CU: Rouvoet waarschuwt jeugdzorg steden

CU: Rouvoet waarschuwt jeugdzorg steden

Minister_RouvoetAmsterdam en Rotterdam krijgen een laatste waarschuwing van minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin. De twee stadsregio's moeten binnen drie weken duidelijk maken of het ze zal lukken de wachtlijsten in de jeugdzorg voor het einde van dit jaar weg te werken. Als zij aangeven deze afspraak niet na te komen, grijpt Rouvoet in.

Amsterdam en Rotterdam krijgen dan opdracht van de minister dit alsnog te doen. Dat staat in een brief die Rouvoet maandag naar de Tweede Kamer stuurt.

Ingrijpen bij stadsregio’s of provincies door de minister geldt als een zwaar middel. Maar Rouvoet geeft aan dat uit gesprekken met de provincies en drie stadsregio’s, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de jeugdzorg, is gebleken dat de wachtlijsten aan het eind van dit jaar niet overal weg zijn als er geen schepje bovenop gedaan wordt.

Uit de laatste cijfers is gebleken dat de wachtlijsten over de hele linie licht groeiden, terwijl ze juist sterk zouden moeten dalen om op nul uit te komen. In tien provincies gaat het wel lukken om geen enkele jongere langer dan negen weken op jeugdzorg te laten wachten, hebben deze aangegeven.

Gelderland en Noord-Brabant hebben Rouvoet laten weten hun best te doen, maar dit niet te kunnen garanderen. Dit komt doordat zich meer jongeren voor jeugdzorg hebben gemeld dan was aangenomen. Zuid-Holland kent ook een sterkere groei dan geraamd en zegt de extra jongeren die zich meldden niet op tijd te kunnen helpen.Rouvoet wil daarom dat provincies elkaar de hand gaan toesteken. Provincies waar de behoefte aan jeugdzorg sterker is gegroeid, zouden jongeren kunnen plaatsen bij instellingen in provincies die ruimte over hebben.

Rouvoet heeft 115 miljoen extra in de jeugdzorg gestoken om de wachtlijsten weg te werken, en ook de provincies hebben daar tientallen miljoenen in gestoken. De minister denkt dat dit geld nog beter benut kan worden.

In de stadsregio’s Amsterdam en Rotterdam doen naar verwachtingen niet meer jongeren dan verwacht een beroep op jeugdzorg. Toch hebben zij Rouvoet niet duidelijk kunnen maken of ze de afspraken na kunnen komen. De minister pikt dit niet en wil binnen drie weken duidelijkheid. Hij gaat er nog steeds vanuit dat in het hele land wachtlijsten binnen enkele maanden kunnen verdwijnen.

(Nederlands Dagblad, 14 september 2009)

  1. 1

    Waarom is wat Rouvoet als minister doet eigenlijk iets waarover zijn partij persberichten verspreid? Hij moet toch ministeriele voorlichters hebben die daarover gaan?