Auto’s steeds zuiniger | Totaalplaatje

Gisteren en vandaag in het nieuws: Nieuwe auto’s aanzienlijk zuiniger dan jaar geleden.
Goed nieuws voor het beperken van de CO2 uitstoot dus, zou je zeggen. Ja en nee, want zoals vaker moet je wel naar het hele plaatje kijken om de ontwikkeling goed te kunnen duiden.

Maar laten we beginnen met het goede nieuws. Zoals gezegd daalt het gemiddelde verbruik van de auto’s, en daarmee de CO2 productie, inderdaad ineens vrij snel. Van 157 gram CO2 per kilometer in 2008 naar 147 gram in 2009. Dat is zowel in absolute als relatieve zin een daling die we nog nooit gezien hebben.
Maar zo’n daling heeft natuurlijk weinig effect als we daarna gewoon meer gaan rijden, zoals we de laatste jaren steeds deden.

Eerst maar even een plaatje, dan de verdere uitleg:

Voordat u verder leest, het bovenstaande plaatje is een simulatie. Er is gebruik gemaakt van wat echte data, maar er zitten ook wat aannames in. De trend komt echter wel overeen met wat het CBS rapporteert (en Bovag ook).

Wat ziet u in de grafiek? De lijn geeft het verloop aan van de gemiddelde CO2 productie (gram/km) van het totale park van personenauto’s. Dat gemiddelde is tot stand gekomen op basis van de informatie van het verbruik van de nieuwe auto’s in de afgelopen jaren en de aanname dat ongeveer 8% van het wagenpark jaarlijks nieuw gekocht wordt. Daarbij is er wel 10% bij de getallen opgeteld omdat het opgegeven verbruik van de auto’s zelden het werkelijke verbruik is.
De balken geven aan hoeveel kilo CO2 er jaarlijks door personenauto’s de lucht in worden gepompt. Dit is berekend door het aantal afgelegde kilometers te vermenigvuldigen met het gemiddelde verbruik. De trend komt behoorlijk overeen met wat CBS rapporteert.

Vervolgens is de aanname gedaan dat de CO2 productie van nieuwe auto’s de komende jaren met jaarlijks 5 gram/km verder zou dalen. Het aantal gereden kilometers is voor 2009 gelijkgesteld op 2008. Vanaf 2010 stijgt het telkens weer met een half miljard tot een plafond van 101 miljard.

In dat scenario zou de productie van CO2 door de Nederlandse personen auto’s in 2016 ongeveer weer op het niveau van 1996 zitten. Dat gaat de goede kant op natuurlijk, maar voor een reductie van 20 procent ten opzichte van het niveau van 1990 (zoals afgesproken binnen Europa) is het niet genoeg. Uitgaande van het optimistische scenario (-5 gr/km per jaar) en het gelijk blijven van het aantal gereden kilometers duurt dat tot tenminste 2024 volgens deze simulatie.

Overigens halen we volgens dit scenario ook net in 2012 de Europese doelstelling van 130 CO2 gram/km. Maar dan moet die trend ook echt wel doorzetten.

Verder is het natuurlijk wel aardig om te constateren dat de maatregelen van de regering om de auto’s te voorzien van een energielabel en tevens de beprijzing aan te passen op de relatieve CO2 productie per auto, effectief zijn. Dat vraagt om meer maatregelen natuurlijk!

 1. 1

  Beprijzing aan te passen is effectief
  of
  belasting verhoging werkt afschrikwekkend.
  Het is maar hoe men zijn woorden kiest.
  Aanschaf cq gebruik auto is een economische beslissing en geen milieu keuze.
  Je hebt geluk dat de crisis de automarkt in elkaar heeft doen klappen waardoor aanschaf van een nieuwe iets makkelijker is geworden.

  Groen Links stemmen betekent een fikse aanslag op de sociale minima die afhankelijk is van kilo knallers en zijn oude auto om nog een beetje centen over te houden.

 2. 5

  @Sir: Goed punt. Alleen (vooralsnog voor mij) lastig om op dat punt informatie te vinden.

  @seven: Dat iets niet genoemd wordt, wil niet zeggen dat er niet naar gekeken is. In een van de linkjes uit het stuk vind je een overzicht van de trends op andere “bijproducten” van het rijden:
  http://www.bovagrai.info/auto/2009/9.4.html

  Daarin is zichtbaar dat op dat punt al heel veel bereikt is.
  Vandaar dat ik daar niet apart aandacht aan wilde besteden.

 3. 6

  @3: die oogkleppenpolitiek gaat ons ook nog een keer de das om doen… Het is idd verstandiger om naar de totale footprint te kijken dan naar alleen wat gebruikscijfertjes.

  Wat heb je er in millieutermen aan als de levensduur van een product korter wordt? Kijk naar hybrids als die nieuwe accu’s nodig hebben zijn ze economisch total-loss en komen ze echt op de schroothoop, waardoor er weer een nieuwe auto geproduceerd moet worden.

 4. 8

  Het gaat mij erom dat ze onder het mom van CO2 lpg nu al meer belasten (accijns en wegenbelasting is gestegen) en daardoor weer mensen teruggaan naar benzine of diesel. Terwijl lpg geen uitstoot aan zwaveldioxide veroorzaakt en veel schoner is dan diesel of benzine. Een stad vol met lpg auto’s is een schone stad..

 5. 9

  Allemaal leuk en aardig die zuinige auto’s, maar het is natuurlijk maar een deelprobleem waar het de totale uitstoot betreft.
  Vegetariër worden heeft meer effect.
  Geboortebeperking nog meer; maar dat is slecht voor de aandeelhouders v.d. div. ondernemingen ;-)

 6. 10

  @9 AgitProp van de vegetariërs / veganisten / milieugroepen. Alles wat bv een koe uitstoot komt eerst via het gras uit de natuur, duurzame cyclus dus. Verder groeit gras makkelijk overal, itt tofu.

 7. 11

  Ik rijd al jaren in een Opel Kadett uit 1985.
  Zal wel niet goed zijn voor het milieu, maar was wel goedkoop in de aanschaf en rijdt nog steeds lekker.

 8. 13

  Door de monofocus op co2 komen beleidsonderzoekers met deze onzin :”Met name het lage accijns op lpg (..) is vanuit milieutermen niet
  meer te verdedigen en zouden dus omhoog bijgesteld kunnen worden.”

  lpg is 100% schoon. Uitstoot is bijna puur water en koolzuur (dat wat jij ook uitademt co2 dus ) Als iedereen lpg zou rijden was er geen zwaveldioxide en ook minder giftige dampen langs de weg. Daarnaast wordt lpg wat niet verkocht wordt, waar dus geen markt voor is oa afgefakkeld. Dus de uitstoot van co2 (überhaupt geneuzel btw) neemt daardoor niet af.

  Juist omdat lpg mee omhoog komt bij oliewinning en ontstaat bij productie moet het of afgefakkeld worden of via pijpleidingen enz richting opslag en dan verkocht. Olieproductie gaat door en zelfs nu niet wordt niet alle lpg verkocht en wordt deels gefakkeld Met schoon bedoel ik in de stad, uit de uitlaat. Een lpg auto (en aardgas) stoot via de uitlaat voor de mens voornamelijk onschadelijke stoffen uit. Dus de lucht in de stad gaat vooruit. Ik ben voor lage accijns op lpg want de installatie kost ook snel 2,5k extra en je betaalt ook al meer wegenbelasting. De enige reden dat ze lpg nu willen straffen komt omdat het idd co2 uitstoot, maar dat gaat via fakkels door als het niet ia de pomp verkocht wordt.

  En ook voor de diverse autobrandstoffen (benzine, diesel, lpg) betalen we met of zonder belasting de hoogste prijzen van Europa http://www.energy.eu/#prices

 9. 14

  Nogal wiedes dat het in je grafiek daalt: je percentuele afname van CO2/km groeit ieder jaar terwijl je procentuele groei van gereden kilometers ieder jaar kleiner wordt. Dan groeit het op zeker moment inderdaad niet meer.

  Dat is een beetje vreemd omdat je zou verwachten dat de grootste klappen in het begin te halen zijn. Als je al iets hebt is qua afname een procentueel stabiele afname waarschijnlijker.

  Dan de gereden kilometers:
  Je gooit dat allemaal bij elkaar maar waarschijnlijk is het zinvoller naar de afzonderlijke drijvers te kijken.
  Dat is het aantal autos in NL en het gemiddeld aantal kilometers per auto.
  Geen idee hoe die ontwikkelingen eruit zien, maar het op die manier doen geeft je meer inzicht in wat nu precies welk effect veroorzaakt.

 10. 15

  De berekening klopt volgens mij niet. (of ik snap jouw berekening niet goed). Voorbeeld:

  2 auto’s.

  Auto 1: 99 gram/km uitstoot en rijdt per jaar 100 km.

  Auto 2: 1 gram/km uitstoot en rijdt per jaar 1 km.

  Volgens jouw berekening:

  Gemiddelde uitstoot per auto = (99+1)/2 = 50 g/km

  Aantal gereden KM = 101 dus totale uitstoot is 50*101=5050 Gram CO2

  Werkelijkheid:

  99*100 + 1 *1 = 9901 gram uitstoot.

 11. 16

  Aanvulling: Jouw berekening klopt wel als de berekening van de gemiddelde uitstoot uitgaat van een gewogen gemiddelde. Dus dat het aantal gereden kilometers per autotype het gewicht in de middeling bepaald. Als dat niet gebeurt is, dan is de gehele berekening onzin.

 12. 18

  @17

  Ja de hele keten moet in ogenschouw genomen worden. En dat gebeurt zelden tot nooit.

  En waarom zou je eigenlijk? dat is niet de afspraak die er gemaakt is. De uitstoot van het wagenpark moet naar beneden. Kwestie van slimme doelstellingen stellen.

  En een deel van de productie zit in het buitenland, en die tellen niet mee voor Nederlandse doelstelling. Ja en de Nederlandse fabrieken brengen hun uitstoot wel naar beneden, maar als dat extra energie kost, dan is dat maar zo. Dat is weer de verantwoordelijkheid van de energieproducent. En als die aan zijn max zit, dan importeert tie toch gewoon stroom uit het buitenland? etc

 13. 19

  Met schreeuwend hoge brandstofprijzen en economische crisis is uiteraard ook rekening gehouden…

  Dat vraagt om meer maatregelen natuurlijk!

  Woon/ werkverkeer rigoureus áfknijpen. Niet “Baantje bij” brullen, baantje áf doen. Rekeningrijden/ tolbanen/wegen enz.enz jaagt niemand de auto uit. Ik vind het echt een enge ziekte: en bloc als vissen in een kom tussen 7:30 – 8:30 tuffend naar kantoorblok in de stad of industrieterrein. Capaciteit wegennet daar geheel aan aangepast, niet om aan te zien. Wat rest ná de spitsuren op 90% van het wegennet is een kale leegte een triestheid…al die lantarenpalen die staan te branden en 4- baanswegen/ viaducten borden en voor wie. Alleen maar omdat U daar zonodig in Uw eentje naar ’twerk wil gaan. Nee, verminder dat nou eens gewoon met 50%…uiteraard daarnaast dan een supersnel OV (magneettreinen) ondergronds (Ja, dus ook die vervloekte Noord Zuidlijn, dat moet dan maar, dat scheurtje in muur van toch al wankel grachtenpand plamuur je dan maar dicht)

  Ik weiger dan ook mee te denken over andere maatregelen dan de deze die ik zojuist hierboven aan U heb aangereikt.

  Als het aan mij zou liggen wordt iedere werknemer naar zijn werk geleidt via een soortement koker/ buizensysteem als “buizenpost”. Zo hup net uit bed…

 14. 21

  Toelichting:

  Meer wegen > meer mobiliteit > nog steeds files.

  Elke maatregel zal wellicht voor heel kort de file druk doen afnemen, waarop meer mensen alsnog op dat tijdstip zullen gaan reizen (want de files zijn weg) en dan is de file terug.

  Vergelijk Chicago met NY. Beide zijn op het zelfde moment gaan groeien. Chicago koos voor meer wegen, NY voor een goed metro net. Beide steden zitten nog steeds muurvast met file’s. 1 klein verschil. NY heeft een perfect werkend metronet en Chicago dubbel laagse snelwegen van 6 banen vol files.

  Maar ja. Waarom zouden we daar van leren? beetje nutteloos geld uitgeven is toch goed voor de economie? (In ieder geval wel voor enkele personen die er goed geld aan van verdienen). Graaien en verspillen mag je alleen doen zolang je maar een vette worst voor me neus houdt, dat lijkt wel de conclusie

 15. 22

  …een auto met min-of-meer-stationair draaiende motor in een file vervuilt (hoge CO2 waarde) namelijk veel meer dan een auto met een vrije baan i.c. een betere verbranding (in relatie dus tot die#19 hoge brandstofprijzen>crisis>minder files). Gok ik (heb het ook niet nagezocht)…

 16. 23

  @10 je gelooft echt dat het dieet van nederlandse koeien uit gras bestaat? En dat tofu een plant is?

  Een koe is niets meer dan een pens op poten overigens, en in die pens wordt een immense hoeveelheid CH4 geproduceerd, klimaattechnisch gezien vrij schadelijk. Maar eigenlijk zou je koeien moeten affakkelen, die ene CO2 en 2 H20 die ontstaan bij verbranding van één CH4 zijn minder schadelijk.

 17. 24

  Wat YP zegt, vermoed ik..het OV is wat r 2 doet…de buizenpost. Maar YP.. head first ..droomt weg..of head down, hypophyse alsmede pijnapelklier overbelast..staccato dreams not fit 4 work..?

 18. 25

  Zo’n koker is best comfortabel (liggend) in te richten larie (beeldschermpje met internet/muziek/film/nieuws e.d.). Je moet de G- krachten dan uiteraard beheersbaar houden…tis geen rollercoaster…

 19. 27

  New York had ook zoiets, vind het tamelijk briljant; alleen voor de nacht geen gereis, goedkoop, geen verspilling verder..

  Maar dan zit ik toch tegen dat typisch hakkelige Jappo- Engels geïnterpreteer her-en-der aan te hikken lees maar:

  There is a restaurant and small bar as well. And Beside that a TV room with several lazy boys (chairs). There are many buttons and knobs in the capsule. One turns on the TV, another button flips through the channels. There is a big red button that costs Y300 to press. That’s the porn button.

  Met Simonis nog vers in het geheugen zeg maar…

  Het draait allemaal en overal om de sex larie.

 20. 30

  Ach, we kunnen het nog veel beter aanpaken. Laten we gewoon een flink aantal mensen nog verbieden auto te rijden. Degenen die nog wel mogen autorijden kunnen natuurlijk echt niet zonder…….., maar dat zijn natuurlijk vrachtwagenchauffeurs.

 21. 31

  … en dan ligt van de ene op de andere dag de hele samenleving stil, want het OV heeft nog geen 10% van de benodigde capaciteit en amper 1% van de gewenste dekkingsgraad.

 22. 33

  @23 Koeien eten gras ja en er zijn genoeg koeien die alleen gras eten.(soms mais, maar zelfs dat is een “grasras” Tofu > soja duh..

 23. 35

  @3

  Meest logische verklaring lijkt me dat een LCA (levenscyclusanalyse) ‘zo’ gemaakt is maar nogal subjectief. Heb zelf eens een LCA van een VW Golf uitgeplozen en het aantal aannames dat daarin zat was ondanks een hoog niveau van detail van wat uitgezocht was zeer groot. Er zijn effectievere manieren dan sturen op CO2 en dat doet de EU dan ook: met steeds strengere eisen wat betreft recyclebaarheid. Dat is iets wat heel goed meetbaar is en weinig multi-intepretabel. En het werkt, fabrikanten doen hun best om het beste jongetje van de klas te zijn (met als uitschieter de slee der sleeen, Mercedes S-klasse, die geloof het of niet voor 99% recyclebaar is).

 24. 37

  @seven: De technologische vooruitgang is niet afgedwongen, wel de verschuiving in het aankoopgedrag. De technologische vooruitgang volgt daar vanzelf op.

  @lmgikke: Het is een simulatie op basis van grote getallen. Dus ja, er zitten tekortkomingen in. Maar nee, niet zo groot als jij met je 2 auto voorbeeld suggereert. De getallen (en mijn simulatie) lopen aardig op met die van het CBS.

 25. 38

  Ik lees hier iets over gedifferentieerde werktijden.
  Waarom kan dit – op het moment – niet? Onze samenleving is gestoeld op de aanname dat iedereen op hetzelfde moment naar het werk gaat. Kijk maar naar kinderopvang.
  In die banen waarin ik het meeste zie voor gedifferentieerde werktijden, zoals banken en overheidsinstellingen – houdt men starrig vast aan de mentaliteit. Als de overheid nou een keertje het goede voorbeeld zou geven, waardoor ik een paspoort op een koopavond kan halen, zou de rest misschien ook volgen.

  Maar de overheid en het goede voorbeeld he…

  Nieuwe auto’s worden schoner, maar wat is de levensduur van een auto? Hoeveel Mercedes-Benz S-Klasse worden gemaakt en hoeveel daarvan gerecycled? Dit soort auto’s blijven opvallend goed bewaard. Zoals alle dure auto’s.

  Overigens, files en CO2: Het is een probleem dat voor Europa rond 2030 af zal nemen – dit is een van de effecten van de babyboom.

 26. 39

  @Steeph: veel “zuinige” cijfers van autofabrikanten kunnen als gechargeerd aangemerkt worden. Is dat ook meegenomen?

  Feit blijft dat een BMW M3 zuiniger rijdt dan een Prius en ook een beter rendement en hoger specifiek vermogen heeft…

  Zo slacht mijn 16 jaar oude 3 liter menig moderne auto af op gebied van specifiek vermogen en gebruik per liter motor inhoud. (om maar over acceleratie en topsnelheid niet te spreken)

 27. 40

  @39: Waaruit blijkt dat?

  Het is wel zo dat oudere auto’s lichter waren – minder electronica zoals elektrisch bedienbare ramen, minder veiligheidsvoorzieningen, zoals airbags – waardoor ik het aannemelijk vind dat auto’s vroeger zuiniger kunnen zijn.

  De Toyota Prius is een overhypte auto die voor een vertegenwoordiger in brandstofprijzen meer kost als een Ford Mondeo. Maar in stadsverkeer kan een Prius wel eens zuiniger zijn dan jouw 16 jaar oude auto, omdat de Prius dan elektrisch rijdt.

  Toch zegt men dat moderne motoren efficienter zijn. Mijn huidige auto heeft een 1.4 motor zonder turbo, die is zuiniger dan mijn vorige auto, een 2.0 (eveneens zonder turbo), beide hebben directe injectie en hebben benzine als brandstof. Ik kan met die 1.4 in gemengd verkeer 1:15 halen/iets van 6,7:100. Dit is met een relatief normale rijstijl, ik zou – als ik dat wil – er zeker nog wel meer uit kunnen krijgen.

 28. 42

  @41: Correct. Vandaar dat VW een paar jaar geleden een superzuinige variant van de Lupo presenteerde. Die nauwelijks werd verkocht. Is er dus “behoefte” aan zo’n auto?