Betalen voor snellere zorg

Ziekenhuis (Foto: Flickr/thinkpanama)

Het hek is van de dam in de zorg. Het Groene Hart ziekenhuis in Gouda is van plan een businessclub op te richten. Tegen betaling kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun werknemers voorrang krijgen boven minder gefortuneerde personen of andersoortige pechvogels. De werknemers van de leden van de businessclub zullen zogenaamd in de late uren of op rustige vrijdagmiddagen zorg krijgen.

Volgens de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis is er geen sprake van voorkeursbehandeling. De reactie van de voorzitter tart echter alle logica, want als er geen voordeel is voor de bedrijven, waarom betalen ze dan? Misschien dat het ziekenhuis het niet erg goed uitlegt, maar ik begrijp dat werknemers van betalende bedrijven sneller aan de beurt zijn. Dat betekent dat anderen maar moeten wachten, wat onacceptabel is.

Het kan niet zo zijn dat een werkloze met een knobbel in de borst achtergesteld wordt op een werknemer van een lid van de businessclub met een knobbel in de borst. Dat is niet te verkopen aan lijdende mensen en hun familie en het is een onwenselijke situatie. Een basisbehoefte als zorg moet gestoeld zijn op gelijke behandeling van ieder individu.

Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en verschil in urgentie mag hoogstens het geval zijn als er sprake is van medische noodzaak. En zelfs voorrang vanwege medische noodzaak is niet onomstreden. Het proefballonnetje van het Groene Hart Ziekenhuis is daarom totaal ongepast.

De SP heeft inmiddels protest aangetekend bij minister Klink van VWS. “Dit soort voorkruipzorg moet verboden worden,” aldus Kant. “We betalen allemaal premie en belasting, gewone mensen moeten niet achtergesteld worden ten bate van mensen met een dikkere portemonnee.”

 1. 3

  @2: Het werkt juist hastikke goed. DAT is marktwerking. Je moet alleen wel geld hebben en geen dwarse minister (die waarschijnlijk gewoon niet kan betalen).

  Tijdens een groeiende economische recessie is dit niet de manier om met de gezondheidszorg om te gaan.

  Een tiental jaar geleden waren er geruchten dat er een BN-lijst bij ziekenhuizen/verzekeraars zou zijn, voor eventueel voorrang of andere VIPbehandeling. Dit werd toen in alle toonaarden ontkent door betrokkenen. Zij spraken er zelfs schande van.

  En sindsdien speelt dit nog steeds.

 2. 4

  Het is allemaal een beetje kort door de bocht. Er wordt gesproken over lijdende mensen, alsof iedereen die op een operatie wacht kermend in een bed ligt.
  Veel zaken zijn vervelend, maar het is niet alsof de wereld vergaat als ze een dag langer moeten wachten.

  Als ze al langer moeten wachten. Wat nou als zo’n voorkruipoperatie in het weekend gedaan wordt, als die arts en assistenten normaal niet zouden werken en de operatiekamer toch leeg staat? Ze doen het nu wel omdat ze extra goed betaald worden. De voorkruiper verdwijnt van de wachtlijst door het op een incourant moment te doen en daarmee wordt de wachtlijst korter.

  Voorkruiper blij, arts en assistenten blij, ziekenhuis blij (want vaste kosten weer beter gedekt) en patient op wachtlijst achter de voorkruiper ook blij.

 3. 5

  @4: Begrijp ik het goed Laurens? Ben je voor een in het weekend bijklussende chirurg?

  Hopelijk is hij/zij maandag dan wel fit genoeg om mij vakkundig te snijden…

 4. 6

  Het gaat erom dat de zorg die wij met zijn allen bekostigen (openbare ziekenhuizen) voor iedereen op gelijke basis toegankelijk zijn.

  Voor wie meer wil (zoals korte wachtlijst) zijn er prive-klinieken. En die zijn er in alle soorten en maten.

  Zullen voetballers, regeringsleiders en andere VIPs niet naar zo’n kliniek gaan?

 5. 7

  Ik gok zo dat straks de assistent toch niet zo blij is, omdat in de praktijk de arts toch liever niet elke zaterdag komt opdraven voor de operatie en dus liever “op afroep” zijn telefoonnummer beschikbaar stelt aan de assistenten, die wat meer onbetaalde avond- en zaterdagdiensten mogen gaan draaien om de verhoogde activiteit op te vangen.

 6. 8

  Of de “patient op wachtlijst achter de voorkruiper” echt blij wordt, “als ze een dag langer moeten wachten” betwijfel ik.

  Als Klaas Jan Huntelaar zijn kruisband afscheurt zou het van solidariteit getuigen, dat hij net als ieder ander gewoon op zijn beurt wacht, ja. Dan wordt de bereidheid onder de gewone burgers om wat meer aan gezondheidszorg uit te geven vast ook wel wat groter, want als meneer Jansen uit Meppel 3 maanden moet wachten, is er voor de meeste mensen geen dringend probleem met de gezondheidszorg, maar als KJH 3 maanden moet wachten, is het land in rep en roer…

 7. 9

  @2: graag ja. Of wou jij jouw plekje voor drie maanden opschuiven?

  @4: Ik ben bang dat er straks alleen nog maar in het weekend gewerkt wordt door bekwaam personeel. Dan blijkt mijn vaste hospitaal hetzelfde te zijn geworden als die privé-kliniek van @6, alleen met andere werkdagen.

 8. 10

  Voorrang krijgen boven minder gefortuneerde personen of andersoortige pechvogels?

  Zijn armen mensen pechvogels? Of luie donders. Ben je als je arm bent uberhaupt een pechvogel (in nederland)

  Volgens mij krijg je alle nog eengereikt.

  Beetje populistisch

 9. 11

  @10: heel misschien zou pechvogels kunnen slaan op het feit dat het gaat om mensen die medische verzorging nodig hebben (en moeten wachten op de rijkere pechvogels)?

 10. 12

  @6: Zoals ik het voorstel begrijp gaat het om een privékliniek in een regulier ziekenhuis buiten de normale tijden. Daar zou je op tegen kunnen hebben dat het oneerlijke concurrentie is voor echte privéklinieken die geen gebruik kunnen maken van gesubsidieerde middelen.

 11. 13

  @12: ik neem aan dat die “prive-kliniek” gewoon de ruimte en de “OK-tijd” moet inkopen (zoals prive-klinieken wel vaker doen), dus met subsidie hoeft het niet veel te maken te hebben. Sterker nog, je zou kunnen verwachten dat door de extra inkomsten voor het ziekenhuis de gemiddelde DBC-prijs omlaag kan.

  Over de wenselijkheid van idee zelf ben ik nog niet uit.

 12. 14

  @13: Het essentiële verschil dat het het normale ziekenhuis zelf is dat de privékliniek runt. Ze kunnen het wel twee aparte organisaties maken, maar het is toch een beetje raar als het ziekenhuis in zijn ene hoedanigheid een behandelkamer verhuurt aan zichzelf.

 13. 15

  @2: Al eerder verwoord, maar toch de vraag: ?Zou jij je plaats op de wachtlijst opgeven voor KJH??

  @4: Ik vind dat iedereen in de gezondheidszorg gelijke kansen moet krijgen. Dus als de mogelijkheid bestaat om in het weekend te behandelen, dan zou iedereen daar recht op moeten hebben. Ook dan los je wachtlijsten op!

  @10: Armoede in Nederland is relatief, maar als je Jan Modaal laat concurreren met werknemers die ‘pak em beet’ Shell in hun rug hebben, dan spreek ik op z’n zachtst gezegd van een ongelijke strijd.

  En ja, armoede bestaat in Nederland.

 14. 16

  Voordringzorg bestaat toch allang? Heb je wel eens gehoord van een topsporter die een deel van het seizoen miste omdat hij op de wachtlijst stond voor een operatie?

 15. 17

  “Zou jij je plaats op de wachtlijst opgeven voor KJH?”

  Dat is niet het geval. Iedereen schuift door. Het is dus eerder de vraag: “Zou jij een plaatsje willen opschuiven op de wachtlijst voor KJH?”.

  Er wordt continu met wachtlijsten geschoven, omdat er spoedjes tussendoor komen. En ook KJH moet op de spoedjes wachten, of hij laat zich behandelen in een privé-kliniek.

 16. 19

  Wat een kortzichtigheid. Ik ken genoeg mensen die even over de grens naar zeg eens wat Oldenburg gaan en zich daar laten opereren ipv 3 maanden in de ziektewet voor de tv te hangen. Trouwens in dat ziekenhuis in Oldenburg is de helft van Nederlandse afkomst, dus een algemeen verschijnsel.

  Marktwerking en gezondheidszorg doen ze maar in prive-klinieken, want op deze manier ga je zeggen: voorrang bij openbare instellingen op vermogen, dat kan nooit de bedoeling zijn.

 17. 20

  @17: Medische noodzaak, of spoedjes, zoals jij ze noemt, staat voor mij buiten kijf. En inderdaad, je schuift een plek door, maar dat maakt het in mijn ogen niet minder erg.

  @18: Inderdaad.