CU: ChristenUnie-Kamerleden meest succesvol met amendementen

CU: ChristenUnie-Kamerleden meest succesvol met amendementen

2008_Kamerleden_610_rubentimmanDe ChristenUnie Tweede Kamerfractie is het meest succesvol bij het indienen van amendementen. Kamerleden Ernst Cramer, Esmé Wiegman en Ed Anker zagen in 2008 de meeste amendementen (wetsvoorstelwijzigingen) per Kamerlid aangenomen worden. Dat maakte Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet gisteren bekend. In totaal werden 32 amendementen van de ChristenUnie overgenomen. Alleen het CDA en de PvdA hadden er meer.

In totaal diende de ChristenUnie 41 amendementen in in 2008. Zeven daarvan werden weer ingetrokken en twee werden verworpen. De SP spande de kroon met 108 verworpen amendementen. Zij zagen er slechts veertien aangenomen worden. Het CDA en de PvdA wisten respectievelijk 54 en 45 wijzigingsvoorstellen door te voeren.

In 2008 werd vrijwel alles in de Tweede Kamer meer gedaan. Er werden meer moties ingediend, meer vragen gesteld, meer spoeddebatten gehouden en meer vergaderd. In totaal werden er 2543 moties ingediend, waarvan de SP er 540 voor haar rekening neemt. De ChristenUnie diende er 138 in (in 2007 waren dat er nog 83). Het aantal spoeddebatten van ook aanzienlijk toe: van 43 in 2007 naar 65 in 2008. In zat de Tweede Kamer ongeveer 48 volle dagen te vergaderen in de plenaire vergaderzaal, bijna 10 dagen langer dan het jaar ervoor.

Bekijk hier zelf alle cijfers van de Tweede Kamer