CDA-jeugd: Exit homoleraar hoeft niet via dak

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De jongeren van het CDA vinden het te ver gaan om homoleraren met hun hoofd naar beneden van het schooldak af te gooien. Een ontslag op staande voet, eventueel met inzet van het bevoegd gezag, is voldoende. Dit stellen CDJA-voormannen Harry van der Molen en Geert Meijering vandaag in het Nederlands Dagblad.

De verklaring van de CDA-jeugd maakt duidelijk dat er een enorme kloof bestaat tussen de christen-democratische jongeren en hun conservatieve moederpartij CDA. De jongeren menen dat ontslag – met eventuele inzet van geweld – ruim voldoende is om jonge tere kinderzieltjes te beschermen tegen de schadelijke invloed van met homofilie besmette leraren.

Pre-emptive antidiscriminatiebeleid

Beter nog is het om deze leraren vooraf de toegang te ontzeggen, vinden de twee. “Christelijke scholen moeten vooraf docenten kunnen weigeren die een homosexuele relatie aangaan, ook als deze leraar niet rookt”, stellen de jonge gelovigen. “Zie het als pre-emptive antidiscriminatiebeleid. Als je ergens niet mag komen, kun je ook niet gediscrimineerd worden.”

Onderwijsminister Plasterk heeft geen problemen met homosexuele leraren voor de klas. “Zolang de relatie maar buiten de schooluren en -muren wordt geconsumeerd is er niets aan het handje. Gelovigen moeten eens ophouden met het zagen aan de poten van het onderwijs.”

Van der Molen en Meijering – die in dit artikel overigens telkens samen aan het woord zijn – vinden dat Plasterk geen kaas heeft gegeten van religie en onderwijs. “Wil je het lerarentekort oplossen, dan zul je Jezus Christus als je grote leraar moeten aannemen. Homo’s heb je dan niet nodig”, menen de twee, opnieuw samen.

De jonge CDA’ers stellen verder dat artikel 23 van de grondwet gelijkwaardig is aan artikel 1. Plasterk daarentegen: “Er zal ongetwijfeld een goede reden zijn geweest om artikel 1 op 1 te plaatsen en artikel 23 op 23.”

Reacties (25)

#1 Guy

“het is en blijft een grondwettelijk recht dat de politiek zich onthoudt van bemoeienis met de grondslag van een school.”

Dus… religie gaat boven politiek?

Kudos voor Plasterk dat hij zijn poot stijf houdt in deze.

 • Volgende discussie
#2 zmc

Ik ben absoluut voorstander van deze actie. Weg met de homoseksuelen uit het christelijk onderwijs! En weg met de religieuzen uit de het openbaar onderwijs en alle andere openbare functies! Sim-pel.

Los daarvan moeten de leden van VGS natuurlijk per direct veroordeeld, tewerkgesteld en aan de schandpaal worden genageld en moet VGS worden verboden, want het is een criminele organisatie die in georganiseerde vorm oproept tot discriminatie van een bevolkingsgroep.

Artikel 1 is niet voor niets het eerste artikel.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Als je ergens niet mag komen, kun je ook niet gediscrimineerd worden.

Geniaal.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Baron E

Dat vreselijke relikwie dat noodzakelijkerwijs geruild is voor het vrouwenkiesrecht is inderdaad rijp voor de sloop. We mogen die CDJA-ers dankbaar zijn dat ze dit nog maar eens duidelijk hebben gemaakt.

En Perik for president!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mark

“Van der Molen en Meijering – die in dit artikel overigens telkens samen aan het woord zijn”

Homo’s! Mietjes!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Guy

Nee, Mark. Dat noem je “kameraadschap”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lesley

Lees ik echt wat ik lees? on.voor.stel.baar!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Opa-Buiswater

ieder land heeft waarschijnlijk recht op zijn eigen fundametalisten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Plofkip

Hier krijg ik dus echt het schuim van op de kaken. Wat mij betreft mag de roze kudde erop los gelaten worden.

Het argument, “homo’s zijn gelijkwaardig maar moeten in een afgescheiden deel van de samenleving blijven”, is hetzelfde als waarmee de rassensegregatie in de VS jarenlang is vol gehouden.

Weg met dat grondwetsartikel en wel snel!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Bismarck

Ik ben het volledig eens met Plofkip (zie je, het kan wel!). Het wordt tijd om de zwarte bladzijde artikel 23 uit onze grondwet te schrappen, zeker als dat artikel strijdig is met artikel 1 (zoals de uitleg van de artikel 23 aanhangers blijkbaar is).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 S’z

Het is mij ook al overkomen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Baron E

Misschien aardig idee voor een post: hoe denken partijen over artikel 23?

Snelle zoektocht onder de usual suspects:
• Groen-Links: tegen afschaffing
• D66: tegen afschaffing
• VVD: geen mening
• PVV: tegen afschaffing
• Rita: voor afschaffing

Waar moeten wij salonliberalen nu naartoe?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 esgigt

hoe dan ook bespeur ik of een fascistoïde tendens bij de CDJA, of de DCJA is compleet van de pot gerukt.

Ook op het gebied van hypocitie scoort men bij het CDJA erg hoog, immers de elementaire vrijheid om van een eigen levensopvatting te genieten, claimt men impliciet voor zichzelf op inclusief alle maatschappelijke rechten. Homo’s en zometeen weer een andere groep waarmee men in onmin meent te moeten leven, moeten klaarblijkelijk van deze van ieder historisch perspectief gespeende jonge honden middels Berüfsverboten de deur uit overheidsdienst gesmeten worden en wellicht zometeen uit de samenleving verwijderd worden.

Het wordt misschien hard tijd om deze Gristen-honden eens met een tijdelijke snoeiharde discriminatie op basis van geloofsovertuiging te confronteren. Misschien dat die situatie bij hen enig inlevendvermogen doet groeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

@12: Doe voor de volledigheid ook even die vier andere partijen erbij die in de kamer zitten? Toegegeven, bij twee van de vier heb ik al een poepkleurig vermoeden van het standpunt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Bismarck

@13: “Het wordt misschien hard tijd om deze Gristen-honden eens met een tijdelijke snoeiharde discriminatie op basis van geloofsovertuiging te confronteren.”

Ik betwijfel of dat werkt, aangezien voor een deel van de christenhonden in Nederland zo’n snoeiharde discrimminatie bestond tot zo’n twee eeuwen geleden (geinstitutionaliseerd en daarna nog lang informeel).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 InvertedPantsMan

Hoewel de meningen hier natuurlijk ook verdeeld over zijn lijkt religie me een grotere ‘lifestyle’/keuze component te hebben dan homoseksualiteit. Het discrimineren daarop is dus makkelijker te rechtvaardigen dan voor homoseksualiteit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 InvertedPantsMan

Aan de andere kant kan je mensen die op zeer jonge leeftijd allerhande waanideeën ingeprent gekregen hebben ook nauwelijks van een keuze betichten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 netsotov

@IPM: ik denk dat de religieuzen daar anders over denken. Homoseksualiteit is immers heel goed te behandelen, zeker bij pubers. Dat niet doen is (dus) duidelijk een keuze.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Rene

*rene behandelt een homosexueel pubertje…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Baron E

@14
Ik had alleen even snel gekeken bij partijen die of zo nu en dan iets liberaals uiten of moslim- en daarmee religiebashen. Misschien heb ik vanavond nog tijd voor de rest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Alper

Ik denk dat je als joodse leraar bij de moslimschool ook niet zo snel binnenkomt. Maar o wee als dat publiek zou worden uitgesproken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 ALO

@zmc
Off topic, maar een weetje is nooit weg
Ergens in of bij de grondwet staat dat de wetgever bewust geen hiërarchie in de artikelen heeft willen aanbrengen. Dat het artikel over discriminatie nr 1 is, zegt dus niets.

Ik kan het even niet vinden, wel deze zinsnede:

Deze weg is echter afgesneden door de grondwetgever zelf, die bij de laatste grote herziening, in 1983, expliciet heeft uitgesproken dat de volgorde geen rangorde inhoudt. Welk grondrecht in geval van een botsing voorrang behoort te krijgen valt derhalve niet af te leiden uit hun plaats in de Grondwet. Het is uitsluitend aan de rechter om, alle relevante feiten en omstandigheden (o.a. intentie, context, positie van betrokkene) in aanmerking nemend, te bepalen welk grondrecht in de concrete situatie prioriteit verdient.

uit dit artikel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Baron E

Goed dan, hier de overige partijen:

PvdA: v e r d e e ld (goh)
CDA: tegen afschaffing (goh)
CU: tegen afschaffing (goh)
SGP: tegen afschaffing (goh)
SP: voor afschaffing

Voor mij persoonlijk betekent dit een plusje voor de SP, minnetje voor GroenLinks en D66.

Bonusquote: “De … komt er eerlijk voor uit dat zij het liefst zou zien dat alle kinderen opgroeien bij het licht van een open Bijbel. […] ieder ander onderwijs doet kinderen vreselijk tekort. […] Op al deze scholen wordt kinderen iets onthouden wat voor hen -letterlijk en figuurlijk- van levensbelang is.”
U mag zelf bedenken van welke partij dit afkomstig is.

Trouwens interessant (ondanks reforoots): vrijheidvanonderwijs.nl

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 hemaworstje

de mening van menig iman die vindt dat roze driehoekjes aan de hoogste minaret moeten worden gehangen krijgt veel bijval uit de Bijbel belt alhier.
Een overduidelijke homoleraar heeft het niet makkelijk voor de klas, zijn gezag is ondermijnd door vooroordelen of overtuiging.
moet je een vakman of autoriteit in je hebben om dat weer recht te krijgen.
Spijtig maar realitiet.

Seggregatie kán dus ook integratie betekenen.

We hebben namelijk niet uw soort homo’s in Twente..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Rene

@ Baron E: Dank voor de survey!

 • Vorige discussie