Op kruistocht uit wraak voor vermoorde landgenoten

ELDERS - Oude conflicten en onopgeloste problemen maken de Balkanlanden een favoriet rekruteringsgebied voor IS.

De Poolse premier Beate Szydlo heeft op de aanslagen in Brussel gereageerd met de mededeling dat Polen geen vluchtelingen zal opnemen. Ze lapt eerdere afspraken daarover in EU-verband aan haar laars. Haar Bulgaarse collega Borisov maakte van de gelegenheid gebruik om in oorlogszuchtige taal het Europese vluchtelingenbeleid aan de kaak te stellen: “were all angry at Merkel for being too humane with those people”. Hij kreeg in zijn land van verschillende kanten steun. Angel Dzhambazki, een extreem-rechtse politicus, gaf de schuld aan het ‘multiculturalisme’ en de mislukte integratie van mensen uit ‘andere culturen’. Nu leven in Polen slechts 20.000 moslims, een minieme minderheid. In Bulgarije zijn dat er 1,5 miljoen. En dat zijn geen vluchtelingen, maar autochtonen.

De spanningen tussen autochtone moslims en andere bevolkingsgroepen op de Balkan worden er niet minder om met haatdragende uitspraken van politici en de voortdurende problematisering van de vluchtelingenstroom uit het Midden-Oosten. In West-Europa belagen extreem-rechtse groepen een minderheid van immigranten. Op de Balkan bestaat opnieuw het risico van etnische conflicten tussen autochtone bevolkingsgroepen. De veroordeling van Radovan Karadzic heeft de herinnering aan de slachtpartijen onder moslims doen herleven. Karadzic kreeg 40 jaar gevangenisstraf. Veel te mild volgens nabestaanden. Een van hen noemt het bespottelijk dat de ,,systematische etnische zuiveringen en daarmee gepaard gaande moordpartijen” niet als genocide worden gezien. ,,Ik ervaar het als een nieuwe klap in mijn gezicht. Wanneer krijgen wij eindelijk gerechtigheid?” Als Karadzic dan ook nog geëerd blijkt te worden in zijn Servische Republiek is dat olie op het vuur.

Al dat nieuws maakt de kans op radicalisering van jongeren die in landen als Bulgarije, Bosnië, Kosovo, Macedonië en Albanië nog steeds weinig perspectief hebben alleen maar groter. De Balkan is voor IS een belangrijk rekruteringsgebied, zoals blijkt uit een vorig jaar verspreide video en een alarmerend rapport over de verlokkingen van het jihadisme. Bosnië is met zijn ingewikkelde politieke structuur slecht toegerust om jihadisten aan te pakken. Ondertussen stagneert de economie met een werkloosheidscijfer van 63% voor jongeren, het hoogste in de wereld. De verleiding om mee te doen aan een avontuurlijke kruistocht voor het geloof is groot. In de video wordt rechtstreeks verwezen naar de burgeroorlog van de jaren negentig die duizenden moslims het leven kostte.

Herinneringen aan die oorlog zullen ook in Kosovo meegespeeld hebben bij de naar schatting 300 mensen die naar Syrië gereisd zijn om zich aan te sluiten bij IS of Al-Nusra. Van de 160 jihadisten die terugkeerden staan er nu 50 terecht. Het overwegend islamitische Kosovo is ook nog niet in staat alle nodige maatregelen te nemen tegen de deelname van landgenoten aan de strijd in Syrië.

Albanië heeft ook een islamitische meerderheid. Uit het land hebben zich naar schatting meer dan 100 mensen aangesloten bij islamitische strijdgroepen in Syrië. Het aantal jihadisten is wel afgenomen sinds het land een wet heeft die vreemde krijgsdienst strafbaar maakt. Bujar Hysa, de imam van een moskee aan de rand van Tirana, staat nu met acht anderen terecht voor het ronselen van jihadisten. De officiële islam in Albanië is gematigd, maar in dit geval gaat het om een moskee die niet is aangesloten bij de overkoepelende en door de regering erkende vereniging van islamieten. Het zijn juist de niet-erkende, vaak met buitenlandse steun opgerichte, organisaties die een voedingsbodem vormen voor radicalisering.

Die radicalisering levert IS meer strijders op en verlengt het conflict. En zo lang de oorlog duurt zullen er vluchtelingen naar Europa komen. Er is op de Balkan meer te doen dan hekken plaatsen.

 

 

 

 

 

Reacties (15)

#1 lmgikke

als je naar de geschiedenis van Bulgarije kijkt is de houding te begrijpen. De afgelopen 1100 jaar is Bulgarije 500 jaar bezet geweest (Ottomaanse rijk) , is er 500 jaar middels oorlog gepoogd Bulgarije te overheersen, en alleen de laatste 50 jaar is het wat rustiger en is er alleen op politiek vlak activiteit.

Begrijpelijk dat men daar wat sceptisch naar de recente ontwikkelingen kijkt.

en het gros van de moslims daar zijn voormalige turken die (na de bevrijding van Bulgarije op het Ottomaanse rijk) achtergebleven zijn in Bulgarije. Dat grensgebied wordt tot op de dag van vandaag betwist, en als het aan Turkije lag, ging dat deel van Bulgarije naar Turkije toe. zie daar de politieke issues van de laatste 50 jaar.

Dus door de ogen van een Bulgaar is de reactie van de minister een terechte. En ik persoonlijk begrijp de reactie ook. Ga maar eens naar Bulgarije en praat met de locals. krijg je toch een ander beeld van de wereld als dat wij in Nederland graag willen geloven.

 • Volgende discussie
#2 Jos van Dijk

@1: Ik heb hier toch weinig begrip voor. Moeten we vluchtelingenstromen uit Syrië dan gelijkstellen met een bezetting door het Ottomaanse rijk? Ik kan me niet voorstellen dat Bulgaarse politieke leiders zo denken. Ze zouden in elk geval beter moeten weten. Het uitstoten, discrimineren of wegzetten van groepen mensen is een belangrijke oorzaak van conflicten en radicalisering die door terroristen misbruikt kan worden om jongeren te rekruteren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Le Redoutable

Radovan Karadzic is van de Servisch-orthodoxe kerk en heeft helemaal niets te maken met de Sjiitische coalitie waar ISIS tegen strijd, wraak is dan een nogal onwaarschijnlijke verklaring.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 basszje

@2: Ik ben benieuwd wat we de Duitsers zouden nadragen als ze niet 5 jaar maar de laatste 50 jaar gezellig bezig waren geweest hier. Wat @1 zegt snijdt (helaas) wel hout. Ook is het in een arm land makkelijk stoken en dus stemmentrekken, zie ook : roma.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Lmgikke

@2 dat is niet wat ik zeg. Mijn punt is dat we in het westen onze politiek correcte arrogantie zullen moeten laten varen en eens begrip moeten gaan opbrengen voor andere gevoelens. Doen we dat niet dan bijt dat ons uiteindelijk in de staart.

In bulgarije stelt men eigenbelang gewoon voor op de westerse arrogante wil.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Jos van Dijk

@4:

Ook is het in een arm land makkelijk stoken en dus stemmentrekken

Dit is precies wat er gebeurt, ja. Ten koste van grotere etnische spanningen.

En wat je eerste opmerking betreft: we zijn niet bezet geweest door “Duitsers” maar door een nazi-regime. Als je Duitsers niet kunt onderscheiden van fascisten maak je dezelfde goedkope fout als die Bulgaarse populisten.

@5:

Mijn punt is dat we in het westen onze politiek correcte arrogantie zullen moeten laten varen en eens begrip moeten gaan opbrengen voor andere gevoelens.

Ben ik het in z’n algemeenheid zeer mee eens. Maar ik zie het nog niet als correctie op de strekking van mijn artikel

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Lmgikke

Is ook geen correctie. Meer bedoeld als extra context. Nog extra toevoeging. Een groot deel van die 1.5 m moslims ijveren nu voor het vervangen van bulgaars door turks in het onderwijs. Men heeft daar dus te maken met segregatie ipv integratie en men wil dat probleem niet nog groter maken door vluchtelingen blindelings toe te laten

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Spam

@5 Geldt dat ook voor de gevoelens van moslims of alleen voor die van het islamvrezende deel van de wereldbevolking?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Lutine

@6

En wat je eerste opmerking betreft: we zijn niet bezet geweest door “Duitsers” maar door een nazi-regime. Als je Duitsers niet kunt onderscheiden van fascisten maak je dezelfde goedkope fout als die Bulgaarse populisten.

In het land waar ik ben opgegroeid waren nazi’ s en Duitsers synoniem. Soms aangeduid met het woord ‘moffen’. Ik zou dat niet onder ‘populisme’ scharen. Het politiek correcte denken kwam er zelfs uit voort.

De Balkan is heel lang overheerst geweest door het Ottomaanse rijk. Moslims worden daar als een soort van NSB’ ers gezien. Dat de diverse volkeren daar zelf nationalistisch zijn dat zien ze niet. Dat noemen ze weer ‘patriotisch’.

De Balkan zal nog lang onrustig blijven….

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Lutine

@7

Als ik mij goed herinner werd onder het communistisch regime Turkse Bulgaren geprest om te ‘Bulgariseren’. Turken waren tweederangsburgers en telden niet zo mee. Nu het Ottomaanse Rijk nieuwe contouren krijgt onder Erdogan is het niet verbazingwekkend als Turks nationalisme weer opleeft in Bulgarije.

En dan komt het oude mechanisme van actie—>>reactie weer op gang. Nationalisme voltrekt zich altijd weer op dezelfde manier.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Gilgamesh

Vergeet niet dat in Bulgarije en de meeste balkanlanden het merendeel van de bevolking arm is en een aanzienlijk deel ècht straatarm. Vluchtelingen in West-Europa, ook die in AZC’s, genieten een hogere welvaartsstandaard dan die mensen daar, notabene EU burgers. Vanuit dat perspectief kun je niet verwachten dat die landen dezelfde houding aannemen en opvang willen inregelen als West-Europa aan vluchtelingen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 zutman

Ik denk dat @0 vanwege zijn ideologische verblindheid even wat getallen uit het oog verliest: uit Belgie zijn 500 mensen naar IS gebied afgereisd. Is dat vanwege het Vlaams Blok?

@3: Karadzic heeft voor zover ik weet nooit een religieuze agenda gehad behalve dan als decoratie van zijn nationalisme (hij richtte zijn partij pas op in 1989). Dit bv. in tegenstelling tot Izetbegovic (president van Bosnie tijdens de oorlog) die al in de jaren 70 schreef dat ‘er geen vrede of co-existentie kan zijn tussen het islamitische geloof en niet-islamitische samenlevingen en politieke instellingen’.

https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Declaration

Erg eens met wat @1 zegt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 lmgikke

@8 dat geldt ook voor het moslim gedeelte. ook zij stellen hun eigenbelang voorop, en dat maakt de problematiek er niet simpeler op.

hebben wij wel een duidelijk beeld van alle belangen? zover ik het zie is deze problematiek zeer complex en lijkt er geen makkelijke oplossing mogelijk. het voelt als kiezen tussen twee kwaden…

dus een beetje voorzichtigheid is op zijn plaats. maar met de huidige verdeeldheid verschuift alles richting extremen. negeren van dit (zoals groot deel van de (westerse) politiek doet) draagt niet bij aan een duurzame vreedzame oplossing.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Jos van Dijk

@12: De vergelijking met België gaat alleen al vanwege de verschillende bevolkingsaantallen niet op. Maar waar het mij eigenlijk om gaat is dat in Bosnië geen immigranten maar autochtonen geronseld worden met een beroep op de geschiedenis van hun land.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zutman

@14: Ik denk dat allochtoon/autochtoon een geconstrueerd onderscheid is: in beide gevallen laat men zich leiden door de geimporteerde ideologie van de Moslimbroederschap of uit de golfstaten, ondersteund door een netwerk van ronselaars. En zoals ik al aangaf was Izetbegovic al actief islamitisch-separatistisch bezig in de jaren 70, dus die agenda is niet van gisteren.

Dit islamitisch terrorisme is trouwens een middenklassehobby bij uitstek: je moet toch een redelijk opleidingsniveau en een goed werkende internetaansluiting hebben om die giftige propaganda over het decadente en hypocriete westen tot je te kunnen nemen.

 • Vorige discussie