Closing Time | Sint-Nicolaas

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het zal u vermoedelijk niet zijn ontgaan dat morgen de sterfdag is van Sint-Nicolaas, een heel heilige maar overigens wat obscure bisschop uit Myra in het zuidwesten van Turkije. Hij geldt als de beschermheilige van

kinderen, zeelieden (in een duobaan met de Moeder Gods), vissers, kuipers, slagers, pasgetrouwde stellen, studenten (in een duobaan met Thomas van Aquino), kooplieden, bankiers en dieven (maar dat is hetzelfde), prostituées, officieren, hoteliers, gevangenen, ongehuwde vrouwen met een partnerwens, Amsterdam en de Amsterdammers, Rusland en de Russen, Griekenland, de Grieken en de Griekse marine, alle steden en dorpen in de wereld die ‘St. Niklaas’ heten, of iets wat daarop lijkt, iedereen met een naam die is afgeleid van ‘Nikolaas’ en meer in het bijzonder van de gehele mensheid.

De theologische discussies waarin hij een rol zou hebben gespeeld, zijn vergeten en inmiddels irrelevant. Niettemin heeft het feest nog enige waarde. De Nieuwe Catechismus van Sint-Nicolaas die ooit op Sargasso stond, legt het uit:

Sinterklaas is in de eerste plaats een feest voor volwassenen, bedoeld om hen te leren dat het goed is te geven aan hen die daarvoor niets terug kunnen doen. Daarom geeft het Sinterklaasfeest speciale aandacht aan kinderen.

Hierboven vindt u een hymne uit de oosterse kerken, waar Sint-Nicolaas iets van zijn middeleeuwse statuur heeft behouden.

Reacties (8)

#1 kneistonie

Geen Speld tussen te krijgen.

 • Volgende discussie
#2 kneistonie

De cultus LIJKT een grote boost te hebben gekregen toen de Noormannen van zuid naar noord heen en weer voeren en de heilige in Oost-Engeland aan wal brachten. Er werden nogal wat kerkjes naar hem vernoemd. Het is niet duidelijk hoe de Sint zijn populariteit in Europa in de eeuwen daarna zo is gestegen, maar een feit lijkt het wel. Het gebied rond Keulen – St. Geertruidenberg liep hierin misschien niet voorop, gehecht als de mensen daar waren aan voorstellingen en optochten met de blauwe schuit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 kneistonie

Voor de kenners is er nog een weetje.

De zaak is namelijk dat St-Nicolaas in middeleeuwse ogen twee wonderen volbrengt. Ten eerste: hij haalt een monster uit de hel, temt het en neemt het weer mee. Ten tweede geeft hij presenten zonder er iets voor terug te vragen of te eisen.

In de vroegere middeleeuwen moet dit toneelspel een enorme indruk hebben gemaakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 kneistonie

De wat enge gebruiken op Terschelling (en die rond Zwarte Klaos) doen nog herinneren aan de band tussen Nicolaas en de onderwereld, die door de kerk juist daar opzettelijk was gesmeed, imo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arduenn

Whatever. Uiteindelijk gaat het om de knikkers, niet het spel.

(In 2017 was ik was blijkbaar braver geweest dan ik dacht.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Amateur Commenter

@3: Hij heeft ook kinderen weer tot leven gewekt die in een ton waren opgeslagen om geserveerd te worden in een restaurant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Basszje

‘kooplieden, bankiers en dieven’

Op zich een prima keuze als beschermheer voor Nederland dus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 kneistonie

@6: ja, vooral in Frankrijk. Geen exact idee waarom. *rilt even*

 • Vorige discussie