CU: ‘Is heel Amsterdam toeristisch gebied?’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

CU: ‘Is heel Amsterdam toeristisch gebied?’

amsterdam_kalverstraat_winkelsIs heel Amsterdam ineens toeristisch gebied geworden? Cynthia Ortega-Martijn, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, vraagt het zich woensdag af. Ook haar CDA-collega Elly Blanksma staat niet te juichen bij het Amsterdamse voornemen om alle winkels in de hoofdstad elke zondag open te laten gaan.

,,De koopzondag is prima in gebieden waar voldoende toeristen komen, maar je kunt niet overal de zondag als vaste werkdag uitroepen voor werknemers,’’ aldus Blanksma. Ze vindt bovendien dat de Amsterdamse wethouder Lodewijk Asscher een beetje voor de troepen uit loopt. ,,Wacht liever even to de nieuwe wet in 2010 van kracht is. Je loopt nu het risico besluiten te nemen die later weer moeten worden teruggedraaid.’’ Heel Amsterdam behandelen als ’eenheidsworst’ doet wat betreft Blanksma bovendien geen recht aan de diversiteit van de stad.

Haast
Volgens Ortega geeft het plan van Asscher wel aan dat het kabinet haast moet maken met de aanscherping van de Winkeltijdenwet. Zij vindt dat het Amsterdamse voornemen in strijd is met de kabinetsinsteek om oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet tegen te gaan. Wat betreft Ortega moeten bijvoorbeeld ook de belangen van kleine ondernemers ,,zorgvuldiger dan nu in Amsterdam lijkt te gebeuren’’ worden bekeken.

Het ChristenUnie-Kamerlid heeft woensdag vragen gesteld over de koopzondagkwestie aan minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Zij wil onder meer weten hoe de bewindsvrouw aankijkt tegen de koers van wethouder Asscher, aangezien de rechter eerder mog een streep haalde door het besluit om stadsdeel Amsterdam-Noord tot toeristisch gebied te verklaren.

Concurrentie
Ook vraagt ze zich af of de oneerlijke concurrentie tussen grote en kleine ondernemers niet toeneemt door de algehele zondagsopenstelling. GroenLinks is juist wel blij met de Amsterdamse insteek die consumenten gelegenheid biedt inkopen te doen wanneer zij willen. ,,Die keuzevrijheid past binnen de moderne tijd, want de tijden waarbij de vrouw doordeweeks thuiszit en de boodschappen kan doen zijn echt passé,’’stelt Ineke van Gent.

Zij vindt het onverstandig dat het kabinet, in tijden van een economische crisis, de winkeltijden wil beperken. Volgens cijfers van het Platform Detailhandel zouden hierdoor 15.000 tot 20.000 banen op het spel staan. De resultaten van een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) naar de effecten van koopzondagen op de economie worden volgende week verwacht.

(Algemeen Dagblad, 2 september 2009)

Vragen van het lid Ortega-Martijn (ChristenUnie) aan de minister van Economische Zaken over het bericht dat alle winkels in Amsterdam elke zondag open mogen.

Kent u het bericht “Binnenkort koopzondag voor de hele stad”?
Hoe beoordeelt u de brief van de Amsterdamse wethouder over algehele zondagsopening in Amsterdam, in het licht van de rechterlijke vernietiging van het besluit van de deelraad Amsterdam-Noord om het stadsdeel toeristisch te verklaren?
Bent u met mij van mening dat het besluit van de gemeente in strijd is met het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen?
Vindt u ook dat de kleine winkelier de dupe wordt van het argument dat algehele zondagsopening oneerlijke concurrentie tussen stadsdelen wegneemt? Neemt door de algehele zondagsopening oneerlijke concurrentie tussen grote en kleine ondernemers niet juist toe?
Bent u het met mij eens dat de situatie in Amsterdam de noodzaak van handhaving van de Winkeltijdenwet onderstreept? Zo ja, wanneer verwacht u de Kamer de resultaten van het CPB-onderzoek toe te sturen?

Reacties (1)

#1 johan

Ja. Net zoals heel Staphorst en de Veluwe zwaar gereformeerd is.