Bhutan verbiedt plastic zakken

schoon hé ?! De regering van Bhutan wil een verbod op het gebruik van plastic zakken. Een schoner milieu is in dit aziatische bergkoninkrijkje onderdeel van het principe van Gross National Happiness. Terwijl de meeste landen enkel streven naar verhoging van het Bruto Nationaal Produkt pakt men het in Bhutan breder aan en mikt men op ‘de volledige kwaliteit van leven’. Hierbij hoort ook het in standhouden van de natuur, 60% van het bhutaanse grondgebied is dan ook beschermd natuurgebied.

Het verbod op plastic zakken, die anders in de bossen en bergbeken terecht zouden komen, stamt al uit 1999. Maar nu is het de regering ernst met de naleving ervan en gaat ze als alternatief jute zakken uit India importeren. “Traders not complying with the ban will be charged a ‘heavy penalty’ if caught for the first time and their licenses revoked if caught again” (KuenselOnline)

• Champions of the environment (infochangeindia.org)
• The King and people of Bhutan: Champion of the Earth (Commondreams.org)
• A smoke free country, where the sale of tobacco is banned since March 2005 (TravelNews)

  1. 4

    Als we in Nederland nu ‘ns zouden beginnen met statiegeld op blikken, en plastic flessen, dan zouden we al een heel eind op weg zijn. Was er niet sprake van dat van Geel dat ging invoeren afgelopen herfst, indien bleek dat de hoeveelheid zwerfvuil niet was teruggedrongen met 40%? Wat is er eigenlijk van die afspraak terecht gekomen?

  2. 7

    Overigens, uit de link van #5:

    De Europese Commissie heeft bezwaren geuit tegen het huidige systeem van meermalig gebruik van PET-flessen in Nederland. Frisdrankfabrikanten in andere Europese landen zouden daardoor moeilijker op de Nederlandse markt kunnen opereren.

    ’t Is deze vrijmarkt obsessie die mij sterk naar een “nee” drukken in de keuze voor de grondwet.