Climate Intelligence

Foto: Rob Oo (cc)

ANALYSE - Vastgoedmagnaat Niek Sandmann wil een stichting oprichten om onafhankelijke klimaatstudies te financieren, bericht De Telegraaf. De naam van die stichting wordt Climate Intelligence.

Nu is er geen enkele reden om aan te nemen dat het overgrote deel van het klimaatonderzoek van de afgelopen twee eeuwen niet onafhankelijk zou zijn. Voor de regelmatig terugkerende insinuaties van het tegendeel, afkomstig van mensen die de wetenschappelijke conclusies niet kunnen of willen accepteren, is geen enkel bewijs. Maar extra onderzoek, of een extra toetsing van de bestaande kennis, kan natuurlijk nooit kwaad. Zolang het tenminste volgens de wetenschappelijke methode gebeurt. Berkeley Earth is een goed voorbeeld van hoe dat kan. Berkeley Earth werd in 2010 opgericht door Richard en Elizabeth Muller, omdat ze hun twijfels hadden over de juistheid of de accuraatheid van datasets over de mondiale temperatuur van instituten als NASA, NOAA, Hadley en JMA. Ze besloten daarom om hun eigen versie van zo’n dataset te ontwikkelen. Ze zochten en vonden financiering voor hun onderzoek, zetten een team op en gingen aan de slag. Binnen enkele jaren volgde het resultaat: een bevestiging van de opwarming die ook bleek uit de gegevens van anderen. Hun scepsis leverde dus een echte bijdrage aan de wetenschap op: een dataset die onafhankelijk van andere datasets een beeld geeft van de ontwikkeling van de mondiale temperatuur. En Richard Muller herzag zijn mening.

Tegenover Berkeley Earth staan de nodige voorbeelden van hoe het niet moet. Er zijn in het verleden nogal wat pogingen ondernomen om de bekende en eindeloos vaak weerlegde pseudosceptische retoriek te vermommen als serieuze wetenschap. Enkele opmerkingen van mede-oprichter Guus Berkhout van de nieuwe stichting wekken het bange vermoeden dat het die kant op gaat. Zo blijkt de eerste studie te gaan over “misleiding rond hittegolven”. Dat werkt wel heel sterk de indruk dat al bij voorbaat vaststaat wat de conclusie van die studie zou moeten zijn. En als er direct al van misleiding wordt gesproken lijkt het meer de bedoeling om de mainstream klimaatwetenschap verdacht te maken, dan om iets toe te voegen aan de bestaande kennis.

Ook blijkt Berkhout bepaald niet goed op de hoogte te zijn van de werkelijke stand van de klimaatwetenschap. Hij zegt: “Van invloed zijn de golfstromen, het wolkendek, waterdamp en de warmteopname van het aardoppervlak. Ook de zon is nooit constant. Maar volgens het VN-klimaatpanel IPCC is de invloed van al deze factoren gelijk aan nul!” Dat is onjuist. De klimaatwetenschap neemt juist alle relevante factoren in beschouwing en kwantificeert de invloed daarvan op het klimaat op een consequente en consistente manier. Waarbij ook onzekerheden in beschouwing worden genomen. De dominante rol van CO2 is geen uitgangspunt van het onderzoek, maar juist een conclusie die wordt getrokken nadat alle mogelijke invloeden in beschouwing zijn genomen.

Als Niek Sandmann werkelijk onafhankelijk onderzoek wil, dan zou hij voor het inhoudelijke werk niet alleen Berkhout en zijn medestanders in moeten schakelen. Want die zijn misschien wel onafhankelijk, maar daarmee nog niet objectief. Ze laten duidelijk blijken niet achter het beleid te staan dat wordt gevoerd om de menselijke invloed op het klimaat te beperken en het is ook duidelijk dat hun kijk op de onderliggende wetenschap bepaalt. Het zou vertrouwen wekken als er mensen betrokken worden bij het inhoudelijke werk die werkelijk objectief zijn. Ervaren wetenschappers van buiten het netwerk van Berkhout, die nooit nadrukkelijk een standpunt hebben ingenomen over het klimaat, bijvoorbeeld. Die objectieve buitenstaanders zouden bijvoorbeeld kunnen onderzoeken in hoeverre claims of vragen die opkomen al beantwoord zijn door de mainstream klimaatwetenschap. Dat zou zeker bijdragen aan het wetenschappelijke gehalte en aan de geloofwaardigheid van het onderzoek.

Maar Sandmann zou zich ook moeten realiseren dat het erg onwaarschijnlijk is dat nieuw onderzoek een inzicht oplevert dat de kennis op zijn kop zet die is opgebouwd in twee eeuwen klimaatonderzoek, uitgevoerd door duizenden wetenschappers aan honderden wetenschappelijke instituten en vervat in talloze wetenschappelijke artikelen.

Deze bijdrage van Hans Custers verscheen eerder op het blog van Klimaatverandering.

Reacties (8)

#1 Frank789

Voor wie mocht denken dat het schip op de foto iets met de klimaatontkenners te maken heeft: nee, dat is de Tecla die op IJsland en Groenland vaart.
https://www.schuttevaer.nl/schipenbedrijf/artikelen/id1234-Zeillogger_Tecla_heeft_arctische_wateren_als_specialiteit.html

 • Volgende discussie
#2 majava

Dat gaat een Nederlandse Global Warming Policy Foundation worden. Een private sociale werkplaats voor uitgerangeerde niet-klimaatwetenschappers die rapporten gaan schrijven voor Elsevier- en Telegraafpubliek.

Onafhankelijke klimaatstudies? Onafhankelijk van de wetenschap is wat je dan krijgt. Het aanhalen van Berkeley Earth is tevergeefs. Je ziet in al hun uitlatingen dat ze naar een resultaat toe gaan werken en niet, zoals eerstgenoemden, door alle mogelijk voorhanden zijnde data mee te nemen tot een nieuwe methodiek en dataset te komen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@2: Hmmm, wie weet valt er een centje te verdienen. Met een goede fishing expedition moet ik toch wel ergens wat gegevens kunnen cherrypicken die passen in dit straatje (het aantal sneeuwdagen in de tweede helft van januari in Maastricht, of het aantal dagen met maxima boven de 10 graden in de tweede week van november in Den Helder). Als je maar goed genoeg zoekt (en eventueel je periodes aanpast), is wel iets dat een “afkoeling bewijst”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 H. van den Berg

Het feit dat de klimaat hysterie er zelfs bij kinderen ingestampt moet worden bewijst dat er geen overtuigende analyse is.
De klimaatgekte wordt volop gesubsidieerd, tegengeluiden genegeerd en zeker niet gesubsidieerd.
Wetenschappers die zich kritisch uitlaten worden “Kaltgestellt” en onwelgevallige meetstations uitgeschakeld.
Wanneer we ons bij de feiten houden en meer rekening houden met getallen in plaats van politieke kreten van alfa’s, kunnen we in elk geval ons land redden.
Door de dijken te verhogen en Thorium kerncentrales te bouwen, die waterstof produceren voor transport, verwarming en opslag.
Lees vooral het boek van Marcel Crok “de staat van het klimaat” en Nigel Calder “de grillige zon”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 majava

@4: Marcel Crok is helemaal blij met jou als strijder tegen de feiten. Go zo door!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 JANC

“Thorium kerncentrales te bouwen” Tuurlijk!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 6822

@4: Hahahaha @ “Het feit dat de klimaat hysterie er zelfs bij kinderen ingestampt moet worden bewijst dat er geen overtuigende analyse is.”

De tafels van vermenigvuldiging zijn er bij mij goed ingestampt vroeger, evenals Groningen Groningen, Friesland Leeuwarden…..etc.
Zou ook voor die kennis gewoon geen feitelijke basis zijn? Damn, ik ben al die jaren voor de gek gehouden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 lmgikke

@4 “Het feit dat de klimaat hysterie er zelfs bij kinderen ingestampt moet worden bewijst dat er geen overtuigende analyse is.”

Mijn antwoord:

“Het feit dat de klimaat ontkenning er zelfs bij kinderen ingestampt moet worden bewijst dat er geen overtuigende analyse is.”

Beste drog reden die ik ooit gehoord heb :D omdat iets stellig beweerd wordt, MOET het dus wel niet waar zijn :D

Dus beste H. v.d. Berg, u wacht niet voor rood verkeerslicht? het is er bij mij als kind ingestampt dat je dan moet wachten, dus volgens uw logica moet het dan wel onwaar zijn.

 • Vorige discussie