CU: Twintigste in Afghanistan gedode militair

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

CU: Twintigste in Afghanistan gedode militair

Vanmorgen werd ik gewekt met het radiobericht dat korporaal Kevin van de Rijdt is omgekomen in Uruzgan. Hij is de twintigste Nederlandse militair die zijn inzet voor de toekomst van Afghanistan met zijn leven heeft moeten bekopen.

Meteen belt de radio: of ik nog het nut zie van onze missie? Wat tragisch, was mijn eerste reactie; en wat een ramp als je dit bericht als vader en moede te horen krijgt. Moeten we nu het bijltje erbij neer gooien? Nee – we willen toch niet dat ze voor niets zijn gestorven? We moeten Uruzgan beter achterlaten dan toen we erheen gingen. Daarom is het van belang dat we in de laatste anderhalf jaar dat we er nog zitten, versneld de Afghanen trainen om voor hun eigen veiligheid te zorgen. Veel van de voorzieningen, zoals scholen en hospitalen, zijn weer open, en de meerderheid van de mensen in Uruzgan leeft in een relatieve veiligheid waarnaar ze lang hebben verlangd. Daarbij moeten we niet vergeten dat onze bijdrage onderdeel is van het bestrijden van het terrorisme en een direct gevolg van de aanslagen in 2001 op de Verenigde Staten. Door de bevrijding van Europa door de Amerikanen, die de Tweede Wereld oorlog beëindigden, leven wij nu in vrede. Maar ook de ChristenUnie vindt dat eind 2010 de Afghanen het werk wel van ons moeten overnemen zodat onze troepen naar huis kunnen.

Vandaag kon ik, met tien Kamerleden van de overige partijen die vertegenwoordigd zijn in de Kamer, mijn eerste flip inzenden voor de website van het programma Pauw & Witteman. We kregen daarvoor vorige week een camera ter grote van een mobiele telefoon uitgereikt. Vandaag zullen de eerste berichten van ons op de site gezet worden en mogelijk uitgezonden in de zapservice. Ik had eerst mijn bedenkingen tegen deze nieuwerwetsige communicatie. Heb tenslotte tot nu toe doelbewust niet meegedaan aan het ijdel tijdverdrijf dat ‘twitteren’ heet. Maar aangezien mij op het hart werd gedrukt dat je juist ook inhoudelijk mag reageren op de dingen die in het land en in de Tweede Kamer gebeuren, werd ik enthousiaster. Het is de bedoeling dat je vooral verontwaardiging laat horen. De rubriek heet dan ook ‘Den Haag Flipt’. De eerste vraag vandaag was wat we vinden van het in kaart brengen van de kosten van allochtonen. Volledig absurd dus, dat doen we toch ook niet voor gehandicapten of bij 70-plussers.

Ik houd me dan maar liever bezig met belangrijker zaken zoals de wachtlijsten bij de jeugdzorg. Heb vanmiddag weer een kort radiodebatje gedaan met een vertegenwoordiger van de jeugdzorginstellingen. Er moet weer meer geld bij, zegt hij, nadat we dit jaar al 200 miljoen extra geïnvesteerd hebben in de jeugdzorg. De wachtlijsten zouden worden weggewerkt, was de afspraak. Nu al lijkt dat niet te gaan lukken en moet er weer meer geld bij. Het lijkt een bodemloze put. Ik hoor van ouders en lees in hun e-mails dat het vooral de efficiency is die verbeterd moet worden. Men wordt nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd als het om de financiering gaat; kinderen worden te snel uit huis geplaatst zonder dat eerst het sociale netwerk of naaste familie wordt ingeschakeld of geraadpleegd. Ouders moeten veel meer gecoacht worden om weer hun kinderen op te voeden in plaats van dat de staat die verantwoordelijkheid overneemt. Als je instellingen die een lange wachtlijst hebben, beloont met extra geld, dan corrumpeert de jeugdzorg. Het loont dan immers om de wachtlijst in stand te houden, zodat je weer meer geld kunt vragen. Dat is niet de goede weg. We moeten meer gezinnen toerusten en investeren in preventie voordat de jongeren ontsporen.

Vandaag kreeg ik de antwoorden op eerder gestelde vragen aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken) over orgaanroof bij ter dood veroordeelden in China. China heeft onlangs zelf toegegeven dat 40 procent van de organen afkomstig waren van gevangenen en het gerucht gaat dat bepaalde ter dood veroordeelden sneller geëxecuteerd worden omdat hun organen nodig zijn. Huiveringwekkend! Gelukkig zegt minister Verhagen toe, hier navraag naar te zullen doen en China te zullen wijzen op het naleven van hun eigen regels, namelijk dat orgaandonatie alleen mag op rijwillige basis.

Morgen komt er een motie van mij in stemming die minister Verhagen ertoe aanzet om binnen de EU en de VN een deadline te stellen voor het instellen van extra sancties tegen Iran. Iran leidt inmiddels al weer jaren de internationale gemeenschap om de tuin als het gaat om het verrijken van uranium. Iran beweert voor vredelievende doeleinden, maar laat de IAEA, het VN-orgaan dat dit moet controleren, niet of nauwelijks toe om dit te onderzoeken. Zo heeft Irak de wereld ook tien jaar lang aan een lijntje gehouden. De motie zal het wel gaan halen en zou eigenlijk afgelopen donderdag al in stemming komen, maar na het onwel worden van minister Verburg van Landbouw, schorste de voorzitter de vergadering en gingen ook de stemmingen niet door. Iran heeft al meerdere keren gedreigd Israel te vernietigen en zich niets te zullen aantrekken van de internationale gemeenschap. Bij de laatste verkiezingen verdwenen na vreedzame demonstraties weer honderden oppositieleden en mensenrechtenactivisten in de gevangenis. Zo ook de laatste twee weken weer dertig christenen, die alleen vanwege hun geloof regelmatig worden opgepakt en gemarteld.

 

Reacties (1)

#1 Joost

Hey, dit artikel is weggehaald van de site van de CU. Omdat de 21e zojuist is gevallen?