Censuur onder vuur

Adverteren:
Een kleine, onbeduidende, advertentie in de Chengdu Evening News. Toch betekende deze advertentie waarschijnlijk het ontslag van zeven mensen, de arrestatie van de plaatser en een publicatieverbod voor de krant van een dag.

De gewraakte advertentie

In het Nederlands: Een saluut voor de moeders van de 64 slachtoffers.
Nog niet helemaal duidelijk? Vierde dag van de zesde maand? De dag dat, ruim 18 jaar geleden, het Chinese leger met grof geweld en vele doden het plein van de Hemelse Vrede in Peking schoonveegde?

De advertentie is door minimaal drie mensen goedgekeurd voordat deze geplaatst werd. Helaas bleek de verantwoordelijke voor dit stuk van de krant een twintiger die de gebeurtenissen zelf nauwelijks had meegemaakt en ook niet had kunnen weten. Dit omdat de slachting natuurlijk niet in de geschiedenisboeken voorkomt. Dilemma voor de Big Brothers van China. Tienduizenden censors de waarheid vertellen of accepteren dat er zo af en toe iets onwelgevalligs door de mazen heen glipt. Keuzes, keuzes…

Verplichte registratie van webloggers:
De verplichte registratie van Bloggers is, vooralsnog, afgeschoten. De overheid zag al na een jaar de onredelijkheid in van de maatregel. Het zou namelijk betekenen dat een succesvol en, bij de machthebbers geliefd, bedrijf als Bokee.com z’n deuren zou kunnen sluiten. Een bedrijf, voor gratis loggen, vragen om even 15.000.000 ID’s te controleren bij de logger z’n plaatselijke politie (PSB, Public Security Bureau), dat gaat zelfs in China te ver. Exit voor de Chinese IT-industrie? Nee dus, de beleggingen van menig (corrupte) overheidsfunctionaris en militair zijn weer gered. Voortaan wordt de registratie van de ID’s enkel nog gewaardeerd door de overheid.

The Great Firewall onder vuur:
RealCIX, een microbedrijfje dat een onschuldig open source boekhoudprogramma maakt voor particulieren, kon z’n eigen website niet meer op. Geblokt ergens in de catacomben van staatsbedrijf China Telecom. Niemand kon uitleggen waarom, dus lijkt het een actie van de censors. Aangezien de censuur in China geen loket heeft, stapt hij naar de rechter om China Telecom te dagen wegens wanprestatie. De website is alweer open, maar de rechtszaak wil de ondernemer doorzetten. Wanneer is nog een beetje onduidelijk, want de data verschuiven nogal eens. Wordt vervolgd?

Overig nieuws, Flickr is geblokt, ik kom Hyves.nl (als eerste Nederlandstalige site?) niet meer op en de agressie daarover kun je kwijt door een virtuele naald te spelden in de GFW voodoo pop. Veel plezier!