Burgerparticipatie: de EU auteursrechtenconsultatie

Tussen al het (slechte) nieuws zouden we het haast nog vergeten, maar het auteursrecht en het internet blijft een moeizame combinatie. De Europese Commissie heeft een consultatie gelanceerd met vragen hoe een eventuele auteursrechtenhervorming dit op zou kunnen lossen. Het goede nieuws is dat de Directoraten Generaal (DG) Interne Markt van de Commissie er deze keer niet voor heeft gekozen om een maximaal aantal misleidende vragen te stellen, zoals ze vorig jaar deden met een consultatie over de noodzaak om bedrijfsgeheimen te beschermen. Het minder goede nieuws is dat de termijn voor de consultatie dusdanig kort is dat het vermoeden gerechtvaardigd is dat het vooral niet de bedoeling is dat anderen dan het bekende lobbycircuit antwoorden in zullen zenden.

De consultatie sluit op 5 februari aanstaande, terwijl die pas op 5 december jl. geopend is. Ter vergelijking, een beetje consultatie heeft een doorlooptijd van drie maanden of meer, ook als het over niche-onderwerpen gaat. Voor een onderwerp als dit, dat álle burgers en bedrijven van Europa aangaat, is twee maanden, zeker over de decembermaand heen, wel erg kort. Maar geen nood, datzelfde internet wat iedere keer weer akelige verrassingen van liefhebbers van het auteursrecht in petto heeft, komt diezelfde burger die toch mee wil doen zonder een lobbykantoor in het Brusselse in te kunnen huren te hulp.

Want zo’n consultatie beantwoorden is geen kinderspel. Het is een pak papier van zo’n 140 pagina’s, waarbij gemakshalve er maar twee soorten respondenten zijn: zij die auteurs zijn en zij die consumeren. Dat hele idee van burgers die niet alleen consument zijn, maar ook auteur zijn, lijkt nog niet helemaal door te dringen bij de Europese Commissie. Toch is het de moeite mee te doen, de consultatie bevat pareltjes van vragen als  (vrij vertaald):

  • Zou het linken naar een webpagina tegen de wil van de rechthebbende auteursrechtinbreuk moeten betekenen?
  • Is de duur van het auteursrecht (tot zeventig jaar ná de dood van de auteur) nog wel passend in een digitaal tijdperk?
  • Heeft u wel eens problemen gehad om content te benaderen omdat deze niet beschikbaar was op het grondgebied van de lidstaat waarin u zich bevond als gevolg van rechtenkwesties?

Zoals gezegd, anderen zijn al bezig geweest dit toegankelijker te maken. De Open Knowledge Foundation heeft de ellenlange vragenlijst overzichtelijk gemaakt en naar normale mensentaal vertaald: Copywrongs.eu

Doe vooral mee en laat je stem horen. Al was het maar om te voorkomen dat degenen die het internet het liefste dood zouden willen maken uit naam van het auteursrecht het hoogste woord kunnen voeren zonder tegengesproken te worden.

Reacties (4)

#1 Spam

Stemmingmakerij. Niemand wil het Internet doodmaken.

Mijn antwoorden op de drie uitgelichte vragen:
– Nee, mits het om de webpagina van de rechthebbende zelf gaat. Linken naar inbreukmakend materiaal lijkt me in veel omstandigheden wel laakbaar.
– Nee.
– Ja, maar het woord ‘kwestie’ in de vraag bevalt me niet. Dat suggereert een verschil van mening terwijl het gewoon de contractvrijheid van licentiegever en -nemer is om de content niet wereldwijd aan te bieden.

  • Volgende discussie
#2 pedro

Ik mag toch aannemen dat Bits of Freedom en andere privacy waakhonden ook hun invloed aan zullen wenden, of vergis ik me daar in? Dan is mijn eigen persoonlijke bijdrage aan dat consult waarschijnlijk toch een beetje mager. Ik zal er wel gaan ijken hoor, daar niet van, en misschien zelfs de vragenlijst invullen, maar het grote probleem zit hem niet in de argumenten, of de vraag of onze argumenten (die van de burgers) wel gehoord worden. Het grote probleem zit in de enorme financiële draagkracht van de auteursrechtenlobby. Dankzij het geld dat zij door de auteursrechten krijgen, kunnen zij enorm veel druk uitoefenen om de auteursrechten zo ruim mogelijk te interpreteren. En tegenover al die reclamecampagnes, donaties, auteursrechtenmiljonairs, en argumenten, kunnen de critici eigenlijk alleen argumenten stellen.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Bismarck

Link gaat denk ik niet helemaal goed (Domain parked)?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Derpjan

@1:

Auteursrecht (en patenten) hebben betekent een door de overheid gesanctioneerd monopolie hebben op jouw idee, zelfs als iemand anders 3 dagen later onafhankelijk op hetzelfde idee komt (een reel probleem in de software wereld.) Dat is een enorme uitzondering op de gebruikelijke economische regels. Het is de bedoeling dat de rechthebbende geld kan verdienen aan zijn werk op een manier die de consument niet al te veel schaadt (door gebrek aan concurrentie op prijs en voorwaarden), dus de rechthebbende kan niet zomaar alles doen, of niet doen, wat hij wilt. Er mag wel degelijk worden ingegrepen door rechters en toezichthouders wanneer een rechthebbende dreigt zijn auteursrecht (of patent) te misbruiken. Je materiaal weigeren te verkopen in een bepaald land kan reden zijn voor dat land om jouw auteursrecht (of patent) te negeren (je kunt dan sowieso niet roepen dat je geld misloopt.)

@2

Europese bestuursorganen kunnen af en toe best activistisch zijn dus als veel mensen de vragenlijst van BoF e.d. invullen kan dit wel degelijk effect hebben. De meest effectieve strategie is natuurlijk grote bedrijven vinden die op dit gebied toevallig dezelfde belangen hebben als de burger, bv. de grote internet bedrijven die eerder succesvol waren tegen SOPA en ACTA.

  • Vorige discussie