Chantage bij de verkiezingen?

Alweer een relletje in verkiezingenland. Stemcomputer software micromonopolist Bureau voor verkiezingsuitslagen J.W. Groenendaal zou de minister van Binnenlandse Zaken gechanteerd hebben. “Het departement neemt tegen reële vergoeding de aandelen van ons bedrijf over, […] wij leveren dan voor de eerstkomende verkiezing (PS 2007) nog medewerking”, zo valt te lezen in documenten op het triomferende Wij vertrouwen stemcomputers niet. Kamervragen, punt gescoord door Wij vertrouwen stemcomputers niet en we gaan over tot de orde van de dag?

Dat zou te gemakkelijk zijn. Wat is er nu echt aan de hand? Het voorgenoemde bedrijfje is klein, slechts drie tot vijf personen. Door alle aandacht van de fraudegevoeligheid van stemmachines in de media, grotendeels gevoed door hetzelfde Wij Vertrouwen Stemcomputers niet, heeft de minister in zijn wijsheid besloten om twee(2) commissies aan te stellen die het proces nog eens onder de loep nemen. Dit na jaren van onbetrokkenheid en zonder veel controle op het proces. Het eerder geplaatste plaatje op Sargasso over modern management lijkt dus op zijn plaats, maar dan in ambtelijke zin.

Verder nog wat punten die de heer Groenendaal in zijn (ietwat agressieve correspondentie) aanhaalt:
“Onze jarenlange verstrekkende bemoeienis met verkiezingen heeft ons echter ook tot de overtuiging gebracht dat men dit gebied in feite niet aan de vrije markt zou moeten opverlaten.” [.pdf]

“Bizar is de postie die BZK nu inneemt; Decennialang schitteren langs de zijlijn met graverende blunders. “….” Maar het ergste is dat de primaire drijfveer kennelijk niet eens is om het kernproces te waarborgen, maar eerder de verantwoordelijkheid van de minister en het departement in te dekken.” [.pdf]

“Anachronistische Kieswet die doet alsof er nog steeds in hoofdzaak stembiljetten worden gebruikt.” [.pdf]

Verder blijk dat de heer Groenendaal na twintig jaar software schrijven voor stemcomputers eigenlijk met pensioen wil en dat dit al (lang) bekend is. Verkoop van de software aan een commerciële partij lijkt erg lastig, voornamelijk vanwege de huidige hetze in de media tegen stemcomputers en eventuele goedkope lopende contracten die getekend zijn voorgaand aan die hetze. Logisch zou zijn als de overheid deze taak verder overneemt, zeker na de stemcomputer flop van (ex-)staatsbedrijf SDU. De “oplossing” die door de kiesraad aangedragen werd was het in bewaring geven van de broncode bij een Escrow agent. Simpelweg betekent dit dat wanneer er geen ondersteuning meer wordt gegeven op de stemcomputers (inclusief alle voorgestelde wijzigen van de commissies), de kiesraad de broncode in handen krijgt. Aangezien de heer Groenendaal wil stoppen met zijn onderneming, geen aanlokkelijk vooruitzicht en is het voorstel afgeschoten. Waarom koopt de overheid deze onderneming niet gewoon en publiceert zij de broncode onder een open source license? Waarom wordt er niet serieus nagedacht over het probleem dat een belangrijke leverancier van het democratisch proces in Nederland?

De overheid kan natuurlijk een aantal zaken aan de vrije markt overlaten, maar ook in de vrije markt moet/mag je soms leveranciers en klanten helpen. Je doof houden voor reële problemen helpt zeker niet. Mij zijn er geen gevallen bekend waarin twijfels bestaan over de uitslag van verkiezingen in Nederland (op 1 geval na), blijkbaar ging het goed, waarschijnlijk beter dan met de stembiljetten. Dat er nu vragen zijn gerezen over de procedures van het stemmen in Nederland zijn, ligt minder aan deze onderneming dan aan de overheid. Deze is simpelweg jammerlijk tekort geschoten. Tekenend voor het amateuristische niveau van politiek en democratie in Nederland.

Is dat de orde van de dag?

 1. 1

  Hetze ? Wat een onzin om dat woord te gebruiken. Hetze betekent lastercampagne. De bezwaren die worden gemaakt tegen stemmachines zijn van principiële aard, en ook op feiten gebaseerd.

  De stichting ‘wij vertrouwen stemcomputers niet ‘ heeft altijd – terecht – geprotesteerd tegen het feit dat de software geheim was, en de uitslagen daardoor niet door de overheid konden worden gecontroleerd. Ik vind het een vreemde zaak dat in een democratie een commerciëel bedrijf de verkiezingen ‘regelt’.

 2. 2

  Nederland word steeds virtueler…soort van Second Land.
  Ik vraag me af hoe lang dit nog gepikt word in Brussel? Wie weet worden we nog weleens in de toekomst de EU uitgezet als niet bestaand land? :)

 3. 4

  Waarom koopt de overheid

  Het lijkt mij juist een goed idee als Big Brother zich zo weinig mogelijk met het stemproces bemoeit.

 4. 7

  @Spuyt12 : doodeenvoudig. Een beetje PHP-hobbyist knutselt zo’n ding in een halve middag inelkaar.

  Om die door de hobbyist inelkaargeknutselde stemsoftware vervolgens te controleren is echter nog steeds iemand nodig die verstand heeft van PHP, webservers, het OS waarop de boel draait, netwerkprotocollen, etc, etc.

  Het voordeel van papier is dat zelfs je oma het kan controleren.

 5. 8

  Simpelweg betekend dit dat wanneer er geen ondersteuning meer wordt gegeven op de stemcomputers

  Dus…

  Verder is er met het huidige concept weinig mis: tegen het eind van de acond rolt er uit de automaat een bonnetje waar keurig staat vermeld hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen. De stemcomputer is op geen enkele wijze met het internet verbonden en kan derhalve ook niet, mits verzegeld, worden gekraakt.

  Dat de software waar deze computers op draaien niet gewoon open source wordt gemaakt, mag het ministerie van Binnenlandse Zaken zich echter wel aanrekenen.

 6. 9

  @matthijs:

  doodeenvoudig. Een beetje PHP-hobbyist knutselt zo’n ding in een halve middag inelkaar.

  Ziehier de ondergang van de nederlandse it.. Een stemmachine is noch een webserver, noch een web client. Waarom zou je in Turing’s naam ooit een stemcomputer in PHP programmeren? Look, it’s a nail!

 7. 10

  Verder is er met het huidige concept weinig mis: tegen het eind van de acond rolt er uit de automaat een bonnetje waar keurig staat vermeld hoeveel stemmen iedere partij heeft gekregen.

  Maar dat is geen paper trail. Zo’n machine moet een stem op het moment dat hij wordt ingevoerd juist op het bonnetje schrijven, net zoals vroeger bij de kassa gebeurde.

 8. 11

  De stemcomputer is op geen enkele wijze met het internet verbonden en kan derhalve ook niet, mits verzegeld, worden gekraakt.

  Die verzegeling stelt niet veel voor en de stemcomputers staan het grootste deel van de tijd bij de verkeersborden in een loods. Omdat Nederland gelukkig geen districtenstelsel heeft is er bij landelijke en provinciale verkiezingen geen probleem te verwachten, maar voor de gemeenteraad en zeker de deelgemeenten en -raden kan het wel degelijk uitmaken.

 9. 12

  @8: Een stemcomputer hoeft niet te worden gekraakt om geprogrammeerd te zijn om een andere uitslag te geven dan dat er gestemd is. Vooraf testen hoeft dat niet aan het licht te brengen als je het slim doet.