ChristenUnie: Wiegman: dit is een Randstad-kabinet

ChristenUnie: Wiegman: dit is een Randstad-kabinet

ESME WIEGMANDe ChristenUnie is niet te spreken over het nadrukkelijke economische voorkeursbeleid van dit kabinet. Tweede Kamerlid Esmé Wiegman zal dit naar voren brengen tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Wiegman: ,,Minister Schultz bevestigd deze week dat het kabinet investeert in infrastructuur in de economisch sterke regio’s. Lees: de Randstad. Nederland is groter dan de Randstad. Het kabinet miskent de economische slagkracht van de rest van Nederland.”

Ook het stopzetten van gerichte investeringen in innovatie zal veel gevolgen hebben voor banen in de provincies. Wiegman: ,,Onze kenniseconomie heeft juist heel specifieke arbeidsmarktproblemen. Als we niet oppassen leidt het tot afbraak van kennis en kunde in Nederland.”

De voorbeelden zijn bekend. Eerder dit jaar werd door het vertrek van grootschalig farma-onderzoek uit Weesp en Oss al duidelijk dat Nederland met grote arbeidsmarktproblemen in de kenniseconomie heeft te kampen. Ook in Zwolle en Drunen heeft een eerder vertrek van productie van scheepsmotoren geleid tot grootschalig banenverlies na het verdwijnen van productie naar China.

Wiegman: ,,Economische ontwikkeling buiten de Randstad is geen ‘ver van je bed-show’, maar onmisbaar in het verbeteren van onze internationale concurrentiepositie.”

  1. 1

    De vorige kabinetten waren dat ook, deze zegt het openlijk. Neemt niet weg dat de periferie niet teveel moet wachten, zelf initiatieven nemen. Desnoods andere bondgenoten zoeken.