droefnis over hem heen, hulpeloosheid in het daglicht, maar zeer op z’n plek achter onderhandelingstafel of zakjapanner. De perfecte vice-premier, maar met te weinig charisma, te weinig wellicht om een regering te kunnen leiden. Is baas van basketbalclub Oostende, en niemand lacht daar vanwege zijn kleine gestalte.
Dossierkennis: 9,5/10 |•| Soortelijk Premiergewicht: 4,5/10 |•| Charisma: 5,5/10 |•| Geliefd bij tegenstander: 8/10 |•| Geliefd bij medestander: 8/10 |•| Kans dat u graag een biertje met ‘m gaat drinken: 6/10 |•| Formaat penis: medium

b) de Christen-democraat Y. Leterme.
Zoals Vande Lanotte een mooi product van zijn partij, met de geur van parochiezalen en audienties bij de kardinaal. Beetje gelig van huid en denken. Houdt van geiten en norse boeren in het bijzonder. Hij is de challenger na 8 jaar paars coalitie, waar kandidaat C het gezicht en Vande Lanotte de andere helft van het verstandshuwelijksbrein is. Hij komt van een uithoek in Vlaanderen tegen de Franse grens, en is ook in het Frans opgevoed. Is nu Vlaams Minister-president, en weinig Waalse mensen willen hem als (ook) hun premier. Hij is de man die, als Jezuiet, de kunst van het ten allen tijde zwijgen, naast de kwestie praten, en ontwijken, het beste beheerst. Blinkt uit in vaagheid, maar dat doen veel Vlamingen uit zijn Westvlaamse buurt. “Eet uw patatten op en werkt voort, ezel” geldt daar als voorbeeld van liefdevolle omgang met kroost.
Dossierkennis: 7,5/10 |•| Soortelijk Premiergewicht: 8,5/10 |•| Charisma: 7,5/10 |•| Geliefd bij tegenstander: 2/10 |•| Geliefd bij medestander: 7,5/10 |•| Kans dat u graag een biertje met ‘m gaat drinken: 4/10 |•| Formaat penis: medium

c) G. Verhofstadt. Liberaal.
Veruit de bevlogenste Belgische staatsman sinds zeer lang. Heeft schijnbaar een paar fikse klappen gekregen, en lukt er niet meer in zijn boodschap oprecht overtuigd over te brengen. Deze man is moe, zeer moe. Hij is en blijft ervan overtuigd dat hij het beste is wat de Belgische politiek is overkomen sinds de tweede wereldoorlog, en op Leterme na denkt iedereen dat wellicht ook. Anders dan bij de andere twee kleeft er een vreemde parasiet aan Verhofstadts schouder: zijn communicatieadviseur/vriend/partijreclameman Noël Slangen. Die is zo verwikkeld in een aantal zéér onfrisse en zéér onBelgisch ‘spinnerig webben’ dat er onvermijdelijk wat van dat ballast aan de premier hangt. Heeft zichzelf eigenlijk buitenspel gezet door openlijk voor een baan als Europees Premier te willen gaan. Is veruit de erudietste van het gezelschap, knapt zelf enkele huizen op door er afgebladderde (symboliek!) deuren in te plaatsen.
Dossierkennis: 8,5/10 |•| Soortelijk Premiergewicht: 8,5/10 |•| Charisma: 8,5/10 |•| Geliefd bij tegenstander: 7/10 |•| Geliefd bij medestander: 10/10 |•| Kans dat u graag een wijntje met ‘m gaat drinken: 10/10 |•| Formaat penis: medium

d) Er is nog de mogelijkheid dat een Waal premier wordt. Dat zou dan gaan tussen Didier Reynders of Elio Di Rupo. Zelfs als de onderhandelingen na 10 maanden nog vastzitten na een volkomen verplinterde stembusuitslag, maken zij nog geen kans. Het is wachten op een Waalse economische heropleving van formaat, voor men daar kan aan denken.

••• De kartelvormingen. Even stilstaan bij de laatste kekke hippe flashy trent in politiekepartijland: de kartelliseringsdrang tussen partijen waar een vadsige drugslord uit Columbia nog een punt kan aan zuigen. (de vorige trend was: volkomen abnormale partijnamen aannemen, met een verplicht leesteken er ergens tussengestrooid. Die trend is nu voorbij, want < Target Accomplished >)
Elke grote partij is samengegaan met een andere, kleinere.

De CD&V + NV-A
De onwaarschijnlijkste verbinding. Waar de Christelijke partij na WO II ongeveer onverminderd aan de macht is geweest als pure regeerpartij met een maatschappelijke invloed die gerust totaal mag genoemd worden, is de NationaalVlaamseAlliantie de rechtsnationalistische afstammeling van de Belgiëhaterspartij nummer 1; de VolksUnie. Water en vuur, met één gemeenschappelijke noemer: haat tegenover paars en regeerlust ten allen prijze. De kleine partner heeft de veruit belachelijkste verkiezingscampagne, en mark my words: dit kartel gaat het na 10 juni niet lang volhouden. Met name de NV-A hangt als een loden bol aan het been van het kandidatuurschap van Leterme. Zij zullen profiteren van de paraplu en de media-aandacht die de CD&V genereert, en dan wijselijk terugvallen in de rol van gemene keffer. Hoe salonfähing Vlaamsnationalisten zich in deze gedaante ook willen voordoen: het is in wezen een nee-beweging, die bestaat bij gratie van een vijand. Vreemd dat die emoties van ‘vernedering’, ‘historische onderdrukking’ en ‘kaakslag’ volwassen mensen kunnen motiveren om in een politieke partij te militeren.
Overlevingskansen na 10 juni: Zeer klein

Open VLD + Vivant
De grootste versus kleinste verbinding, Vivant is eigenlijk een éénmanspartij van Duchatelet. Interessant figuur, heeft enkele mooie ideëele, en dus onBelgische programmapunten, zoals belasting afschaffen, en eerlijk verdelen over BTW. De man is een beetje weggedeemsterd sinds z’n huwelijk met Groot Blauw, en is nu voorzitter van een voetbalploeg die voetbal speelt en STVV heet. Voor Open VLD is het altijd wat minnetjes geweest in de kartelbranche. Doet wat denken aan dat moment waar de teamkapiteins op de school met het allerlaatste en slechtst sportende jongetje opgescheept zitten.
Overlevingskansen na 10 juni: totaal.

SP-A + Spirit
Spirit is, naast het scoutsEgo Bert Anciaux, de ‘linkse’ tak na het uiteenvallen van de VolksUnie. Beetje D66, beetje SP, maar vooral Bert. Bert is een geval apart, en lokt met een warrig sexappeal vooral het moederinstinct in menig ontevreden vrouw aan, wat zich uit in een groot aantal voorkeurstemmen. Tot ieders verbazing heeft Bert zich ontpopt tot een minister van cultuur die het niet zo slecht deed. Of het telt weet ik niet, de verwachtingen konden niet lager gespannen zijn.
Overlevingskansen na 10 juni: Zeer groot.

•••• Scenario’s na 10 juni. Wie stuurt de rollatorhorde grijze mondige wolven de goede kant uit in een wereld die morgen Chinees spreekt, hoe gaat welke regeringscoalitie de werkgevers verplichten hun racistische arbeidersbeleid op te geven, wie gaat het hoofd bieden aan stijgende olieprijzen? Welke coalitie gaat met name mijn land leiden?

1) Christelijk/socialistisch: zeer wel mogelijk. Indien het aantal stemmen het toelaat, zal er na veel mistgespuit triomfantelijk in een regering gestapt worden, onder het mom van staatsbelang. Dit enkel wanneer Leterme een zeer grote persoonlijk score haalt. Als dat niet het geval is, zullen de gesprekken langer duren, en verhogen de kansen voor Vande Lanotte.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 6/10 |•| Regeringskans indien een zeer grote score: 10/10

2) Christelijk/liberaal. Héél kleine kans – zoals het er nu naar uitziet. Geen twee figuren die elkaar meer haten dan de respectievelijke leiders. Iemand van de twee zal dus enorm moeten winnen bij de verkiezing, en de socialisten zullen enorm moeten verliezen, wil dit huwelijk doorgaan.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 1/10 |•| Regeringskans indien een zeer grote score: 6/10

3) Liberaal/socialistisch. Matige kans. Niemand acht het – zoals het er nu naar uitziet – mogelijk dat paars een derde termijn kan beginnen, -hoewel dit wel degelijk de inzet is van deze verkiezingen. Het is uiteraard het eenvoudigst voor te stellen, en ALS de kiezer hetzelfde aantal stemmen geeft aan de huidige coalitie zal dat een smadelijke nederlaag voor Leterme’s CD&V en een onverwachte overwinning voor het huidige beleid betekenen. Het dient gezegd dat het rapport wat 8 jaar paars kan voorleggen uitstekend is, maar dat de grootste kans op afgestraft worden door de kiezer, door het geklooi van de Open VLD zelf veroorzaakt werd.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 6,5/10 |•| Regeringskans indien een zeer grote score: 10/10

4) De Tripartite. De drie partijen moeten samen gaan omdat de stemmen te zeer verdeeld zijn. Dit is al vaker voorgekomen, en vraagt om moeilijkheden bij het bestuur. Men zal elkaar het zo moeilijk mogelijk willen maken om te scoren, om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te willen, om zo opnieuw etc.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 6/10 |•| Regeringskans indien een zeer GELIJKE score: 9/10

5) een Los Kanon komt erbij.
••Het Vlaams Belang is uitgesloten.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 0/10 |•| Regeringskans indien een zeer grote score: 0/10

••Lijst Jean-Marie “ik-doe-wat-ik-zeg” Dedecker: heeft evenveel kans om deel uit te maken van een coalitie als het aantal percenten wat hij op Belgisch niveau zal halen, ik schat 1,7. Op honderd.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 1,7/100 |•| Regeringskans indien een zeer grote score: 3,3/100

••Groen! Hoewel sommige voorspellingen wijzen op relatief forse hergroei, ligt die beweging op de rug – in tegenstelling tot het werk wat hun geheime agent A. Gore voor hen doet. Zeer dwarse en onbegrijpelijke partijtopbeslissingen (“we gooien iedereen eruit, en enkel vrouwen op de lijst, en dan ook zij die nog geen ervaring hebben: die houden we”) en bijzonder naïeve mensen die door andere partijen afgeslacht worden als het op macht aankomt zorgen ervoor, dat ook enkel een (onwaarschijnlijk geachte) zeer hoge uitslag, de Groenen in een regering kunnen brengen. Misschien zitten ze nèt op de wip om een Christelijke/Socialistische coalitie aan een meerderheid te helpen, maar zelfs dan vermoed ik dat men verkiest nog even in de luwte te blijven.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 0/10 |•| Regeringskans indien een zeer grote score: 1,5/10

•• Er is nu ook nog de CAP, en dat mag een pas beginnende kleine linkse partij a la SP genoemd worden.
Regeringskans zoals het er nu uitziet: 0/10 |•| Regeringskans indien een zeer grote score: 0/10

6) En er blijft uiteraard de Waalse factor. Een niet uit te roeien gerucht, dat waar is zo zeggen andere geruchten, zegt dat er al een voorakkoord zou zijn tussen de CDH en de Parti Socialiste. Het leven daar over de taalgrens heeft nog die unieke charme die je nog aantreft in vergeelde foto’s van net na de oorlog. Eenvoud siert, en ze wegen hun gewicht op de regeringsvorming. Dankzij hen stijgen de kansen van scenario 1 enorm. En de CDH (prachtige naam: het Humanistisch Democratisch Centrum…) heeft een wapen in huis om krokèt tegen zeggen.

7) Deze voorspelling mag er ook zijn: de kans dat huidig provinciegouverneur Steve Stevaert terugkomt is omgekeerd evenredig groot aan het verliespercentage van zijn SP-A, deze elections.

Dan, de goodies:

••• Hier kan u aan de Belgische verkiezing deelnemen. Gruwelijk lelijke interface, maar de inhoud is best keurig.

••• Onze eigenste bovenste poll!

[poll=59]

 1. 4

  Nice @Crachàt

  Maar kan ik wat begeleiding krijgen bij vraag 1 van de stemwijzer (tjezus wat een lelijk gedrocht uit 1993)?

  Wat is het verschil?
  Op basis van welk principe zouden volgens u het best de bevoegdheden in België over de verschillende overheden verdeeld worden?
  Unitair België
  Federaal België
  Confederaal België
  Onafhankelijk Vlaanderen

  Vond het niet erg belangrjk, kwam uit op:
  Open VLD 22% ±11%
  Lijst De Decker 16% ±10%
  NVA 13% ±10%
  Spirit 12% ±7%
  SP Anders 11% ±7%
  CD&V 10% ±6%
  Groen! 8% ±7%
  Vlaams Belang

  Is dat erg?

 2. 5

  thx, Chinaman. Unitair is zoals vroeger: één land, punt uit. Federaal is zoals nu: met veel bevoegdheden verdeeld over alle delen, met alle voor- en nadelen vandien.
  Confederaal is wat meerverdeeld nog, en Onafhankelijk Vaanderen is dan een volkomen afgescheurd land: een 1830 België-Nederland, maar dan Vlaanderen-Wallonië.
  Dat laatste roepen enkel NVA en Vlaams Belang.
  Groen zal wellicht het meest pro-België zijn.

  Jou kennende via je reacties, mag ik denken dat de uitslag een behoorlijk goeie weergave is van uw persoon :-)
  Ik zou als Chinaman zeker Open VLD stemmen…

 3. 6

  Ah prima, nu nog even een Belg z’n kieskaart ontfutselen.
  Beetje jammer van de standaarddeviatie die ze er bij zetten. Heb je het hele verhaal doorlopen, krijg je als antwoord dat je het zelf maar moet uitzoeken. Wel een aparte trouwens, Lijst De Decker. Heb het niet zo op de Nederlandse lijsten, maar is deze beter?

  Dank voor de uitleg. Blijft toch lastig dat Belgie, zolang het nog bestaat. Ben ook nog even aan het peinzen over welke term ik het mensonwaardigste vind. Arbeidsongeschikt of arbeidsonbekwaam.

 4. 7

  heeft evenveel kans om deel uit te maken van een coalitie als het aantal percenten wat hij op Belgisch niveau zal halen

  Dit kan natuurlijk niet kloppen. Zodra zijn percentage de 30% benadert, benadert de kans op deelname van Dedecker de 100%. Natuurlijk haalt hij dat percentage nooit van zijn leven, dus het is maar hypothetisch.

 5. 8

  Waar is de “anders” knop? Ik EIS Daerden of op zijn minst Di Rupo als premier! Ik vind het belachelijk dat de economische toestand van het landsdeel beslist wie er premier kan worden.

  Overigens hoorde ik dat in Wallonie liberalen en socialisten elkaar naar de keel vliegen, dus dat wordt een moeilijke formatie voor een socialistisch/liberale regering.

 6. 9

  Bismarck7: ja, da’s waar. Maar mijn style columnista deed me wat neerbuigend formuleren op de Belgische Verdonk.
  Hij heeft een gigantisch voordeel: véél van zijn stemmen komen van het Blok. En hoe meer partijen aan die kantvan het spectrum hoe meer vreugde.

  Bis8: klopt dat rood en blauw elkaars bloed kunnen drinken daar – maar er is ook geen landsdeel wat zo snel eieren voor z’n geld kan kiezen als la Wallonie. Heerlijk.
  Wist je dat Blauw Boegbeeld Louis Michel “tijdelijk zijn functie als Europees Commissaris van Ontwikkeling en Internationale Hulp heeft neergelegd” om voluit aan de Belgische verkiezingen mee te kunnen doen?
  Yippeeee! Het enthousiasme van onze politici is heerlijk!

 7. 10

  Leuk detail zoals Leterme hier getekend is, doet hij wat denken aan Dewinter… Allusie op de nogal harde standpunten van Ieperse Yves ?

 8. 11

  @Crachat

  Enkele correcties.
  De kans dat je met Vandelanotte een pintje gaat drinken is 20/10 in Oostende als ze kampioen worden eind deze week.

  De Volkunie Belgiëhaterspartij nummer 1 noemen is wel met een erg grove kam over die partij gaan.
  Ik zou eerder Vlaams Blok die titel geven, kan je dus nog wel gelijk geven tot pakweg 1978 toen de eerste regeringsdeelname van de VU starte.

  Bert Anciaux heeft een chiro-ego ;-)

  Soit ik heb het gevoel dat je column niet geheel onpartijdig is geschreven.

 9. 12

  @9: Politiek gezien is dat voor hemzelf een nadeel. Als zijn stemmen van het VB af komen, maakt dat zijn kans op regeringsdeelname kleiner. Als VB 20% van de stemmen haalt en Dedecker 30% is Dedecker linksom of rechtsom zeker van regeringsdeelname, als hij 30% haalt, omdat hij het VB helemaal opslobbert, bestaat de mogelijkheid om ook een cordon om hem te leggen. Ik weet het blijft hypothetisch, want hij haalt die 30% bij lange na niet, maar het gaat ff om het gezwam hier.

  Verder begrijp ik wel dat het voor niet extreem-rechtsen een voordeel is dat Dedecker en VB vechten om de extreem-rechtse stem.

 10. 13

  Hèhè, goede test, de ranking klopt nogal :
  SP.A
  G!
  S
  CD&V
  NVA
  OVLD
  LDD
  VB.
  Hoogstens had OVLD hoger kunnen staan, maar bon ik ben niet zo’n totale vrije markt genegen.

  @#12: uiteindelijk mag het ‘m niet gaan om ‘de rechtste stem’ maar moet het hem gaan ‘de democratische stem’. Hulde, in dat verband, voor een DeDecker die weigert samen te werken met een partij die veroordeeld is voor racisme.

 11. 15

  @Crachat: acht je de kans niet aanwezig dat Groen! (mits ze het wel goed doen) gaat aansluiten bij Paars in ruil voor een klimaatsministerschap?

 12. 16

  Jammer trouwens dat die stemwijzer alleen de Vlaamse partijen laat zien, ik zou best willen weten of bijvoorbeeld de PS het beter bij mij zou doen dan SP.a (hoewel ik nooit op een partij met zoveel corruptieproblemen zou stemmen).

  Vreemd ook,aangezien de Brusselaars toch naar ik meen zowel Frans als Nederlandstalig kunnen stemmen.

 13. 19

  Jaap, toen Groen deel uitmaakte van paars I, werden ze gebruikt, gepakt en genaaid door elke andere partij van de coalitie. Hen de onpopulaire maatregelen laten aankondigen, en mee aan de kant van de honenden gaan staan bij protest. keer op keer er inlopen door de Groene ministers. Ook de pers die de pret niet opkon: Magda Aelvoet die live voor de camera’s de mantel uitgeveegd wordt door de eerste minister, aan de telefoon.
  Hun regeerbereidheid ligt zeer laag, en ook zij zelf hebben nu aangekondigd niet deel te willen nemen.

  Maar dat is allemaal nu. De verleiding als politicus en de streling voor het ego moeten enorm zijn als je ‘gevraagd’ wordt, ‘nodig’ bent.

 14. 20

  @18: Tres interessant! Toch wel wat verschillen tussen de vlaams/waalse equivalenten. Ook opvallend dat Dedecker op het compas ongeveer bovenop de VLD ligt (en minder nationaistisch/conservatief is dan NV-A!)

 15. 21

  Uiteraard, Bismarck. Als individu kan je roepen wat je wil, je hoeft als kleuter tussen de groten (en dat bedoel ik ook numeriek) geen rekening te houden met het gevolg van je woorden. “Ik doe wat ik zeg”, leunt verrekte dicht aan bij een hoogrood stripverhaalkereltje wat z’n adem inhoudt, en zijn zin wil krijgen.
  Tot nader order is politiek opgedeeld in twee strategieën: op voorhand eisen stellen, en naderhand compromissen sluiten. Als de tweede stap bij voorbaat uitgesloten is, waarom jezelf inhouden?

 16. 22

  @21: Die kan ik toch niet helemaal volgen… Wat wil je precies zeggen? Het manneke dat alleen zijn zin wil zou zich niet inhouden (en dus niet zo dicht tegen het politieke middelpunt aanzitten als Dedecker in deze grafiek doet).

 17. 23

  In 30 jaar bekendheid met de Belse politiek en na vele jaren werken in België kan ik een goed geïnformeerd oordeel geven: HET MAAKT GEEN ZAK UIT WIE ER REGEERT!

  Het cliëntelisme blijft bestaan, Walen en Vlamingen hebben allebei een bord voor hun kop en blijven elkaar naar het leven staan, om de paar jaar naaien ze Nederland of Nederlanders in het pak, en het blijft een marginaal landje. Hoe valt niet altijd op omdat ze hun schoenen beter poetsen, maar België is verreweg het achterlijkste land van West-Europa.

 18. 24

  Het gekke is, dat ik van veel Europese landen iets weet. Maar van België? Ik heb geen idee. Werkelijk geen idee. Heeft het invloed dan?

 19. 25

  ja Bismarck, heb me wellicht ongelukkig uitgedrukt. Het was een zwakke pun op Dedeckers ‘Ik doe wat ik zeg’.
  Dat is een rare manier van politiek bedrijven. Misschien had ik beter mijn gevoel van absurdisme omtrent deze uitspraak geformuleerd als: ‘ik zeg wat ik zeg’.

  An sich zal Dedecker wel een fidele vent zijn, maar wie is dat in wezen niet? De motivatie om iets te veranderen aan ‘het systeem’: prima.
  Maar er schort wat als je als een soort Dirty Harry windmolens gaat aanvallen. Waarom kan hij niet samenwerken?
  Wat is de consequentie van jezelf op een zeepkist te plaatsen en vanop zelfverklaarde hoogte te ‘doen wat je zegt’?
  Wie zijn stem aan de man wil geven, geeft eigenlijk een carte blanche aan een koortsig pragmaticus, die het belangrijk vindt de set levenswijsheden die hij in de loop der heeft opgedaan, toe te passen op het algemeen. Loffelijk, maar gevaarlijk, en een beetje dwaas.
  Als automobilist verbeeld scheurt hij tegen 200 door bebouwde kom. Het is een roerend hormonaal verhaal, en hulde voor de maatschappij die dat gedrag tolereert, aanmoedigt en zelfs kansen geeft.

 20. 27

  Belgie is zeker een bijzonder aangenaam land, dat zal ik U zeker niet tegenspreken. Uw emotie doet me goed (!) in deze maar ik vermoed dat het weer een centenkwestie is .

  De nederlanders willen een cola met 7 rietjes.

 21. 29

  @25: Maar de grafiek vertelt een ander verhaal dan jij. Ik begrijp van je dat Dedecker niet kan samenwerken uit jouw woorden, maar de grafiek zegt me dat Dedecker en VLD makkelijk met elkaar gaan overeenkomen (na de verkiezingen), omdat ze precies op de zelfde standpunten staan.

 22. 31

  Het maakt idd geen zak uit wie er regeert, maar dat is wel op meer plaatsen zo, nee?

  Hopelijk wordt het Di Rupo of Reinders, dan kunnen we nog lachen. Met Freya op buitenlandse zaken. Fun.

 23. 32

  @29: maar ze zijn nèt gruwelijk gescheiden, Bismarck! Dedecker heeft alle mogelijke kansen gekregen van de partijtop en heeft ze met een duivels genoegen om zeep geholpen. De DP van de VLD, zeg maar.
  Het is het bewijs dat zijn ego vele malen meer weegt, dan wat hij ‘ik doe wat ik zegt.’

 24. 33

  of ik kom net op een betere vergelijking, ik denk niet dat Luther en de toenmalige paus, net na het dispuutje wat beiden hadden, nog veel met elkaar wilden samenwerken.
  Toch liggen hun standpunten, naar analogie met een politiek spectrum, zeer dicht bij elkaar, vergeleken met alle andere religies.

 25. 34

  @larie

  Ik geloof toch dat het meer is dan een centenkwestie.
  als je NL cabaretiers vraagt waar het publiek super is dan zeggen ze volmondig BELGIË.
  Die troep nederlanders die elk jaar de Ardennen onveilig komt maken vind België denk ik toch ook het einde, zonder de financiële voordelen.

  Nuja ik ga ook graag op weekend in NL zonder dat ik er zou willen wonen.

  En verder
  @HansR
  De Europese unie kan je toch wel voor een stevig stukje toeschrijven aan Belgische invloed.
  En dan niet zozeer door grootse ideeën. Maar gewoon het feit dat we altijd wel enkele politici hebben die zonder problemen Frans, Duits en Engels praten. Voeg daarbij de typische Belgische superkennis van het compromissluiten en je hebt een bruggenbouwerlandje pur sang.
  Dus echt invloed nee, indirect absoluut.

 26. 35

  Een heldere en duidelijke uiteenzetting van het huidige Belgisch-politiek-landschap en z’n tenoren.
  Wel geen woord over de staatshervorming en om dit te bekomen; de daarvoor vereiste 2/3 meerderheid.
  Het paradoxale brede draagvlak, benodigd om de ‘staat’ België nog verder uit te hollen en z’n bewoners nog meer van elkaar te vervreemde.

  Welke coalitie het ook word, de enige echte overwinning voor de Belgische democratie ligt in de hopenlijk verdere afkalving van het Vlaams-Belang.

  Dat zou pas echt in het belang van Vlaanderen zijn.

 27. 37

  @#23: mwah… Zelfs de christen-democraten beginnen nu te beseffen dat je al ’s iets moet veranderen om bij te blijven. De socialisten waren daar al achter, tenminste in Vlaanderen. Ceterum cf. #26.

  @#29: politiek is – helaas? – ook zorgen dat je zelf groter wordt en zien dat de andere niet groter wordt, ook al is het je coalitiepartner. Dat heeft bv. de VLD helaas iets te goed afgekeken van de oude CVP, met alle gevolgen van dien in de recente peilingen. Maar vooral : zie #32+33.

 28. 38

  @33: Waar het op regeren aankwam hebben ze het samen goed opgelost, daar in dat duitse rijk van de rennaissance.

 29. 39

  @#38 iets verderop in de tijd trouwens fa-sci-ne-rend scharnierpunt tanen Habsburgse invloed en toename Pruissische. Iemand enige lectuurtips daarover ?

 30. 42

  Ik dàcht van wel, maar blijkbaar heerst chaos en anarchie. Ik zie weekendedities met peilingen galore.
  CD&V wordt veruit de grootste, wie wordt tweede: open vraag.

 31. 45

  Ik stel de vraag verkeerd, elke overheid kan je namelijk dwingen om zulke dingen te doen. Waar hebben ze anders al die pistolen voor … ?

  Wat ik wilde vragen is: doet de Belgische overheid dat ook daadwerkelijk?

 32. 46

  Geen idee, je moet in ieder geval gaan stemmen.

  Overigens doet Dedecker het blijkbaar veel beter dan Crachat zelfs in het meest gunstige scenario had verwacht. Ook De Winter wint voor de zoveelste keer (al zullen er mensen zijn die je wat anders proberen uit te leggen door appels met peren te gaan vergelijken). Gezien wat er nu op EEN aan exit-polls mijn kamer instroomt, voorzie ik een kabinet met CD&V/NV-A, CDH, VLD en MR.

 33. 49

  Inderdaad Bismarck, CD&V/VLD/MR/CDH is verreweg het waarschijnlijkst. En de N-VA wordt hierop uit de CD&V-coalitie gegooid. Een deel gaat zich waarschijnlijk aansluiten bij Dedecker, een deel bij het VB. Dan kan Leterme (tweetalig opgevoed) ook eens stoppen met het Walen-bashen. Al moet Crachat me toch eens uitleggen wat de aantrekkelijkheid van de figuur Leterme is. Hij is toch van een soort Balkenende-achtige nietszeggendheid (toegegeven, hier werkt dat ook, al sla ik Leterme als leider wel iets hoger aan)? Hij komt bijna gereformeerd over.

 34. 50

  @49: Ik denk dat liberalen en christenen de NV-A nodig hebben voor een meerderheid, of anders Dedecker. Probleem is dat beiden neit zo waalsvriendelijk zijn.

  Bij nader inzien kom je dan misschien nog makkelijker bij een grote coalitie, met liberalen, christenen en socialisten. Doen zich als probleem voor de wijze waarop Liberalen en socialisten in Wallonie elkaar naar de keel vlogen in de campagne (maar dat is aldus Crachat zo vergeten) en het enorme verlies van met name de vlaamse socialisten, die dus niet zo snel geneigd zullen zijn mee te doen. Van de andere kant willen nogal wat partijen tot hervormingen komen van de federatie, waar die tripartite voor nodig is.

 35. 51

  @45: Je bent idd verplicht, niet enkel om te gaan stemmen, maar ook om te gaan ‘bijzitten’. Ik zou niets liever willen doen, maar het zijn leraars, computeranalysten, enzo. geen geflipte tekenaars. Maar er is hoop: je mag je vanaf opgeven, vrijwillig een pas vooruit, dus. Ga ik doen. Funky democratie meemaken.
  Maar dus: als je niet komt, zijn er steeds achteraf een paar symbolische processen, waar de niet-opgedaagden dan nèt niet een zware boete moeten betalen van de rechter. Functie: bang maken. Lukt het? Meestal wel. Als justitie in een goede spinning mood is.

 36. 52

  Anna Lisa?
  Graag. Maar ik ben bitter EN tvloos. Dagje naar de palingdorpen, borstvoeding op diverse terassen (“70 streekbieren!”).
  Ik zie steden en grote dorpen waar alles beter en beter gaat, ik zie dorpen voorbij het rechterraampje, waar al 8 jaar 40+ % VlaamsBelang is. En waar een meerderheid verplicht is samen te hokken om gewoon te besturen, en een voetpad recht aan te leggen.

  Ik hoor de arrogantie van het Hebben. Zowel van zwalpend links, als hebbend Rechts.
  De zuurtewinst vertaalt zich niet in winst voor het Blang, dat kan nu netjes naar de zure NV-A, of de Bittere JM Dedecker, judocoach.

 37. 53

  Mooi, Mango. Zou het ook echt niet weten. Waarlijkiedereen in zijn partij, en de mensen die ik ken en met ‘m persoonlijk hebben gesproken, vertellen van een vreselijk kille, quasi arrogante man. In De Morgen van dit weekend staat door de hoofdredacteur een kei- en keihard oordelend artikel, puur op de man Leterme.
  Klopt dus met het beeld wat men van ‘m heeft.
  Ruk naar rechts?
  Denk ni. Ruk naar ‘niet-paars’, dat zeker.
  De SP-A heeft een mooie campagne gehad, maar absoluut geen goede kandidaten, haast masochistisch slecht. Zinderende leegte van rood. Heeft al 20 jaar deelgenomen aan de macht als tweede bruid, en is regeermoe, denk ik. Maar ik weet het: Stevaert komt terug. Dit is het alibi wat ie nodig heeft.

 38. 55

  Yap, zeker Bismarck, da’s al lang duidelijk. Maar met wie??
  Rood of Blauw. Verhofstadt moet dus weg, koningsoffer, voor je aan die cocacoalitie kan beginnen.
  Socialist heet meer (0,4%) verloren dan Liberaal, dus lijkt blauw eerst kandidaat.

  Hm. Wat er ook van komt, dit is niet solide.
  Nieuwe verkiezingen voor de 4 jaar om zijn.

 39. 57

  @ 51,

  Met andere woorden: geloof in vrijheid en democratie, of draai de bak in!

  In de meeste westerse landen is dit overigens het geval, wie de stompzinnigheid van ’het volk' niet aanziet voor goddelijke wijsheid, moet opgesloten worden. In België zijn ze kennelijk alleen wat eerlijker.

 40. 58

  Ik weet overigens niet wat verwerpelijker is: gedwongen worden tot slaaf van ‘het volk’, of vrijwillig slaaf van ‘het volk’ worden.

 41. 59

  heh, ja. Misschien een polletje waard: stemplicht of stemvrijheid?

  Overigens: de enige echte Crachàt-voorspelling waar die op gepakt kan worden als het zover is:
  • Rooms-blauw kabinet,
  • de rit van 4 jaar niet uitzittend,
  • NV-A splitst zich af van de CD&V

  Waarvoor dank, Dag lieve kijkbuiskinderen, oogjes dicht en snaveltjes toe!

  -leuk is wel dat ik het scherpste potlood weer kan bovenhalen, en dit lulloregeren kan bekrasselen.

 42. 60

  Ik heb nog een optie voor dat polletje, Crachàt: hebben willekeurige vreemdelingen überhaupt het recht om iederéén binnen de (denkbeeldige) landsgrenzen hun (imbeciele) wil op te leggen … ?

  Ja? – SMS JA NAAR 666
  Nee? – SMS NEE NAAR 777

 43. 62

  @56: Is dat een nationale kiesdrempel of per vlaanderen/wallonie? Want in Vlaanderen zit hij op 6.5%, hoger dan Groen (en je maakt me niet wijs dat Groen en de Waalse partijen CDH en Ecolo niet in het parlement komen). Geloof me, Dedecker zit in het parlement, met nog een aantal volgelingen, of je dat leuk vindt of niet.

  Dterker nog, ALs er geen grote coalitie komt, is Dedecker mogelijk zelfs spil voor een meerderheid.

 44. 63

  @59: Hoeveel van de kartellzetels zijn van NV-A? Want als het er 5 zijn, heeft roomsblauw geen meerderheid zonder hen!

 45. 64

  Nog een vraagje: Zit er geen enkele duitstalige in het Belgisch parlement? Volgens de getallen zouden ze toch 1 zetel moeten hebben.

 46. 65

  Nee, Bismarck, 1 ding jij ni snap ni, een kartel is bindend, lees: 1 partij. Als je stemp op pakweg SP-A: dan kies je ook voor Spirit. Stemp je op CD&V: je stemp ook op de Nationaal Vlaamse Alliantie. Dat is een prachtig/misselijke van kartels. Iets wat volkomen opgedrongen wordt aan de kiezer. Globalisering, pragmatisme, monopoly – er zijn weinig knusse woorden voor te bedenken, dit bedenkelijke spel indachtig.
  Daarom dat ik er in mijn logstuk er zoveel nadruk heb op gelegd.
  Daarom dat het funky wordt: de winnaars CD&V / NV-A [wat ben ik die acromiemen BEU!!!] zijn feitelijke tegenstanders als het op Belgie Besturen aankomt.
  Daarom dat ‘overwinningen’ nogal interpreteerbaar zijn. Voeg de vorige stemmen van een halve Volksunie bij de stemmen van de toenmalige CVP, en daar komt dit stemmenaantal van de overwinnaar niet eens aan.

  Het kan verkeren, zegde de koningin der porno op het eiland Corfu tegen haar achtjarige lamme zoon.

 47. 67

  Howza – ik maar op Nationaal Belgisch niveau kijken – je heb gelijk, de kiesdrempel moet wellicht op Vlaams (federaal) niveau gezien worden. betekent inderdaad dat Den Dekker erin zit, en groen ook.

  lachen.

 48. 68

  @65: Oke. misschien moet ik mijn vraag herfraseren: Als het CD&V/NV-A uiteenvalt (of in Belgische constitutionele termen: een deel van het kartell rebelleert): Hoeveel leden van het kartell zullen zich dan afscheiden van wat dan CD&V zal zijn? Ik vraag er expliciet om, omdat roomsblauw maar 5 zetels overscht heeft. Een scheuring van NV-A zou dan een val van een kabinet natuurlijk fors kunnen bespoedigen.

  Overigens wanneer wordt Vlaanderen onafhankelijk? Vlaams Belang is weer gegroeid (nu 19 %), Dedecker de grote verrassing (6.5%) en bij CD&V/NVA (29.8%)werden de Vlaamse leeuwen ook opzichtelijk gevlagd. Dat is dus meer dan de helft van de vlamingen die zich associeert met vlaamse onafhankelijkheid!

 49. 69

  NB. Is het niet verstandig een topic nabeschouweingen Belgische verkiezingen te starten, of mijmeren we door op de voorbeschouwing?

 50. 70

  Hehehe, herfraseren … leuk!

  Ik ken een personage dat ditzelfde doet, bijvoorbeeld: au, dat hurteert! en: wat is daar important aan?

 51. 71

  68: Tochtenmale refraseren :-)
  Die Vlaamse Leeuwen van het kartel (met 1 l in Belgie) die komen van de NV-A kant. Plus: Leterme, de zure pot Choco, die is Vlaams Minister-President.
  Wees zeker: referendum nu: geen Vlaamse onafhankelijkheidmeerderheid. Scrabble: pot is binnen.
  69: manmanman, ik verdrink in het werk, vaderschap enneuh, business as usual na deze Forward To The Past, ook in mijn land. Eerlijk gezegd heb ik er als Sargassoposter nu niet veel zin in dus, in nabeschouwing – maar als de regeringsvorming in die mate vonken genoeg geeft dat ik mijn cynisme kan onderdrukken middels badinerend beschouwen: reken mij in.

 52. 72

  @crachat,

  Wat deed Balkenende nou bij de Vlaamse cda? Zijn er geheime krachten die het Vlaamse deel aan Nederland willen toe voegen?

 53. 76

  mesc, je bent de Tanya Chernova van Sargassograd – all respek due. Slaap in 10 minuten, maar deze nog:
  72: je doelt op het bezoek van Letermende bij Blakenende?
  Dat was een haast visionaire gebeurtenis: daar is iets heel smekkend erotiserend gebeurd tussen die twee leiders van de Ruk Naar Terug – wat hun aantrekkingskracht inhoudt zal niemand weten buiten hen twee, maar dat het griezlig is hoeft zelfs voor respectievelijke medestanders geen betoog. Niet Barbarossa en Djengis Khan, maar janssens en Peeters, in een grimmig giechelende combo, Tuc-koekjes et all.
  Wat wel geweten is: Leterme heeft elke vraag om een wegenvignet in te voeren meteen laten vallen, en Jan Peter … geen idee.
  Tot dusver het enige buitenlands diplomatiek wapenfeit van onze toekomstige Belgische premier.

  Gouden tijden dus voor de sarcritica.

 54. 78

  Qua aantrekkingskracht Leterme : degelijkheid en braaf praten. En ook een sterke campagne waar ze véél geld in hebben gepompt. Misschien minder dan OVLD maar verstandiger besteed. Z’n partijvoorzitter Vandeurzen had wel verstandige verklaringen klaar voor het eigen succes.

  @#56/69 : “De kiesdrempel wordt bepaald per kiesomschrijving, die momenteel samenvalt met de provincie.”
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Kiesdrempel

  @#59 : zelf zie ik een vrij solide roomsblauwe regering ontstaan die de rit zal uitrijden en die het NVA-kartel niet zal doen barsten. Maar die wel op de oppositie een beroep zal moeten doen voor de staatshervorming, wat nog moeilijk veel onderhandelen wordt…

 55. 79

  En met braaf praten bedoel ik : “naar de mond praten van de Vlaming z’n karakter”, want hij doet af en toe wel boude uitspraken, soms op het randje VB af.