Bericht uit Nieuw-Nederland (15)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Een zijn Dood (Memorial Day 2005)

“Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.”

Amerika heeft een relatief korte geschiedenis, die officieel begint met de Onafhankelijksverklaring van 1776. De Amerikaanse Revolutie van 1776 vormde een grote bron van inspiratie voor de Fransen, waarna Napoleon in Europa de grote sprong voorwaarts maakte naar de moderne tijd. Het kostte Europa nog wel even een paar verlate revoluties en reactionaire tegenslagen, maar nadat de Amerikanen Europa opnieuw tweemaal bevrijdden kenden dan ook alle Europeanen voortaan het voorrecht van de universele vrijheid.

De geboorteplaats van de Amerikaanse vrijheid is Lexington, een klein plaatsje in Massachussetts, in Nieuw Engeland. Je kunt er nog de kroeg bezichtigen waar het idee van de Amerikaanse Vrijheid zijn hoofdkwartier had. In zekere zin, is er niet veel veranderd, ook nu combineren de grootste voorstanders van de Amerikaanse Vrijheden alchohol en idealen in hun leven alsof deze uitwisselbare illusies betreffen.

Natuurlijk, is de Amerikaanse Vrijheid de democratische beginselen van de oude Grieken een zeker intellectueel eerbetoon verschuldigd. Die wordt dan ook volop betoond in Amerika, vooral in de officieuse nationale architectuur, die de Dorische en Ionische stijlen reflecteert in de meeste regeringsgebouwen, zoals het Witte Huis, het Congres, het Lincoln Monument, en de vele rechtsgebouwen en gebouwen van lokale overheden.

Wat je echter ook van Amerika vindt, het is ook in dit gedenkwaardige jaar, 60 jaar na de Europese bevrijding, onbetwist dat de wereld veel te danken heeft aan die Amerikanen die hun idealen en persoonlijke vrijheid zo lief hadden dat ze bereid waren ervoor te vechten, en vaak te sterven. Dat een oorlog een afschrikwekkend middel is dat veel leed en ook onrecht veroorzaakt, staat buiten kijf. Maar eigenlijk wil ik daar vandaag voor 1 dag niet bij stil staan.

Het is niet moeilijk om slechte oorlogen te vinden, het is niet moeilijk om afschuwelijke verhalen in goede oorlogen te vinden, maar een oorlog heeft men niet altijd voor het kiezen, en de morele waarde van een oorlog valt slechts tientallen jaren na afloop ervan vast te stellen indien mogelijk. Wat onze ouders ook van Vietnam vonden, wat wij ook van Irak mogen denken en de rol die Amerika daarin speelt, ik wil voor 1 dag in het jaar best stilstaan bij de gewone soldaten die meenden te vechten voor de vrijheid van een ander en van zichzelf.

Op 5 Mei 1868 werd Memorial Day ingesteld in de Verenigde Staten ter nagedachtenis aan de soldaten die streden voor het vaderland in de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1865). Eigenlijk was het een gedenkdag vooral voor de Yankees, want de Zuidelijke Staten vierden Memorial Day pas sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog (1918). Het is een van de weinige nationale feestdagen in Amerika en misschien wel de meest belangrijke momenteel. Want ook nu is Amerika officieel in oorlog (net zoals Nederland eigenlijk) en dus is deze dag voor meer dan 1 reden van belang voor de natie en diens leiders.

Ik wil dus best stilstaan ter nagedachtenis aan de soldaten die streden voor het vaderland en de Amerikaanse Vrijheid. Al is het maar omdat tenminste eens per jaar de Amerikaanse media en het Amerikaanse volk lijken te beseffen dat in een oorlog doden vallen.

Links:
Liberty Ride
Lexington, MA
In Flanders Fields
US Memorial Day

Reacties (23)

#1 KingKoen

Mooi stuk. Alleen een beetje jammer van die trap na aan het einde.

 • Volgende discussie
#2 MYRZ.net

hmm, ja die laatste zin valt een beetje uit de toon. Verder erg goed stuk inderdaad.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 fritzie

“maar een oorlog heeft men niet altijd voor het kiezen, en de morele waarde van een oorlog valt slechts tientallen jaren na afloop ervan vast te stellen indien mogelijk. ”

Toen men optrok richting Bagdad had men mijns inziens weldegelijk de keuze om niet te gaan. Sterker nog.
Er was helemaal geen dringende reden om Iraqi’s in hun huizen kapot te schieten.

Eigenlijk is het nóg veel erger.

De argumentatie om ten oorlog te gaan en honderdduizenden Iraqi’s te verminken en voor de rest van hun leven te beschadigen was gelogen.

En na vele jaren weet men toch dat de oorlog tegen Vietnam immoreel was ?
En dan toch nog over die tweede steen struikelen.
Hoe dom kan een volk zijn ?

“Wat onze ouders ook van Vietnam vonden, wat wij ook van Irak mogen denken en de rol die Amerika daarin speelt, ik wil voor 1 dag in het jaar best stilstaan bij de gewone soldaten die meenden te vechten voor de vrijheid van een ander en van zichzelf.”

Ja ik wil hier ook best stil blijven staan. Niet bij de domoren die hun lijf en leden als kannonenvoer hebben laten gebruiken, die er op los moordden en verkrachtten, omdat ze niet de beschaving hadden om een ander als medemens te willen zien, maar slechts konden begrijpen: Befehl ist befehl.
Maar bij de domoren die zulke kortzichtige stukjes over de oorlog schrijven. Mensen die de kans voorbij laten gaan om te vertellen hoe vreselijk en nutteloos oorlog is. Mensen die barbaren zien als :”gewone soldaten die meenden te vechten voor de vrijheid van een ander en van zichzelf” en hiermee hun eigen verantwoordelijkheid in deze niet vernoemen.

In Ieper staat op een monument geschreven: “Nooit meer oorlog”
Dat was na de eerste wereld oorlog, vóór de tweede !
En wat is het vandaag, op naar de derde ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 mescaline

@1 en 2 Ga er maar eens twee weken zitten, dan merk je op hoe taboe ellende is die men niet kan gebruiken. Alle ellende moet zijn nut hebben. In NL heeft alle ellende nut. In Amerika is dat veel minder het geval.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 mescaline

@ fritzie, Je wilt erg graag dat mensen lieve lammetjes worden in een grote groene wei en wie dat niet wil is heel stout. Je wilt je niet inspannen om te begrijpen wat er echt gaande is. Roze bril af makker !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 KingKoen

@4 Sorry, ik begrijp niks van je reactie. Bedoel je dat Amerika alle ellende in de gevangenis stopt? En wat heeft dat met oorlog te maken?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 KingKoen

@3 Bedoel je diezelfde domoren en kannonenvoer die de oceaan overstaken om jouw grootouders van den duitser te bevrijden?

Natuurlijk is oorlog verwerpelijk. Maar daar ging het nu even niet over.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 mescaline

@6 Caprio gaf geen trap na. Hij verbaasde zich erover dat een cultuur die in het openbaar zo vaak blind is voor ellende er toch enig begrip voor blijkt te kunnen hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 paul

Ja dat zijn pijnlijk genoeg inderdaad voor een groot deel dezelfde domoren geweest, die een oorlog vochten tegen geld verstrekt aan hitler door hun eigen banken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 MMaas

Prima invalshoek Caprio!

ik wil voor 1 dag in het jaar best stilstaan bij de gewone soldaten die meenden te vechten voor de vrijheid van een ander en van zichzelf.

Precies! We vergeten nog wel eens dat er jongens en meisjes van twintig naar een onbekend land worden gestuurd met de absolute overtuiging dat ze de vrijheid gaan verdedigen. Over de motieven van hun politiek leiders valt veel te zeggen, maar over hun onvoorwaardelijke bereidheid hun leven te geven niet. Daar mag – inderdaad – best eens bij worden stilgestaan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 KingKoen

@8 Ik denk dat ze als geen ander weten dat een oorlog levens kost. Ze zijn om (on)verklaarbare redenen bereid die offers te brengen voor kun land.

Overigens gaat die alleen om de amerikaanse soldaten, niet om de ellende die zij dan weer aanrichten. Maar het gaat nu even om die memorial day.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 KingKoen

@9 Interessant onderwerp. Ik googlede even op “US banks financing hitler” en de eerste links hebben met “skull and bones” en de grootvader van Bush te doen. Het is een groot complot!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 mescaline

“Skull and bones” is een mantelorganisatie bedoeld om het publiek op een dwaalspoor te zetten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Ruud

Caprio: Alexis de Tocqueville……?

M.a.w. hoe is het gekomen dat, in de VS, democratie is verworden tot militair-strategisch en geo-politiek eigenbelang?
Dat is de zelfde vraag als: hoe komt het dat liberalisme leidt tot egoïsme?
Tienduizenden jaren evolutie van de mens vrees ik, en het zal nog zeker generaties duren voordat de beschaving echt op gang komt. Een simpel gegeven als milieuvervuiling wereld wijd kunnen we niet eens oplossen, er word alleen maar over geruzied en niets aan gedaan. De komende oorlogen zullen dus milieu-oorlogen worden. Zoals in Israël, waar eigenlijk alleen maar om het weinig aanwezige water word gevochten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 caprio

@Ruud: de Tocqueville kruipt gestaag omhoog in mijn lees-lijst, er staan nog ongeveer 3 boeken voor hem. Ik zal hem vooral proberen te lezen vanuit legaal-filosofische hoek. Later meer.

@MMaas: voila. De rest is slechts gebrabbel eromheen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 ALO

Wat mijn ouders van Vietnam vonden weet ik niet eens. Ik weet wel wat ik er zelf van vond.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 zwit

Is dit niet een mooi bruggetje naar 29 Juni 2005

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 KingKoen

@16 Ja goed, maar wat vind je ervan?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 fritzie

@ MMaas,kingkoen ,
Altijd maar de onwelgevalligheden wegpoetsen.
Wat nu de werkelijke oorzaak van de 2ww-oorlog is geweest is mij nog steeds niet duidelijk. Ja, makkelijk: Een gek,die…..
Neen,dat is te simpel.
Het echte antwoord ken ik ook niet,maar mi is bijvoorbeeld P. bernard ook niet zuiver op de graat.
Natuurlijk, ben ik dankbaar dat die russische jongens gevallen zijn voor mijn vrijheid en welvaart.
Maar dan stopt het denken niet bij mij. Bij jou wel ! En dat is nu net het verwijt. Het zijn de hoge heren, die ons sturen. Het zijn nooit de moeders die hun zonen de oorlog in sturen.
Het zijn de leiders als BUSH die men herkiest op valse gronden. En dan jammeren dat er zoveel oorlog is ?.
Neen, krokodillentranen. Als je vindt dat er oorlog gevoerd moet worden, ga dan zelf.

@mescaline,
Dan heb je het bericht niet goed gelezen. Caprio heeft een te gekleurde bril op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 caprio

@Fritzie:
quote uit de nieuwe bijbelvertaling: hij die geen gekleurde brillenglazen heeft, hij vertelle als eerste wat hij ziet.

Een interessante vertelling rondom het thema dat je aanstipt (zijn het de moeders of de grote meneren die onze kinderen naar de frontlinie sturen) is Tolstoj’s Oorlog en Vrede. (eigenlijk is dit meer bedoelt om je van de straat te houden, een oude CIA truuk).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 fritzie

@caprio,

Leuke quote, maar helaas een blindganger.

Een beetje dom om voor een stuk steen te staan te treuren: “goh, wat erg, wat indrukwekkend, wat een jonge levens zijn er verloren gegaan”. Terwijl men even later zonder na te denken over “Normen en Waarden”, een leugenaar tot president herkiest of een moordenaarsdochter tot koninklijke hoogheid promoveert en een Noord-Koreaanse dictator die zijn volk laat verhongeren.

Moet je later ook niet zeuren als daar herrie van komt. Gewoon je kleinkinderen inleveren en op naar het front !(Een oude Krupp Stahl truuk)

Of je stemt gewoon “ja” en je drukt een Afrikaan uit de markt, terug de armoede in.
Als daar maar geen herrie van komt !

(valt toch eigenlijk wel mee, he ? Die roze kleur)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 caprio

Je veronderstelling lijkt te zijn dat de keuze is: geen oorlog en dus geen doden, of oorlog en dus doden. Je wilt perse tegenstrijdigheden uitsluiten, terwijl ik juist geloof dat die juist ronduit naast elkaar bestaan. Ik geloof ook dat de werkelijkheid mijn theorie bevestigd. Er zijn een hoop leden van de massa die graag oorlog voeren, omdat dat voor hen een strategie is om in de maatschappelijke pikorde te stijgen, die er voor hen in vredestijd niet is. Je veronderstelt ten onrechte dat het de elite is die per se de massas het slachtveld in sturen. Bosnia is misschien ook een aardig voorbeeld van hoe gewillig individuen zijn om een oorlog te creeren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 fritzie

Er zijn een hoop leden van de massa die graag oorlog voeren, omdat dat voor hen een strategie is om in de maatschappelijke pikorde te stijgen, die er voor hen in vredestijd niet is. Je veronderstelt ten onrechte dat het de elite is die per se de massas het slachtveld in sturen.

Neen, Je stijgt niet in de pikorde als je ets kostbaars te verleizen hebt.
En de lagere klasse levert al sinds mensenheugenis het meeste kannonenvlees.
En het altjd zo dat vrijwel nooit iemand in de hogere leidende klasse de ultieme prijs betaald. (een uitzondering daargelaten)
Waar ik het over heb is, dat de leiders zelf de prijs moeten betalen voor hun beslissingen.

 • Vorige discussie