Brief aan Paus Benedictus XVI

BRIEF - De dreiging van een paus met een klein jongetje op schoot op internet. Dát klinkt als een reden om te breken met zevenhonderd jaar traditie.

Geachte plaatsbekleder van Jezus Christus,

Religies fascineren me. Ik vind het onbegrijpelijk dat mensen vol overgave hun leven kunnen wijden aan zoiets vaags en ontastbaars als een god. Ik ben nogal praktisch en realistisch ingesteld en kan er met mijn verstand niet bij dat er miljarden mensen zijn die kritiekloos alles maar aannemen wat hun geestelijk leiders hen opdragen.

Als leider van de rooms-katholieke kerk bestaat de kudde die uw woord volgt uit ruim 1,1 miljard schapen. Nu zullen die niet allemáál direct in de sloot springen als u ze dat opdraagt, maar het is hoe dan ook nogal een verantwoordelijkheid die u draagt. Vanuit dat oogpunt is het een wijs besluit dat u ermee stopt op het moment dat u zichzelf niet meer fit for the job acht. Toch vind ik het erg vreemd dat uw besluit wereldwijd niet meer vragen heeft opgeroepen.

Uw aanhang bestaat niet uit de meeste kritische geesten der aarde. Toch zouden zij op zijn minst een aantal praktische bezwaren moeten hebben bij uw aftreden. Zo bent u bij uw aantreden onder andere benoemd tot plaatsbekleder van Jezus en opvolger van Petrus. Zijn dat titels die je zomaar naast je neer kunt leggen? Hoe kan uw opvolger deze titels dragen zolang u nog leeft? Was die blikseminslag niet het ultieme teken van Gods misnoegen?

Mijn eigen vragen zijn wat aardser van karakter. Zo vroeg ik me af of alle pausen van de afgelopen zeven eeuwen zich allemaal tot hun dood toe perfect geschikt hebben gevoeld om hele dagen te werken. Dat lijkt me sterk. Toch was dat voor hen geen reden om af te treden. Nou staat het u vrij om te breken met het beleid van uw voorgangers, maar u staat toch niet bepaald bekend als een vernieuwer. Het is op zijn minst opvallend dat uw allerlaatste daad als paus plotseling wel heel vooruitstrevend is.

Ik geloof niet zo in karakterveranderingen op je 85e. Er moet meer aan de hand zijn. Dat is niet ondenkbaar, want er is wel eens vaker iets aan de hand binnen de katholieke kerk. Iets met oude mannen en jonge jongetjes. Nadat de afgelopen jaren is gebleken dat wereldwijd het ene na het andere katholieke kopstuk zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik, zou het naïef zijn om te denken dat deze praktijken nooit hebben plaatsgevonden in het Vaticaan.

Ik zou er niet van opkijken als ooit zou blijken dat iemand u heeft benaderd met belastend materiaal over u of uw voorgangers. Hij kan u de keuze hebben voorgelegd: aftreden of de homevideo’s van het Vaticaan gaan op Youtube. De dreiging van een paus met een klein jongetje op schoot op internet. Dát klinkt mij in de oren als een reden voor een paus om te breken met zevenhonderd jaar traditie.

Uiteraard kan ik niets bewijzen – dat zou wat zijn! – maar dat kunt u uw hele leven al niet. Laten we het er dus maar op houden dat het mijn geloof is dat er meer aan de hand is dan dat u een beetje moe bent. Ondanks het vele leed dat u heeft veroorzaakt met uw standpunten over homo’s en anticonceptie, wens ik u nog een paar fijne laatste jaren toe. Misschien dat we ver na uw overlijden nog eens de ware toedracht van uw aftreden vernemen. Ik kan nauwelijks wachten.

Groeten,

Boudewijn.

 1. 3

  Kan de schrijver zich niet indenken, dat iemand zich minder geschikt acht, negeer dan die persoon en neem een ander onderwerp. Deze smaad werkt als een boemerang.

 2. 4

  Dat Benedictus aftreedt vanwege gezondheidsredenen is inderdaad niet erg geloofwaardig. Hadden al zijn stokoude voorgangers dan geen gezondheidsproblemen?

  Maar dat hij aftreedt omdat er fotobewijs zou zijn van de paus die seksuele handelingen verricht met een kind, is niet bijster plausibel.

  Om te beginnen is Joseph Ratzinger slechts 1 jaar parochiepriester geweest, van half 1951 tot half 1952. Daarna is hij aan seminaries en universiteiten gaan doceren.

  Ten tweede: als je zou beschikken over zulk fotobewijs, en je wilde de paus daarmee chanteren, dan zou je hem daarmee vermoedelijk niet dwingen af te treden, maar zou je geld van hem eisen. Toch?

  Ten derde: Ratzinger is al dertig jaar lang een hoge oom in de katholieke kerk. Als iemand belastend bewijs tegen hem had, dan was dat al veel eerder gebruikt. Niet pas nu.

  Ten vierde: er zijn talrijke priesters en bisschoppen rond wie er daadwerkelijk seksschandalen hangen. Foto’s zijn een zeldzaamheid. Foto’s van priesters in de weer met kleine kinderen heb ik al helemaal nooit gezien. Voor de hand liggend ook: want wie zou die foto’s moeten nemen?

 3. 6

  @4:

  Om te beginnen is Joseph Ratzinger slechts 1 jaar parochiepriester geweest, van half 1951 tot half 1952. Daarna is hij aan seminaries en universiteiten gaan doceren

  Ik heb verder geen mening over deze zaak, maar het lesgeven aan seminaries (doorgaans internaten) zou hem juist eerder bloot stellen aan de gevaren van lustgevoelens voor jonge jongens.

 4. 8

  @6 – Je denkt dan aan zogeheten kleinseminaries, die een vorm van voortgezet onderwijs boden; maar Ratzinger gaf les aan het priesterseminarie in Freising.

  Hij had dus voornamelijk te maken met adolescenten.

  Ratzinger is daarna professor in de systematische theologie aan tal van katholieke universiteiten, tot 1977, wanneer hij tot aartsbisschop van München en Freising wordt gewijd. Vier jaar later, in 1981, wordt hij naar Rome gehaald als prefect voor de Congregatie van de Geloofsleer.

  Dit is allemaal eenvoudig te achterhalen door even Ratzingers wiki door te nemen.

  Boudewijn Pothoven moet dus maar even uitleggen wanneer Joseph Ratzinger in de gelegenheid was om zich in zijn blootje te laten fotograferen met een klein jongetje op z’n schoot.

 5. 10

  Tja, maar neem ook de volgende zinsnede uit #0:

  Laten we het er dus maar op houden dat het mijn geloof is dat er meer aan de hand is dan dat u een beetje moe bent.

  Een beetje moe zijn”. De man heeft ernstig hartfalen en is door zijn dokter al afgeraden om trans-Atlantische vluchten te ondernemen. Wat als ‘ie tijdens een zegening ineens dood ineenzakt? Die overweging zou ook hebben kunnen meegespeeld naast die hele schoenendoos aan foto’s waarop hij natuurlijk kinderen staat te misbruiken.

 6. 12

  @8: o, ze waren al 18? Nee, dan is het goed.

  Verder ben ik in de seksuele gevoelens van Ratzinger niet echt geïnteresseerd, dus vergeef me, dat ik zijn wiki daar niet op na heb geslagen.

 7. 13

  @12 – Pothoven speculeert dat er wel eens foto’s zouden kunnen zijn van de huidige paus met kleine kinderen, en dat hij daarom aftreedt.

  Even los van het feit dat dit een complete slag in de lucht is: ik laat dus zien dat Ratzinger nauwelijks verkeerde in de aanwezigheid van kleine kinderen.

  Dat heeft niets te maken met Ratzingers seksuele gevoelens.

 8. 14

  Hey zo kan ik de rechterflankgekkies niet tegenhouden. Sargasso was/is slim, nodeloos genuanceerd en baseert zich enkel op feiten ja!!11 Anders snap ik het internet niet meer.

 9. 15

  Wel wat off topic maar toch.

  Ach die vrome geestelijkheid aanvallen op fatsoen is toch wel bij de wilde torren af:

  Petrus was als eerste “rots in de branding” al een laffe hond; laten we zeggen de eerste nieuwtestamentisch NSB-er (met Judas) zullen we maar zeggen ;-)

  Een paar mafferiken hebben tijdens een wat brainstormsessies een paar verhalen uit de diverse geschriften over een bastaardkind van een timmerman gekozen; de rest werd apocrief verklaard.

  Pronkstukken van de vredelievende kerk zijn:
  Uitmoorden van de Katharen, de Kruistochten, de vroege “aanwezigheid” in zuid-Amerika, de heksenjacht en nog zo wat daden van vriendelijkheid namens de kerk.

  Wat voorbeelden van kuisheid:
  De pornocratie van Johannes XII (955 tot 964).
  Een onverklaarbaar aantal babyskeletten bij nonnenkloosters.
  Over het aantal misbruikte kinderen van recente datum zullen we maar zwijgen.

  Kortom iedere volgeling van R.K. kerk, dus zeker de paus, zou zich toch eens achter het oor moeten krabben ;-)

  Over ander dwaalleren wil ik het even hebben.

 10. 16

  *zucht*

  Meer dan 1/6 van de wereldbevolking -eufemistisch- wegzetten als ‘niet de meest kritische geesten’ die ‘niet allemaal [en geïmpliceerd: de meeste dus wel] in de sloot springen als u het ze opdraagt’.

  Ook maar even alle Rooms-Katholieke geestelijken (of in ieder geval ‘de kopstukken’: hoeveel kardinalen zijn dat er wel niet) wegzetten als kindverkrachters, ook al zullen de meesten, in hun vroomheid en oprechte liefde voor God en de mens, hiervan walgen.

  Er mag natuurlijk niet vergeten worden dat deze stellingen in het geheel niet ondersteund worden door enige feiten, dat geef je zelf ook aan.

  (Ja, er was kindermisbruik in de RK internaten, maar relatief niet meer dan van elke andere christelijke stroming en te beweren dat -in feite- er maar 1 soort katholiek is, is hetzelfde als beweren dat er maar 1 soort moslim, of weet je wat, 1 soort Groninger is).

  Het is dus ook een terechte vraag van #1. Je verdediging bij #5… vermoeit mij.

  Gegeven dus mijn samenvatting, wat denk je dat beter past bij het stuk:

  “We willen verdieping brengen en een goede, op feiten gebaseerde discussie faciliteren. Sargasso is onbeschaamd progressief en kosmopolitisch, maar vindt dat meningen ondergeschikt moeten zijn aan feiten. Twijfelen in het licht van nieuwe informatie wordt aangemoedigd. Complexiteit is niet iets om bang voor te zijn, maar juist om te onderzoeken en te ontleden.”

  Of passen de 3 kernbegrippen van de ‘roze journalistiek’ misschien beter bij het stuk: “tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend.”

  Nou?

  Overigens, ik zie bij je profiel staan: ‘onderzoeker’. In het licht van de marginale moeite die nodig is om met slechts een beetje googelen, wikien of het afstruinen van de juiste websites je betoog of zelfs je -vermoeiende- verdediging onderuit te halen is, vind ik die identificatie met een onderzoeker aanstootgevend.

 11. 19

  Ha, touché! Ik dacht zelf meer aan een plotselinge vervuiling van het drinkwater met het bijzonder effect dat verontwaardiging onder mensen wordt geprikkeld. Maar wat jij zegt kan natuurlijk ook.

 12. 20

  Flauw om dit als ‘satire’ of ‘opinie’ af te doen, hier wordt wel degelijk gesuggereerd dat de paus een kindermisbruiker is, zonder een greintje onderbouwing. Of is guilt by association tegenwoordig geaccepteerde argumentatie op Sargasso? Mijn afschuw is inmiddels wat gezakt, maar verbaasd ben ik wel nog steeds dat Sargasso dit durft te plaatsen.

  Overigens vind ik die ‘brief aan’-reeks doorgaans vermakelijk. Het lijkt wel of ik de enige ben…