Biobrandstoffen: zegen of vloek?

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vandaag plaatsen wij een gastbijdrage van Jan Willem Ebbinge die namens het burgerinitiatief Parrhesia u uitnodigt om prikkelende stellingen te bedenken t.b.v. twee debatten over biobrandstof. Parrhesia is een burgerintiatief dat zich inzet om de rol van de nieuwe media in relatie tot het democratisch tekort te onderzoeken en van een handelingsperspectief te voorzien.

Biobrandstoffen leken lange tijd een oplossing te bieden voor diverse problemen. Ze zijn klimaatvriendelijk , duurzaam (vernieuwbaar in tegenstelling tot fossiele brandstoffen), scheppen kansen voor de agrarische sector en maken ons minder afhankelijk van olieproducerende landen. Maar gedurende het afgelopen jaar ontstond twijfel over de geschetste verwachtingen. Gaat de productie van biobrandstof niet ten koste van de voedselvoorziening? Kost het produceren van biobrandstoffen niet meer dan het oplevert? Gaat de productie van de grondstoffen voor biobrandstof niet ten koste van de natuur? Levert biobrandstof wel een reductie van broeikasgassen op als je het hele productieproces meerekent?

Er zijn veel partijen gebaat bij de stap naar een duurzame, op biobrandstof gebaseerde economie, en die zouden om die reden een eenzijdig beeld kunnen geven. Er zijn ook partijen die belang hebben bij het voorkomen van de verdere ontwikkeling van biobrandstoffen. Voor een deel hebben al deze spelers conflicterende belangen terwijl geen van hen al zijn kaarten open en bloot op tafel zal leggen. Besluitvorming over biobrandstof is hierdoor tot op heden niet erg transparant geweest. Het al dan niet invoeren van biobrandstof zou structureel verbeterd kunnen worden als de maatschappij direct bij de politieke besluitvorming zou worden betrokken.

Op 11 en 23 september 2008 vinden twee debatten plaats over biobrandstoffen in respectievelijk Amsterdam en Rotterdam. Doel van deze bijeenkomsten is de verwarring in het debat over biobrandstoffen vanuit verschillende, verrassende perspectieven te beschouwen en verheldering te verkrijgen over de vraag of biobrandstoffen een duurzame toekomst hebben en zo ja, hoe die het best kan worden bereikt. Het publiek, in de rol van burgers en consumenten, speelt daarin een cruciale rol. De debatten zijn ook live via internet te volgen. Op de website van Parrhesia(www.parrhesia.nu) wordt iedereen uitgenodigd de participatieve democratie op dit vlak vorm te geven. Want het gaat er uiteindelijk om wat de maatschappij met biobrandstoffen wil.

Iemand suggesties?

Reacties (29)

#1 zmc

Volgens mij was al lang voordat biobrandstoffen een grote vlucht namen hartstikke duidelijk dat het geen oplossing was. De twijfel die het afgelopen jaar is ontstaan kwam dan ook niet zozeer door nieuwe inzichten, maar enkel omdat nu ook de zeer traag van begrip zijnde sleutelfiguren eindelijk tot inkeer zijn gekomen.

De oorzaak daarvan is natuurlijk de zeer eenzijdige benadering van het energie-vraagstuk: er wordt vrijwel uitsluitend naar CO2-uitstoot van de uiteindelijke brandstof gekeken terwijl het energie-vraagstuk juist om de hele keten gaat. In feite is die keten pas recent echt van belang geworden; we zijn daadwerkelijk tegen de grenzen van onze planeet aangelopen, kon je voorheen nog gerust ergens een nieuw landbouwgebied uit de grond stampen, tegenwoordig gaat iets dergelijks gegarandeerd ten koste van regenwouden, watervoorziening, voedselvoorziening en wat dies meer zij.

Zolang we dat laatste niet beseffen zullen we er nooit uitkomen. Het probleem is niet de brandstof en niet de energie, het probleem is hoe we zoveel mogelijk uit onze planeet halen zonder al te veel schade te berokkenen.

En als je dan kijkt wat je per hectare aan energie uit biobrandstof kunt halen en dat vergelijkt met bijvoorbeeld zonnepanelen, ben je goed gek als je uberhaupt op biobrandstof inzet. De enige reden dat dat nu toch gebeurt is de inzet van het meest marktverziekende instrument dat we hebben: subsidie.

In hetzelfde kader heeft het Europarlement verleden week ook zijn fiat gegeven aan waterstof-auto’s, een enorm verspillend fenomeen zolang we er nog niet in geslaagd zijn een efficiente waterstofketen neer te zetten.

De enige langetermijn-oplossing lijkt me dan ook alle subsidies op dit soort zaken stop te zetten, zo snel mogelijk het gebruik van onze atmosfeer te gaan belasten en belemmeringen zoals waar elektriciteit-producerende tuinders tegenaanlopen met grote spoed weg te nemen. De markt zal echt wel de rest doen en ons afval gaan opruimen, getuige bijvoorbeeld de kippenstrontcentrale die van de week is geopend en vele energie-bedrijven die windmolens in de Noordzee willen bouwen.

 • Volgende discussie
#2 m44
 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Meester

Volgens mij is het handig om duidelijk uiteen te zetten wat de verschillende soorten biobrandstof zijn en wat hun voordelen en nadelen zijn.
Zoals gezegd er zijn veel verschillende partijen en belangen, dus weinig objectieve berichtgeving. Willen we hier als maatschappij al participerend iets over kunnen zeggen, lijkt me het handig dat iedereen alles snapt (of zoveel mogelijk)
(Bv het verschillen tussen de 1ste, 2de en 3de generatie en op welke termijn we wat kunnen verwachten)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 esgigt

In het algemeen kun je stellen dat biobrandstoffen enerzijds in een energiebehoefte voorzien. Vraag me niet naar de ecologische voetafdruk, want daarover kan ik niks zeggen. Anderzijds jagen biobrandstoffen wel de voedselprijs op de wereldmarkt op, hetgeen heel erg slecht is voor de armere bewoners op deze planeet. Je kunt er natuurlijk ook over discussieren of een paar honderd miljoen mensen minder op aarde ecologisch gezien weer positief is…

Ik krijg de indruk dat bij de huidige randvoorwaarden van economische ontwikkeling en technologische ontwikkeling, de aarde overbevolkt blijkt te zijn gesteld dat de vervuiling niet mag toenemen.

Ergens zal die overbevolking dus moeten afnemen, aangezien niemand zijn economische posities wil opgeven, noch de technologische ontwikkeling te forceren valt. Die bevolkingsreductie zal, naar ik vermoed, plaatsvinden volgens de bekende wegen:
– Natuurrampen
– Hongersnood
– Oorlog

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 HansR

De crux van het probleem van de biobrandstoffen wordt gegeven in de laatste alinea:

Op 11 en 23 september 2008 vinden twee debatten plaats … is de verwarring … verschillende … perspectieven … verheldering te verkrijgen … Het publiek, … speelt daarin een cruciale rol … participatieve democratie … Want het gaat er uiteindelijk om wat de maatschappij met biobrandstoffen wil.

Onzinniger kan het niet. Wie denkt dat je met praten en participatieve democratie de biobrandstoffen meer of minder betekenis kan geven begrijpt de essentie van de problematiek niet eens.

Het zou verboden moeten worden er participatief democratisch over te mogen praten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Vast Goed

@5: precies! Doe maar gewoon wat ik zeg, dan zijn we het snel eens.

Er zijn leuke analyses over energie-opbrengst van energiebronnen, waaruit blijkt dat inzetten op zonne- of waterenergie lang niet voldoende is om olie te vervangen.

Voor waterstof geldt: dat is geen energiebron, maar een energiedrager. Opwekken van die energie vraagt… energie.

Verder is olie onmisbaar in de productie van zo ongeveer 90% van wat je nu gebruikt of tegenaan kijkt. En dus niet alleen voor brandstof. Nog een reden om het niet allemaal te verstoken voor plezierritjes.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 MvL

Biobrandstoffen zijn een heel omslachtige manier om zonne-energie te benutten. Uit een liter biobrandstof haal je met een uitstekende verbrandingsmotor ongeveer 3,5kWh energie. Uit een zonnepaneel van een vierkante meter haal je (in Nederland) per jaar 150 kWh. Hoeveel landbouwoppervlak heb je nodig voor 43 liter biodiesel?
Biobranstof is m.i. alleen maar interessant als de grondstoffen er toch al zijn, zoals de nieuwe centrale in Moerdijk, die op kippemest draait.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hemaworstje

ja ik heb wel suggesties nutteloos burger initiatiefje, stop het met bijeenkomen in het Westen zodat je inderdaad landelijke ondersteuning krijgt in je 2.0 werkgroepje.
tuurlijk stap ik in de auto en geef 80 euri uit aan benzine en rij ruim 4.5 uur om heen en weer te komen om mee te denken over bio brandstof.

Maatschappelijk werk doen vanuit je luie stoel kan ik ook.

Kerel get a life get a job and get the fuck out of here.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 AdK

“Parrhesia is een burgerintiatief dat zich inzet om de rol van de nieuwe media in relatie tot het democratisch tekort te onderzoeken en van een handelingsperspectief te voorzien.”

*proest* – handelingsperspectief?!

“Wat gloort daar aan de horizon, vader?”
“Dat is het handelingsperspectief mijn zoon. Mooi he!”

Verder ontopic: het meeste is toch al gezegd over biobrandstof? Hier en al veel eerder? 1e generatie is bah, 2e generatie is misschien, 3e generatie is nog heel ver weg.

Destilleer jij daar nou ff een handelingsperspectief uit, iedereen weer blij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Boekhouder Berend

@6: “Verder is olie onmisbaar in de productie van zo ongeveer 90% van wat je nu gebruikt of tegenaan kijkt”.

En straks als de olie echt opraakt zullen we de biobrandstoffen weer hard nodig hebben om koolstofketens te maken die we niet meer uit aardolie kunnen maken. Dus verstoken in een voertuig zit er sowieso niet meer in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 MvL

@10:
De meeste grondstoffen voor polymeren zijn ook langs alternatieve weg te produceren. Ze komen nu uit aardolie omdat het een kleine extra moeite is als je toch al brandstoffen raffineert.
Maar als je met aardolie geen brandstoffen meer produceert, komt de volle kostprijs van de olie en de raffinageinstallatie opeens ten laste van de kunststoffen. Het productieproces wordt dan wellicht een stuk duurder en alternatieven interessanter.

Polyetheen bijvoorbeeld is goed uit alcohol te produceren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Jan Willem

@1 en 2: Dank
@3: goed punt, gaan we doen
@4: ooit gehoord van de club van 10 miljoen? http://www.overbevolking.nl/

@5: integendeel. We moeten ons er juist mee bemoeien.

@8: het debat is ook live via internet te volgen.

@11: goed punt. je hoort wel meer dat (her)combinatie van productieprocessen veel oplossingen kan bieden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 HansR

@Jan Willem
@5: integendeel. We moeten ons er juist mee bemoeien.

Ook nog een reden waarom je met praten biobrandstoffen (het gebruik van, de invloed van etc…) kunt beinvloeden?

Het enige wat je doet met die democratische insteek is mensen de mogelijkheid geven te roepen dat ze hun SUV willen rijden. Democratisch roepen dat ze meer olie willen. Dat heeft geen reet te maken de problematiek van biobrandstoffen als concurrent van voedsel. Het is een democratisch recht van de sterkste (hardst roepende).

De problematiek van biobrandstoffen is NIET een probleem van democratie, het is een probleem. En dat dient wetenschappelijk bekeken te worden.

Wetenschap is notoir ondemocratisch.
Het is nl. iets voor intelligente mensen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jan Willem

@HansR

Je schrijft:
Wetenschap is notoir ondemocratisch.
Het is nl. iets voor intelligente mensen.

Moet ik hieruit concluderen dat democratie iets voor domme mensen is? Die indruk kan ontstaan als onze vertegenwoordigers in de representatieve democratie ons als zodanig behandelen. Dat is nu juist een misvatting. De angst dat mensen heel hard gaan roepen dat ze in hun SUV willen rijden en meer olie willen lijkt me ongegrond. Het is juist het breed gevoelde besef dat fossiele brandstoffen teveel schade berokkenen, waardoor biobrandstoffen in eerste aanleg zo’n hoge vlucht namen.

Wetenschap ondemocratisch?
Juist de wetenschappers zijn het niet eens over de gunstige of nadelige effecten van biobrandstoffen. Daar vindt een voortdurend debat plaats over waarheidsclaims. Waren ze het maar eens, dan was er nu niet zoveel verwarring.

Tenslotte: waarom de verantwoordelijkheid voor beleid op het exclusieve bord van de wetenschap leggen? Of van politici? Wij zijn er ook nog. Toch?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 HansR

@Jan Willem
Ik geloof dat we het fundamenteel oneens zijn over de waarde en kracht van de democratie (ja ik ben democraat).

Democratie is niet iets voor domme mensen. Wel heeft democratie de kracht in zich domme mensen ook te beluisteren en te waarderen. Aangezien domheid in de meerderheid is (daarover mag je van mening verschillen), ontstaat er een neerwaarts spiralende vector in de samenleving tot het punt van verdwijnen v an de democratie.

Ik concludeer daar uit, dat democratie niet iets is voor alle onderwerpen. Democratie is een systeem om leiders te kiezen. Niet om energieproblemen (oa. mbt. behoefte) te bespreken.

Ik idealiseer wetenschap niet. Maar laat de discussie daar maar plaatsvinden. Het is het beste wat we op dit moment hebben

Klimaat, energie… Sommige dingen horen niet thuis in een “democratische” discussie.

Maar als je iets anders vindt is het ook goed hoor ;)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 zmc

@#13, #14, #15: Ik zie ook echt niet in waarom de overheid zich hiermee bezig zou moeten houden. De overheid moet wetten maken en zorgen dat mensen zich daaraan houden en zich bezig houden met het beheer van zaken die alleen centraal geregeld kunnen worden (infrastructuur, gebruik van atmosfeer, bijstand). Zodra de overheid zich inhoudelijk bezig gaat houden met wetenschap, marktontwikkeling, in wat voor type auto’s we rijden, hoe je je huis verwarmt, naar wat voor school je wel en niet mag, met wie je wel en niet mag trouwen en neuken etc., lijkt het meer op een soort totalitaire planeconomie, en dat is nou typisch iets wat niet in een democratie thuishoort.

Democratien groeien altijd uit tot dat soort bureaucratische gedrochten en de enige manier om dat te voorkomen, is door de bevoegdheden van de overheid bij voorbaat duidelijk vast te leggen (lees: beperken) in een grondwet.

Idiocracy (http://www.imdb.com/title/tt0387808/) al gezien? ;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 HansR

@zmc
Idiocracy…

nee, niet gezien maar lijkt me grappig en on-topic :)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Jan Willem

@HansR
Maar als je iets anders vindt is het ook goed hoor ;)

Dat lijkt me de essentie :)

@zmc
dank voor de tip, de omschrijving is veelbelovend. Ik ga hem zeker kijken. Moet je mij beloven de docu ‘The Trap, what happened to our dream of freedom’ van Adam Curtis te bekijken. Drie delen, allemaal op Youtube te vinden.

Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=uAluyt5_kic

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Robin Wood

Dear “Never-landers “, (Nederlanders !)The current rate at which biofuels are falling out of favor is largely founded on biased ideologies, which have been shaped by widespread political and corporate agenda-pushing from all sides of the fence.
But first, a digression.
Part 1: When an egg was just an egg.I remember a time when an egg was just an egg. Nobody argued about that. It was a blissful time. Yet, for all its strengths, it was a fragile time held together by unsupported conclusions and limited knowledge.
Part 2: The Time of the Bad Egg
Like many a simple concept before it, the idea of an egg as “just an egg” was consumed in a storm of health consciousness and bad hair. I shall call this storm “the 80s.” Richard Simmons was sweating to the oldies, and cholesterol, it was determined, should be ripped from your body. Just like that, eggs were bad.
Part 3: The Time of Ambiguity;
When an Egg is Only Halfway Decent if Eaten in moderation .Luckily for us, we snapped out of the 80s. Sweatbands disappeared and Jazzercise faded from our collective memory. We got around to doing some research and found that there are such things as good cholesterol and bad cholesterol. Turns out you need some of both to remain healthy. And eggs were good again…. but only if you eat less than 7 a week.
Part 4: The Point
From a human health perspective eggs are confusing, and still not very well understood. They’ve been researched to death, yet we still don’t know exactly how they interact with the human body. The only thing I can say about eggs with any confidence is that in ten years time, new research will make the case for eggs even more confusing, yet people will still eat them.
And eggs are tiny.Now scale up… no, go larger. Ah, that’s it, something Earth-sized. In the last decade we’ve come a long way in our ability to measure and understand the Earth and how it works. We’ve realized that perhaps we do have an impact on our environment and that, indeed, there might be a limit to the amount of oil we can squeeze out of our planet. But the more we’ve figured out, the harder it has become to separate the forest from the trees. The further along we get in trying to change how we power and energize our world, the more we see an increasing global volatility in social, economic, and environmental interactions.
Is it all related, or is it a coincidence? Are biofuels driving up food prices or is it the beginning of the effects of human-caused global warming? Will biofuels even reduce our effect on global warming? Have biofuels, themselves, caused a spike in oil prices? Holy crap. I don’t know.
“Should I eat eggs or not?” you start to ask yourself.
Then, at just this moment — and like all good vultures, I might add — the opportunists begin to circle overhead, casting shadows on the scurrying populace below. “How can I further my own group’s agenda given the current climate of confusion?” they ask. “I know, we’ll put egg whites in a box and sell them for ten times the price,” they chorus together.
And the politicization begins and the confusion gets worse. So what does the latest crop of politicized findings tell us about biofuels, food prices and global warming?
On the topic of food vs. fuel:
• The United States Department of Agriculture tells us that only 3% of the global rise in food prices is due to the production of biofuels.
• The World Bank says that the production of biofuels has driven global food prices up
75%.
Well that certainly settles it, doesn’t it? On the topic of global warming and energy conservation:
• The University of Washington and The Nature Conservancy point out that the impact of the production and use of biofuels on the environment depends on the type of biofuel and source of that biofuel.
• A climate decision makers survey conducted by Globescan pegs first generation biofuels (corn and soybean derived) at last place on a list of 18 strategies to reduce global warming. But It also puts second generation biofuels (switchgrass, garbage, and woody debris derived) at 8th place with 43% of the 1,350 expert survey respondents saying they could have a significant potential to lower carbon emissions.
Again, clear as mud.
On the topic of biofuels and rising fuel prices: • OPEC president Chakib Khelil has said that 40% of the rising costs of fuel worldwide are due to the “intrusion of of bioethanol on the market,” although he hasn’t provide a rationale for his statement.
• The world’s four largest biofuels lobbies have countered Mr. Khelil, claiming that he is lying. Instead, they say that rising fuel costs are caused by a long list of items having nothing to do with the production of biofuels.
Are we sensing a trend here? Damn you, ideological vultures. Stop clouding my vision.
What conclusions can we draw from all this? If not all biofuels have the same effect on global warming, how could they have the same effect when it comes to food prices? If biofuels only account for 1% of all the world’s fuel production, how can they account for 40% of the world’s rising fuel prices?
Do most people even know what a biofuel actually is? I mean, that sounds like a stupid question, but there’s a huge misconception out there which is driven by a lack of understanding: not all biofuels are created equal. I cannot stress this enough.
Listen to any newscast or radio show dealing with the topic of biofuels and you’ll hear a lot about “ethanol” or “biodiesel,” but you won’t hear a single peep about what type of ethanol or biodiesel it is. To the average person, a biofuel is a biofuel regardless of whether it’s biodiesel or bioethanol, whether it comes from soybeans or switchgrass, or whether it’s derived from an algal pool or cropland. And this is exactly what the circling vultures want the average person to think. It makes it easier to push agendas.
Just like in the case of our lowly egg, biofuels started with the implicit assumption that they were good. “Of course they’re good” we thought “how could it be bad to grow our own fuel from renewable crops?” But then the bad hair and the health consciousness set in. “Of course biofuels are bad,” came the conventional wisdom “they’re the root of all our problems.”
And this is where our egg analogy breaks down. You see, an egg is simply an egg. It will always be an egg. Sure, we can pump it with Omega-3s and stuff it in a box with added vitamins and minerals, but it’s still an egg. The source is always the same.
A biofuel can be a multitude of different things with very different sources depending on how it’s made and where it’s used. Unlike eggs, biofuels have ambiguity built-in. For someone to try and convince you otherwise is shameful.
The Take Home: This built-in ambiguity means that all biofuels must be analyzed and judged independently: you can’t lump biofuels into a single category. The truth about biofuels is complicated and not easy to explain in 30-second soundbites or 200-word articles. Understanding what they are and what they can accomplish takes some personal initiative.
So when you find yourself wondering whether biofuels are the harbinger of global doom or the bright light at the end of the tunnel, don’t let the vultures convince you that they know what the answer is. Every single organization on the planet has an agenda to push. Because of the confusion and ambiguity surrounding the production of biofuels, it’s easy to twist the information to suit your message.
Truth is, nobody knows what kind of effect the production of biofuels is having on food prices, global warming, and rising fuel costs. Does that mean we should stop moving forward?
No.
It is clear that the world needs some sort of energy solution. Will it be electric derived from solar, wave, wind, or geothermal? Will it be hydrogen? Will it be second generation biofuels? I’d be stupid to answer that question. More than likely it will be a complex combination of the above.
Until such time as we get to where we’re going, we’ll just have to wait and see what comes of it all. In the meantime, it’s important to do research and build markets for all of these things because one day we’ll be in survival mode and need one of them to stave off disaster

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Jan M. Vandenabeele

Democratie is van oorsprong een grieks woord dat het politiek bestel van het toenmalige griekenland verwoordde. Hierbij werden door het LOT een aantal mensen aangeduid in de gemeenschap die als taak kregen de gemeenschap te vertegenwoordigen en te bepalen welke samenlevingsproblemen dienen geregeld te worden en hoe. Wij kunnen ons voorstellen dat zij zeer richtinggevend kunnen geweest zijn, en voor de techniciteit van de beslissing beroep doen op ter zake bevoegde mensen.

In casu, energievoorziening, daar gaat het hier toch over zal de volkvertegenwoordiging allicht belang hechten aan de voorzieningsgraad (zelf- ?), aan de kostprijs, aan individuele vrijheid ofte onafhankelijkheid, aan milieuvriendelijkheid, aan produktie- en gebruikscomfort.

Binnen het bovenstaande aan te vullen kader zullen bevoegde personen kunnen omschrijven hoe dit kan gerealiseerd worden, en kan de goegemeente aan de slag.

In de praktijk zien we nu echter verkozenen die afgevaardigd zijn door belangengroepen die op hun beurt bevoegde personen betalen om hun waarheid te bewijzen of te verdedigen; dit heeft met democratie niet veel uitstaans meer.
De voorziening van veel te veel basisbehoeften is in handen gekomen van groepen die helemaal geen rekening wensen te houden met bovenstaande omkadering.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 zmc

@#18: The Trap heb ik natuurlijk al gezien, net als alle documentaires in die hoek;-)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Jan Willem

@Robin Wood: fantastic read, thanks!
@Jan: volledig mee eens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 JSK

• The United States Department of Agriculture tells us that only 3% of the global rise in food prices is due to the production of biofuels.
• The World Bank says that the production of biofuels has driven global food prices up
75%.
Well that certainly settles it,

Why should the World Bank be anymore ‘biased’ than USDA or vise versa?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 michel

@Robin Wood ,
you forgot to mention nuclear energy and / or cold fusion in yur last paragraph.

Cause, if we don’t know wat the industry in the future might develop, then probably it can turn out to be the best solution.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Robin Wood

JSK: Wonder if the message came through ?
Why choosing for an empty $-hell, instead half an egg ?
Biofuels , like any other form of emerging new-and cleaner energy, is a first step to a new energy world order. Neverlanders obviously continue to comfort themselves with the thought their government ($-hell)would be able to solve the energy/environment problem.
No way !! as no-interest, no-expertise,
no- vision , no- strategy for Neverland!!!
By the way : Watch the NASA/KNMI satelite images showing “Neverland” being the most polluted country on the Western hemisphere.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 zmc

@Robin Wood, #25: new-and cleaner energy

Biofuels? Quoi? Monocultures, pesticides, fertilizer(-runoff), massive agri-machinery etc. instead of forests?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Robin Wood

zmc:
Ever been to the countryside?
Ever talked to a farmer ?
Your everyday food : monocultures, pesticides, fertilizers, massive agri-machinery. Must have slipped your mind, I assume ?
What about your tulips and flowercrops. ?Serving only the purpose of a short pleasure !

What about your energy absorbing greenhouses? These crops “artificially” nourished with fertilizers, generating tasteless foodproducts.

Forests, agree ! As oxygen suppliers, wildlife reservations… but food, I doubt it.

Biofuels, though, interesting , i.e. in “agricultural terms ” of crop-rotation, hence providing additional feedstock and additional energy e.g fuel ,gas.
Every year: 90 million new babies need food and energy. New energies -renewables/ biofuels providing a chance to cope.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 MvL

Robin, there’s one small, but vital flaw in your logic.

nobody knows what kind of effect the production of biofuels is having on food prices, global warming, and rising fuel costs. Does that mean we should stop moving forward?

The question you skipped is whether biofuels are indeed a step forward. We don’t know yet. So we should stop the talk about producing biofuels or encouraging production for now, and focus on researching them.

Then, when clouds have dissapeared, and research turns out favourable for biofuels, we might start thinking about large-scale production.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 Robin Wood

MvL
The answer to your question is already given :No.
Your reaction given, is so typical for “Neverland “. The wait and see what happens, theory.! Research is already taking place and goes on and on by consistent, persistant, dedicated “believers”. Corrections will automatically take place, pending and during the process, hence will even lead to new developments.
Research is here and now showing the world the current options, the good and bad ones. The ultimate choices will be made at later date.
No time to lose start working.!
rgds

 • Vorige discussie