Brief aan de SGP

BRIEF - Geachte heer Van Leeuwen,

Als partijvoorzitter van de SGP staat u voor een zware taak. Vrouwen moeten ook binnen uw partij de mogelijkheid krijgen een bestuursfunctie uit te oefenen. Nadat eerder de Hoge Raad en het Europees Hof van de Rechten voor de Mens zich hierover al duidelijk uitspraken, heeft u (toenmalig) minister Liesbeth Spies toegezegd uiterlijk begin 2013 met een oplossing te komen.

Die oplossing is in principe heel simpel: de bepaling dat het bestuursambt alleen is weggelegd voor mannen, moet verdwijnen uit de statuten. Het ingewikkelde deel is om die verandering door te voeren zonder al te veel gezichts- en identiteitsverlies te lijden. Dat gaat natuurlijk niet lukken en daarom is het grote draaien en kronkelen, begonnen.

U gaf een uitgebreid interview in het Reformatorisch Dagblad (niet bereikbaar op zondag) waarin u de bepalingen van de Hoge Raad en het EHRM betreurde. Hoewel de journalist van dienst nog tegenwierp dat Gods wet altijd voorrang heeft op die van de mens, stelde u gelukkig wel van plan te zijn de uitspraken ter harte te nemen. Het veranderen van de statuten betekent echter niet dat uw denkwijze mee verandert: ‘We doen volledig recht aan de uitspraak van de Hoge Raad als we onze opvatting behouden en als we formeel-juridische belemmeringen om vrouwen op lijsten te plaatsen, weghalen.’

Het zal er wel op neerkomen dat er een puur theoretische mogelijkheid wordt gecreëerd voor vrouwen om iets te vertellen te krijgen binnen de SGP, maar dat dit in werkelijkheid altijd zal worden ontmoedigd of zelfs tegengewerkt. In de praktijk zal er dus, in ieder geval de eerste jaren, waarschijnlijk niets veranderen. Het is daarbij zelfs nog maar de vraag of er vrouwen te vinden zijn die een bestuursfunctie willen bekleden voor de SGP.

Desondanks vind ik dit een behoorlijke doorbraak. Het gaat er namelijk helemaal niet om dat uw marginale partijtje misschien een vrouwelijke wethouder krijgt in Staphorst. De symboolfunctie is veel belangrijker. Orthodoxe onzin zoals uw partij predikt, hoort niet thuis in een vrij westers land in de 21ste eeuw. Dát is de boodschap. Iedereen is vrij om te geloven wat hij wil, maar het wordt niet getolereerd dat jouw geloof iemand anders in de weg staat. En al helemaal niet als dat binnen de politiek gebeurt, waar religies überhaupt geen rol zouden mogen betekenen.

Halverwege uw interview in het RD zit mijn lievelingsstukje. U zegt: ‘Wat anno 2012 wel steeds belangrijker wordt, is de innerlijke overtuiging van mensen en niet hetgeen er allemaal in reglementen staat.’ Nu u uw statuten dreigt te moeten aanpassen, begint u het belang ervan direct te bagatelliseren. Interessant daaraan is dat u in feite zegt dat hetgeen geschreven staat, volgens u niet per se waarheid hoeft te zijn.

Het lijkt sterk op een sprong van een kat in het nauw. Ik weet niet of u deze opmerking bedoeld heeft als grap, maar om een streng gereformeerde man uitgerekend dit argument te horen ontkrachten, vind ik echt hilarisch. U vindt het vast niet erg als ik u hierop nog eens citeer toch?

Groeten,

Boudewijn.

Reacties (13)

#1 Onafhankelijk politiek deskundige

Ook echt naar de SGP gestuurd, neem ik aan?

Je begint aardig, maar stopt er dan allemaal denigrerende termen in als “marginaal partijtje” en “onzin”, blijkbaar door emotie gekleurd. Kan je de kritiek niet gewoon zakelijk en to the point houden?

 • Volgende discussie
#2 euro

[…] de politiek […] waar religies überhaupt geen rol zouden mogen betekenen.

Een bekende misvatting. Scheiding van kerk en staat betekent níet dat religie geen plaats heeft in het politieke domein maar dat religieuzen seculiere wetgeving als hoogste gezag accepteren.

Het zou immers raar zijn als je geloof in de komst van het Koninkrijk Gods uit de politiek verbant maar wel marxistische of andere utopieën waar God niet in voorkomt accepteert.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 esgigt

@1. De door hem/haar gewraakte uitingen in het artikel betreur ik ook en sluit me bij @1 aan.

Helaas blijkt het erg moeilijk (m.i. is dit ook onvermijdelijk) te zijn om mbt levensbeschouwelijke standpunten een volledig zakelijke discussie te voeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Thallman

Hoe is het inperken van de vrijheid van associatie als vrijheid te classificeren? Als de SGP geen vrouwen op de lijst wilt dan hebben anderen zich daar niet mee te bemoeien. Deze bemoeienis werkt ook nog is averechts, vrouwelijke orthodox gereformeerden willen dit namelijk ook niet.

Dit is inderdaad symboolpolitiek, symbool voor de orwelliaanse Nederlandse tolerantie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 majava

@4: je hebt gelijk. Trek nu die lijn even door naar moslims/moslima’s. Precies hetzelfde. Nog steeds niet mee bemoeien?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Thallman

@5
Daar moeten we ons ook niet mee bemoeien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Joost

+1 voor @Thallman én @Majava

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 roland

@2,
Scheiding van kerk en staat betekent geen subsidie voor groeperingen die in strijd met de wet handelen.
In dit geval de ongelijke behandeling van vrouw en man.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Thallman

@8
Dan moeten de Nederlandse rechtbanken ook geen geld meer krijgen die behandelen man en vrouw namelijk ongelijk bij scheidingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 larie

Brievenschrijvers,

Wellicht is U briefschrijver het een en ander ontgaan maar een brief moet in een brievenbus zodat die aankomt bij de persoon/organisatie waar U de brief aan richt. Ik ben geen SGP dus lees die brief niet..snappu?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bernard Weiss

…als dat binnen de politiek gebeurt, waar religies überhaupt geen rol zouden mogen betekenen…

Ik laat even in het midden dat dit taalkundig al niet klopt, zoals er meer uit uw slordig geschreven stukje taalkundig niet klopt.

Maar ook als redenering is het krom. Waarom zou iemand socialistisch bevlogen politiek mogen bedrijven, maar iemand van een katholieke overtuiging niet? Zolang de politicus zich aan de wet en de regels houdt is daar niets tegen. Het zou juist de kracht van een democratie moeten zijn dat alle richtingen daarin een thuis weten te vinden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 klootzak

@ bernard weiss,

omdat links intellectuelen menen dat ze de waarheid in pacht hebben en gelovigen een beetje gaga zijn. Daarom willen ze een scheiding van kerk en staat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Stoic

Gerelateerd; (Egypte : Witrusland) = (Arabisch* : Russisch) =: (Morsi : Lukashenko)?.
De mensen worden eingepfercht, ze worden weggehouden van …, ze worden kansen ontnomen. Anderen zien hierin weer kansen. Wat een geluk dat de gereformeerden ea het niet in heel Nederland voor het zeggen hebben.
*En wat er dan alléén gelezen wordt.

 • Vorige discussie