Blast from the past: Frits Bolkestein over de islamisering van Amsterdam

Amsterdam heeft, binnen tien jaar zeg maar, een islamitische meerderheid.

Aldus Frits Bolkestein in november 2005 in het tv-programma Buitenhof (via).

Hoewel de laatste harde cijfers uit 2009 dateren, is het overduidelijk (dat was toen overigens ook al zo) dat Bolkesteins voorspelling pure paniekzaaierij was. Als we genereus zijn, is momenteel misschien vijftien procent van de Amsterdammers moslim. Maar voor hetzelfde geld – bijvoorbeeld als de daling van 2008 naar 2009 geen uitschieter is geweest – is het een procentje of twaalf.

Hoe dan ook: van een meerderheid is bij lange na geen sprake. En dat zit er ook in de toekomst niet in. In 2007 schatte (pdf) het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) dat, uitgaande van het meest waarschijnlijke scenario, in 2050 acht procent van de Nederlandse bevolking uit moslims zal bestaan. En dat cijfer maakt een islamitische meerderheid in Amsterdam, op zijn zachtst gezegd, twijfelachtig – zelfs in 2050.

Die veronderstelde islamitische meerderheid in 2015 was volgens Bolkestein, mede vanwege de komst van de gekozen burgemeester, een ‘zeer groot’ probleem:

Wij moeten vooruitkijken naar de situatie waar Amsterdam een islamitische burgemeester heeft, die dan […] hoofd van de politie zou zijn.

Waarom een islamitische burgemeester een probleem zou zijn, vertelde Bolkestein er echter niet bij. De suggestie was niettemin duidelijk: een islamitische crime fighter is een contradictio in terminis. Of wellicht zou zo’n type de sharia komen brengen.

Bolkestein doet zijn uitspraken in onderstaand filmpje vanaf ca. 1:52.

Dit filmpje bevat overigens nog een aantal andere juweeltjes:

Ik zou er wel op willen wijzen dat we op dit moment te maken hebben in Nederland met een moslimgemeenschap die een lager niveau van incasseren heeft dan de gemiddelde, eh, Nederlander.

Rita ‘Ik heb zelf geen moeite met incasseren’ Verdonk (ca. 1:19).

[…] een tsunami van islamisering […]

Geert Wilders (ca. 1:45).

Wij zijn in oorlog met een vijand.

Ayaan Hirsi Ali (ca. 7:38).

U zult herinnerd worden als een van de leiders […] die Nederland meeïslamiseert.

Geert Wilders tegen Jan Peter Balkenende (ca. 8:13).

Wat dit filmpje echter vooral laat illustreert, is dat het hele ‘integratiedebat’ meer een mediacircus is geweest dan een poging om echte oplossingen voor echte problemen te bedenken.

Maar dat geeft helemaal niks. Want als je iets doortastends over de integratie roept, is het immers net alsof je al iets doortastends aan de integratie hebt gedaan. Toch?

 1. 3

  Ik heb inderdaad nooit begrepen hoe het nou kan dat Bolk door gaat voor de intellectuele elite van NL.
  Het typeert het complete failliet van met name de “liberalen” in dit land: Bolkestein als “intellectueel” boegbeeld en die praatjesmaker Patrick van Schie als hoogste populistische prietprater van het “wetenschappelijk” instituut van de VVD.

  Maar als dat allemaal door moet gaan voor intellectueel en wetenschappelijk vrees ik het ergste bij de “gewone” VVD’ers.

 2. 4

  Haha Bolkestein. Als dat VVD’s finest zou moeten zijn dan zegt dat een hoop over de rest. Ik hoor hem nog beweren dat het afzinken van de Brent Spar helemaal geen ecologische gevolgen heeft want op de bodem van de zee is toch geen leven. *Proest*
  En het valt mij op dat hoe ouder hij wordt hoe meer hij van ’t padje raakt.

 3. 5

  @0 Er zijn best wel harde cijfers. Vorige week nog gepubliceerd. Ook hier besproken. Als die CBS-cijfers kloppen dan zou er zelfs sprake zijn van een daling tov 2009.

  Bolkestein drijft -zoals zovelen- mee in de propaganda van zijn protegé Wilders: allochtonen zijn moslims. En inderdaad is de meerderheid van 020 allochtoon, maar hij weet waarschijnlijk zelf niet dat hij ook een (2e gen.) allochtoon is en net als zijn protegé afkomstig uit een moslimland.

 4. 6

  Rotterdam heeft zelfs al een tijdje een islamitische burgemeester en ik heb niet de indruk dat daar onderhand de sharia is ingevoerd.

  Angst zaaien, dat kunnen ze goed, die rechtsen. Leidt lekker af van de dingen die er echt toe doen.

 5. 8

  Bolkestein, die in de jaren 80 al ‘Nederland is vol’ riep, in het kielzog van Janmaat en Glimmerveen, ondanks dat we toen volgens de huidige mythe allemaal politiek correct zwegen…