Christenen, joden en haatbaarden

Joël Voordewind van de ChristenUnie heeft het voor elkaar: er moeten wetten komen om joden te beschermen tegen belediging. En Israël, al is het me een raadsel hoe je een land kunt beledigen. En aan de Holocaust mag wat hem betreft niet getwijfeld worden. Dat laatste is hem als christen vergeven, want hij is gewend aan Waarheden waar geen vragen over gesteld mogen worden. Maar toch.

Belediging van joden en Israël mag niet, maar het beledigen van moslims en hun landen is tegenwoordig politiek correcte, dagelijkse kost. Je kunt geen weblog openen zonder “grappige” termen als bijvoorbeeld notslim, haatbaard, berberaap, rifaap, islamofascist of geitenneuker te vinden. En dan vergeet ik er vast nog een paar. Ik zeg niet dat dat niet zou mogen, begrijp me goed. Maar als ik een moskee een haatpaleis mag noemen – en dat mag ik als Wilders dat ook mag – dan mag ik een synagoge ook een haatpaleis noemen. Niet dat ik dat wil, maar het een is het logische gevolg van het ander voor wie nog in gelijkheid voor de wet gelooft.

Ik wil ook helemaal niet aan de Holocaust twijfelen, maar waarom zou dat niet mogen? Internet barst uit zijn voegen van de websites met alternatieve, vergezochte verklaringen voor nine eleven. Mensen die ontkennen dat staalconstructies als gevolg van brand kunnen instorten – totaal van de pot gepleurd, maar het hoort bij een open debat. Op dezelfde basis is wetenschap gestoeld. Vragen stellen bij bekend veronderstelde feiten – zo zijn we tot de ontdekking gekomen dat de aarde niet plat is en dat de zon er niet omheen draait. Totaal van de pot gepleurd, vonden ze toen. Je zou je kunnen voorstellen dat wetenschappers onderzoek willen doen naar het precieze aantal slachtoffers van de Holocaust, en je zou je kunnen voorstellen dat daar een lager getal uitkomt dan zes miljoen. Waarom niet? Zou dat de poging tot systematische en wrede uitroeiing van een heel volk op industriële schaal minder erg maken? Kan dat dan?

Je zou toch zeggen dat Ronny Naftaniël nu moet protesteren. Als er iets is waar de joodse gemeenschap in Nederland geen behoefte aan heeft, dan is het wel om door de ChristenUnie in een uitzonderingspositie te worden gemanoeuvreerd. Maar helaas, ook Naftaniël verkeert in de veronderstelling dat joden extra bescherming nodig hebben, vanwege “drie incidenten […] waar synagogen mogelijkhet doelwit waren van brandstichting en vernieling.” Dat is natuurlijk tragisch, maar mag ik even? Leest u even mee? En voegt u daar nog minstens even Enkhuizen aan toe?

Naftaniël hoeft het niet op te nemen voor moslims. Het zou hem sieren, maar hij wordt er niet voor betaald. Voordewind echter neemt het als christen op voor de joden. Het zou hem sieren, ware het niet dat hij het alléén opneemt voor de joden. Ik snap wel dat het publicitair niet zo lekker ligt op dit moment om ook moslims extra bescherming tegen verbaal en fysiek geweld te bieden, maar ik had van een zichzelf christen noemend politicus iets beters verwacht dan de zoveelste, nauwelijks verhulde poging om het land in wij en zij uiteen te trekken.

 1. 3

  Nederland zouden moeten aanzetten tot het strafbaar stellen van discriminerende ontkenningen.

  Dus homoseksualiteit onnatuurlijk noemen wordt strafbaar, Joël?

 2. 7

  “Internet barst uit zijn voegen van de websites met alternatieve, vergezochte verklaringen voor nine eleven.”

  Grappig dat je daar over begint, want ik lees net via GS dat Voordewind zelf een 9-11 truther is.

  “Zit nog steeds met de vraag hoe ’t kon dat de torens zo snel en recht naar beneden instortten? Zie waarheid9-11. Wie weet waarom + door wie?”

  Door wie, vraagt ‘ie nog. Inkoppertje, Joël; inkoppertje…

 3. 8

  En het ontkennen of bagatelliseren van de Nakba; en van de oorlogsmisdaden die de Nederlanders eeuwenlang in Indonesië hebben uitgehaald.

  Het domme van die Voordenwind vind ik, dat we allang wetgeving hebben om groepsbelediging aan te pakken.

 4. 9

  Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat figuren als Joël Voordewind dit land brengen tot een status waarbij alles verboden is tenzij uitdrukkelijk toegestaan.

  Een lijn die ik verafschuw en Godwin-waardig acht.

 5. 10

  Op zich valide dat hij zich zorg maakt over het steeds verder woekerende antisemitisme op internet…zeker zo vlaak na een op het nippertje voorkomen Egyptische Kristallnacht

  Verbieden lijkt me echter de verkeerde maatregel.

 6. 13

  Ochjee de Israelknuffelaars hebben er weer een uitdrukking bij “de Egyptische Kristalnacht”.Hoe noemen ze het regelmatig bombarderen van dichtbevolkte gebieden of heeft dat hun aandacht niet?

 7. 18

  “Je zou je kunnen voorstellen dat wetenschappers onderzoek willen doen naar het precieze aantal slachtoffers van de Holocaust, en je zou je kunnen voorstellen dat daar een lager getal uitkomt dan zes miljoen”
  Tsja. Als ze daar dezelfde methode voor gebruiken als de herberekening van het aantal slachtoffers van het bombardement op Dresden, komen ze heel erg veel lager uit. ‘Van veel mensen is niets terug te vinden, dus kunnen we er van uit gaan, dat ze gevlucht zijn’. op die manier is het aantal slachtoffers van Dresden van ruim 125.000 naar maximaal 25.000 bijgesteld.

 8. 20

  Wat niet aangetoond is, hoeft niet ontkend te worden.

  De islamisering van Spanje in de vroege middeleeuwen kan niet ontkend worden. De islamisering van Nederland in de laatste decennia is klinkklare nonsens.

  De massa-immigratie van Marokkaanse en Turkse medemensen in Nederland ontken ik niet, maar is al lang verleden tijd. Ze is veroorzaakt door ondernemers, die goedkope arbeidskrachten naar ons land wilden halen, daarbij ondersteund door de christelijke en liberale partijen, die akkoorden sloten met de Turkse en Marokkaanse regeringen, dat die arbeiders na 2 jaar recht kregen om hier te blijven en hun gezin hier naar toe te halen, waarna alle linkse en rechtse regeringen daarna verweten kan worden, dat ze zich netjes aan de gemaakte afspraken hielden.

  Ik zelf vind, dat mensen zich altijd aan hun gemaakte afspraken moeten houden, maar sommigen tillen daar blijkbaar niet zo zwaar aan…

 9. 22

  Ah er zijn volgens jouw alleen schuldige doden gevallen het lijkt wel of je het jammer vind dat er geen joden zijn gesneuveld,kristallnacht hiervoor gebruiken is een beledeging voor de doden die tijdens de echte Kristallnacht vielen

 10. 25

  Hoezo lag het niet aan de Egyptenaren? Het zijn toch echt Egyptische veiligheidstroepen die de drommen Egyptenaren hebben verjaagd, en Egyptische commando’s die het Israëlische ambassadepersoneel in veiligheid heeft gebracht.

 11. 28

  Nee, dat soort zieke gedachten zijn voor je eigen rekening.

  Dat jij antisemitisme niet herkend op een blog waar het door de muren heen sijpelt moet je zelf weten.

 12. 29

  Je hebt gelijk hoor. Als je tenminste stoer genoeg bent om “de Nederlanders” ook de schuld te geven van het wegvoeren van onze joodse bevolking, omdat een aantal Nederlanders daar enthousiast aan mee heeft gewerkt.

  Ik ben echter bang, dat je daar wel bezwaren tegen hebt.

 13. 32

  Ik zou me kunnen voorstellen, dat je graag serieus genomen wilt worden. Dan helpt het wel als je tenminste consequent bent. Als je gewoon als racist of fascist te boek wil staan, doe je het niet.

 14. 35

  Als er een volk is, wat gehaat, gesmaad, bespot, en zelfs vervloekt wordt, is het Israël wel. En waarom? Het is Gods uitverkoren volk. Waar zijn we nu eigenlijk mee bezig? Voordewind heeft gelijk: antisemitisme moet verboden worden!
  PS. Plaats hier geen godonterende reacties op. Bezondig u niet.

 15. 37

  @pedro: “De islamisering van Spanje in de vroege middeleeuwen kan niet ontkend worden.”
  Zelfs dat kan ontkend worden. Zijn er Christenen op de brandstapel gezet omdat ze weigerden zich te bekeren tot Moslim? Nee. Zijn er Moslims op de brandstapel gezet omdat ze weigerden zich te bekeren tot het Christendom (of omdat getwijfeld werd aan de oprechtheid van hun bekering)? Ja.

 16. 40

  Zwarte Afrikanen zijn ook bij bosjes afgemaakt hoor. Overigens net als bij het merendeel van de zomaar afgemaakte Joden grotendeels door Christenen. Maar dat terzijde.

 17. 44

  Ik maak je niet voor fascist uit, hoor. Dat doe je zelf, als je de Egyptenaren verantwoordelijk houdt voor wat een paar Egyptenaren doen, maar niet hetzelfde doet bij de Nederlanders.

 18. 46

  Worden we hier nou niet moe van deze potjes ver plassen? Leidt het niet lekker af?

  Ik denk dat we onze tijd beter kunnen besteden om oplossingen te vinden en om mensen te verbinden, in plaats van ze te verketteren. Van een parlementariër als Voordewind mag dus verwacht worden dat hij geen olie op het vuur van de “ketters” gooit.

  Tijden van voorspoed zijn altijd gekoppeld aan geclausuleerd vertrouwen tussen mensen. In tijden van uitsluiting en wantrouwen versterken we vooral de rendementen binnen de wapenindustrie en steunen we toch de macht en vermogens van enkelen?