Dag van de zondagsrust kalm verlopen

Elk jaar zijn er zeker twee dagen waar het land zich voorbereidt op oproerkraaiers: Koninginnedag en de jaarwisseling. Het resultaat is elke keer weer een paar honderd arrestaties en tientallen gewonden. Ondanks de lokale verschillen in heftigheid, spreekt men al jaren van rustig verlopen dagen.

In tegenstelling tot andere landen, hoeft de overheid zich niet op de 1e mei voor te bereiden. Ook dit jaar zal die dag in Nederland uitermate rustig verlopen. Tenzij op een van de vele koopzondagen het publiek aan het plunderen slaat of er grote rellen uitbreken bij een van de voetbalwedstrijden. Maar dat heeft dan niets met De Dag van de Arbeid te maken.

Op het verjaarsfeestje van de PvdA zal ongetwijfeld met de nodige nostalgie gemijmerd worden over de opkomst van de arbeidersbeweging. Wie De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle passeert en niet op de teksten let van de daar aangeheven liederen, denkt vast de gezangen van een kerkgenootschap te horen. Op naar het licht en Morgenrood doen qua toonzetting niet onder voor God, enkel licht of Morgenglans der eeuwigheid. Wil de PvdA haar populariteit vergroten, dan zou de partij eens wat hedendaagse songwriters aan het werk moeten zetten.

Hoe anders verloopt de 1e mei in andere landen. Berlijn bereidt zich elk jaar voor op traditionele matpartijen met het gezag. In Griekenland werden vorig jaar banken en winkels belaagd. De 1 mei-viering werd aangegrepen om te demonstreren tegen de bezuinigingen, tengevolge van de kredietcrisis. In Spanje verwacht men vandaag om dezelfde reden ook schermutselingen. En waar het in andere landen feestelijker zal toegaan, kan men wel op massale bijeenkomsten rekenen.

Zegt de Dag van de Arbeid de Nederlanders zo weinig, omdat het arbeidsethos zo belabbberd is? Nederlanders vinden werk alleen niet zaligmakend. Bovendien zijn in de loop der jaren arbeidsomstandigheden, werktijden en loon redelijk geregeld. Zodra er een conflict dreigt draait de consensusmachine op volle toeren en voorkomen compromissen al te heftige arbeidonsrust.

Dat was 65 jaar geleden wel anders. In de roerige veertiger jaren staken hier 1265 stakingen de kop op. Daarvan kreeg de oude Drees er onder zijn bewind 969 te verduren. Maar dat was snel over. In de 50’er jaren waren er nog maar 687 stakingen. In de ‘sixties’  waren arbeidsconflicten, met 341 stakingen, amper meer de reden tot maatschappelijk onrust.

Het tij leek te keren in de 70’er (577 stakingen) en 80’er jaren (542 stakingen), maar dat was slechts een kleine opleving van arbeidersassertiviteit. De 90’er jaren kende 490 stakingen en na 2000 kunnen  we wel spreken van  relatieve arbeidsrust. Tot op heden waren er niet meer dan 321 stakingen. (Gegevens onder andere geput uit deze database van het IISG).

De Dag van de Arbeid 2011 staat dus in het teken van Koninginnedagkaters, koopzondagen en wat nostalgische meiboom-party’s. Rutte kan rusten, de overheid kan zich beperken tot het beveiligen van 30 april en de jaarwisseling. Het blijft wel oppassen. Onder Balkenende was er al enige toename van arbeidsonrust. Met 229 stakingen staat deze premier zelfs boven Den Uyl, die slechts 195 stakingen voorbij zag trekken.

Balkenende had in 2010 met 11 stakingen te doen. In de korte tijd dat Rutte regeert, zijn er al 18 stakingen en werkonderbrekingen de revue gepasseerd en daarmee staat hij net boven Zijlstra (10 stakingen), de hekkensluiter in het rijtje MP’s  dat zich met arbeidsonrust zag geconfronteerd. Daarnaast worden er continu acties gevoerd tegen de bezuinigingen. Dat thema scoort onder Rutte het hoogst. Door heel het land zijn er al 75 acties geweest. Arbeidsonrust bleef beperkt tot 19 acties, maar in heel 2010 waren dat er 17, waarvan drie onder Rutte.

Nederland is geen land dat de kredietcrisis snel zal koppelen aan stakingen en werkonderbrekingen. Maar zou Rutte het voor elkaar krijgen de 1e mei nieuw leven in te blazen?

 1. 1

  “In tegenstelling tot andere landen, hoeft de overheid zich niet op de 1e mei voor te bereiden. Ook dit jaar zal die dag in Nederland uitermate rustig verlopen.”

  Nota bene in jullie eigen zijdelinks lees ik toch iets anders. De overheid zet weer grove politiemaatregelen in om een demonstratie te (ver)hinderen

 2. 2

  Nou ja, dat ging dan om zo’n 250 demonstranten. Het ingezette politiearsenaal is inderdaad wat buitensporig, maar wat ik in het artikel bedoelde was natuurlijk het feit dat de overheid hier geen duizenden demonstranten hoeft te trotseren, die banken en winkels aanvallen.

 3. 3

  Mensen die rellen op de dag van de arbeid, arbeiden meestal helemaal niet. Is meer van dat “studenten”-kraakvolk enzo.

 4. 4

  @2: Daar krijgen ze in Nederland dus niet de kans voor. Allereerst omdat het land doodgereguleerd is, waardoor alles (zelfs het reizen naar een demonstratie) gekanaliseerd wordt. Ten tweede om dat de politie al gewelddadig ingrijpt nog voor er rellen kunnen ontstaan (door het eerste punt geholpen, de politie kan gewoon op het station de demonstratie opwachten en alvast beginnen te knuppelen en insluiten). Daarmee worden mensen ook behoorlijk ontmoedigd om überhaupt te demonstreren.

  Bovendien is men hier relatief niet-gewelddadig (buiten de politie, misschien dat er een zekere zelfselectie optreedt: sla je er graag op los, dan wordt je agent). Spontane rellen zie je hier ook maar zelden uitbreken (eigenlijk alleen als er een massa dronken voetbalsupporters bijeen zijn), de politie moet eigenlijk altijd geweld uitlokken, wil een demonstratie “uit de hand lopen”. Dat weten ze ook, dus wordt uit zelflegitimatie de rol vaak netjes vervuld. Vervolgens kunnen volgende demonstraties verder worden “geruleerd” (lees ontmoedigd). Dat blijkt prima te werken. Misschien hebben ze dat trucje in andere landen (behalve het VK) nog niet helemaal door?

 5. 5

  De Nederlanders moeten altijd werken op 1 mei. Daarom zijn er geen 1 mei tradities of relletjes op 1 mei. Bovendien liggen veel relschoppers op 1 mei idd met een enorme kater op bed.

  En daarnaast is de afwezigheid van een grote politiemacht in ME tenue ook een reden, waarom het op 1 mei rustig blijft. De in de dagen voor de demonstratie met geweldsfilms opgefokte ME-ers zijn afwezig en de bekende rode lap, waarop sommige demonstranten reageren, ontbreekt dus.

  PS: ik ben er altijd van uit gegaan, dat de reden, dat koninginnedag op 30 april is gebleven en niet op de verjaardag van de koningin gevierd wordt, in de connectie met 1 mei ligt. Koninginnedag op 30 april drukt 1 mei tradities naar de achtergrond, net zoals de eenwording van Duitsland de herdenking van de Kristallnacht voor altijd heeft veranderd (vroeger een dag van rouw en bezinning, nu een feestdag).

 6. 8

  @6: inderdaad, maar ik vind de beschrijvingen bij dit topic redelijk accuraat, al zijn de stillen nog vergeten, die altijd vooraan staan bij demonstraties en zich, om niet als een softie over te komen, radicaler dan de andere demonstranten opstellen.

  Er zijn zelfs gevalletjes bekend van leden van veiligheidsdiensten, die tijdens demonstraties als oproerkraaiers en aanvoerders van de relschoppers door de politie zijn gearresteerd, maar later vrij moesten worden gelaten, omdat ze voor de veiligheidsdienst bleken te werken (bekend van het VAK in Woensdrecht en wat ik ook tegenkwam in een boek over nieuwe sociale bewegingen van Koopmans, Duyvendak, et al, uit begin jaren 90).

 7. 9

  @7
  Die scholieren vinden het maar al te stoer om de politie uit te dagen en vernederen. Die lui verdienen dan ook gewoon tik. Van echt geweld van trouwens niet echt sprake he, een tikje op de rugzak pfff. Maar goed, de rest van Nederland vindt de politie hartstikke soft en zelfs lafjes. Ze zouden wat vaker die stok moeten gebruiken, bijv. als journalisten weer eens worden aangevallen in een Vogelaarswijk.

 8. 10

  @9: die scholieren vinden dat best wel stoer, ja. dat beeld heb je goed voor ogen, maar voor de rest heb je een uiterst vreemd beeld van de politie.

  Of laat ik me wat preciezer uitdrukken: je opmerking dat de rest van Nederland de politie soft vindt en vindt, dat de politie gewoon op straat veel harder op moet treden, heeft totaal niets te maken met het optreden van de politie bij relletjes of demonstraties, waar de discussie tot hier toe over ging.

  Je mag het gerust veel breder trekken hoor, maar ga dan ook niet piepen, als je hardhandig in de boeien wordt geslagen vanwege een simpele snelheidsovertreding, want ook dat is harder optreden. Ik moet hierbij denken aan de mensen, die om harder straffen roepen, maar tegelijk steen en been klagen als er harder wordt gestraft en de verkeersboetes dus ook omhoog gaan. En dat is het probleem, dat ik met veel mensen heb, die om harder straffen roepen: zij vinden dat alleen anderen harder gestraft moeten worden, maar dat zij zelf altijd te hard gestraft worden.

 9. 11

  @10
  Ik snap je link niet zo van harder optreden en een flitspaal die via justitie een boete opstuurt. Maar goed, jij vindt geld afhandig maken via een camera hard straffen. Daarnaast wordt er ook niet buitensporig opgetreden bij relletjes. Als de beeld van @7 toonaangevend zijn, dan hoef je nergens bang voor te zijn.

 10. 12

  @11: ik dacht het al wel. Als ik op je roep om harder optreden in ga, wil je de discussie weer terug naar de relletjes brengen.

  En bij rellen wordt met grote regelmaat buitensporig hard opgetreden, zowel van de kant van de politie, die daar voor regelmatig op de vingers wordt getikt, als van de kant van de relschoppers, die dat politieoptreden dan weer enigszins rechtvaardigen. Daar hebben de toevallige passanten, die onterecht van dat harde optreden van de politie het slachtoffer worden, weer geen boodschap aan. Maar dat moet je eerst zelf meegemaakt hebben voor je daar over kunt oordelen, natuurlijk, en daar hoor jij vast niet bij.

  Maar goed, jij vindt geld afhandig maken via een camera hard straffen

  Nee, ik vind hogere boetes hardere straffen dan lagere boetes. Jij noemt het volkomen terechte bekeuren van mensen, die zich niet aan de regels houden, ‘geld afhandig maken’. Dat zegt genoeg. Je bent één van die mensen, waar ik het over had, die graag om harder straffen roepen, maar het hen zelf treft, is de staat bezig hen geld afhandig te maken. Dan wordt er te hard gestraft.

 11. 13

  @11: Bij demonstraties wordt daarentegen gewoonlijk(!) wel buitensporig hard opgetreden. Veel te vaak gaat de politie ook buiten haar boekje door demonstraties onmogelijk te maken (feitelijk te verbieden) of door eisen te stellen aan de aard van de demonstratie. Iets waar ze wettelijk niet eens het recht toe heeft.

 12. 14

  “Je bent één van die mensen, waar ik het over had, die graag om harder straffen roepen”
  Ik heb t over harder optreden, niet harder straffen. Een hogere boete is niet gelijk voor harder optreden. Jij stelt harder optreden en harder straffen gelijk, wat natuurlijk niet kan. Precies om die reden is je verhaaltje dan ook onzin. Probeer maar hard te maken dat meer flitspalen harder optreden is. Precies, dat kun je niet. En dus begin je over hogere straffen en verkeersovertreding. Een zwaktebod uiteraard.

  ” ik dacht het al wel.”

  Dit toont wel je vooringenomenheid aan zeg.

  ” Daar hebben de toevallige passanten, die onterecht van dat harde optreden van de politie het slachtoffer worden, weer geen boodschap aan. Maar dat moet je eerst zelf meegemaakt hebben voor je daar over kunt oordelen, natuurlijk, en daar hoor jij vast niet bij.”

  Waar hout gehakt wordt vallen spaanders. Moet je als “toevallige passant” maar niet geheel toevallig tussen een rellen gaan lopen. Gevalletje gezond verstand natuurlijk.

  @13
  Jij vindt dat ze te hard optreden, ik vind dat ze te zacht optreden.

 13. 15

  @14:

  Ik heb t over harder optreden, niet harder straffen

  Wel harder optreden, maar niet harder straffen? Als een vader zijn zoon een pak rammel geeft, is dat geen hardere straf dan een standje? Harder optreden is nagenoeg gelijk aan harder straffen. Aan de andere kant is deze nuancering van jouw kant wel nuttig, omdat we dan iig vast kunnen stellen, dat harder optreden in heel veel gevallen niet gewenst is, en dat een roep om harder optreden door een politie, die te soft en laf is, in het licht van die nuancering geen stand houdt.

  zwaktebod

  “Maar goed, de rest van Nederland vindt de politie hartstikke soft en zelfs lafjes. Ze zouden wat vaker die stok moeten gebruiken” was dat ook, wanneer we het over rellen hebben. En ik ben idd vooringenomen over het onderwerp harder optreden, omdat de meeste mensen, die om harder optreden roepen, meteen beginnen te sputteren, als ik er op wijs, dat ze daar zelf ook slachtoffer van worden. Die mensen willen geen harder optreden, ze willen alleen harder optreden tegen anderen (heeft wel wat gelijkenis met de vrijheid van meningsuiting de laatste jaren, die mensen tegenwoordig voor zichzelf claimen, maar anderen niet gunnen).

  Moet je als “toevallige passant” maar niet geheel toevallig tussen een rellen gaan lopen. Gevalletje gezond verstand natuurlijk

  Ja, stom hoor, om na je werk naar huis te willen, en als je in de straat, waar je woont, eerst door een stelletje tuig in wordt gehaald en even later door de ME in elkaar gemept wordt. helemaal je eigen schuld, natuurlijk….. Hoewel ik dat geen gezond verstand noem, maar boerenwijsheid. De toevallige passant is nooit toevallig op een plek. Het zijn de rellen, die toevallig op die plek zijn.

  [q]Jij vindt dat ze te hard optreden, ik vind dat ze te zacht optreden[/]
  Maar niet als het om verkeersovertredingen gaat, iig, en waarschijnlijk ook niet bij belastingfraude, of voor het aanbieden van zwart werk aan de kennis, die toevallig schilder is en de dakgoot voor een zacht prijsje zwart op heeft geknapt, bijvoorbeeld, enz.

 14. 16

  @15
  ” Als een vader zijn zoon een pak rammel geeft, is dat geen hardere straf dan een standje? Harder optreden is nagenoeg gelijk aan harder straffen”

  Je blijft harder optreden gelijkstellen aan harder straffen. Dat is fout. De rechter straft, de politie treedt op. Dat betekent dus dat in geval met rellen je niet iedereen moet arresteren en beboeten voor elk blikje bier dat ze vasthouden, maar gewoon verwijderen bijvoorbeeld. De vader is dan ook agent en rechter over z’n zoon, de politie is dat niet over de burger. Die vergelijking gaat dan ook niet op.

  “Aan de andere kant is deze nuancering van jouw kant wel nuttig, omdat we dan iig vast kunnen stellen, dat harder optreden in heel veel gevallen niet gewenst is, en dat een roep om harder optreden door een politie, die te soft en laf is, in het licht van die nuancering geen stand houdt.”

  Harder optreden is dus in heel veel gevallen wel gewenst. Je blijft voortgaan op een foute veronderstelling, waardoor je eigenlijk niets zegt.

  “En ik ben idd vooringenomen over het onderwerp harder optreden”
  Dat blijkt, omdat je elke nuancering weigert, omdat je wat slechte ervaringen hebt met mensen.

  “Maar niet als het om verkeersovertredingen gaat, iig, en waarschijnlijk ook niet bij belastingfraude, of voor het aanbieden van zwart werk aan de kennis, die toevallig schilder is en de dakgoot voor een zacht prijsje zwart op heeft geknapt, bijvoorbeeld, enz.”

  Er wordt redelijk hard opgetreden bij verkeersovertredingen. Daarnaast is het NEderlandse verkeer 1 van de veiligste ter wereld, dus wijzigingen lijken me niet nodig in deze. Maar goed, dat zal wel te genuanceerd voor je zijn. Op belastingfraude moet harder gestraft worden, maar dat is met name een zaak justitie en niet de gewone agent. Harder optreden lijkt me niet, in deze, altijd realistisch, omdat je mensen natuurlijk niet zomaar uit huizen mag zetten als agent. Wel ben ik fan van de pluk-ze-kaal wet. Dus die auto en dure schoenen mag je dan direct innen.
  De kennis die een dakgoot opknapt, tja, dan ben je toch echt doorgeschoten. Lijkt me een privezaak. En wat als je t nou zelf doet? Of je zoon? Vind je dat ook fout? Laat me raden, dat zie jij als broodroof! Maar ff serieus, moeten we dan agenten alle dorpen af laten gaan en iedereen controleren die rond een huis werkt? Dat weegt niet op tegen de kosten en heeft maatschappelijk geen prioriteit.

 15. 17

  Er wordt redelijk hard opgetreden bij verkeersovertredingen. Daarnaast is het NEderlandse verkeer 1 van de veiligste ter wereld, dus wijzigingen lijken me niet nodig in deze

  Dat is precies wat ik schrijf, hoe goed je ook je best doet daar verschillen in te zien. Er wordt niet overal te hard opgetreden en het is dus hoogst ongenuanceerd om om harder optreden te roepen, of de politie laf en soft te noemen.

  De kennis die een dakgoot opknapt, tja, dan ben je toch echt doorgeschoten. Lijkt me een privezaak

  Dat vind ik ook, maar als je om harder optreden roept, moet ook daar tegen op worden getreden, en als de schilder werkloos is wordt er ook vaak om harder optreden tegen die steunfraudeur geroepen. Dan vinden veel mensen, die om harder optreden roepen, dat ineens geen privezaak meer.

  Dat weegt niet op tegen de kosten en heeft maatschappelijk geen prioriteit

  Je weet dus wel, waarom in vele gevallen niet harder op wordt getreden, zo lang de maatschappelijke prioriteiten overeen stemmen met jouw persoonlijke prioriteiten, ben je het met optreden en straf wel eens, maar als jouw prioriteiten afwijken van de maatschappelijke prioriteiten, die in het parlement vast worden gesteld, moet er harder op worden getreden.

 16. 18

  @16:
  PS:

  Dat betekent dus dat in geval met rellen je niet iedereen moet arresteren en beboeten voor elk blikje bier dat ze vasthouden, maar gewoon verwijderen bijvoorbeeld

  Het is steeds duidelijker, dat jij de praktijk van het politieoptreden bij demonstraties niet kent, want dat is wat vaak gebeurt. Daarom moeten er ook altijd zo veel mensen zonder proces verbaal weer vrij gelaten worden, na enkele uren of dagen. En dan mag jij vinden, dat de in een politiecel doorgebrachte tijd, of de wonden van onterecht in elkaar geslagen passanten, geen straf zijn, maar dat ben ik dus niet met je eens. Die mensen worden bestraft voor de daden van anderen, en dat neemt bij harder optreden alleen maar toe.

 17. 19

  Niet duidelijk genoeg: “dat is wat vaak gebeurt”. ‘Dat’ is dus, dat iedereen wordt gearresteerd (ze hoeven nog niet eens een blikje bier vast te houden).

 18. 20

  “Dat is precies wat ik schrijf, hoe goed je ook je best doet daar verschillen in te zien”
  Dat heb ik anders nergens gelezen van je. Je verwijt mij gebrek aan nuance, en zodra ik die toebreng ben ik hypocriet. Dat zijn me opties, ongenuanceerd of hypocriet. En dan ga je vervolgens claimen dat wat ik zeg, jij eigenlijk gezegd hebt. Waar hebben we t dan nog over denk ik?

  “of de politie laf en soft te noemen.”

  Jij hebt jouw ervaringen, ik de mijne. Ik kan me als oud barman tijdens me studie letterlijk honderd gevallen herinneren waarin de politie laf en te soft was. Niet ingrijpen als een paar 15 jarigen elkaar de hersenen inslaan omdat de agent dan mogelijk zelf verwondingen eraan overhoud is er eentje. Dan denk ik, als een volwassen man met een knuppel een paar dronken, en dus slappe, 15 jarigen niet de straat uit kan knuppelen dan ben je laf en soft.

  “maar als je om harder optreden roept, moet ook daar tegen op worden getreden”
  Dus ik mag alleen kiezen tussen een politiestaat en de status quo? Er is geen ruimte voor nuancering en prioriteiten? Kom nou, zo zwart wit is het allemaal niet.

  “ang de maatschappelijke prioriteiten overeen stemmen met jouw persoonlijke prioriteiten, ben je het met optreden en straf wel eens, maar als jouw prioriteiten afwijken van de maatschappelijke prioriteiten, die in het parlement vast worden gesteld, moet er harder op worden getreden”

  He? Ik ben voor harder optreden als mijn belangen afwijken van maatschappelijke prioriteiten? Kan me niet voorstellen dat ik dat gezegd heb. Daarnaast ben ik voor harder optreden, niet voor harder straffen. Hardere straffen werken vaak niet, harder optreden wel.

  ” Het is steeds duidelijker, dat jij de praktijk van het politieoptreden bij demonstraties niet kent, want dat is wat vaak gebeurt. Daarom moeten er ook altijd zo veel mensen zonder proces verbaal weer vrij gelaten worden, na enkele uren of dagen. En dan mag jij vinden, dat de in een politiecel doorgebrachte tijd, of de wonden van onterecht in elkaar geslagen passanten, geen straf zijn, maar dat ben ik dus niet met je eens. Die mensen worden bestraft voor de daden van anderen, en dat neemt bij harder optreden alleen maar toe.”

  Ik kan met trots zeggen dat ik nog nooit gestaakt of geprotesteerd heb. Maar heb vaak zat van een afstandje wel ff gekeken. Tevens kom ik al jaren in de Kuip, dus politieoptreden is me ook weer niet zo vreemd als jij voordoet. Ik vind de politie in dat soort zaken vaak te zachtjes optreden. Dat die mensen niet allemaal een proces verbaal krijgen heeft meer met werkdruk, prioriteit en de algehele chaos te maken. Pas als je een bekende onruststoker bent geworden kun je strafvervolging tegemoet zien.

 19. 21

  @20:

  Je verwijt mij gebrek aan nuance

  Hé? En dat terwijl ik je in #14 juist met je nuancering complimenteerde.

  als een volwassen man met een knuppel een paar dronken, en dus slappe, 15 jarigen niet de straat uit kan knuppelen dan ben je laf en soft

  Of realistisch en ervaren, omdat hij weet, dat in die gevallen de hele bar zich tegen hem kan keren. Hij had je trouwens moeten bekeuren vanwege de verkoop van alcohol aan 15-jarigen.

  Dus ik mag alleen kiezen tussen een politiestaat en de status quo? Er is geen ruimte voor nuancering en prioriteiten?

  Die ruimte is er, maar daar past een ongenuanceerde roep om harder optreden en het laf en soft noemen van de politie niet tussen, want dat is ongenuanceerd.

  Ik ben voor harder optreden als mijn belangen afwijken van maatschappelijke prioriteiten? Kan me niet voorstellen dat ik dat gezegd heb

  Je hebt gezegd: “Dat weegt niet op tegen de kosten en heeft maatschappelijk geen prioriteit”, over de zwartwerkende buurman. Maar als de maatschappelijk bepaalde prioriteit en de kosten van het politieoptreden bij demonstraties ter sprake komt, sta je daar niet achter en vind je dat er harder opgetreden moet worden. In het ene geval beroep je je op de maatschappelijk bepaalde prioriteit. In het andere geval wijs je die af.

  Als je regelmatig in de Kuip komt, weet je trouwens ook wel, dat ook brave supporters met kinderen vaak toevallig tussen politie en relschoppers belanden, en dat daar heel vaak protesten tegen zijn. En dan is het optreden van de politie tegen voetbalsupporters meestal nog veel terughoudender en zachtzinniger dan bij demonstraties (ik heb beiden aanschouwd, in en rond De Kuip en toen ik hartje centrum van Amsterdam woonde).

  Dat die mensen niet allemaal een proces verbaal krijgen heeft meer met werkdruk, prioriteit en de algehele chaos te maken

  Nee, dat zijn mensen tegen wie geen verdenking hard gemaakt kan worden en die dus onterecht opgepakt zijn.

  Pas als je een bekende onruststoker bent geworden kun je strafvervolging tegemoet zien

  Dan is dat terecht ook. Wanneer niets bewezen kan worden, is hard optreden ongepast en strafvervolging alleen maar (belasting)geldverspilling.

  Hardere straffen werken vaak niet, harder optreden wel

  Lekker genuanceerd weer…

 20. 23

  Goed, ik ga niet meer met jouw in gesprek. Heb geen idee wat jij leest in mijn reacties en ga me ook niet steeds verdedigen tegen dingen die ik niet zeg of halve quote’s van je die uit z’n verband gerukt zijn. Het ultieme voorbeeld is wel dat je ervan uitgaat dat ik 15 jarigen heb beschonken, terwijl ik duidelijk schreef dat het op straat gebeurde, en niet bij mij in de kroeg. Je verteld onzin alsof het wetmatigheden zijn: ” Nee, dat zijn mensen tegen wie geen verdenking hard gemaakt kan worden en die dus onterecht opgepakt zijn.”

 21. 24

  Het ultieme voorbeeld is wel dat je ervan uitgaat dat ik 15 jarigen heb beschonken, terwijl ik duidelijk schreef dat het op straat gebeurde, en niet bij mij in de kroeg

  Je hebt geschreven “Dan denk ik, als een volwassen man met een knuppel een paar dronken, en dus slappe, 15 jarigen niet de straat uit kan knuppelen dan ben je laf en soft”, wat op zich je bewering lijkt te bewijzen. Maar je hebt niet geschreven, dat het niets met je werk in de kroeg te maken had. Integendeel. Je hebt dat opgeschreven als voorbeeld vanuit je ervaring als barman: “Ik kan me als oud barman tijdens me studie letterlijk honderd gevallen herinneren waarin de politie laf en te soft was”. Als je niet wil, dat anderen de connectie met je ervaring als barman leggen, moet je die connectie niet zelf maken, daar geen discussie over beginnen, of gewoon zeggen, dat dat incident nu net niets met je ervaring als barman te maken had en toegeven, dat je dat niet goed hebt verwoord.

  Je verteld onzin alsof het wetmatigheden zijn

  Daar ga ik nooit van uit. Ik probeer slechts ideeën op te schrijven en maak daarbij (ook) wel eens verkeerde woordkeuze. Hier noem je ”Nee, dat zijn mensen tegen wie geen verdenking hard gemaakt kan worden en die dus onterecht opgepakt zijn.” en daar heb ik een verkeerd woord gebruikt. Dat geef ik gerust toe. Misschien kan er namelijk best een verdenking tegen sommige mensen hard gemaakt worden, maar mijn punt is, dat dat niet gebeurt is of wordt, en dat dat in een rechtsstaat betekent, dat je onterecht op bent gepakt. En of dat gebeurt omdat de maatschappelijke prioriteiten anders liggen of omdat er geen verdenking hard gemaakt kan worden, doet op dat moment niet ter zake.

  Heb geen idee wat jij leest in mijn reacties en ga me ook niet steeds verdedigen tegen dingen die ik niet zeg of halve quote’s van je die uit z’n verband gerukt zijn

  Pot. Ketel. Voor iemand die hetzelfde bij anderen doet, ben je wel erg snel op je teentjes getrapt.