Dagelijkse Dosis Europese Grondwet – 42

Gastredacteur Steeph neemt de europese grondwet paragraaf-voor-paragraaf voor u door en voorziet deze van zijn eigen commentaar. De volledige serie is te vinden op zijn eigen log:
Daily Dose of EU Constitution (Steeph’s Blog).

EU-GrondwetDeel III: Beleid en werking van de Unie (vervolg)
Titel III – Intern beleid en optreden (vervolg)
Hoofdstuk III – Beleid op andere gebieden (vervolg)
Afdeling 10 – Energie
III-256 Energie

1. In het kader van de totstandbrenging en de werking van de interne markt en rekening houdend met de noodzaak om het milieu in stand te houden en te verbeteren, is het beleid van de Unie op het gebied van energie erop gericht:
a) de werking van de energiemarkt te waarborgen;
b) de continuiteit van de energievoorziening in de Unie te waarborgen, en
c) energie-efficientie, energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe en duurzame energie te stimuleren.
2. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Grondwet worden de in lid 1 genoemde doelstellingen verwezenlijkt met maatregelen die bij Europese wet of kaderwet worden vastgesteld. De wet of kaderwet wordt aangenomen na raadpleging van het Comite van de Regio’s en van het Economisch en Sociaal Comite.
De Europese wetten en/of kaderwetten zijn, onverminderd artikel III-234, lid 2, onder c) i, niet van invloed op het recht van een lidstaat de voorwaarden voor de exploitatie van zijn energiebronnen te bepalen, op zijn keuze tussen verschillende energiebronnen of op de algemene structuur van zijn energievoorziening.
3. In afwijking van lid 2, kunnen de daarin bedoelde maatregelen die voornamelijk van fiscale aard zijn, bij Europese wet of kaderwet van de Raad worden vastgesteld. De Raad besluit met eenparigheid van stemmen, na raadpleging van het Europees Parlement.

Laten we beginnen met een positieve opmerking. Op twee plaatsen wordt het milieu genoemd (een keer indirect in 1.c). Dit is goed omdat energie productie een van de belangrijke vervuilers is.

Maar nu de negatieve opmerkingen.
Waarom begint het met 1.a “de werking van de energiemarkt waarborgen”? Het is net een mantra. Waarom begint het niet met iets als “de betrouwbare energieleverantie voor consumenten waarborgen”. Voor mij is de “markt”, in geval van Energie, hiervoor geen garantie.
Waarom de uitzondering in 2 (en in de toegevoegde verklaring 22)? Dus je wilt bijvoorbeeld duurzame en schone energie promoten, maar je kan het niet afdwingen naar individuele landen tenzij je een unaniem besluit hebt. Dat zorgt ervoor dat landen als Frankrijk nooit van hun kernenergiecentrales (een stuk of 60) af hoeven, zelfs als heel Europa er voor zou kiezen dat kernenergie moet verdwijnen.
En verder nog een indirect negatief punt. Er staat nergens in de grondwet iets over het fenomeen goedkope energieprijzen voor grootverbruikers (zoals staalproducenten en raffinaderijen). Deze verbruikers zouden eigenlijk een zelfde, hogere, prijs moeten gaan betalen als alle andere consumenten om een efficienter gebruik af te dwingen. Het is natuurlijk heel raar (in geval van iets vervuilends als energie) dat hoe meer je gebruikt, hoe goedkoper het wordt.

57% gelezen
(Een plotselinge sprong omdat ik de index van 35 pagina’s maar niet meer mee tel in de bereking van waar ik ben)

 1. 5

  @Carlos
  Ik heb het gezien. En ik moest denken aan de tegelichtdocumentaire over Max Kohnstamm. Op en top europeaan volgens de idealen van de jaren net na de oorlog. Indrukwekkende persoonlijkheid.

 2. 6

  @ 3. Carlos

  “Dat is een dwaas.” Vond je dat ook zo’n sterk argument?

  Kohnstamm is verklaard voorstander van een federale staat Europa, waarin Nederland veel nationale souvereiniteit prijs geeft. Daarom is hij v

 3. 7

  @JVincent: Maar Erik Meijer is de europarlementarier. En die krijgen al zo weinig podium. Iedere keer Jan Marijnissen laten komen alleen omdat die het zo goed kan verwoorden lijkt me geen goede zaak (voor de SP en Europa).

 4. 8

  Erik Meijer is inderdaad verbaal niet erg sterk. Ik vind zijn nationalistisch denken en de angstbeelden die hij oproept nogal dubieus. Iemand die zich bovendien als socialist profileert kan maar beter niet al te vaak het woord nationalistisch in de mond nemen want die een combinatie van deze twee termen heeft Europa niet veel goeds gebracht.

  (en oja ik ben, net als Kohnstamm, ook voor een federaal Europa.)

 5. 9

  En zo is het cirkeltje weer rond :-)
  Waarom is de EU er? Omdat een combinatie van nationalisme en “socialisme” ontaarde in een europa omvattende oorlog.
  Ter voorkoming van nog zo’n oorlog kwam de kolen en staalunie.
  En nu gebruikt iemand nationalimse en socialisme weer om het te bekritiseren….
  Het is een vreemde wereld.

 6. 10

  Ja, zonder nu Erik Meijer en zijn mening over de EU te ridiculariseren vond ik dit toch wel een eigenaardige combi.

  Voor mij is angst voor conservatieve krachten in de rest van Europa geen reden om af te zien verdere uitbouw van de Unie. Ik zie ook juist veel kansen liggen voor progressieve ideeen door samenwerking met de milieubewuste skandinaviers, sterke arbeidersbewegingen in Frankrijk en Italie enzovoorts.