CU: ChristenUnie wil AOW-gat zendelingen en ontwikkelingswerkers dichten

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,

CU: ChristenUnie wil AOW-gat zendelingen en ontwikkelingswerkers dichten

2008_Ortega_RubenTimman_kleinZendelingen en ontwikkelingswerkers die jarenlang tegen een minimaal salaris in het buitenland hebben gewerkt, moeten de gelegenheid krijgen om het daardoor ontstane 'AOW-gat' te dichten. Dat is een van de wensen die Cynthia Ortega-Martijn heeft ingebracht bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wie tussen zijn 15e en 65e een tijdlang in het buitenland woont en werkt, verspeelt daarmee 2 procent AOW per jaar. Mensen die elders een goedbetaalde baan hadden, hebben zich wel bijverzekerd voor dit ‘AOW-gat’. Maar er zijn ook Nederlanders die jarenlang in de zending of ontwikkelingshulp hebben gewerkt tegen een bescheiden salaris, conform het welvaartsniveau van het land waar ze verbleven. Zij hadden niet de financiële ruimte om zich bij te verzekeren voor hun oude dag. Voor deze mensen moet er alsnog een goede ‘inkoopregeling’ komen, vindt de ChristenUnie. Bovendien moet de Sociale Verzekerings Bank z’n voorlichting verbeteren zodat mensen beter inzicht krijgen in de gevolgen van een langdurig buitenlands verblijf.

Een andere punt dat Ortega aansneed bij de SZW-begroting, is de bezuiniging op de AOW-partnertoeslag. Deze treft 65-plussers met een (veel) jongere partner. Bij het afschaffen van de AOW-partnertoeslag voor 55-minners gaat het kabinet ervan uit dat deze mensen zich tegen de gevolgen kunnen indekken door een baantje te zoeken. Maar niet iedere partner is in staat betaald werk te verrichten, en de banen voor ouderen liggen momenteel ook niet voor het opscheppen. De ChristenUnie wil daarom dat de maatregel verzacht wordt voor mensen die niet kúnnen gaan werken om de gederfde AOW-partnertoeslag te compenseren.

De ChristenUnie wil ook dat mensen die een uitkering genieten uit de Wet Werk en Bijstand (WWB), gestimuleerd worden om daarvoor iets terug te doen voor de samenleving. Ortega opperde daarom het idee om te gaan experimenteren met een ‘maatschappelijk werkboekje’, waarin uitkeringsgerechtigden rapporteren wat ze voor de samenleving doen. ,,Het gaat om kortdurende werkzaamheden bij non-profit organisaties, zoals: thuiszorgorganisaties, zorginstellingen, scholen, welzijnsinstellingen, bewonersorganisaties. De klantmanager maakt afspraken over het minimale aantal uren per maand dat een uitkeringsgerechtigde aangetekend moet hebben in het maatschappelijke werkboekje. Deze afspraken zijn niet vrijblijvend. Zonder legitieme reden niet voldoen aan het aantal afgesproken uren kan korting of opschorting van de uitkering tot gevolg hebben.”

Lees ook wat Cynthia Ortega over de begrotingsbehandeling SZW schrijft in de fractieblog.

 

Reacties (2)

#1 Joost

Ontwikkelingsmedewerkers, ok. Zendelingen? no way.

  • Volgende discussie
#2 Eurocraat

Allebei onzinnig. AOW-verlies bij werken in het buitenland geldt voor alle Nederlanders. Het is aan de werkgever om dat te compenseren. Ik raad alle ontwikkelingswerkers en zendelingen aan zich aan te melden bij de FNV en betere arbeidsvoorwaarden te eisen.

  • Vorige discussie