Climategate.nl profiteert via vage stichting onterecht van ANBI-status

Foto: copyright ok. Gecheckt 08-09-2022

ONDERZOEK - Mag een organisatie, een weblog in dit geval, donaties werven onder de ANBI-regeling terwijl ze zelf die ANBI-status niet heeft?

In de Nederlandse klimaatmeningenwereld zit een grote speler: Climategate. Voor de sceptici dé verzamelplaats van mensen die de klimaatwetenschap niet vertrouwen. Climategate.nl produceert nu al een paar jaar met de regelmaat van de klok stukken waaruit zou moeten blijken dat het klimaat niet opwarmt en dat alle informatie waar dat wel uit blijkt middels een complot tot stand is gekomen.

Maar dat is nu even niet relevant. Het is een weblog en ze hebben een redactie. En uiteraard ook andere kosten zoals hosting. Dus ergens moet er geld binnenkomen. En zoals vaak zijn het vooral donaties waar ze het van moeten hebben.

Maar Climategate werft deze donaties wel op een bijzondere manier. Je moet het geld namelijk niet rechtstreeks overmaken, maar naar Stichting Milieu Wetenschap & Beleid.

In tegenstelling tot Climategate, heeft deze stichting wel de ANBI status. Met deze status krijg je een belastingvrijstelling op zowel giften en donaties als een aantal andere zaken. Heel voordelig dus.

De Stichting Milieu Wetenschap & Beleid zamelt dus geld in voor acties die vallen binnen hun doelstelling: ‘Het bijdragen aan breed gedragen oplossingen voor complexe milieuproblemen.’

Bij deze constructie zijn drie kritische kanttekeningen te plaatsen.

De eerste kanttekening heeft betrekking op de onafhankelijkheid van de stichting. Ze zeggen zelf ‘…waarbij de stichting als onafhankelijke en betrouwbare beheerder van de donaties fungeert.’

Maar de voorzitter van de Stichting Milieu Wetenschap & Beleid, Theo Wolters, is tevens redactielid van Climategate.nl, een van de ontvangers van de donaties.

De tweede kanttekening betreft de definitie van ‘algemeen nut/belang’. In de regels van de Belastingdienst staat: ‘Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.’

Maar valt het steunen van een weblog waar het grootste deel van het werk gaat zitten in het tegenspreken van 97% van de wetenschappers onder ‘algemeen belang’? Is dat waar de ANBI voor bedoeld is?

De derde kanttekening betreft het actief werven van donaties door de indirecte ontvangers. Als de ontvanger, Climategate.nl in dit geval, aanspraak denkt te maken op belastingvoordeel door de aard van hun bezigheden, waarom vragen ze dan niet zelf de ANBI-status aan? Of is bij voorbaat al duidelijk dat ze deze niet zouden krijgen?

Maar als dat zo is, mag je dan wel via deze omweg profiteren van de bijbehorende belastingvoordelen?

Op basis van de tweede kanttekening zou je nog wel kunnen argumenteren dat ook instellingen als Greenpeace niet het ‘algemeen nut’ behartigen. Maar het eerste en het derde punt roepen toch wel serieuze vragen op.

Is Climategate dus bezig om op wat mistige wijze te profiteren van belastingmaatregelen (zeg maar gerust indirecte subsidie) die niet voor een dergelijke organisatie bedoeld zijn?

We vonden de constructie dermate interessant dat we deze vraag hebben voorgelegd aan de Belastingdienst, team ANBI. Deze durft daar niet in het algemeen een antwoord op te geven. De vraag of een dergelijke constructie is toegestaan, moet per project schriftelijk worden voorgelegd. Dan kan ook per project worden beoordeeld of het algemeen nut wordt gediend. Ook wordt dan gekeken of er voldoende waarborgen zijn voor het gericht besteden van de binnengehaalde gelden.

Maar aan deze twee voorwaarden lijkt bovenstaande constructie dus niet te voldoen.

Daar komt nog eens bij dat ook de Stichting Milieu Wetenschap & Beleid niet volgens de ANBI-regels lijkt te werken. Zo moet er een beleidsplan zijn waarin onder andere het volgende staat:

 • het werk dat de instelling doet;
 • de manier waarop de instelling geld werft;
 • hoe het vermogen van de instelling wordt beheerd;
 • hoe het vermogen van de instelling wordt besteed.

En dat moet allemaal worden gepubliceerd op de website van de partij met ANBI-status.

Verder moet, om voldoende scheiding tussen instellingsvermogen en privévermogen van de bestuursleden te waarborgen, een stichting met ANBI-status over een bestuur van tenminste drie leden beschikken.

De Stichting Milieu Wetenschap & Beleid heeft er echter – volgens hun site en een uittreksel van de KvK in ons bezit – maar twee, waarvan er één, zoals gezegd, tevens redacteur bij Climategate is.

Kortom, volgens ons voldoet de stichting niet aan alle ANBI-eisen en is het werven van donaties door Climategate.nl via de Stichting Milieu Wetenschap & niet in de haak.

Maar hiermee is het verhaal nog niet ten einde.

Er is namelijk nóg een project dat gebruikt maakt van dezelfde constructie met dezelfde stichting, de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windmolens. Deze vereniging geeft overigens aan wel zelf een ANBI-status te hebben aangevraagd. Maar het is onduidelijk wat de status van die aanvraag is.

Overigens lijkt deze vereniging vooral als doel te hebben om het bouwen van windmolenparken zoveel mogelijk te vertragen, te beperken of helemaal tegen te houden.
 
 
Om de verwarring nog wat groter te maken, blijkt er tevens een tweede stichting in het spel te zijn. De naam, en nu wordt het een beetje verwarrend, is dit maal Stichting wetenschappelijk natuur en milieubeleid.

Deze stichting werd ooit opgericht door een boer die het er niet mee eens was dat zijn koeien om gezondheidsredenen niet meer uit de sloot mochten drinken (teveel fosfaat).

De website van de laatste stichting verraadt een roerig verleden met slecht traceerbare ‘wetenschappelijke’ publicaties. De activiteit is er inmiddels een beetje uit.

Enig speurwerk levert op dat de stichting nu op naam staat van een Urker visbedrijf.

Op dat adres staan overigens nog veel meer interessante bedrijfjes en instellingen ingeschreven. Maar dat terzijde.

Dankzij deze laatste connectie is niet verrassend om te zien dat de Stichting wetenschappelijk natuur en milieubeleid zich nu vooral bezig houdt met het tegenspreken van onderzoeken die aangeven dat we de zeeën leegvissen.

En waar verschijnen recent deze stukken die de overbevissing van de oceanen betwisten? Juist, op Climategate.nl. Daar is een speciaal hoekje ingericht dat wordt gevuld door auteur Rypke Zeilmaker, die ook al rapporten schreef voor de Stichting wetenschappelijk natuur en milieubeleid.

Omdat van deze laatste stichting niet direct financiële jaarverslagen zijn te vinden, is een financiële connectie met Climategate natuurlijk niet te leggen.

Maar opvallend is het wel dat zelfs een tweede stichting in het spel is. En misschien nog een derde?

HT A

Update (1-10-2014, 12:00 uur): Climategate reageert.

Reacties (101)

#1 weerbarst

http://www.youtube.com/watch?v=pbgcyW-MqtY

Ik ben het niet met Greenpeace founder Patrick Moore eens over gmo en nuclear impact, maar wel over climate. Stop de hoax mensen.

 • Volgende discussie
#2 Christian Jongeneel

Ik heb even bij de KvK gezocht, maar het lijkt erop dat Climategate geen aparte rechtspersoon is. Je kunt dus volhouden dat het gewoon een activiteit is van de stichting die de donaties ontvangt. Je doneert dan rechtstreeks aan Climategate, niet via een omweg.

De website van de stichting (titel: installeren XP op computer pa – lol) is inderdaad minimaal, maar ik denk dat je eerder van amateurisme dan van kwade opzet kunt spreken. Daar is ook geen enkele reden toe.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 De echte Rob

Mooi artikel Steeph.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Steeph

@2: Maar dan dien je die activiteiten te vermelden, zowel in het beleidsplan als in de verantwoording.
En moet duidelijk zijn welke geldstromen er zijn. Daarbij komt dat als dat zo is, de stichting haar eigen bestuurder dus geld geeft. En dat is ook weer tegen de regels.
(Of hij krijgt natuurlijk persoonlijk geen geld, maar dat moet je dan duidelijk maken).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

Toeval. Vandaag in UK een rapport over het niet toestaan van de “onderwijsstatus” van een klimaatsceptische denktank met liefdadigheidsstatus.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 pedro

Wel grappig, hoe een site, die overal complotten ziet, zelf ook tot over haar nek in de complotten zit.

Aan de andere kant is dat wel logisch natuurlijk: wie zelf steeds complotten smeedt, denkt dat anderen dat ook steeds doen. Zo de waard is…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bookie

Het lijkt mij cruciaal dat algemeen nut zo breed mogelijk wordt gedefinieerd. Zolang de doelstelling geen privaat nut is en niet strafbaar is is het algemeen nut. Een belastingdienst die politiek bedrijft lijkt mij niet handig.
Wel moeten ANBI’s aan de formele regels voldoen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Co Stuifbergen

Waarom krijgen mensen belastingaftrek als ze aan goede doelen geven?
Waarom geeft de overheid niet hetzelfde bedrag aan het goede doel als de gever? of het dubbele, of drievoudige?

Aftrekposten moeten beperkt worden tot dingen die nodig zijn om inkomen te verwerven (gereedschap, kantoorruimte, auto eventueel).

Dan kunnen we de hele ANBI-status afschaffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 jozef

@1: De grootste hoax is ‘Greenpeace founder Patrick Moore’ zelf. Hij is namelijk helemaal geen founder van Greenpeace…
http://www.desmogblog.com/2014/07/12/greenpeace-co-founder-patrick-moore-not-co-founder-all

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 pedro

@9: en wat wil je daar verder mee zeggen? Of kwam je alleen maar een linkje dumpen, omdat je Patrick Moore niet leuk vindt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 seven

‘ Climategate.nl produceert nu al een paar jaar met de regelmaat van de klok stukken waaruit zou moeten blijken dat het klimaat niet opwarmt en dat alle informatie waar dat wel uit blijkt middels een complot tot stand is gekomen. ‘

Dit lijkt een stroman aanval, wist niet dat Climategate een complotsite was, de bloggers lijken mij redelijk nuchter redenerende personen ( http://climategate.nl/over/ ) . Enfin, waaruit blijkt dat ze complotdenkers zijn? Kan iemand een voorbeeld geen, een linkje naar een artikel op Climategate bijvoorbeeld?
Oh ja, Sargasso kreeg 80k subsidie, dat is echte subsidie en lijkt mij een stuk lucratiever dan een ANBI status.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 pedro

@11:

Oh ja, Sargasso kreeg 80k subsidie

Jaja, Sargasso, dat gaan jullie nog 100 jaar horen hoor, dat jullie ooit een keer subsidie gekregen hebben… Maar goed, dat staat natuurlijk volkomen los van het artikel hier, en wordt alleen maar genoemd om de site hier zwart te maken. Als een boodschap je niet bevalt, kun je immers altijd nog de boodschapper aanvallen.

Kan iemand een voorbeeld geen, een linkje naar een artikel op Climategate bijvoorbeeld?

Als je nu even op je eigen link klikt, kom je al op de site van Climategate. Klik daarna op die pagina op ‘Home’, en je komt terecht op een pagina waar allerlei linkjes naar allerlei artikelen staan. Hier heb je een linkje dat bijvoorbeeld alles een groot complot noemt.

Geschreven door Hajo Smit. Cum laude milieuhygiëne, Wageningen Universiteit, hoofdvakken meteorologie en klimaatmodellering. Indrukwekkend. En dan zo een flutartikeltje produceren. En dat noem jij dan een redelijk nuchter redenerend persoon, omdat hij dat van zichzelf zegt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 De echte Rob

@11

Dit lijkt een stroman aanval, wist niet dat Climategate een complotsite was, de bloggers lijken mij redelijk nuchter redenerende personen ( http://climategate.nl/over/ ) .

Dat zal dan wel met jouw perspectief te maken hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 majava

@13: het perspectief van een reaguurder die hier al eens een ban had wegens het verstoren van discussies door herhaaldelijk (vaak dezelfde) links te dumpen. Gevierd persoon bij de roze buren.

Jammer dat Steeph dit stuk niet in Johnny Quid stijl heeft geschreven. Want woorden als ‘uit de staatsruif eten’, ‘besodemieteren’ en ’totale leugens’ zouden niet misstaan in dit stukkie. En bovendien is dat de taal die zijzelf en gasten als seven beter verstaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 De echte Rob

@10

@9: en wat wil je daar verder mee zeggen? Of kwam je alleen maar een linkje dumpen, omdat je Patrick Moore niet leuk vindt?

Ola, dat is toch een prima linkje?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 seven

@12: Artikel daar gaat over een US blogger die de massapsychose aangaande klimaatpaniek (denk terug aan de tijd van Al Gore, die overdrijving is btw tegenwoordig minder heb ik de indruk) te kakken zet en bestrijdt met humor. Een recensie van een filmpje van een blog dus, niet echt een aluhoedjes analyse.
@14: Heb idd het idee van Svensmark/Bas van Geel/Kirkby/Cern over kosmische straling en wolkenvorming en klimaat vaak geplugged. Dat was omdat dat idee onderbelicht is en veel interessantere materie (de kosmos * ) is dan de relatie co2/opwarming, ergo soort fanboyism wellicht. Het idee spreekt mij zo gezegd erg aan, het was zeker niet bedoeld als verstoren van discussies.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bob Brand

Hallo Steeph,

Interessante materie dat Climategate en de stichting van Theo Wolters uit de subsidieruif lurken via de ANBI-regeling. Ik had toch begrepen dat Climategate nou juist zo’n bezwaar had tegen “milieu-subisidies”?

Bij mijn weten is er een uitgebreide jurisprudentie over misbruik van de ANBI-regeling:

http://jure.nl/anbi

Dit heeft o.a. betrekking op zaken waarbij de activiteiten van een stichting ten goede komen aan bepaalde personen — dan is er sprake van een particulier belang. Indien de afgelopen jaren bijv. Wolters *zowel* bestuurslid van ‘Stichting Milieu Wetenschap & Beleid’ geweest is en tevens redactielid van Climategate dat gelden van deze stichting ontvangt, dan is er een particulier belang.

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een ANBI-beschikking onder meer op basis van een gebleken particulier belang. En zo mogen de ‘werkzaamheden’ voor een dergelijke stichting ook niet afgetrokken worden van de inkomstenbelasting.

De belastingdienst kan bijvoorbeeld met terugwerkende kracht belasting heffen over de giften (inkomsten), na een boekenonderzoek van de betrokken organisaties. Indien er sprake is van opzet kan de inspecteur zowel een bestuurlijke boete als een vergrijpboete opleggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 pedro

@15: inderdaad, het linkje werkt prima. Ik heb alleen geen idee, wat de dumper er mee wil zeggen. Of wat de relatie met het artikel hier is.

En ik vraag me ook af, wat het linkje nu eigenlijk bewijst. In het linkje vinden we een brief uit maart 1971, die bewijst dat Patrick Moore sinds 1971 aan Greenpeace verbonden is. Overigens wordt Patrick Moore op de wikipagina (engelse versie) gewoon een van de eerste leden van Greenpeace genoemd, en daar kunnen we ook vast stellen, dat Greenpeace ergens tussen 1969 en 1972 opgericht moet zijn uit het ‘Don’s make a Wave Committee’.

“Greenpeace itself says on its web page that “there’s a joke that in any bar in Vancouver, Canada, you can sit down next to someone who claims to have founded Greenpeace. In fact, there was no single founder: name, idea, spirit and tactics can all be said to have separate lineages”

En als ik de wiki mag geloven, beweert Patrick Moore zelf in elk geval niet de oprichter van dat Committee te zijn:
“According to both Patrick Moore and an interview with Dorothy Stowe, Dorothy Metcalfe, Jim Bohlen and Robert Hunter, the founders of The Don’t Make a Wave Committee were Paul Cote, Irving and Dorothy Stowe and Jim and Marie Bohlen”.

De hele geschiedenis rond het wel of niet founder zijn van Greenpeace staat op die pagina trouwens ook uitstekend beschreven. Dat is dus helemaal geen nieuws, maar al heel erg lang bekend. Er schijnt ook geen precies moment bekend te zijn, waarop Greenpeace als opgericht beschouwd moet worden… Het hangt er maar net van af waar je naar wil kijken. Het comité bestond al in 1969. Het eerste schip heette Greenpeace, en Moore voer mee op de eerste reis van dat schip. Het linkje bewijst dus niks wat al niet al lang bekend was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 pedro

@16:

niet echt een aluhoedjes analyse.

Daar had je ook niet om gevraagd (je verschuift de doelpalen). Je vroeg om een linkje op de site waar alle milieuzorgen feitelijk als een complot betiteld worden. En dat is op die pagina vrij duidelijk te zien.

Je eigen taalgebruik laat trouwens ook zien dat je niet in een echte analyse geïnteresseerd bent, want jouw mening is bevooroordeeld. Woordgebruik als “massapsychose” en “klimaatpaniek” bewijzen dat je je mening al lang bepaald hebt en niet open staat voor andere argumenten, bewijzen of discussie. En massapsychose duidt natuurlijk op een complot…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 seven

@19: Met dat woord ‘massapsychose’ refereer ik aan het door jou aangedragen voorbeeld. Quote: ‘Het is goed de huidige mate van massapsychose tot je door te laten dringen die alleen in de Waldsterben Angst in Duitsland een historische gelijke kent.’
ps Een duiding als massapsychose is imho nog geen stelling ala het is een ‘complot’.
(ps2, moving the goalpost. De woorden aluhoedje en complotdenker zijn qua inhoud vergelijkbaar.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 pedro

Met dat woord ‘massapsychose’ refereer ik aan het door jou aangedragen voorbeeld

Je vraagt een voorbeeld van een site, je krijgt het, en nu is het ineens mijn voorbeeld? Ga fff fietsen man.

Een duiding als massapsychose is imho nog geen stelling ala het is een ‘complot'

Hoe is die massapsychose volgens jou dan tot stand gekomen? Er zal toch iets gebeurd moeten zijn, waardoor die psychose tot stand kwam.
En ‘Waldsterben Angst in Duitsland’ is nog zo een complottheorie, die de zure regen ontkent. Mensen die geen idee hebben hoe veel geld en maatregelen we besteed hebben om aan dat probleem een eind te maken, en die nu hun kop in het zand steken en beweren dat er nooit een probleem is geweest. Een site die dat soort dingen schrijft kan nooit serieus genomen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Anton

Grappig dit, doet aan ‘big-oil’ lastercampagne denken. Na op de inhoud de discussie verloren te hebben over de financiering beginnen, ’t zal wel een klima-hoaxers dingetje zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 pedro

@22: Hilarisch. Zo lang 97% van de wetenschappers de ‘hoax’ nog onderschrijft, kun je de 3% die wat anders beweert toch moeilijk als winnaars van het debat uitroepen, lijkt mij. Maar goed, dat past wel in het beeld, dat de sceptici zich niet op feiten baseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Anton

@23: Slaap lekker door. BTW, ook zo aan het nagenieten van de successen in New York?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 pedro

@24: nog in de ontkenningsfase?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 seven

@21: Ehh, het was jouw niet overtuigende voorbeeldlinkje waarmee je op mijn verzoek tegen beter weten in hoopt aan te tonen dat Climategate inderdaad een complotsite is. Enfin, nogmaals, dat woord massapsychose is ook geen duiding van mijzelf zoals jij eerst suggereerde. /semantiek

Er kan weliswaar veel gedaan zijn tegen de uitstoot van oa zwaveloxiden, maar of zonder dat de bossen ook massaal zouden zijn gestorven staat niet vast. Op wiki staat bv deze beroemde quote:
‘In 1995 herriep Ulrich zich en trok zijn waarschuwing voor het grosse waldsterben in, vanwege het ontbreken van wetenschappelijk bewijs. Hij schreef: “The null hypothesis (no effects of air pollutants on forest ecosystems) can be considered to be falsified. Forest ecosystems are in transition. The current state of knowledge is not sufficient to define precisely the final state that will be reached, given continuously changing environmental conditions and human impacts. The hypothesis, however, of large-scale forest dieback in the near future is not backed by data and can be discarded”. (bron http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/a95-013 )

Stel analoog daaraan dat de maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken veel eerder effectief waren geweest, dan zou de huidige ‘pauze’ in de opwarming als succes van dat beleid worden gezien. / Correlatie versus causaliteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Anton

@25: sure, niets zo leuk als linksgekkies op de kast jagen met een scheut realiteit.

http://notrickszone.com/2014/09/29/climate-change-delusion-has-always-been-popular-and-a-money-making-scam/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 joostdev

@17: Goed artikel Steeph en interessante bijdrage Bob.

Het wordt nog interessanter als boven tafel zou komen dat Wolters zijn eigen Climategate activiteiten deels heeft gesubsidieerd. In je eigen toko investeren via schenkingen aan een ANBI stichting levert een aardig belastingvoordeeltje op.

Ik vind het overigens jammer dat de discussie hier zo vervuild raakt door getrol over het klimaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 pedro

@26:

het was jouw niet overtuigende voorbeeldlinkje

Het was niet mijn illusie, dat ik jou ergens van zou kunnen overtuigen, daarom heb ik ook niet lang gezocht. Mensen met vooroordelen staan immers niet open voor argumenten van anderen.

Enfin, nogmaals, dat woord massapsychose is ook geen duiding van mijzelf zoals jij eerst suggereerde

Nee, het woord is afkomstig van de site, waarvan jij beweert dat het geen complotsite is. Maar uit dit antwoord van jou leidt ik af, dat het woord massapsychose wel aan complotten gelinkt kan worden. En dat bewijst dan weer, dat de site, waar je naar verwijst… enz. Ik ben wel benieuwd over welke komma je volgende reactie weer gaat vallen…

Er kan weliswaar veel gedaan zijn tegen de uitstoot van oa zwaveloxiden, maar of zonder dat de bossen ook massaal zouden zijn gestorven staat niet vast

Dat klopt, maar dat is een erg vreemde redenatie. Pleit jij er voor om voortaan het risico maar te nemen? Als de overgrote meerderheid van de wetenschappers maatregelen bepleit om een ramp te voorkomen, moeten we niets doen, totdat de ramp plaats vindt, omdat we anders niet weten, of we maatregelen hadden moeten nemen? Als ik een kind op straat zie spelen en ik zie een auto met grote snelheid slingerend naderen, moet ik niets doen, want de kans bestaat, dat de auto het kind niet raakt?

Stel analoog daaraan dat de maatregelen om de uitstoot van CO2 te beperken veel eerder effectief waren geweest

Maar dat is niet gebeurd. Het heeft dus ook weinig zin om daar over te gaan speculeren. Je kan er van alles over gaan verzinnen, maar dat is gewoon niet gebeurd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 seven

@2: Goede analyse, Climategate profiteert dus niet via een vage stichting van een ANBI status, Climategate is zelf (onderdeel van) de ANBI en daarmee is er dus niets vaag noch onterecht en is, indien juist, bovenstaand blog een canard. Zo staat bijvoorbeeld te lezen op de site van de stichting ‘ De stichting is in 2010 opgericht als rechtspersoon onder een subsidieaanvraag t.b.v. kritische journalistiek. Deze aanvraag is niet toegekend. De exploitatie bestaat uit algemene kosten en enkele kleine donaties. ‘ Kritische journalistiek, je kan dus stellen dat de site Climategate daarvoor is opgericht. Een site die (itt journalisten die achter de doemvoorspellingen aanlopen) best kritisch kijken naar dit type klimaatverhalen. Ze openbaren (itt Stichting Sargasso zelf) op die site zowaar braaf al hun jaarcijfers. En van graaien is ook al geen sprake. ‘ de bestuursleden verrichten vooralsnog hun taken pro bono. ‘

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Herman Vruggink

Okay, Climategate profiteert dus niet via een vage stichting van een ANBI status, Climategate is zelf (onderdeel van) de ANBI. Dat begrijp ik er van. Tja, dan is dit blog waarschijnlijk overgenomen van de story en de prive? Storm in een glas water? moddergooien? kinnesinne? Zit je soms iets dwars Steve?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Richard

Volgens mij heeft de zeurgasso ooksubsidie gekregen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 pedro

@32: zie #12. Zeurkous.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Inkwith Barubador

Wow, die stukken op climategate zijn niet door te komen. Wat een rancuneuze onzin. Het doet nog het meest denken aan GeenStijl, maar dan een stuk zuurder en verongelijkter.

Het hele stuk zit vol stromannen. Groen Links / Sargasso, klimaatfeminist, subsidiekoning etc. etc.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Jeroen Laemers

@34:

En geen woord over dat ANBI-dingetje…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 Yves Vanden Bosch

Over Climategate.nl is het volgende verhaaltje te vertellen dat ik zelf heb meegemaakt. Ik had nl. tot ongeveer en jaar geleden de gewoonte om hun uitspraken kritisch te benaderen en dat ook daar te posten. Tot op een gegeven moment een bijzonder hilarisch standpunt opdook over de verzuring van de oceanen. De blogger van dienst (op een blog die zich beroemt op zijn “wetenschappelijkheid”) liet zonder tussenkomen van zijnentwege dingen passeren zoals de bewering dat de oceanen niet verzuren omdat de pH van 8,1 naar 7,8 was gegaan, dus nog altijd basisch bleef. Volgens deze bolleboos waren er dus zelfs geen H+ te ontwaren in het zeewater. Dat het zeewater gemiddeld basisch gebleven is, is een feit, maar het is niet een feit dat deze verschuiving geen verzuring is. Sindsdien heeft men mij het gewoon monddood gemaakt, mijn postings worden gewoon niet aanvaard. Om dit te testen (en mogelijk met een valse beschuldiging te komen) heb ik terug gepost met een andere schrijfwijze van mijn naam en met de e-mail van het werk. En kijk! het werkte weer, voor heel eventjes. Dus bij climategate.nl zijn ze niet alleen heel wetenschappelijk op hun eigen manier, maar zijn ze ook voor de vrijheid van het debat, ook op hun manier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 De echte Rob

Jeetje. Die reactie van Rypke is echt een wirwar van bij elkaar geraapte frustratietjes.

#Bozekaleblankeman

EDIT: heb ietsje verder doorgespit. Blijkt dat die Rypke linkse mensen typisch als leugenachtig ziet:

@Steeph, je bent dus — hoe verrassend- de typische leugenachtige linksmens

Zoveel vuilspuiterij zal vast opluchten. Erg volwassen allemaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Yves Vanden Bosch

@30: Climategate.nl, kritisch? Misschien. Maar kritiek op henzelf? Onaanvaardbaar.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 pedro

@38:

de typische leugenachtige linksmens

Dat zegt eigenlijk heel veel over de motivatie van die site… Het gaat om de eigen portemonnee, zoals vrijwel altijd bij die zogenaamde kritische milieusceptici. Het milieu is voor hen slechts bijzaak.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#41 renevers

Oh jee, klimaatfeminist van Sargasso valt Climategate.nl en SWNM aan!

Hier is een fijne, totalitaire opmerking van de neolysenkoist Steeph.
“Maar valt het steunen van een weblog waar het grootste deel van het werk gaat zitten in het tegenspreken van 97% van de wetenschappers onder ‘algemeen belang’?”
Inderdaad.. gewoon de laatste 3% afpakken dan werkt de hersenspoeling effectiever.
Wie is Steeph dat hij kan oordelen over “algemeen belang”? Daar dient de bevolking voor de kiezen en niet een overheid.. en de bevolking doet dat door de informatie in het uiterste geval niet te lezen , wat dan de motivatie van de site samenstellers doet instorten waarna een site verdwijnt in oblivia. En Climategate is wat dat betreft het tegendeel. Als zelfs religies aftrekbaar zijn voor belasting dan moet climategate.nl dat zeker zijn.

Vrije meningsvorming en fondsenwerving daarvoor, zijn dus volgens Steeph te bestrijden door haar fondsenwerving te bemoeilijken. We zien sowieso al dat de burger geen invloed meer heeft over zijn belastingen en verplichte uitgaven , waarbij het persoonlijk idealisme het moet afleggen tegen een vreemd idealisme dat de staat gekaapt heeft en met staatsbelasting inkomsten een hefboom voor haar invloed heeft verworven. De laatste strohalm voor de invloed van de burger was nog dat hij zijn idealisme en eigen “utopietjes” kon aftrekken van de belasting als hij wat wegschonk naar stichtingen en kerkgenootschappen in die richting. De totalitaire staat verheft het idealisme in de vorm van het streven naar een utopie tot monopolie en vernietigt alle andere streven naar persoonlijke utopie door haar burgers de financiering van hun idealen af te romen.

De fantasietjes in het streven naar de staats-utopie die Steeph in de mediasfeer rondbazuint zijn daarentegen nooit verboden en immens ruim gefinancierd geweest. Hij kan liegen met staatssubsidie , steun van de CIA, de overheid, de omroepen, gelden uit de lotto en andere televisie kansspelen , daar gedoteerd door invloedrijke “vrienden” binnen instituties.
Maar vooral door de groene zakkenvullers lobby die overvloedig gefinancierd wordt door haar geesteskind- de alternatieve energie industrie-,. die als industrietak gelegitimeerd wordt door de informatie misrepresentatie van aan Steeph verwante clubs . Het zijn alle congi’s , die zwakke hypotheses als bewezen wetenschappelijkekennis voor stellen , dus leugens ,halve waarheden , onmogelijke technische oplossingen en absurde hoogrekeningen van geestesverwanten van Steeph et elab. gebruiken, om hun tent financieel te laten draaien. Steeph grijpt nu de burger het spelletje door begint te krijgen naar een oud middel.. Hij probeert de alternatieve kennis af te snijden door haar financiering te ondermijnen. Jammer Steeph! .Het spelletje is uit en alarmisme loopt op zijn laatste benen. Het toont dat je als groene Croony socialisme legitimator, over een tijdje iets anders zal moeten verzinnen.
Climategate.nl is machtig in het aantonen van de andere kant.

In feite is de reactie van Steeph een positief teken. Het toon dat climategate.nl gelezen wordt, daar waar het telt . Veel meer invloed heeft dan men denkt. Als je op een vuile manier aangevallen wordt terwijl je een van de schoonst gefinancierde verenigingen in Nederland bent, betekent het dat je op de echte wereld bent.
Het tekent dat Steeph en consorten zich zorgen maken.
Ik hoop dat Steeph over een tijdje echt in paniek is. Zich over tien jaar gaat afvragen hoe hij in godsnaam zo kon denken als hij de afgelopen tijd deed en de Nederlandse samenleving opzadelde met miljarden verliezen die een lagere levensstandaard aan het veroorzaken zijn en haar een totalitaire dwangbuis wilde opdringen. En dat terwijl de Nederlandse burger zich afvroeg hoe dat kwam. Maar inzicht veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Velen gaan op ouden leeftijd dood met nog steeds een illusie van de utopie voor ogen. De utopie die door vuige lieden werd aangevallen en zwart gemaakt..Streven naar utopie betekent altijd het elimineren van de concurrerende utopie en

Hulde aan de Hans la Bohmen,de Rypke Zeilmakers, De Hajo Smitten, de Kees le Pairs, en vele andere “on”-en “be”kenden die op hun site’s vechten voor de vrijheid van meningsuiting en het gevecht tegen een totalitaire hype. Die de staats utopie onder een vergrootglas leggen en er gezond verstand en uitermate degelijke wetenschappelijke argumenten tegenover stellen.

Het is ongelofelijk dat het kleine beetje geld dat Climategate.nl , de groene rekenkamer, Hans la Bohm, Eike in Duitsland in verhouding tot wat de duurzame maffia in haar zakken krijgt geduwd, de zaken kan keren.. Dat betekent niet minder dan dat onze argumenten steviger zijn dan die van onze tegenstanders, die hun gebrek aan intellectuele kwaliteit wel kunnen larderen met poen en ongelimiteerde mediatoegang. Cash x kwaliteit blijkt een constante. En dat van geld , gewoon van site lezers gekregen.

Climategate.nl toont vooral ook aan dat haar tegenstanders vooral de groene kandelaar likken voor de smeer. Groene duurzamers zijn moderne “croony” ondernemers binnen de overheden en media, die immense geldstromen in hun richtingen buigen, met media foefjes. Het is vriendjespolitiek op massieve schaal met aantasting van de integriteit van de wetenschap en de overheid.
Wij zien dat.. Steeph nog niet , die ziet alleen de dreiging tegen de belangen van zijn congsi. Groen en duurzaam is het nieuwe corrupt.

Zullen we Zwarte Piet dit jaar “Uto-Pietje” noemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#42 De echte Rob

Ik hoop dat Steeph over een tijdje echt in paniek is. Zich over tien jaar gaat afvragen hoe hij in godsnaam zo kon denken als hij de afgelopen tijd deed en de Nederlandse samenleving opzadelde met miljarden verliezen die een lagere levensstandaard aan het veroorzaken zijn en haar een totalitaire dwangbuis wilde opdringen. En dat terwijl de Nederlandse burger zich afvroeg hoe dat kwam. Maar inzicht veranderingen komen niet uit de lucht vallen. Velen gaan op ouden leeftijd dood met nog steeds een illusie van de utopie voor ogen. De utopie die door vuige lieden werd aangevallen en zwart gemaakt..Streven naar utopie betekent altijd het elimineren van de concurrerende utopie en

Er valt geen touw aan vast te knopen maar volgens is hij boos op Steeph.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#43 frankw

Het doet echt pijn, op de verbetenheid van de reacties af te gaan. Goed gedaan Steeph.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#44 renevers

@37: er is iets niet in orde met het reageersysteem van climategate.nl. veel reacties blijven namelijk hangen in achter een soort automatisch spamfilter. Het hoeft helemaal geen opzet of kwade wil te zijn, zoals de reageerder hier veronderstelt

Sommige van MIJN reacties (renevers) worden niet geplaatst en ik ben zeker geen tegenstander van de opinies van Climategate.nl. Je moet dan een Email naar de redactie sturen en hen op de fout wijzen. Dan zoekt iemand van hun staf (meestal Hajo) het filter uit en recupereert goede artikelen uit de vuilnisbak. Gebrek aan geld en personeel maakt dat deze site soms met uitstekende artikelen en reacties minder professioneel gerund in het reageer gedeelte van de artikelen. De staf van Climategate.nl wordt NIET betaald.. Deze mensen doen dus veel CG activiteiten naast hun andere bezigheden. Juist bij de reacties kan het dus fout gaan. Het kost veel inspanning om alle reacties te volgen en te lezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#45 Hans Custers

Op één punt ben ik het (als ik het goed begrijp) wel eens met #41. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling en het lijkt me niet wenselijk dat de Belastingdienst beoordeelt of het algemeen nut dat zo’n instelling beoogt ook daadwerkelijk in het algemeen belang is. Ik denk dat de Belastingdienst alleen moet beoordelen of zo’n club zich daadwerkelijk inzet voor het belang waarvoor ze zich zeggen in te zetten.

#41 had het punt dat hij maakt nog veel sterker kunnen maken door op te merken dat milieu-organisaties als Greenpeace of Milieudefensie ook een ANBI-status hebben. Waarom zouden anti-milieuorganisaties daar dan geen recht op hebben.

Het probleem van Climategate (of de Groene Rekenkamer, of talloze vergelijkbare clubs in het buitenland) is dat ze niet met open vizier strijden. Waarom noemen ze zich niet gewoon De Milieubestrijding en geven ze openlijk toe dat ze tot doel hebben de (in hun ogen nutteloze) uitgaven voor milieu- en klimaatbeleid tot een minimum te beperken? In plaats daarvan verbergen ze dat doel achter allerlei constructies en gedoe over “journalistiek”, “educatie” en wat al niet meer. Daarmee roepen ze de kritiek over zichzelf af.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#46 MrOoijer (Jan van Rongen)

Ach, en ondertussen noteren vier instituten in hun oppervlakte-metingen allemaal de warmste augustus sinds 1850 op aarde (Hadcrut, Gistemp, NOAA en JMA).

De laatste 30 jaar is de snelheid van opwarmen ongeveer 2.0 graad per eeuw (CI van de schatting loopt van 1.7-2.4).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#47 renevers

@45:
“Waarom noemen ze zich niet gewoon De Milieubestrijding”

Alleen een gedesinformeerde goedgehersenspoelde medeburger komt bij oppositie van de gangbare mening op bovenstaande conclusie.
De clubs als climategate.nl , de groene rekenkamer , EIKE in Duitsland tonen slechts de inconsequenties van de “duurzamen” en de holle retoriek die als bewezen wetenschap wordt voorgesteld. Ondergetekende toonde aan dat bij opschaling van erratisch wisselvallige van meteorologische omstandigheden afhankelijke stroombronnen bij opschaling een met fossiele energie gecompenseerd net geen enkele bijdrage aan de afname van fossielbrandstofverbruik en CO2 reductie is te verwachten. Zon en wind zijn dus helemaal niet duurzaam bij opschaling.. Ze zijn slechts “slecht berekend dom”. Marcel Crock toonde aan, dat de laatste woorden over de anthropogene klimaat opwarming nog niet gesproken zijn en dat niet gesproken kan worden over de wijze waarop mensen het klimaat kunnen sturen. Zoals Rypke Zeilmaker het stelde: CO2 sturing is niet de thermostaat instellen die een bepaalde temperatuur over een aantal jaren veroorzaakt. Het hele CO2 verhaal is hol en er zijn vele andere mogelijke oorzaken van temperatuur schommelingen.. De bewijzen daarvoor zijn al gevonden in de vele temperatuurschommeling in ijstijden en en andere geologische tijdvakken. Climategate.nl wijst op de overstretch van de predicitiemodellen en de arrogante manier waarom computermodelletjes -waarvan er al honderden zijn- de discussie bepalen en gezondverstand argumenten wegdrukken. De klimaatcritici ontkennen zelfs geen klimaatbeïnvloeding door mensen .. Men maakt wel een kosten baten analyse en men beoordeelt de grootte van het effect, waarbij men constateert de de laatste 17 jaar geen opwarming heeft plaatsgevonden waarbij die volgens de modellen had moeten plaatsvinden. Wie een model maakt dat zelfs het verleden niet kan voorspellen , heeft een fout model..En ALLE modellen zaten daarin fout. Als daarop ultra duur beleid wordt geprojecteerd is het als het proberen te blussen van een vulkaan. Dergelijke actie heeft geen enkele zin en men kan het geld beter aan andere zaken besteden. Climategate.nl wijst ook op de totale disconnect van Nederlands duurzamers op de sfeer in andere landen in de wereld. En maandje extra investering in steenkolen centrales in China maakt alle plannen van Nederland in dan nog onwerkzame zonnepanelen en windmolens voor alle toekomstige plannen ongedaan. Climategate.nl toont ook aan , net zoals Patrick Moore dat deed dat indien het CO2 echt een probleem zou zijn enkel kernenergie voldoende effectief zou kunnen zijn. Maar ook hier laten de conventionele eco-radicaal ,”anders gaan leven” groenen zich kennen als angstzaaiers tegen radioactiviteit die zich met pseudo-fop-oplossingen van zon en wind laten blijmaken en doen alsof een verlaagde levensstandaard een welkome ontwikkeling is. Hans Labohm toont de hypocrisie aan tegenover kernenergie en de risico’s daarvan, in sommige van zijn stukken op DDS.
Juist de mensen die op foute gronden onwerkzame oplossingen voorstellen zijn een gevaar voor het milieu. Het zijn soms hypocrieten maar meestal kunnen ze niet rekenen en laten zich meeslepen door de huidige politieke modes. Climategate.nl wijst ook op de totalitaire manier van denken van organisaties als Urgenda en de steeds totalitairdere manier waarop ons land met zijn burgers omgaat wat betreft knevelwetgeving.

Ik vraag me af of Custers weet wat “met open vizier” vechten betekent.. In Climategate.nl staat precies waar de organisatie voor staat. Het gaat bij climategate.nl om technische berichtgeving die niet meer in de normale media komt. Juist de groene beweging is in feite een aanschurken met iets wat nog niet bekend is omdat het lang geleden is (of het geheugen zo kort) tot zaken als de problemen van een totalitaire maatschappij, de offers die ervoor gebracht worden in levensstandaard en in levens. Juist die gevaarlijke neveneffecten van totalitaire systemen worden met propaganda bedekt en uit de media gehouden. Custers toont hier de hypocriete gedachtegang aan van de totalitaire duurzaamheids utopie en ideologie. Custers is waarschijnlijk niet bekend met de onmogelijkheid van de voorgestelde technologische opties” zon en wind” en haar mogelijkheden en kosten in materiaal. Custers gaan er sowieso van uit dat de voorgestelde opties “kunnen”, maar dat alleen de politieke wilskracht ontbreekt. Ik kan hem vertellen dat hij gelooft in een fata morgana. Waarom het een en ander niet zo werkt als in de dagelijkse pers staat , staat vrijwel alleen op site’s als die van Climategate.nl ,EIKE (Duitsland) ,de Groene rekenkamer en Hans Labohm op DDS. Custers reageert als een gelovige die zich geconfronteerd ziet met iemand die kritisch is ten aanzien van “wonderen”. Onze site’s leggen het gewoon uit en er is niet meer dan wat middelbareschool natuur en scheikunde nodig om het te snappen. Helaas ontbreekt ook die basiskennis bij grote groepen die zich toch met de problematiek bemoeien. Daarom is juist die enorme meerderheidsgroep die zich laaft aan de utopische filosofie van energiesimplisme dat leidde tot antikernenergie en pro wind- en zonne- technologie.. Ook als dat economisch gezien kolder is , rekentechnisch niet zinvol opschaalbaar wegens verlies inductie effecten in electriciteits generatie (van de backup) , is en er geen ondersteunende technologie als grootschalige opslag van electriciteit . Dat laatste moet allemaal dan maar worden uitgevonden. Het is waar deze site’s voor staan en dat doen ze zonder zich te bedekken als iets anders of zich ergens voor te schamen. dat is het aantonen van de onzin redenaties van de utopische ecologisten die een praktisch werkend systeem aan het inwisselen zijn voor een dystopie. In België en Duitsland plant de regering nu voor het uitschakelen van de electriciteit in de winter bij onderproductie..Climategate.nl voorspelde deze ontwikkeling al 10 jaar.

EIKE = Europäisches Institut für Klima und Energie

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#48 Anton

@46: 1850, was dat niet midden in de kleine ijstijd? Of zit je nog in hockey stick modus?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#49 Hans Custers

@47

Pfff, en dan was ik het in mijn reactie nog grotendeels met je eens en gaf ik alleen als laatste puntje nog wat constructieve kritiek.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#50 Yves Vanden Bosch

@44: Mag ik dat eventjes zeer sterk betwijfelen aan de hand van mijn trukje met vervormde naam en ander e-mailadres? Voorheen ging ik er zonder problemen op en werden mijn reacties opgenomen. Na de pH pantomine (zelf schreef de blogger Ph) plots en systematisch niet. Na mijn beschreven inbraak even weer wel maar dan systematisch niet meer. En waarom duurt die toestand met die Spamfilter dan zolang?
En als ze dan toch zo streng zijn en de “goede” artikelen er uit halen die passen op een blog die de wetenschappelijkheid hoog in het vaandel voert, waarom laten ze dingen passeren waarvan duidelijk blijkt dat men niet weet wat zuurtegraad in feite betekent?, Alleen al de foutieve notatie duidt op een verregaand amateurisme en dat verwijt anderen dan dat ze niet wetenschappelijk zijn. Zo werkt het “Genootschap van de vlakke aarde ook.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#51 Steeph

@45: Ik geef zelf het voorbeeld van Greenpeace in mijn stuk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#52 Steeph

@41: Even voor de duidelijkheid: Sargasso krijgt op dit moment geen subsidie. Al meer dan een jaar niet meer. En we zijn het ook niet voornemens.
En ik persoonlijk ontvang geen geld van Sargasso voor mijn stukjes of andere diensten.
Voor de rest kon ik je niet volgen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#53 gronk

@49: heeft ‘m wel een half uur van de straat gehouden ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#54 Hans Custers

@51,

Verhip, daar heb ik overheen gelezen. Sorry.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#55 Yves Vanden Bosch

@47: Dat in België misschien de electriciteit zal afgeschakeld worden is omwille van het sterke investeren in kernenergie. Dat men in Nederland, Duitsland en Denemarken kan gas- en kolencentrales afschakelen is te wijten aan de altijd hogere opbrengst van hernieuwbare energie. Tussen de wet op de kernuitstap van 2003 en nu, is er door de achtereenvolgende Federale regeringen totaal geen energiebeleid gevoerd, een vacuüm vormend waar Electrabel danig misbruik heeft van gemaakt om haar kerncentrales (evenwel betaald door de Belgische belastingsbetaler) onmisbaar te maken. Nu zit hetzelfde Electrabel weer te jengelen achter veel geld voor een nieuwe kerncentrale die ze zelf niet kan en wil bekostigen. Als een ander de investering doet is het gemakkelijk winsten te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#56 renevers

Alleen de huidige zonnepanelen in Belgie die meer dan 10 miljard Euro gekost hebben zijn in energie equivalent ( met inachtname van productie inzetfactor en reductie van waarde voor wisselvalligeheid -40% ) bij een piekvermogen van 3 GW geïnstalleerd vermogen een equivalent vermogen van 0.18 GW .
Hoe kun je nu stellen dat indien die investering indien de een factor 3x groter was geweest bijvoorbeeld een wezenlijke bijdrage had gevormd? Drie maal bijna niks is nog niet veel. Van de 0.18 GW aan werkelijke bijdrage moet je overigens nog de eigen geïnvesteerde energie reduceren (-30%) en dan blijft er nog 0.14GW over. En die zonnepanelen moeten elke 15 tot 20 jaar economisch vervangen worden En dan nog .. De piekstromen die dan opgewekt worden kunnen helemaal niet in het net geabsorbeerd worden!! Je moet die stromen kunnen opslaan en die technologie bestaat niet.
Ik stel altijd dat in combinatie met een waterkracht centrale met grote opslagbasins je een werkzaam systeem tegen zeer hoge prijs krijgt. Maar waterkracht is er niet overal. En zelfs waterkracht kan niet alles.
Je gaat al uit van iets dat technisch helemaal niet onderbouwd is. Het is een fictie. En als je de sterk wisselvallige stroom complementair gaat bij produceren met fossiele energie induceer je zeer sterke verliezen door de verplichte keuze van laag rendement snelstartende centrales in plaats van hoog rendement basislast centrales , regelcurve verlies en extra transport en transformatie verliezen.. Na een bepaald punt – en dat is slechts bij een gering percentage zon en wind -heeft opvoering van de capaciteit geen zin meer. Dat soort verlies effecten zijn nooit meegenomen in bijvoorbeeld de statistieken voor de opwekking van electriciteit, die zijn alle zonder verlies gepresenteerd. Indien de geïnvesteerde energie in biomassa zou worden afgetrokken van de gehanteerde verbrandingswaarde in de statistieken blijft er ook niks over. Maar die prachtige statistieken geven wel de indruk van succes. Het tegendeel is waar .. Het het 100% Potemkin façade. Het is niet voor niets dat de betreffende minister roept dat alternatieve energieën gefaald hebben( “kurz vor dem scheitern steht”). Groene energie reclame drijft op slogans , foute aannames en gemanipuleerde statistieken van zogenaamd succes.

Dit soort zaken betreffende de verborgen verliezen van wisselvallige stoombronnen staat uitgelegd in een aantal commentaren op DDS -Hans Labohm en op climategate.nl van renevers.

@50
Spijkers op laag water bewijzen niks..
Wat betreft typo’s … Ph schrijven in plaats van pH kan eens gebeuren . De context en de gevolgde denkwijze is veel belangrijker voor de waarde van een commentaar of artikel. Als je een stuk daarop beoordeelt beoordeel je haar op haar uiterlijk. dat is een “ad hominem” aan het stuk of reactie. Je kunt ook de reageerders/commenteerders niet beoordelen er zitten ook zwakkere types tussen alhoewel het gemiddelde hoog en academisch is. Ik ruik hier dat de figuur die hier reageerde op dergelijke foutjes de eigenlijke inhoud niet eens leest. De heer Lievense heeft ooit 50 miljoen guldens van de Nederlandse staat gekregen om zijn plannen voor een energie opslag eiland uit te tekenen.. Indrukwekkende tekeningen voor een slecht berekend idee en energie opslag plan van borreltafelkwaliteit. Alles wat de staat aan Lievense gaf blijkt weggegooid geld, voor iets wat na enkele berekeningen niet meer dan gevaarlijk onzin blijkt te zijn. Uiterlijkheden tellen niet in engineering. Alleen voor verkopers en politici. Overigens hebben een aantal Belgische techologie NITWIT politici het plan gezien en het serieus opgevat. (Bruno Tobback en van de Lanotte)

Maar volgens deze figuur hier ” De tekeningen waren perfect.. Doen!!”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#57 Jonas Dujardin

@47: EIKE = Europäisches Institut für Klima und Energie

nou nee

EIKE = CFACT
http://goo.gl/lk0uhi

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#58 renevers

@50
Ik zag letterlijk maar een enkele Ph schrijffout in een REACTIE op de hele blog van climategate.nl.
Je reactie in 50 slaat dan echt nergens op betreffende de kwaliteit van de journalistiek op climategate.nl. Ik kan je meedelen dat Rypke Zeilmaker een van de beste wetenschapsjournalisten van Nederland is met excelente algemene ontwikkeling in meerdere vakgebieden. Maar zeker op visserij gebied is hij goed ingevoerd.

In zijn artikel “Belangrijkste planktonsoorten passen zich snel aan bij oceaanverzuring”

http://climategate.nl/2013/11/09/belangrijkste-planktonsoorten-passen-zich-snel-aan-bij-oceaanverzuring/
Dit was het !! NIET MEER DAN DAT.
En Y van de Bosch schrijft daar een vuige kwaliteits concluderende reactie over. Dat zegt nu meer iets over de kwaliteit van van de Bosch.

Een vraag van een lezer..
“november 9, 2013 12:16 pm
Volgens mij is de huidig gemiddelde>>> Ph <<<waarde 8,1 en zal 7,8 pas in 2100 bereikt worden?"

En van de Bosch concludeert nu
" waarom laten ze dingen passeren waarvan duidelijk blijkt dat men niet weet wat zuurtegraad in feite betekent?, Alleen al de foutieve notatie duidt op een verregaand amateurisme en dat verwijt anderen dan dat ze niet wetenschappelijk zijn. Zo werkt het “Genootschap van de vlakke aarde ook."

Trek je conclusies maar, het gaat om een vraag van een lezer die verderop nog gecorrigeerd wordt ook. Overigens is deze reageerder van goed niveau en is waarschijnlijk academicus in een beta richting. Hij kan hele puntige commentaren geven , misschien was het zijn dagje niet. Om op grond van een commentaar/reactie op een hoofdartikel een opinie te hebben van de hele blog en dat meedelen aan de rest van de wereld.. Je moet maar durven..

Verder toont van de Bosch, dat hij zelf niet het begrip en de kwantificering van zuurtegraad begrijpt want naast de verschrijving van de pH staat er niks verkeerd en zelfs de commentaar vraag is niet eens vreemd of geeft niet aan dat de reageerder het begrip pH niet zou kennen .

Y: je reactie hier is gewoon de querulant uithangen en de zwartmakerij bedrijven. Totdat je artikelen ook schrijft die zich bewezen hebben en die tot de top van de Nederlandse engineering en wetenschapsjournalistiek behoren kun je beter niet meer zo reageren.

Hier een overzicht van de artikelen van een van de climategate.nl redacteuren en bloggers , Rypke Zeilmaker. Hij is niet de eerste de beste.
http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=277#323

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#59 Joost

Ik ga denk ik eens de site stringtheorygate.nl starten. Kan ik het lekker oneens zijn met mensen als Stephen Hawking, en ze beschuldigen van een complot. WANT IK WEET HET TOCH BETER. En hij zit in een rolstoel. QED.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#60 Anton

@59: Geef je weinig kans. Die jongens van Climategate weten het nl daadwerkelijk beter, daar zit de crux.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#61 Richard

Heeft ieand voor mij zo’n subsidie formuliertje?

Hoef ik vandaag niet te werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#62 pedro

@44:

Juist bij de reacties kan het dus fout gaan. Het kost veel inspanning om alle reacties te volgen en te lezen

Inderdaad. Censureren kost tijd.

@47:

Climategate.nl wijst op de overstretch van de predicitiemodellen en de arrogante manier waarom computermodelletjes -waarvan er al honderden zijn- de discussie bepalen en gezondverstand argumenten wegdrukken

Erg hè, dat de wetenschap niet met de gezondverstand argumenten uit de onderbuik rekening houdt? Ik vind van niet. ik vind dat de wetenschap zich met feiten bezig moet houden en niet met wat het gezondverstand zegt, als dat niet met de feiten in overeenstemming is.

Men maakt wel een kosten baten analyse

ultra duur beleid

het geld beter aan andere zaken besteden

verlaagde levensstandaard

meestal kunnen ze niet rekenen

kosten in materiaal

Ook als dat economisch gezien kolder is , rekentechnisch niet zinvol opschaalbaar

Het is wel duidelijk waar de nadruk op ligt bij climategate. Ik zei het al eerder: de eigen portemonee is voor hen belangrijker dan het milieu.

@56:

Ph schrijven in plaats van pH kan eens gebeuren

Dolkomisch… Na op je fout gewezen te zijn, snap je nog steeds niet wat je fout is… Laat ik je een tip geven: het gaat niet om de vraag welke letter je met een hoofdletter schrijft. Het gaat om een vraag die je met scheikunde in klas 2 van de middelbare school al kunt beantwoorden. Of nee, het is maar beter dat types als jij zich op blijven winden over een vermeende aanval op Ph of pH… Want dat toont aan dat je echt van niks weet, en dat het terecht is als je site volkomen genegeerd wordt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#63 Yves Vanden Bosch

@58: Typische klimaatontkennerprietpraat en niet lezen wat er staat, ik heb geschreven dat “De blogger van dienst (op een blog die zich beroemt op zijn “wetenschappelijkheid”) liet zonder tussenkomen van zijnentwege dingen passeren….”. Enige nuance toch? Ook typisch klimaatontkennerig is schelden, er is geen houden aan, geen enkel stuk zonder minstens één scheldwoord want iedereen is echt te dom als hij het niet eens is met deze “heren”. Zelfs Herman Brusselmans kan er wat van leren. Iemand die ook wat zou kunnen leren hebben van Zeilmakers is Joseph Goebbels: het woord tendentieus schiet gewoon te kort om te beschrijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#64 pedro

@60:

Die jongens van Climategate weten het nl daadwerkelijk beter

En we kunnen hier in dit draadje dus constateren dat jij dat niet kunt beoordelen. Jij snapt blijkbaar ook niet wat er mis is met de opmerking “dat de oceanen niet verzuren omdat de pH van 8,1 naar 7,8 was gegaan”… Jij gaat vast mee in het frame dat het om pH of Ph gaat… Ja, die jongens weten het echt beter hoor. Ze weten het zo goed, dat als ze op zo een basisch (…) fout gewezen worden, ze daar wel hele lappen tekst aan wijden, maar de fout niet zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#65 Joost

Interessant stuk op Climategate, die “reactie” http://climategate.nl/2014/10/01/oh-jee-klimaatfeminist-van-sargasso-valt-ons-en-swnm-aan/

Nergens gaat het in op de daadwerkelijke vragen die hierboven worden gesteld.

Qua subsidie die Sargasso kreeg moet je wel in het achterhoofd houden dat het grootste deel van het geld niet voor het blog zelf was, maar voor bijvoorbeeld het opzetten van datajournalistiek (gedaan samen met ANP) en voor de WOB. Nu heeft Sargasso daar natuurlijk indirect van geprofiteerd, maar om nou te roepen dat Sargasso 80k heeft gekregen…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#66 MrOoijer (Jan van Rongen)

Ook “interessant” op climategate: het steeds weer herhalen dat het zee-ijs bij Antartica toeneemt. Een ultieme vorm van kersjes plukken, want zo ging het in 2013:

(in GigaTon/jaar)

Antartica landijs: -159
Antartica zee-ijs: +23
Noordpool: -261
Groenland: -378
Andere gletsjers: -259

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#67 De echte Rob

Climategate valt een beetje in dezelfde categorie als al die websites die denken dat de Twin Towers zijn opgeblazen door de Amerikaanse overheid of die websites die vasthouden aan intelligent design of denken dat buitenaardse wezentjes de boel hier gaan overnemen. Het is steevast een groepje dappere strijders die tegen de consensus ingaat en het is altijd die smerige overheid die iedereen voor de gek houdt.

Typerend voor dergelijke websites is ook dat de mensen daarachter en hun discipelen (zie hierboven) zich miskend voelen. Men wil hun zienswijze niet accepteren, wat ze uiteraard enkel sterkt in hun theorie: het is allemaal een groot smerig complot. De overheid, de kranten, de groene beweging: ze zitten allemaal bij elkaar op schoot. Een gebrek aan zicht op de daadwerkelijke processen binnen de overheid en de wetenschap voeden die processen.

Wat moet het toch een heerlijk gevoel geven om jezelf en kompanen de identiteit van eenzame strijders te kunnen aanmeten. En daarvoor hoef je niet eens naar Syrië af te reizen (haha, domme radicale moslims!). Een flinke dosis frustratie, een onmetelijke eigendunk en een computer zijn voldoende.

Het mooie is: het blijft geneuzel in de marge. Overal ter wereld wordt klimaatverandering door overheden als een feit geaccepteerd. Websites zoals climategate veranderen daar geen ene hol aan en hebben geen enkele invloed.

Deze ochtend bevatte De Morgen nog een artikel van voormalig minister Johan Vande Lanotte die de grote energiebedrijven de afgelopen jaren op zijn knieën kreeg en nu waarschuwt dat diezelfde energielobby (lees: in ieder geval Electrabel) al is aangeschoven bij de onderhandelingstafel voor het nieuwe federale kabinet. Volgens de onafhankelijke energieregulator is het financieel volstrekt onrendabel om twee kerncentrales in België open te houden, centrales die overigens met veel belastingcenten jarenlang overeind zijn gehouden en bij de ontmanteling nog eens miljarden kosten. Maar ja: de fossiele energielobby heeft échte macht, dus het is afwachten wat er zal gebeuren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#68 Hans Custers

@67

Dat regeringen over de hele wereld klimaatverandering accepteren klopt niet helemaal. Op dit moment wordt het probleem bijvoorbeeld glashard ontkend door de regeringen van Canada en Australië. De Canadese regering probeert wetenschappers zelfs te muilkorven.

En natuurlijk is het accepteren van klimaatwetenschap ook taboe in één van de twee grote partijen in de VS.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#69 De echte Rob

O wacht, ik wilde ook niet zeggen dat het door iedere overheid al wordt geaccepteerd. Je zal altijd een paar uitzonderingen houden. Dank voor de aanvulling!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#70 Yves Vanden Bosch

@58: Net even gekeken op climategate.nl en de fameuze wetenschapsjournalist Rypke Zeilmakers schrijft: “rond Alaska lag ‘s zomers nooit zeeijs”…
Misschien dat er vroeger ook sommige stranden en kusten van Alaska ijsvrij waren (en deze plekken werden bij voorkeur uitgekozen door de Inuit) maar nooit is zeer sterk overdreven en zelfs compleet onwaar. Kijk maar hier http://nsidc.org/arcticseaicenews/ op de daily image update.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#71 Anton

@67: ‘Overal ter wereld wordt klimaatverandering door overheden als een feit geaccepteerd’. Klimaatverandering wordt door niemand ontkent dus wat is je punt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#72 Anton

En kijk eens aan jongens:

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/10/nog_een_keer_die_walrussen_linktippen_en_we_vermoorden_een_ijsbeertje.html#comments

Waar zouden we zijn zonder de nuchtere feiten zoekers zoals climategate en jullie geliefde roze vrinden? Ik noem dat algemeen nut!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#73 pedro

@71: even verder lezen Anton. Misschien kom je er dan wel achter.

Domme vragen bestaan echt wel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#74 pedro

@72:

Ik noem dat algemeen nut!

O fantastisch… Dit is dus de definitie van algemeen nut is bij de milieusceptici , anno 2014. Ik vind het algemeen nut, dus is het algemeen nut. Maar ik moet je wel complimenteren, Anton, met je dapperheid, om dit soort dingen op te schrijven. Het is maar goed dat de anonimiteit van internet je beschermt, anders zou je de hele dag lachende gezichten tegen komen. Hoewel dat eigenlijk voor zo een zuur mannetje misschien juist weer wel goed zou zijn…

Btw: de milieusceptici moeten nog steeds over milieu-alarmisten praten om een negatieve bijklank op te roepen, maar het woord milieusceptici begint die rol inmiddels steeds meer over te nemen van milieu-ontkenners? We hoeven het niet meer over ontkenners te hebben, het woord woord milieu-sceptici begint al de klank van een ‘nutcase’ te krijgen. Wat op zich natuurlijk wel wat wrang is voor de echte milieu-sceptici, die daardoor in hetzelfde hoekje terecht komen en in de wetenschap minder serieus genomen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#75 Anton

@74: ‘k heb gelezen, wat is je punt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#76 Anton

@74: Tja, het vergt inderdaad enige moed om zelfstandig na te denken er daar voor uit te komen. Maar goed, we zijn nu eenmaal niet allemaal van het verstand op 0, zegge ‘nul’, in de kudde en follow the leader hoor Pedro.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#77 Herman Vruggink

@70: Zeg nooit nooit… Maar voor de rest is Alaska ijsvrij in de zomer. Tegenwoordig is deze ijsvrij periode gemiddeld genomen een paar dagen langer dan enkele decennia geleden. Wat de walrus populatie betreft wordt het hoog tijd dat er eens goed geteld gaat worden. Tot 2000 nog cijfers: jaren tachtig een duidelijke achteruitgang maar jaren negentig stukken beter. Daarna? geen idee.

Het zal wel niet de laatste keer zijn dat de walrus hoax de kop op steekt. Het maakt duidelijk hoe de groene propaganda machine werkt. En de media is blij met dit soort verhalen en het publiek smult er van.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#78 Herman Vruggink

@68: Goed idee, dat muilkorven :) Het kan ook anders natuurlijk, de wetenschap een klein beetje sturen zou geen kwaad kunnen. Soms lijkt het er op dat wetenschappers teveel Academische vrijheid hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#79 De echte Rob

@71 Och Anton toch. Je weet wat ik bedoel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#80 Yves Vanden Bosch

@77: Er zijn geen ergere blinden dan ziende blinden en geen ergere doven dan horende doven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#81 Hans Custers

@77 & @80

Op de NSIDC site staat een animatie van het zeeijs-minimum in september van 1979 tot 2012.

Die animatie geeft het gebied waarin minstens 15% van het oppervlak is bedekt met ijs. Dat zegt niet alles. Vermoedelijk is het gebied waar nog voldoende ijsschotsen voor die walrussen zijn groter.

De animatie doet vermoeden dat er in de zomer nooit sprake is geweest van een aaneengesloten ijsvlakte voor de kust van Alaska, maar dat het wel normaal was dat er nog ijsschotsen dreven. Dat walrussen-verhaal lijkt me dus niet onaannemelijk.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#82 Stronkel

Voor mensen (van Climategate) die claimen dat ze het beter weten dan veel wetenschappers, maken ze anders wel krankzinnig veel elementaire fouten van scheikundige aard. Eén keer kan, een tweede keer ook nog, bij drie keer trek ik je kunde sterk in twijfel en bij de hoeveelheid van deze ‘kenners’ kan ik enkel meewarig glimlachen.
Hou jezelf maar voor de gek over je wetenschappelijke kennis, maar als je niet eens de basisprincipes van wetenschap begrijpt -en anderen aanvalt als die keer op keer je op je fouten wijzen-, zal niemand anders dan enkel anderen met dezelfde beperkte wetenschappelijke kennis in die enorme hoeveelheid aan kennis van je geloven.

Als scheikundige bloedt mijn hart als ik zie dat deze stroom van klinkklare non-wetenschappelijke nonsens opgevreten wordt door een horde aan onwetenden, die het kritiekloos -want zelf ook een ernstig gebrek aan wetenschappelijke basiskennis om de quatsch ervan in te kúnnen zien- voor waarheid aannemen.

Het wetenschappelijke (basis)onderwijs in Nederland is sterk in verval; de hoeveelheid aan onzin die uitgestort wordt door zelfverklaarde ‘kenners’ van onder andere Climatgate en de gretigheid waarmee die onkunde door anderen als wetenschappelijk wordt gezien, is daarvoor een sterke aanwijzing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#83 Joost

Ik vind #78 eng.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#84 zuiver

@83: Ik vind het hele draadje eng.
Maar toegegeven, dat komt vaker voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#85 Joost

@De echte Rob:

Het mooie is: het blijft geneuzel in de marge. Overal ter wereld wordt klimaatverandering door overheden als een feit geaccepteerd. Websites zoals climategate veranderen daar geen ene hol aan en hebben geen enkele invloed.

Hun invloed is enorm. Ik durf zelfs te beweren dat sites zoals deze in de VS instrumenteel zijn in het uitstellen van harde maatregelen. Systematisch wetenschap wegzetten als politiek, eigen standpunten vermommen als wetenschap en elke nieuwe discussie ingaan alsof die ervoor niet is geweest. Inmiddels is het moeilijk om op willekeurig welk klimaatgerelateerde zoekterm een echt wetenschappelijk stuk op de eerste pagina van Google te vinden. Zelfs ik heb af en toe moeite om te doorzien of een site van klimaathoaxroepers is of van reguliere wetenschap.

Politici zijn gevoelig voor lobbyisten, zolang dat niet uitmaakt voor de publieke opinie. En op deze manier wordt de publieke opinie door diezelfde lobbyisten (indirect) bespeeld. Het is het “sigaretten zijn niet/wel schadelijk”-debat all over again. Dezelfde bureaus en denktanken zitten er zelfs achter.

Zodra de publieke opinie omzwaait zullen de politici ook gaan, als een blad aan een boom. Ze moeten wel, anders worden ze eruit gegooid. De publieke ruimte, daar is waar de oorlog gevoerd wordt, door onder anderen climategate.

En eerlijk gezegd, die PR-oorlog zijn we aan het verliezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#86 Herman Vruggink

@81: Nee, dat vermoeden klopt dus niet. De achteruitgang (wellicht vooruitgang ?) is minimaal voor de kusten van Alaska. Alle IJsdata wordt dagelijks bijgehouden en die data is voor de afgelopen decennia beschikbaar. De volgende stap is dan om te kijken naar de onderzoeken die het verband in afname/toename ijsschotsen en het wel en wee van de walrussen. Veel succes.

Er wordt dus zo maar wat geroepen. Doel: klimaatpropaganda, de media heeft weer wat en het publiek wil dit soort pulp dolgraag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#87 Vipsania Agrippina maior

@83: puur Lysenkoïsme inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#88 MrOoijer (Jan van Rongen)

@86: waar wordt dat gebied met minder dan 15% maar meer dan 0% zee-ijs bijgehouden? En waar is dat online vindbaar? Typisch weer Vruggink – met uiterste stelligheid iets beweren, maar zonder enig bewijs.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#89 De echte Rob

@Joost Het is geen gekke manier van denken die je daar volgt, maar ik zie het tóch anders. Climategate is actief in een niche waar veruit het leeuwendeel van de bevolking geen boodschap aan heeft. De stemmers op de bredere volkspartijen rekenen partijen af op andere kwesties (zorg, banen, belasting, oorlog). De opwarming van de aarde en de rol van CO2 is geen issue, ook niet als ze er niet in geloven. Vergeleken met de lobby die de fossiele energiesector op de been brengt en het verlangen om economische competitief te zijn met bijvoorbeeld China, is Climategate (naar mijn idee) dan ook zonder betekenis.

Mijn mening is allicht gekleurd doordat ik zelf actief ben in het lobbycircuit en van dichtbij zie hoe het spel gespeeld wordt.

Amerika is een ander verhaal: activistische en zogenaamd onafhankelijke groepjes worden daar sterk gefinancierd en hebben sterke relaties hebben met de politiek. Bij de bevolking daar leeft ook veel sterker het idee van negatieve vrijheid waarbij sturing vanuit de overheid en taxatie veel negatiever bekeken wordt dan hier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#90 De echte Rob

Oja Joost, ik heb je wel een plusje gegeven. Uiteraard verwacht ik een wederdienst.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#91 Jaap Walhout

@86 Tip: lees/kijk deze reportage van The Guardian maar eens over de invloed van de opwarming op Alaska.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#92 Joost

@89: Ik zie ook hier een verschuiving in de politiek richting “er is geen opwarming”. Zie de Teldersstichting. Truthiness die juist kan bestaan doordat mensen online niets kunnen vinden wat dat aan de kaak stelt.

Als je op dit moment als onbevooroordeelde leek gaat googlen, denk ik dat je er na een paar uur van overtuigd bent dat het allemaal wel meevalt. Ook omdat dat zo lekker “convenient” is: je hoeft er niets voor aan je levensstijl te veranderen.

Dat is extreem schadelijk, omdat zo elk gevoel van urgentie teniet wordt gedaan.

Dank je voor je plusje. Ik heb mezelf er ook maar eentje gegeven. Of is dat niet wat je bedoelde?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#93 De echte Rob

@92 Je hebt me deels overtuigd toen ik zojuist even op de Telderstichting googelde en een eerder artikel van sargasso opspoorde: https://sargasso.nl/de-teldersstichting-en-het-klimaat/

Ik heb mezelf er ook maar eentje gegeven.

Dat is altijd verstandig, maar niet wat ik bedoelde ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#94 Jos van Dijk

Climategate lijkt me geen frisse club als ik hun reactie op Steeph lees. Het gebruik van -ismes (feminisme????, alarmisme) en de associatie met Lenin duidt op een politieke ramkoers waarin voor de nuance weinig plaats meer is ingeruimd. Maar het gaat mij wel wat ver om (zoals met “profiteert onterecht” wordt gesuggereerd) een club financieringsbronnen te ontzeggen die door tegenstanders zonder bezwaar volop worden aangewend. Ik ben het wel eens met Hans Custers die in @45 over de ANBI-status schrijft: Waarom zouden anti-milieuorganisaties daar dan geen recht op hebben? Ik denk dat er betere manieren zijn om hun standpunten te bestrijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#95 Joost

@Jos: Volgens mij gaat het Steeph daar helemaal niet om, maar om algemene regels die worden overtreden.

Maar of er betere manieren zijn om hun standpunten te bestrijden? Deze mensen hebben een aantal argumenten, en elke discussie worden die argumenten onderuit geschoffeld. Elke discussie daarna begint het weer opnieuw, met dezelfde argumenten en doen die mensen alsof hun neus bloed, zelfs als ze in de eerdere discussie hebben moeten toegeven dat ze toch (in ieder geval deels) fout zaten.

Geef jij eens een betere manier?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#96 Bismarck

@34: Wow Steeph, heb je je CV al aangevuld? Toch aardig wat kwalificaties die je toegedicht worden in dat stukje:

Gutmensch
klimaatfeminist
subsidiekoning
Betrokken Gutmensch
wetenschappelijk analfabeet
moreel superieure gutmensch
chemisch analfabete gutmensch
moreel superieure medemens met totalitaire trekjes
moreel superieur slokje linksdraaiend melkzuur met totalitaire trekjes

Toch mooi hoe ze daar bij climategate op inhoud kunnen schrijven in plaats van te vervallen in nogal repetitief gescheld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#97 Anton

@79: Nee, leg uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#98 pedro

@97: volgens mij heb je gewoon pech, als je het niet kunt volgen. Take your loss, zou ik zeggen. Niemand is bereid het aan jou uit te leggen, voornamelijk omdat je alleen maar aan het trollen bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#99 Anton

@98: ok, je hebt kennelijk niets te melden. Dit in tegenstelling tot het lijdend voorwerp van dit draadje:
http://climategate.nl/2014/10/03/walrus-klimaathoax-alle-mainstreammedia-echoput-wereld-natuur-fonds-1-lichtpuntje/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#100 Hans Custers

Dat walrussenverhaal blijkt de zelfverklaarde sceptici wel hoog te zitten, zoveel is duidelijk. En dat geeft een mooi inkijkje in het brein dat in staat van ontkenning verkeert. Immers, de meeste zelfverklaarde sceptici ontkennen tegenwoordig niet meer dat het de afgelopen eeuw, of anderhalve eeuw, warmer is geworden.

Smelten van ijs is een onvermijdelijk gevolg van die opwarming. Als je meent dat het wel opwarmt maar niet door de mens zou de enige logische reactie zijn: het ijs smelt wel, maar daar kunnen wij niks aan doen. In plaats daarvan schiet de hele meute direct in een ontkenningsreflex.

Zo werkt het dus: ze klampen zich vast aan het eerste het beste argument, of de eerste de beste drogreden, die zich aandient. En als die geen stand blijkt te houden is er altijd wel weer een volgende strohalm.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#101 Yves Vanden Bosch

@99: Het grappige hiervan is dat hiervoor allerlei beweringen moeten worden gemaakt zoals dat de kusten van Alaska altijd ijsvrij zijn in de zomer wat manifest onwaar is (eerder bericht van mij daarover is niet tegengesproken want niet tegen te spreken en dan zwijgen deze heren) en dat plotseling iets anders beweerd wordt over de vermindering van het Poolzee-ijs. Tot nu toe beweerde climategate.nl dat er vroeger evenveel ijs was als vroeger (omdat er geen sattelietmeetgegevens waren voor de jaren ’80) maar plotseling geldt toch het feit dat er in de jaren ’73 en ’74 veel meer ijs was. Typisch klimaatontkennerig: alleen elementen gebruiken als het in de kraam te pas komt. Wetenschappelijk?

 • Vorige discussie