Bosma, de intellectueel achter Wilders

,

Boek MartinBosma (foto: boekcover)

Als zelfkastijding, en om de komst van het eerste crypto-groepuitsluitende Nederlandse kabinet sinds de invoering van het algemeen kiesrecht te gedenken heb ik het boek ‘De schijnelite van de valsemunters‘ van Martin Bosma gekocht en gelezen. Het boek verkoopt hard, ik had het besteld vóór het in de boekwinkel lag, maar mijn exemplaar was uit de tweede druk. De prijs van 19,95 was bij die tweede druk gewijzigd in 14,95. Inmiddels ligt de derde druk in de winkel.

De blurb achterop het boek kenschetst Martin Bosma onder meer als ‘Het politiek genie achter Wilders, zijn fractiegenoot en tekstschrijver’ en ‘de intellectuele kracht achter Wilders’. Zijn boek oogt als een uitgave van de kraakbeweging in de jaren 78-84: Enige slordig afgedrukte foto’s met ondubbelzinnige spandoekteksten; de auteursnaam en de boektitel in een korrelig pseudo schrijfmachinefont.

Martin Bosma weet waardoor het mis is gegaan in zijn utopistische grootvaderland dat ergens in de 20e eeuw ophield te bestaan. Links, in al zijn gedaanten, en dat zijn er nogal wat bij hem, is de oorzaak en het gevolg van alles wat er is mis in de westerse wereld.

Bosma legt een complot bloot waarin iedereen een rol speelt, tenzij men daarvan ondubbelzinnig wordt vrijgepleit door Martin en enige andere toegelaten profeten. Sinds het buiten de realiteit plaatsen van elke vorm van links denken door Reagan, Thatcher en hun epigonen hebben de ontluisterde, voorheen linkse denkers hun aandacht en energie gericht op het versterken van de opmars van de wereldwijde Islam. Martin weet in elke uiting die hij niet waardeert de fnuikende invloed van de agressieve ideologie (door kwaadwillende niet-weters nog wel eens als ‘godsdienst’ geduid) van de Islam op te sporen. Als inspiratiebron kidnapt Bosma de oude Drees en Drees-junior. In het NRCH het oordeel van een (klein)zoon van deze heren hierover.

Andere autoriteiten waar Bosma zich op beroept zijn bloggers bij schotschriften als Hoeiboei en de Dagelijkse Standaard. Ook citeert Martin graag zelfbenoemde islam- annex terrorisme- annex midden-oosten-experts met een eigen website. Het viel op dat Bosma een boek van Sebastian Haffner aanhaalt bij zijn Hitler-theorietje. In het register blijkt hij het boek niet te hebben gelezen, maar het citaat aan iemand anders te ontlenen.

Willekeurige mensen met ernstige onbewezen klachten over hun Turkse en Marokkaanse buren die daarover een e-mail versturen aan de PVV of aan Wilders zelf zijn bronnen van kennis voor drs. Bosma. De belangrijkste inspiratiebronnen van Martin zijn echter Jacques De Kadt, Fortuyn en natuurlijk vooral Wilders.
Vrij Nederland en NRC schreven ook over Bosma en zijn boek. De recensie in Volkskrant heb ik niet gelezen, deze is net als die in de De Groene niet gratis te lezen. De recensie van Meindert Fennema in de Groene is lovend.

Ik druk me graag uit met de stijlfiguur de hyperbool, maar vóór Bosma heb ik nooit iemand gekend die de hyperbool als exclusieve denkwijze toepast. Ieder die Bosma’s boek leest kan zich verwonderen over zijn salvo’s van citaten en bronnen, misschien hoopt hij hiermee iets aan te tonen of te bewijzen, maar iets anders dan zijn grote geloof in een zuur en wantrouwig complot kan ik er niet in ontdekken. Heel af en toe is Martin een heel klein beetje vrolijk, als hij iets vertelt over de oertijd van de PVV, maar in de wereld van Geert en hem is daar eigenlijk geen plaats of tijd voor: zij moeten tegen de Islam ten strijde trekken.

Bosma beschrijft in ‘De schijnelite van de valse munters’ de ontstaansgeschiedenis van een sekte: de Partij voor de Vrijheid, met Geert Wilders als de Messias en Martin Bosma als zijn profeet.

Reacties (4)

#1 JJ

Bosma beroept zich maar wat graag op de Kadt, maar uiteindelijk is dat ook slechts een vorm van valsemunterij. Bosma kan op geen enkele wijze een claim leggen op het humanistische en volksverheffende denken van de Kadt. (Zie ook: http://jan-jaap.blogspot.com/2010/09/de-valsemunterij-van-martin-bosma.html )

  • Volgende discussie
#2 Mark

Ach, uit eerdere posts blijkt ook dat Bosma qua immigratiecijfers uit zijn nek kletst, dus de rest van het boek is dan ook nauwelijks lezenswaardig. En zo te horen was het voor Paul vooral blaartrekkend :-)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 vandyke

@Mark
Bosma ook? Bedoel je misschien Sietse Fritsma met zijn boekje ‘De immigratieramp van Nederland’ uit 2007.

Beide boekjes waar de gelovigen van harte uit kunnen putten. Daar is het ook voor bedoeld. Niet voor iets serieus.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Paul

Professor Meindert Fennema waardeert Bosma en de Wildersbeweging wel.

  • Vorige discussie